stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Theory of Type Design
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Theory of Type Design

nai010 uitgevers, 2018

€15.398
Ontwerper Gerard Unger beoogt met 'Theory of Type Design' een complete en toegankelijk geschreven theorie van de typografie te schrijven. Een actuele allesomvattende theoretische grondslag voor het typografisch vakgebied bestaat nog niet en daarmee voorziet de publicatie in een leemte, aldus 010nai uitgevers. In de publicatie bundelt Unger de inzichten en kennis die hij in 50 jaar heeft opgedaan gedurende zijn professionele carrière als typograaf, docent en auteur. 'Theory of Type Design' wordt een internationaal georiënteerd handboek dat bestaat uit 24 beknopte hoofdstukken die elk een ander facet van de typografie onderzoekt en toelicht. Voorbeelden van die facetten zijn de geschiedenis van de typografie (van het Egyptisch spijkerschrift tot aan hedendaagse digitale ontwikkelingen) en verschillende kenmerken als ritme en ruimte, patronen en structuren. Ook aspecten als de werking van het oog en de hersenen die de verschillende lettervormen moeten verwerken om tekst te kunnen begrijpen komen aan bod. 010nai uitgevers benadrukt dat de inhoud van het boek niet moet worden beschouwd als dé sluitende theorie over typografie, maar vooral bedoeld is om het debat over het vakgebied en de theorievorming daarover op gang te brengen. De publicatie wordt geïllustreerd met ruim 250 afbeeldingen en voorzien van een uitgebreide woordenlijst waarin de gebruikte terminologie beknopt wordt uitgelegd. Grafisch ontwerper Hansje van Halem verzorgt de vormgeving van het boek.

meer toekenningen

008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Semi-Human Vase

Hongjie Yang, 2019

€11.550
Hongjie Yang is door het Centre Pompidou Museum uitgenodigd om zijn project ‘Semi Human Vase’ te presenteren in de tentoonstelling Recréer le vivant, die plaats vindt tussen februari en april 2019. Het project is een cross-disciplinair onderzoek op het snijvlak van technologie en design dat de potentie van menselijke weefsel engineering verkent door menselijke cellen te laten groeien op de 3D vaasachtige ondersteuning/oppervlak. Yang heeft al eerste vazen ontwikkeld en samen met Patricia Y.W. Dankers (TU Eindhoven) wil hij het onderzoek verder trekken en de nieuwe technologie van DankersLab inzetten voor het gebruiken van in het lab-ontwikkelde menselijk weefsel in de vorm van een iconische Delfts-blauwe vaas. Het vervolgonderzoek is vierledig opgesteld: verkenning van de constructie van complexe 3D vormen, optimalisatie van de celgroei, inkleuring van cellen in het blauwe en verduurzaming van conservatie, preservatie en presentatie van het weefsel. Met het project beoogt Yang bij te dragen aan experiment en crossover. Ook wil hij middels de tentoonstelling een breed publiek bereiken. Hongjie gelooft dat dit ontwerpend onderzoek een 'nieuwe visie van het sublieme' vertegenwoordigt; een visie die volgens hem ontzag en opwinding combineert met schroom en angst tussen subject en object.
008representatieveafbeeldingkl.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Niemandsland

Bob Op 't Land, 2019

€7.500
Bob Op ’t Land werkt aan zijn nieuwe graphic novel ‘Niemandsland’. In het boek, dat bestaat uit een verzameling van korte verhalen, staan Nederlandse volksverhalen centraal. In de samenstelling van de verhalen streeft Op ’t Land naar een balans tussen historische non-fictie, fictie en speculatie. De verhalen vertegenwoordigen het hele land, van het begin van de jaartelling tot aan de industriële revolutie. Op ’t Land vraagt een startsubsidie aan om te werken aan een storyboard, beeldend onderzoek te doen naar de visuele stijl en het vinden van een manier en plek om (tussentijds) te publiceren.
008representatieveafbeeldingkl.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

John's Woodhouse

seezee, 2019

€7.500
Illustrator Sytse van der Zee werkt aan de beeldroman John's Woodhouse. De startsubsidie wordt ingezet om het bestaande manuscript tot een volwaardige beeldroman te kunnen ontwikkelen. Hiervoor betrekt hij onder andere een grafisch ontwerper om beeld en tekst tot een geheel te maken en een redacteur om het narratief en de beeldreeks optimaal tot uiting te laten komen. Het tekstuele deel krijgt een fragmentarische vorm met verschillende tekststijlen: brieven, sms en dialoog. In de beeldroman zal het beeld eerst gelijk opgaan met de tekst, verder wordt een deel van de beeldroman tekstloos. De beeldroman vertelt over John Wood die verdwijnt en zijn dood ensceneert voor zijn nabestaanden, vanwege zijn verlangen om te zien wat er gebeurt met zijn erfenis en om de reacties van zijn nabestaanden te aanschouwen. Begin 2019 zal een dummy beschikbaar zijn die wordt gepresenteerd in Angoulême.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Meneer Karig

Martijn in 't Veld, 2019

€7.094
Martijn in ’t Veld wil de publicatie ‘Meneer Karig’ schrijven, illustreren, ontwerpen en uitgeven. Het betreft een publicatie die een mengeling vormt tussen kinderboek, dichtbundel en kunstenaarsboek en het verhaal vertelt over een eenzame, lange, magere man die zich vervreemd voelt van de wereld. In het boek wil In ’t Veld tekst en beeld op poëtische wijze combineren en kleurgeven aan de meest saaie en alledaagse dingen in het leven. Hiermee beoogt hij de schoonheid van eenzame dagelijkse routines te tonen en de lezers zien- en denkwijzen aan te reiken en beleving te verrijken. Verder komen in de publicatie verschillende aspecten van de creatieve praktijk van In ’t Veld samen en wil hij bijdragen aan experiment en crossover en zijn artistieke ontwikkeling bevorderen. Aan de publicatie werk In ’t Veld samen met Nickel van Duijvenboden als redacteur en vertaler. De lancering van de publicatie staat gepland voor 1 mei 2019.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving AV productie

Carefull

Stichting De Nieuwe Oost - pop, 2019

€12.800
Stichting De Nieuwe Oost biedt als productiehuis podium en begeleiding aan talenten uit verschillende disciplines, waaronder vormgevers. 'Carefull' is een polymorf audiovisueel project van Alice Saey bij de nieuwe single van popmuzikant Jo Goes Hunting. Saey creëert een nieuw grafisch universum in de vorm van een animatiefilm en een visuele liveshow. Ze smeedt inspiraties uit sciencefiction, botanische illustraties en Japanse avant-garde affichekunst samen tot een canvas van kleur, klank en vorm. Deze visuele vertaling van de muziek heeft een autonome waarde maar wordt ook terugvertaald naar een live scenografie die ondersteunend kan zijn aan optredens van Jo Goes Hunting. In de fysieke vertaling van de animatie wordt textiel met eventuele opdruk gebruikt om een extra laag aan het werk toe te voegen. Hiervoor wordt een samenwerking gezocht met een textielfabrikant. De uitkomsten worden gepresenteerd op (internationale) popfestivals.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vernieuwdeonlineaanvragaomgeving.png
Het Stimuleringsfonds werkt aan een vernieuwing van de online aanvraagomgeving. Vanaf maandag 7 januari 2019 gaat het nieuwe ‘online aanvragen’ live en staat de omgeving open voor nieuwe aanvragen... meer >
deadlines2019.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2019 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2019 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader