stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Ruben Pater - Land of Tomorrow
Ruben_Pater___Drone_Survival_Guide.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Ruben Pater - Land of Tomorrow

Ruben Pater, 2014

€25.000
Henrik van Leeuwen studeerde in 2010 af aan het Sandberg Instituut in de richting grafisch ontwerp. In zijn werk besteedt Van Leeuwen aandacht aan (verborgen) machtsstructuren die een relatie hebben met technologie. Henrik richt specifiek zijn aandacht op de hardware kant van informatie- en communicatienetwerken. Dit komt onder andere tot uitdrukking in zijn onderzoek naar de invloed van banken op de beurshandel en de machtsposities van de grote Europese telecom aanbieders. Naast grafisch werk maakt de ontwerper ook installaties om relaties aan te tonen en machtsstructuren bloot te leggen. In zijn ontwikkelplan geeft Henrik aan dat hij een zestal projecten wil ontwikkelen. Deze projecten onderzoeken verborgen mechanismen en machtsverhoudingen op het gebied van economie, communicatie technologie, social media en privacy. Zo bouwt hij een machine na, uit de jaren 50 van de vorige eeuw, de MONIAC. Deze machine simuleerde hoogst nauwkeurig economiën van bijvoorbeeld Groot Brittanie en Peru en gebruikte daarvoor een systeem van sluisjes en pompen om water tussen verschillende tanks te verplaatsen. Henrik ziet deze machine als een fraaie tegenpool voor de steeds complexer wordende economische modellen. Verder gaat Henrik een installatie maken die de ontwikkelingen rond zogenaamde Deep Packet Inspection zichtbaar moet maken. Met deze techniek kan de inhoud van netwerkverkeer worden ingezien door netwerkbeheerders.

meer toekenningen

stilstaanincheckenthuiskomenechterontwer.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Stilstaan, Inchecken, Thuiskomen | Voor het afbreken van breakdowns in de pleegzorg

echter ontwerp, 2019

€10.000
De plaatsing van een kind of jongere in een pleeggezin gaat vaak gepaard met veel spanning: voor het kind in kwestie, maar ook voor de leden van het pleeggezin zelf. Soms wordt de plaatsing zelfs afgebroken; een zogenaamde 'breakdown.' Om de stress in de eerste periode van plaatsing te verlagen en zo breakdowns vaker te voorkomen, heeft echter ontwerp samen met Spirit Jeugdhulp een spelinterventie ontwikkeld: Happy Hall. Hiermee kunnen alle betrokkenen eenvoudig en inzichtelijk hun stemmingen bij thuiskomst aan elkaar overdragen. Dit draagt bij aan meer onderling begrip en vermindert zo stress. De makers willen het prototype van het spel met nader onderzoek valideren en ontwikkelen. In de eerste fase wordt een team van ontwerpers, jeugdzorgprofessionals en pleegouders samengesteld die samen de onderzoeksvragen precies definiëren. Ook wordt gestart met de werving van 40 pleeggezinnen waarbij dit onderzoek wordt uitgevoerd.
wildhoutwildwoodateliernlweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

WildHout - WildWood

Atelier NL, 2019

€10.000
Met het project WildHout-WildWood onderzoekt Atelier NL de mogelijkheden van het gebruik van lokaal hout. Samen met Bosgroep Zuid ontwikkelt Atelier NL manieren om van 'laagwaardig' Nederlands hout betaalbare en duurzame producten te maken. Nederlands hout is volgens Atelier NL duurzamer dan buitenlands hout, omdat het een lokaal product is en de groei van deze bomen in veel gevallen sneller verloopt. In het vooronderzoek is een idee van een stok bedacht dat als houtproduct veelzijdig is in productie en gebruik. In de eerste fase ontwikkelen ze dit idee verder uit en zetten ze de stok in als verbindingselement. De stokken worden doorgegeven aan ontwerpers die het op hun beurt weer verwerken in andere producten. Zodoende geven ze een antwoord op de vraag: Wat betekent het om een product te maken dat lokale bronnen, duurzaam bosbeheer en een groene economie ondersteunt en tegelijkertijd de industrie, ontwerpers en de lokale bevolking met hun omgeving verbindt.
regeneratingecologiesanthroponixweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Regenerating Ecologies

Anthroponix, 2019

€10.000
Menselijke urine zit vol met voedingsstoffen voor planten, zoals fosfaten en potassium, maar vaak ook met voor het milieu zeer nadelige hormonen en afvalstoffen van medicijnen. Anthroponix werkt samen met partner LeAF (Universiteit van Wageningen) in het onderzoek naar gebruik van urine als meststof. In de eerste fase van dit project onderzoeken ze samen of bepaalde bacteriën via een fermenteringsproces in staat zijn deze afvalstoffen te neutraliseren. Zij ontwerpen een low-tech systeem dat de urine opvangt bij de bron en reinigt om vervolgens consumeerbare planten mee te bemesten. Bij grootschalige toepassing wordt er bespaard op energieverbruik bij rioolzuiveringsinstallaties, die volgens Anthroponix nu nog veel energie nodig hebben om afvalwater te ontdoen van fosfaten. Bovendien wordt aanzienlijk minder water gebruikt om door te spoelen.
degroeneregenpijphospernlbvweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

De Groene Regenpijp

HOSPER, 2019

€10.000
HOSPER NL BV ontwikkelt samen met Architectuur Maken en GEP, een bedrijf gespecialiseerd in duurzame afvoer en opslag van regenwater, een groene regenpijp. Deze regenpijp met wateropvang voedt de in het product geïntegreerde beplanting en zorgt voor vertraagde wateropname. Hiermee levert het een bijdrage aan het oplossen van verschillende klimaatopgaven, zoals waterretentie in droge periodes, verminderde piekbelasting op het riool bij hevige regenval, stimuleren van biodiversiteit en extra CO2-opslag. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de bebouwde omgeving versterkt met meer groen. In de eerste fase van het project wordt aanvullende expertise gezocht op het gebied van beplanting en constructie en wordt in een aantal ontwerpsessies gekeken naar een optimale functionaliteit, vormgeving en materialisatie. Het uiteindelijke doel is de regenpijp te introduceren op de markt voor een breed publiek.
greenhouseobservatoryoscarsantillanweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Greenhouse Observatory

Oscar Santillan, 2019

€10.000
Greenhouse Observatory van Oscar Santillan, is een onderzoek naar het behoud van leven door andere hemellichamen dan de zon. In het project kweekt Santillan algen doormiddel van sterrenlicht. Deze architectonische plek is een combinatie van een broeikas en een observatorium. In samenwerking met Dr. Ir. Frans Snik maakt Santillan gebruik van de expertise die Snik heeft vanuit zijn positie als researcher van het Leidse Observatorium van de Universiteit van Leiden. Santillan ambieert hiermee een bijdrage te leveren aan de resultaten in de toekomst over buitenaards leven en draagt bij aan de notie dat leven niet enkel mogelijk is door de zon en speculaties hierover niet langer exclusief voorbehouden zijn binnen sciencefiction.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720x480.gif
SAVE THE DATEHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt vooruit met drie bijeenkomsten voor makers.Op dinsdag 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) voor ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader