stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
RING A10 Documentaire
DMAU.jpg

Deelregeling Architectuur AV productie

RING A10 Documentaire

DMAU, 2015

€24.949
DMAU wil een documentaire maken over het gebied rondom de A10, de weg die de stad Amsterdam omcirkelt, verbindt en verdeelt. De aanvrager stelt dat de ringweg met zijn 32 kilometer diverse locaties doorkruist. De documentaire richt zich op het werken, wonen, verblijven, pionieren en ontwikkelen langs, onder en dwars op de A10 en wordt ingezet om een betrokken en persoonlijk verhaal over de ring van Amsterdam op creatieve en artistieke manier vorm te geven. Eerder maakte DMAU voor de Week van de Stad al een 7 minuten durende film over de ringweg. Deze reeds bestaande film zal aangevuld en gecomplementeerd worden met een aantal persoonlijk portretten, observaties en verhalen. De documentaire maakt deel uit van een breder onderzoek naar ringwegen in binnen- en buitenland. Het resultaat betreft een 30 minuten durende visuele exploratie. Voor het project werkt Daryl Mulvihill (architect en filmmaker) samen met Rene Boer (onderzoeker), Celine Thalens (kunstenaar) en Darren McClure (geluidskunstenaar). Tijdens het maken van de documentaire wordt het publiek via twitter, facebook, instagram en een website op de hoogte gehouden van de vorderingen. Eind 2015 is de film klaar, daarna zal hij op locaties in binnen- en buitenland te zien zijn.

De documentaire kunt u hier terugzien.
afgerond: december '16

website

meer toekenningen

001lectura.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Weelde van de Eenvoud

Lectura Cultura, 2018

€10.005
Gerrit Rietveld is de bekendste architect van Nederland, zo stelt Lectura Cultura, en het Utrechtse Schröderhuis uit 1924 zijn meest bekende ontwerp. Het staat wereldwijd in architectuurboeken, maar over de bijna 100 andere huizen die hij realiseerde is verbazingwekkend weinig bekend. In dit boek worden twintig Rietveld huizen, en in het bijzonder hun interieurs, uitvoerig belicht en gedocumenteerd. De interieurs zijn in een fotoserie door Arjan Bronkhorst in beeld gebracht en een team van auteurs - waaronder Ida van Zijl, voormalig conservator van het Centraal Museum, en kunsthistorica Willemijn Zwikstra - heeft de huizen, hun interieurs en de manier waarop ze in contact met Rietveld tot stand kwamen aan de hand van verhalen van opdrachtgevers en huidige bewoners beschreven. Het resultaat is een tweetalige publicatie van ca. 40.000 woorden. De vertaling naar het Engels wordt verzorgd door Sam Herman van Tibbon Translations en de vormgeving is in handen van Beukers & Scholma. Het projectteam heeft tevens nauwe contacten met de erven Rietveld.
002japsam.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Polder Landscapes of the World

Jap Sam Books, 2018

€3.345
In 2009 verscheen De Polderatlas van Nederland, waarin onderzoek naar het polderlandschap van het Nederlandse laagland wordt uiteengezet. Naar aanleiding van deze editie heeft de TU Delft en uitgeverij Jap Sam Books, in samenwerking met nationale en internationale partners, een vervolgtraject opgezet om ook polderlandschappen buiten de Nederlandse landsgrenzen in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek brengen ze samen in een nieuwe publicatie die een breder internationaal publiek aan dient te spreken. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een historisch- en typologisch onderzoek naar het maakproces van polderlandschappen, het in kaart brengen van overzichtskaarten door middel van Geo-informatie en de analyse en onderlinge vergelijking van een aantal geselecteerde polders. Voor het analyseren van specifieke polders worden lokale experts betrokken om de analyse van contextuele duiding te voorzien. De boeklancering zal in samenwerking met de TU Delft worden opgezet.
003aorta.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Stad voor morgen - Architecture lectures

Architectuurcentrum Aorta, 2018

€23.000
Met het project Architecture Lectures: Stad voor Morgen agendeert Architectuurcentrum AORTA de rol van ontwerp bij de verduurzaming van de hedendaagse stad, met een focus op thuisbasis Utrecht. Het programma bestaat uit een serie van zes thematische lezingen, die in de loop van 2018 plaatsvinden bij TivoliVredenburg. Elke lezing behandelt een andere ruimtelijke en maatschappelijke uitdaging. Voorbeelden zijn Let’s dense, over verdichting en innovatieve woonvormen; Zero waste, over het sluiten van kringlopen in de bouwwereld; en Who Owns the City?, over informatietechnologie in het publieke domein. De lezingen verlopen volgens een vast format. Drie ontwerpers, vooral architecten, presenteren hoe ze in hun werk oplossingen zoeken voor het uitgelichte thema. Tussen de presentaties door gaat moderator Daniëlle Arets in gesprek met het aanwezige publiek, genodigde ontwerpers, wetenschappers, experts en relevante stakeholders, zoals beleidsmakers en projectontwikkelaar. Op de website van zowel DUIC als AORTA verschijnt een dossier waarop verdiepende artikelen en verslagen van alle programma’s worden gedeeld. AORTA betrekt redacteuren Martine Bakker en Mark Hendriks (o.a. van De Blauwe Kamer) bij de verslaglegging. Aan het eind van de reeks worden de verslagen gebundeld in een online publicatie.
004maaskant.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Maaskant Dialogen

Stichting Rotterdam-Maaskant, 2018

€25.000
Met de Maaskant Dialogen wil Stichting Rotterdam-Maaskant het belang van architectuur als publieke zaak en het werken aan ruimte als cultureel-maatschappelijke opgave adresseren. Architectuur vraagt om een visionaire overheid, betrokken gebruikers, veelzijdige ontwerpers en bevlogen sprekers en schrijvers. Weer toenemende bouwactiviteiten, de nieuwe positionering van Ruimtelijke Ordening in wetgeving en het onderbrengen hiervan in een ander beleidsministerie vormen de aanleiding om deze opdracht opnieuw te activeren en onder de aandacht te brengen. Daarom organiseert de stichting in het najaar van 2018 vier socratische gesprekken tussen Maaskant-prijswinnaars - Elma van Boxel, Rem Koolhaas, Arnold Reijndorp en Nanne de Ru - en professionals uit andere vakgebieden. Deze gesprekken resulteren in een Maaskant Manifest dat door de betrokken partners wordt onderschreven en op 16 november 2018 tijdens de uitreiking van de 40e Maaskantprijs in de Kunsthal aan o.a. minister Kajsa Ollongren, rijksbouwmeester Floris Alkemade en het aanwezige publiek zal worden aangeboden, waarna het ter inspiratie en gebruik verder wordt verspreid.
005maarten.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Het Fotografisch Keramisch Reliëf als gebouwschil

Atelier Maarten Heijkamp, 2018

€7.500
Atelier Maarten Heijkamp heeft een innovatieve techniek ontwikkeld om met een camera obscura grootformaat fotografische reliëfs in keramiek te vervaardigen. Het object voor de camera wordt via een lens op een wand van natte klei geprojecteerd en met een door hemzelf ontwikkelde ‘Fotografische Hamer’ in de klei gebeiteld. Zo wordt het optische beeld omgezet in structuren in klei. In de startfase wil Maarten Heijkamp de toepassingsmogelijkheden van zijn innovatie in de architectuur verkennen. Daarvoor gaat hij in de startfase materiaalonderzoek uitvoeren door te experimenteren met enkele halffabricaat gevelpanelen van producenten in Nederland en Duitsland. Van de materiaalproeven, het proces en eventuele inspiratie voor vervolgstappen wordt vervolgens visuele documentatie ontwikkeld dat zal worden gedeeld met verschillende architectenbureaus. Tot slot zullen enkele workshops en expertmeetings worden georganiseerd voor geïnteresseerde professionals. In de vervolgfase wil de aanvrager doorwerken naar een pilotproject in de vorm van een driedimensionaal object op schaal van een paviljoen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

alissanienkeinteractiveinteriorcollectio.jpg
Van 17 t/m 22 april 2018 vindt de Salone del Mobile 2018 plaats, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Het Stimuleringsfonds ondersteunde elf presentaties tij... meer >
539website.jpg
Op 17 mei 2018 organiseert het Stimuleringsfonds de manifestatie Designing a Community of Care, samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who ... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
voorkant.jpg
Vandaag publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het jaarverslag 2017. In 2017 kende het fonds 11,3 miljoen subsidie toe aan ontwerpers, culturele instellingen en festivals. Hiermee stelde... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader