stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Stadslab Hoogkwartier
005representatieveafbeelding.jpg

Stadslab Hoogkwartier

Marco Stout/ MVRDV, 2018, 2018

€25.000
Het Hoogkwartier is onderdeel van de oostelijke binnenstad van Rotterdam en door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2013 uitgeroepen tot wederopbouwgebied van nationaal belang. Zeven jaar geleden kenmerkte het gebied zich door leegstand, gesloten plinten en een schrale openbare ruimte. In 2010 nam Marco Stout het initiatief om de buurt te activeren door bestaande en nieuwe netwerken te verbinden vanuit de intrinsieke kwaliteiten van de buurt. Na 7 jaar experimenteren en tijdelijke/lichte ingrepen is de buurt op een keerpunt gekomen in haar ontwikkeling. Stadslab Hoogkwartier stelt zichzelf ten doel de volgende fase van de ontwikkeling van de buurt vorm te geven; van de tijdelijke grepen naar een permanente waarde. Stadslab Hoogkwartier doet dit door het in kaart brengen van alle initiatieven, kansen en uitdagingen in het Hoogkwartier en door het opleveren van een in co-creatie met betrokken spelers uit het gebied een breed gedragen ontwikkelvisie voor de korte en lange termijn, waarin de ruimtelijke-, sociaal-economisch-, programmatische-, duurzaamheids- en ontwikkelvisie verenigd zijn. Het project zal bestaan uit een overkoepelende visie opgedeeld in verschillende deelprojecten die met behulp van Fakton worden uitgewerkt tot werkelijke (financiële) businesscases. Op deze manier wil Stadslab Hoogkwartier de strategie voor co-creatief stadmaken verder ontwikkelen, en – anders dan experimenten en het reageren op de concrete lokale vraagstukken – juist een permanente waarde-ontwikkeling realiseren en beantwoorden aan breed gevoelde urgenties.

meer toekenningen

denachtclub.jpg

De Nacht Club

MV design, 2020

€16.510
MV Design, Matching Futures en Eefje Suijkerbuijk ontwikkelden het concept van De Nacht Club als een interventie in de Rotterdamse wijk Reyeroord om de sociale cohesie in de wijk te versterken. De Nacht Club is een eenvoudige interventie om de publieke ruimte weer een veilige ontmoetingsplek te maken voor onveilige onderwerpen. Bewoners en professionals vertellen tijdens diverse interventies persoonlijke verhalen, hun dromen en nachtmerries aan elkaar. In de buurt Reyeroord heerst er volgens de aanvragers een groeiend gevoel van onveiligheid. De Nacht Club creëert ruimte over wijkverbetering en veiligheid na te kunnen denken vanuit verschillende perspectieven. Door diverse partners zoals zorgprofessionals, politie en woningcorporaties te betrekken ontstaat beter begrip voor elkaars wereld en handelingsperspectieven om de buurt beter te maken. Gemeente Rotterdam is vanuit de Stadslab Reyeroord+ betrokken bij het initiatief. De Nacht Club helpt ook ambtenaren verbinding te maken met de bewoners van Reyeroord, hun zorgen en behoeftes.
threetiergardens.jpg

Three-Tier Garden: More-than-Human Choreographies in the Post-COVID City

Cristina Ampatzidou, 2020

€20.000
Cristina Ampatzidou, Jaz Hee-jeong Choi en Viktor Bedö willen samen met In Touch Amsterdam een co-creatief proces inrichten voor het ontwerpen en inrichten van de gemeenschapstuin SET&Buurt in Amsterdamse IJburg. SET&Buurt gemeenschapstuin ligt naast SET IJburg, een wooncomplex voor jonge statushouders en Amsterdamse jongeren. Om de bewoners van het wooncomplex te betrekken bij de ontwikkeling van de tuin zal het team diverse activiteiten en interventies organiseren. Het ontwerp van de tuin richt zich op drie verschillende niveaus van permanentie. Het eerste niveau bestaat uit tijdelijke elementen als seizoensplanten, maar bijvoorbeeld ook uit bezoekers. Het tweede niveau behandelt de semi-permanente ruimtes, samengesteld door bijvoorbeeld het veranderende publiek, functies en sociale omstandigheden. Het derde niveau onderzoekt de permanente elementen zoals bomen en paden.
hutsspotweb.jpg

HUTS SPOT

Sanne Janssen Interieur Architectuur, 2020

€20.000
Een multidisciplinair ontwerpteam bestaand uit Sanne Janssen, Joep Coenen, Paul Treffers en Dick Rijken willen samen met jongeren HUTS SPOT ontwikkelen in de binnenstad van Geleen. Het ontwerpteam grijpt de kans om leegstaande winkelpanden te transformeren naar een plek voor jongeren om in aanraking te komen met kunst en design en het thema duurzaamheid. HUTS SPOT wordt een verzameling van activiteiten om jongeren te laten experimenteren, maken, samenwerken en leren. Voor de programmering van de activiteiten werkt het team samen met divers lokale partijen zoals culturele instellingen en scholen. Dit initiatief sluit aan bij Samen Duurzaam, een langer lopend project van de gemeente Sittard-Geleen, waar ontwerp wordt ingezet als instrument om op een nieuwe manier aan diverse maatschappelijke vraagstukken te werken.
enpleinpublicweb.jpg

En plein public

Judith Leijdekkers en Manon van Hoeckel, 2020

€19.840
De openbare ruimte van de Tarwewijk gaat op de schop. Het is een van de Rotterdamse buurten die veel aandacht krijgt van Stadsontwikkeling om de buitenruimte de komende jaren te vergroenen en opnieuw in te richten. Aanleiding voor ontwerpers Manon van Hoeckel en Judith Leijdekkers om op een naamloos plein in het hart van de wijk een onderzoek te starten naar mogelijke herinrichting van het plein. Dit doen zij samen met het House of Urban Arts, onder leiding van Indirah Tauwnaar. House of Urban Arts is gevestigd aan het plein en jong, creatief talent in 'grootstedelijke straatcultuur' stimuleert. De partners stellen dat het plein zo onaantrekkelijk is, dat zelf nu tijdens COVID-19 nauwelijks gebruikt wordt voor ontmoetingen in de buitenlucht. Met een serie in schaal toenemende ruimtelijke interventies haalt het ontwerpteam ideeën op bij de bewoners en lokale ondernemers over welke wisselende functies het plein tijdens de pandemie zou kunnen vervullen voor de buurt. Bewoners krijgen in de uitvoering van het project een actieve rol om vervolgens zelf aan die functies invulling te geven.
studiomakkinkenbey.jpg

Op gepaste afstand nabij

Studio Makkink & Bey, 2020

€19.990
Binnen de opgelegde fysieke beperkingen van de huidige tijd gaan ontwerpers Ester van de Wiel (Studio Ester van de Wiel) en Michou Nanon de Bruijn (Studio Makkink & Bey) op zoek naar nabijheid. De ontwerpers constateren dat veel activiteiten die voorheen achter gesloten deuren afspeelden zich verplaatst hebben naar buitenruimtes. Routines vinden nieuwe routes en plekken. De aanvragers onderzoeken de mogelijkheid om kruisingen te ontwerpen op de verschillende routes en routines van stedelingen. Wandelenderwijs zullen de ontwerpers bestaande routes en routines verkennen door op stap te gaan met lokale 'gidsen' die door handelingen met elkaar verbonden zijn.
Op kruisingen van routes in de publieke ruimte organiseren de ontwerpers interventies om mensen de waarde van de nieuwe combinaties van mensen, handelingen, plekken en timing te ervaren. De interventies bieden mensen ruimte om elkaar gepland of ongepland te treffen. Door samen te werken met ondernemers, bewoners en clubs kunnen er combinaties van acties ontstaan, waardoor nieuwe netwerken geactiveerd worden.
loader

het fonds

subsidies

actueel