stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Studio Gabriel A. Maher - Seductive Criticism
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Studio Gabriel A. Maher - Seductive Criticism

Gabriel A. Maher, 2016
Gabriel A. Maher behaalde een Master in Social Design aan de Design Academy Eindhoven in 2014. Met een achtergrond in interieurarchitectuur en ontwerp-educatie, is hun praktijk met name gericht op de relatie tussen het lichaam en structuur, en objecten en systemen. Hun methodologie is het creëren van situaties waar onderzoek en ontwerp samenkomen in performance. Het bevragen van de ontwerppraktijk vanuit 'queer' en feministische perspectieven is hierbij het uitgangspunt. Met de beurs gaat Maher hun doorlopende onderzoek naar verbanden tussen digitale representaties van het lichaam, de ontwikkeling van identiteit en de productie van menselijke subjectiviteit verder verdiepen. Hiervoor werken zij samen met het digitale platform dazeddigital.comdat zal functioneren als een case-studie. Samen met Jefferson Hack (mediatheoreticus), Alice Rawsthorn (designcriticus) en het team van Dazed heeft Maher digitale technologie ontwikkeld, genaamd 'Seductive Criticism', waarmee het lichaam, zoals dat wordt gerepresenteerd op digitale platforms, kan worden geanalyseerd en ontleed. Hiermee hoopt Maher tot een nieuwe digitale methode voor het interpreteren van digitale beelden en presenteren van culturele kritiek te komen. Het onderzoek krijgt tevens beslag in een live-performance die Maher gaat ontwikkelen in Stockholm, waar zij door Iaspis, 'The Swedish Arts Grants Committee's International Program for practitioners in Visual and Applied Arts, Design and Architecture', zijn uitgenodigd voor een residentie.

zij/hen/hun zijn gender-non-conforme voornaamwoorden

meer toekenningen

006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

How to consume Romie 18

Studio Adela & Gennerper Hoeve, 2019

€25.000
Junyan Tan is in 2018 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven aan de Master Food Non-Food. Haar praktijk richt zich op het vertalen van ons complex voedselsysteem naar het brede publiek. Hiervoor gebruikt ze een integrale ontwerpstrategie, waarin ze niet alleen rekening houdt met de zintuigelijkheid van voedsel, maar ook voedingswaarde, ecologie en duurzaamheid. Voor het project 'How to consume Romie 18' werkt ze samen met de biodynamische boerderij Gennerper Hoeve. Gebruikmakend van de faciliteiten en kennis van de Gennerper Hoeve, gaat Tan onderzoeken wat er gebeurt als je een specifieke koe uit de kudde en bijbehorend systeem onttrekt. Wat betekent dit voor het vlees? Hoe beïnvloedt dit het distributieproces en de verkoop? En wat kan dit betekenen voor onze relatie met het dier? Het doel is om tot een nieuw systeem te komen voor melkproductie in Nederland. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in twee diners en een tentoonstelling.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Expanded Field Recording

Benny Nilsen & Spatial Media Laboratories, 2019

€25.000
Geluidskunstenaar Benny Nilsen gaat in samenwerking met Spatial Media Laboratories (SML) onderzoeken hoe hij zijn huidige praktijk van geluidskunst en fieldrecording kan uitbreiden naar het visuele domein. In het project 'Expanded Field Recording' onderzoekt Nilsen hoe de ervaring van landschap en tijd kan worden geïntensiveerd en 'expanded' (uitgebreid) door te werken met VR en 3Dtechnologie. De locaties en landschappen waar Nilsen zich op richt zijn voormalige industriële gebieden zoals vuilstortplaatsen en militaire terreinen. Deze terreinen hebben veelal een andere functie gekregen, waardoor de geschiedenis en sporen hiervan moeilijk of alleen indirect waarneembaar zijn. Met Expanded Field Recording beoogt Nilsen de complexe historie van dergelijke plekken ervaarbaar te maken. SML is een nieuwe werkplaats in Rotterdam waar makers technologische toepassingen kunnen ontwikkelen. SML deelt haar kennis, materialen en netwerk. Samen met SML zal ook een theoretisch reflectieve laag aan het project worden toegevoegd. Hiervoor is Nilsen van plan samen te werken met een wetenschappelijke onderzoeker die deel uitmaakt van het netwerk van SML. De resultaten worden eind 2019 gepresenteerd tijdens een publieke bijeenkomst in Worm.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Weven van de Toekomst

Alissa + Nienke & EE Exclusives, 2019

€25.000
Alissa + Nienke (Alissa van Asseldonk en Nienke Bongers) is een op materiaalonderzoek gebaseerde ontwerpstudio met een eigen interpretatie van surface design: tactiele materialen die uitdagen en prikkelen en onze dagelijkse omgeving verrijken. De ontwerpers werken veelal vanuit een bestaand 'plat' materiaal dat ze manipuleren tot een driedimensionaal geheel met nieuwe eigenschappen en toepassingen. Veel van de installaties die de studio tot nu toe heeft ontwikkeld hebben een nauwe relatie met textiel. Echter, de ontwerpers hebben nooit zelf met textiel(technieken) gewerkt en ge-experimenteert. Binnen het traject 'Weven van de Toekomst' zoeken ze dan ook een samenwerking op met de gespecialiseerde textielindustrie. Samen met EE exclusives, sinds 1900 een specialist in labelweven en recent ook technisch in staat om 3D te weven, gaat Alissa + Nienke nieuwe weeftechnieken onderzoeken en experimenteren met het zelf opbouwen van hun materialen. Het uiteindelijke doel is het creëren van nieuwe (oppervlakte)materialen die de grenzen van de machines opzoeken. De nieuwe materialen zullen worden toegevoegd aan het Interactive Material Archive van Allissa + Nienke. Het partnerschap is van plan de resultaten van het onderzoek te presenteren op de Dutch Design Week 2019 en op DRIVE 2019, waarin research-through-design wordt belicht.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Waterfront pavilion

NEXT Architects & ShapeService, 2019

€25.000
De Nederlandse doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn is voor de bouwsector een grote uitdaging. Er wordt door uiteenlopende partijen gezocht naar methodes om zo demontabel mogelijk te bouwen. Uitdagingen daarbij zijn onder andere de beperkte beschikbaarheid van materialen, opslagtijden, certificeringen en de aansluitingen van bouwdelen. Ondanks de brede interesse in de sector wordt er in de praktijk nog weinig geëxperimenteerd. NEXT Architects grijpt de bouw van het Circulair Paviljoen in Amsterdam Noord aan om verschillende systemen, vormen en materialen te testen. De aanvrager werkt aan een methodiek waarbij het gebouw wordt ontleed in lagen die los van elkaar functioneren en demontabel zijn. Voor de verbinding en het produceren van een dakelement wordt samen met ShapeService, onderdeel van het Brabantse bedrijf The Plastic Enterprise, gekeken naar grootschalige 3D-print technologie waarbij gerecycled plastic als grondstof wordt gebruikt. Het resultaat is een 1:1 prototype van een 3D-geprint dakelement, dat kan worden toegepast in het paviljoen. Het openbaar toegankelijke paviljoen dient als casestudie voor de sector. De resultaten zullen onder meer via programma's van de BNA worden gedeeld.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Recomposed Bamboo

Chris Kabel & Doornekamp/RHS, 2019

€25.000
Ontwerper Chris Kabel verrichte op uitnodiging van de Craft Department van de Shanghai University in 2016 een onderzoek naar de bamboeverwerking in Anji, de bamboehoofdstad van China. Met een focus op de intrinsieke materiaaleigenschappen van bamboestengels en –delen worden met Recomposed Bamboo nieuwe bewerkingen en toepassingen voorgesteld. Doel van het project is om met gebruik van bamboe - met uniek esthetische en constructieve kwaliteiten - een duurzamer alternatief te bieden op het gebruik van profielen en constructies van staal, aluminium en hardhout. Het onderzoek naar de beste constructie en productie van de profielen en een kleine serie testcase objecten wordt uitgevoerd in samenwerking met Doornekamp Woodspecials, specialist in bijzondere houtconstructies, dat een uitgebreide werkplaats en vakbekwaam personeel ter beschikking stelt. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld en verspreid via partijen zoals Galerie Kreo (Parijs) en bij industriële partijen.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720x480.gif
SAVE THE DATEHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt vooruit met drie bijeenkomsten voor makers.Op dinsdag 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) voor ... meer >
openoproepresearchingremixnl.png
Maak jij gebruik van 'remix' als methode om tot vernieuwend en experimenteel werk te komen? En reflecteer je op thema's als machtsverhouding, eigenaarschap, toe-eigening en sociaal-maatschappelijke on... meer >
loader
loader
loader