stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Startsubsidie Vooronderzoek WYSIWYG
rubenverkuylen.jpeg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Startsubsidie Vooronderzoek WYSIWYG

Ruben Verkuylen, 2020

€7.500
WYSIWYG betwijfelt of de conventionele 'cinema-cultuur' vandaag de dag nog toereikend is voor hedendaagse en toekomstige filmmakers en -werken. De ontwerpers willen traditionele vormen van het vertonen van film bevragen en gepaste en alternatieve vormen (her)ontwerpen. Centraal hierbij staat de vraag: hoe kan een alternatieve presentatievorm, ruimte bieden voor film(werken) die binnen de (conventionele) bioscoop en het museum onvoldoende tot hun recht komen? WYSIWYG legt hierbij de nadruk op het (her)vormen van de kijkervaring aan de hand van keuzes in de fysieke vorm. De ontwerpers willen de startsubsidie gebruiken om (voor)onderzoek te doen naar wat deze vooralsnog onbekende presentatievormen(en), omgeving(en), platform(en) of context(en) moeten zijn. Hiervoor gaan ze in gesprek met onder andere kunstenaars, ontwerpers, curators, filmmakers, programmeurs, distributeurs en producenten. Het uiteindelijke doel is door samenwerkingen aan te gaan met disciplines buiten de aangewezen voorbeelden -ontwerpers, architecten en kunstenaars, ten opzichte van filmmakers en programmeurs- presentatievormen te ontwikkelen die nieuwe mogelijkheden bieden.

meer toekenningen

theworldasflatlandsystematicstorytelling.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Systematic storytelling for complex narratives

The World as Flatland, 2020

€7.500
Gerlinde Schuller wil een interactief webplatform voor onderzoeksjournalistiek ontwikkelen. Op het platform wil Schuller met een mix van methoden uit information design, systematic- en visual storytelling experimenteren. Het doel is om nieuwe, niet-lineaire en netwerkachtige vertelformats te creëren en een combinatie van archiefstructuren en verhaaltechnieken te gebruiken. Met de startsubsidie onderzoekt Schuller hoe het platform er inhoudelijk, visueel en technisch uit zou kunnen zien. Omdat het gebruik van content van een redactie in dit stadium volgens de ontwerpster de experimentele aanpak zou beperken, zal het prototype gevuld worden met inhoud van Schullers eigen journalistieke onderzoeksproject 'The dream of leaving – The slow depopulation of Eastern Europe', waarin de toenemende scheiding tussen Oost- en West-Europa in de afgelopen 150 jaar uiteen wordt gezet. In samenwerking met een software engineer zal Schuller het prototype bouwen en onderzoeken in hoeverre hieruit een functioneel web template kan ontstaan. Met het prototype wil Schuller samenwerkingspartners in de media benaderen om het template als product verder te onderzoeken en ontwikkelen.
marcotiberiotheivshore.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

The IV Shore

Marco Tiberio, 2020

€7.500
Tijdens de crisis van de jaren dertig vluchtten meer dan tienduizend Italianen naar Libië. Door de politieke omwentelingen in het land in 1957, verlieten zij de kampen aan deze zogenaamde 'vierde kust van Italië'. Ze keerden terug naar hun thuisland, armer dan ze het in de jaren dertig verlieten. Velen kwamen terecht in Ravenna. In het project 'The IV Shore' onderzoekt grafisch ontwerper Marco Tiberio het fenomeen 'vluchteling in eigen land'. Als startpunt daarvoor kiest hij de verborgen geschiedenis van Ravenna, de stad waar hij werd geboren. Het project draait om het universele thema 'thuis voelen', dat in onze tijd minder vanzelfsprekend is dan ooit. Doel van het project is ook het bespreekbaar maken van de vluchtelingenproblematiek zoals die momenteel in Nederland wordt ervaren. Marco Tiberio zal zich in zijn onderzoek richten op archiefmateriaal uit onder meer het Archivia Luce in Rome en ook samenwerken met het Refugees Studies Centre in Oxford. Hij zal gesprekken voeren met ervaringsdeskundigen en nabestaanden en eventueel fotomateriaal van hen verzamelen. De verkregen inzichten brengt Marco Tiberio samen in een graphic novel die zal lezen als een journalistiek tijdschrift. Een spannende combinatie aangezien het eerste medium wordt geassocieerd met fictie en het tweede juist met non-fictie. Het project zal vorm krijgen in samenwerking met illustrator Sandy van Helden en met non-profitorganisatie Paradox.
tsmartincachette.jpeg

Deelregeling Vormgeving AV productie

Cachette

T.S. Martin, 2020

€12.400
'Cachette' is een korte stop-motion animatiefilm, een ode aan moed in film noir-stijl, met sciencefictionelementen. De film vertelt het verhaal van een mysterieuze entiteit die door alternatieve universums reist en de mensheid observeert. Het is niet de bedoeling dat ze zich mengt onder de mensen, maar dat blijkt moeilijk. Filmmaker/animator Tess Martin wil voor 'Cachette' een herkenbare visuele stijl en animatietechniek ontwikkelen, waarbij ze gebruikmaakt van papierknipsels. Ze wil bovendien een cliché doorbreken en laten zien dat animatiefilms niet alleen geschikt zijn voor kinderen of voor educatieve dan wel amusementsdoeleinden, maar zeker ook een volwassen publiek kunnen aanspreken en zich lenen voor thrillers.
samoneafscheid.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Afscheid

Samone, 2020

€15.000
In de autobiografische digitale graphic novel 'Afscheid' verbeeldt Sam Yazdanpanna hoe hij op zeventienjarige leeftijd uit Iran vluchtte en via Turkije in het AZC in Haarlem terechtkwam. De gedwongen identiteitstransformatie die deze gebeurtenis met zich meebracht, is een terugkerend thema in het werk van Yazdanpanna, die onder andere als filmmaker werkzaam is. Ook in 'Afscheid' wil hij de vormbaarheid van identiteit onder invloed van verschillende culturen onderzoeken en in beeld brengen. In de graphic novel, die wordt gepubliceerd op één webpagina, worden illustraties gecombineerd met bewegende animaties en geluidsontwerp. Voor het maken van de tekeningen, gekenmerkt door een donker realistische stijl, werkt Yazdanpanna samen met de Iraanse illustrator Maysam Barza. De primaire doelgroep voor 'Afscheid' zijn jongeren tussen 15 en 25 jaar, zowel jonge bewoners van AZC's als hun Nederlandse leeftijdsgenoten.
mariekevanditshuizenwatetenwe.jpeg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Wat eten we?

Marieke van Ditshuizen Illustratie, 2020

€15.720
Met 'Wat eten we?' maakt illustrator Marieke van Ditshuizen in samenwerking met culinair journalist Joël Broekaert een kinderboek (9+) over de oorsprong een groot deel van ons dagelijks voedsel: planten. De opbouw van het boek is gebaseerd op de cyclus van planten – van zaadje via bloeiende en vruchtdragende plant tot rottingsproces en schimmels. Per onderdeel van de plant wordt stilgestaan bij de manier waarop deze groeit, welke plek het inneemt in de cyclus van de natuur en welke rol het speelt in de productie van ons voedsel. De natuurlijke cyclus van planten wordt gevisualiseerd door de illustraties met drie primaire kleuren op te bouwen van wit (het begin, het zaadje) via kleur (leven, volle bloei) naar donkerbruin (verzadiging, vergankelijkheid en rotting). Voor dit project wil Van Ditshuizen zich onder andere richten op het verder ontwikkelen van de techniek met drie primaire kleuren inkt in lagen en de invloed van het reproductie- en drukproces hierop. Ook zal ze de grenzen van abstractie in een non-fictie kinderboek onderzoeken. Met 'Wat eten we?', dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Ploegsma, willen de makers bijdragen aan kennis en bewustzijn over en waardering voor de groei en productie van voedsel.
loader

het fonds

subsidies

actueel