stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Stichting Platform Duurzaamheid Dordrecht - Stadslab water in de Dordtse ruimte 2.0
Dordrecht.jpg

Stichting Platform Duurzaamheid Dordrecht - Stadslab water in de Dordtse ruimte 2.0

2016
Platform Duurzaamheid Dordrecht heeft in 2015 samen met de gemeente Dordrecht ervoor gekozen een pilot uit te voeren die moet bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de stad. Het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de stad is een optelsom van vele grote en kleine maatregelen. Het doel van de gemeente is burgers bij deze opgave te betrekken en hen een eigen bijdrage te laten leveren. In 2015 zijn met steun van het Stimuleringsfonds veel relevante inzichten opgedaan, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een geschikte locatie om de pilot in 2016 uit te kunnen voeren. Het lab zal daarbij als intermediair optreden en met een aantal nieuwe stakeholders samenwerken om ideeën en wensen bij elkaar te brengen en te vertalen naar inspirerende ruimtelijke concepten die het proces aanjagen. De coalitie bestaat uit onder andere Deltares, Unesco IHE, ontwerpbureau plein06, het Escape tuinarchitectuur en verschillende onderwijsinstellingen. De resultaten worden in een documentaire over inrichten van klimaatbestendige en waterrobuuste tuinen en parken vastgelegd en via een website gepubliceerd. Daarin worden ook de knelpunten gedurende het proces inzichtelijk gemaakt.

meer toekenningen

civicarchitects.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Scenes for new dialogues

Civic Architects, 2021

€7.500
'Scenes for new dialogues' is een ontwerpend onderzoek van Civic Architects naar het vernieuwen van typologieën voor gebouwen en openbare ruimtes voor politiek debat. Hierbij gaat het om ruimtes waarin de gespreksverhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek op een nieuwe manier worden vormgegeven. In dit onderzoek zal de focus liggen op het schaalniveau tussen architectuur en interieur. Hierin staan de micro-architectonische principes die de context van een debat of gesprek faciliteren en bepalen centraal, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kennis uit de omgevingspsychologie. Deze aanvraag betreft de startfase van het project, waarmee het referentiekader wordt verbreed middels een aantal expertsessies en een casestudy. Deze dienen als verkenning van verschillende alternatieve voorbeelden van 'mise-en-scenes' voor publieke dialoog over de hele wereld en door de geschiedenis. De startfase wordt gebruikt voor het verbreden van het netwerk, het verder formuleren van het hoofdonderzoek en het samenstellen van een werkboek. Voor het hoofdonderzoek wil Civic Architects de opgedane casestudy-kennis verder uitdiepen en een aantal debatsimulaties opzetten en analyseren. Dit vormt de input voor het ontwerpen van een serie nieuwe typologische prototypes voor publiek politiek debat. De prototypes worden verbeeld in een serie doorsnedemaquettes die gezamenlijk met het complete werkboek door het land kunnen reizen.
affectlab.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Hybrid Spaces

affect lab, 2021

€10.000
Het experiment 'Hybrid Spaces' behelst een onderzoek naar betekenisvolle en intieme ontmoetingen tussen fysiek en online publiek.
sibasahabi.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Canticum

Siba Sahabi, 2021

€10.000
Het experiment 'Canticum' behelst een onderzoek naar de relatie van tekst en textiel op basis van in het Farsi 'gezongen patronen' ('naqshe khani').
upsammy.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Sound as a Malleable Terrain

Upsammy, 2021

€7.900
Het experiment 'Sound as a Malleable Terrain' behelst sonische en interactieve experimenten naar de auditieve karakteristieken van het Hembrugterrein in Zaandam en het ontwerpen van een interactieve installatie.
juliettegilson.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Waar stad en haven elkaar omarmen

Juliette Gilson, 2021

€10.000
Het experiment 'Waar stad en haven elkaar omarmen' behelst een onderzoek naar een nieuw soort samenleving in de tussenruimte van stads- en havenactiviteiten en de ontwikkeling van een eigen taal door de werkmethode ontwerpend schrijven.
loader

het fonds

subsidies

actueel