stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Stichting Zone2Source, Amsterdam
zone2source.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Stichting Zone2Source, Amsterdam

2018

€60.000
Platform Zone2Source presenteert in en rondom het glazen paviljoen in het Amstelpark projecten en artistieke onderzoeken die de relatie tussen mens, technologie en natuur centraal stellen. Zone2Source onderzoekt in 2018 het thema Anthropoceen. Voor het programma zijn drie inhoudelijke lijnen geformuleerd. Ten eerste Techno-Ecologies. Ten tweede Living in the Big Mesh; hoe leven we samen met andere soorten binnen een complexe ecologie? En tenslotte Land Art in/and Anthropocene over alternatieve relaties tot land. Elke programmalijn bestaat uit enerzijds publieke activiteiten, zoals tentoonstellingen, workshops en excursies en anderzijds een kennisprogramma met residencies, debatten en expert meetings.
Zone2Source werkt onder meer samen met organisaties zoals De Waag, FoAM lab, Land Art Contemporary, Botanische Tuin Zuidas, het Instituut voor Natuureducatie, het buurtcentrum Buitenveldert, Artis en Transnatural.

meer toekenningen

craftcouncil.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Crafts Council Nederland

Crafts Council Nederland (CCNL), 2019

€7.500
Crafts Council Nederland (CCNL) is de overkoepelende organisatie voor het creatieve ambacht. Sinds de oprichting in 2012 initiëren ze tal van activiteiten en voorbeeldprojecten met makers, agenderen ze het belang van het maken en hebben ze een groot netwerk tot stand gebracht, zowel nationaal als internationaal. Om door te ontwikkelen naar de volgende fase willen ze de komende tijd besteden aan positionering en werken aan een bijpassend bedrijfsplan. Voor de ontwikkeling van een positioneringsplan en een bijpassend meerjaren-bedrijfsplan betrekken ze het Adviesbureau Blueyard.
getme.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Get Me

Get Me, 2019

€7.350
Get Me is een plek voor de hedendaagse activist. Een collectief gebaseerd in Rotterdam, met een visie op de wereld. Een plek waar ethiek esthetiek ontmoet en waar beeld inhoud krijgt. Een plek waar critici makers ontmoeten, en de gamechangers gamemakers treffen. De movement van dit collectief beweegt onder de naam (A)WAKE. Get Me is de commerciële agency die de movement met de gevestigde orde verbindt. De ontmoetingsplek is MONO, een venue in Rotterdam waar inclusiviteit en avant-gardistische elektronische muziek tot de kernwaarden behoren. Get Me werkt voornamelijk voor bedrijven binnen de maatschappelijke- en culturele sector, dezelfde sector als (A)WAKE. Beide identiteiten willen de wereld meer 'woke' maken: op de hoogte brengen van privileges, onrecht en culturele cohesie. Dit alles komt samen in MONO, een plek waar deze inclusieve samenleving elkaar kan treffen binnen Rotterdam. De komende tijd zal het platform een gedegen beleidsplan en een ondernemingsplan ontwikkelen. Get Me bezoekt onder strategen bij bedrijven als Protein, Dazed en de The HudsonBec groep in Londen. Allen hebben ze een bedrijf weten op te bouwen dat zowel een sterke commercieel tak heeft dat andere merken en instituten bediend, als een artistiek platform waar ruimte is voor experiment en creativiteit. Ook wordt advies ingewonnen bij Gal Dem en Azeema. Twee platforms die zowel content als talent voortbrengen. Daarnaast werken ze ook geregeld in opdracht om daarmee eigen producties te ondersteunen. Net als Get Me nemen ze een sterke positie in binnen het maatschappelijke discour.
glazenhuisamstelpark.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Zone2Source

Zone2Source, 2019

€7.500
Zone2source richt zich met de professionaliseringssubsidie op de communicatie visie en strategieën met als doel programma's beter in te bedden in zowel het culturele veld als bij diverse publieksgroepen om daarmee meer impact te maken. Met het programma rond kunst, natuur en technologie stellen zij zich als doel zowel een breed publiek te betrekken bij maatschappelijk urgente onderwerpen rond nieuwe verbeeldingen en praktijken over de relatie van mens, natuur en technologie alswel het professionele discourse hierover te verdiepen met experimentele projecten en transdisciplinaire samenwerkingsverbanden. De mogelijkheid te werken met adviseurs aan het formuleren van een heldere communicatie visie, positionering in het veld en strategische planning is een kans voor de organisatie om een leertraject in te gaan en beter grip te krijgen op hoe de programma's in een maatschappelijke en professionele context in te bedden om meer impact te maken, en zowel publiek en relevante organisaties in het culturele veld duurzamer aan hen te binden.
creativecoding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Creative Coding

Creative Coding, 2019

€7.500
De startpositie van Creative Coding betreft een jonge dynamische organisatie die projectmatig werkt. Creative Coding wil de organisatie professionaliseren en richt zich daarvoor op vier onderzoeksvragen: Sterkere organisatiestructuur: Hoe gaan we van projectorganisatie naar een vast kernteam? Vergroten ondernemerschap: Hoe zorgen we voor meer structurele inkomstenstroom? Sterkere profilering met meerjarenplan: Hoe brengen we focus aan in onze activiteiten en identiteit? Bekendheid en betrokkenheid creëren: met publiek en makers.
hmm.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering The Hmm

The Hmm, 2019

€7.500
The Hmm heeft de ambitie een verbindende schakel in het culturele veld te zijn dat met een kritische maar optimistische blik onze digitale cultuur onderzoekt en positioneert binnen bredere structuren. Deze professionaliseringssubsidie willen ze gebruiken om dit doel te concretiseren en de weg ernaar toe uit te stippelen. Onder leiding van Roel van Herpt van Agency Agency zullen ze door middel van een aantal diepte-interviews en workshops een heldere missie/visie, een communicatiestrategie en een duurzaam financieringsmodel ontwikkelen. Naast Roel van Herpt zijn ontwerper en educator Roosje Klap, kunstjournalist Yuki Kho, communicatiestrateeg Sabrina Simons, MU-directeur Angelique Spaninks en ontwerper Ernst van der Hoeven bij het proces betrokken.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720ii.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers en instellingen waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten h... meer >
oorvt3.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader