stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Residency Arita 2018: Licht en Porselein
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Residency Arita 2018: Licht en Porselein

Franciska Meijers, 2017

€8.000
Franciska Meijers creëert atmosferen met haar ontwerp. Tijdens de Arita residency doet ze onderzoek naar hoe porselein licht kan filteren. Met de unieke kennis van Arita wil ze porselein ontwikkelen dat de lichtervaring in een ruimte kan verrijken door het licht te sturen en te doseren. Hierbij experimenteert ze onder andere met kleur, glazuur, reliëf en samenstelling van het porselein. In het onderzoek betrekt ze zowel de traditionele technieken die beschikbaar zijn in Arita als nieuwe technische toepassingen die daar worden ontwikkeld.

meer toekenningen

museumvanloon.jpg

Deelregeling Vormgeving Programma

fashion fest x Museum van Loon 2019

Museum van Loon, 2019

€20.000
Fashion fest is een multidisciplinair programma en wedstrijd waarbij jonge modetalenten alternatieve perspectieven vormen op mode, kunst en design. In 2019 is fashion fest gekoppeld aan de tentoonstelling 'Aan de Surinaamse grachten - Van Loon & Suriname' in Museum Van Loon. De tentoonstelling behandelt de rol van de familie Van Loon in de plantage-economie in Suriname. Middels acht historische personages, gekoppeld aan nazaten in het hier en nu, toont het museum verschillende perspectieven op deze geschiedenis. Deze acht verschillende perspectieven gelden als inspiratiebron voor de acht teams van fashion fest, die uitgedaagd worden deze verhalen om te zetten in modevormgeving. Met het programma wil fashion fest jong modetalent stimuleren om zich op kritische wijze te ontwikkelen in het vakgebied.
snowvideoevolvingobjects.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Evolving Objects

Snow Video, 2019

€7.500
'Evolving Objects' is een samenwerking tussen mediakunstenaar/vormgever Adri Schokker en creative programmer Wouter Reckman. Voor het project worden gebruiksvoorwerpen voor het dagelijks leven ontwikkeld en ontworpen die gematerialiseerd worden door middel van verschillende fabricageprocessen. De voorwerpen worden gecreëerd door een generatief algoritme van een digitale authenticiteit die zich voordoet als maker en die zich in het creëren van het werk laat beïnvloeden door (online) invloeden van buitenaf. Doordat de vorm van de objecten door verschillende processen voortdurend aan verandering onderhevig is, is geen model ooit hetzelfde. 'Evolving Objects' beoogt een samenspel te zijn tussen ontwerpers en programmeurs die op een bijzondere wijze met elkaar willen samenwerken en experimenteren met nieuwe generatieve ontwerpmethoden. Het onderzoek focust zich op de ontwikkeling van een aantal generatieve ontwerpprocessen, zoals genetische selectie en Deep Learning, het in kaart brengen en experimenteren met verschillende fabricagetechnieken, zoals 3D geprint keramiek, en tot slot het presenteren en toetsen van de ontwerpen bij het publiek en een test-groep. Voor het onderzoek naar generatieve ontwerpprocessen werken ze samen Daniel Valesin, onderzoeker aan de faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen en de studie Software Engineering aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Doel van het project is het ontwikkelen van een sterkere visie op het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de ontwikkeling van nieuwe werkmethodes en nieuw werk.
asefehbutyoudontlookautistic.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

But you dont look autistic

Asefeh, 2019

€7.500
Volgens ontwerper Asefeh Tayebani is er weinig onderzoek gedaan naar vrouwen met autisme en bestaat er weinig kennis over het opstellen van een diagnose voor deze doelgroep. Zo stelt Tayebani dat er veel hoog functionerende vrouwen met autisme bestaan die afwijken van het op mannen gebaseerde beeld van autisme. Daarom gaat Tayebani een startsubsidie gebruiken om in gesprek te gaan met vrouwen met autisme en een speciale gezondheidsinstelling om meer te leren over de ervaringen van vrouwen voor en na het stellen van de diagnose. Deze gesprekken bieden inspiratie voor het vervolg van het project, namelijk het ontwikkelen van een nieuwe serie accessoires en sieraadontwerpen die de complexiteit van autisme tonen. Hiermee beoogt Tayebani bij te dragen aan een bewustzijn over de verscheidenheid aan perspectieven op autisme. De ontwerpen dienen als een empowering tool om vrouwen met autisme het gevoel te geven begrepen te worden. Tijdens de startfase gaat Tayebani onderzoek doen naar materialen en technieken voor zintuiglijke sieraden. Voor het vooronderzoek werkt Tayebani samen met geestelijke gezondheidsinstelling als het Dr. Leo Kannerhuis te Amsterdam. De reflectie op de uitkomsten van het vooronderzoek wordt gepresenteerd door middel van een tentoonstelling.
femkedevriesgarmentgrammar.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Garment Grammar

Femke de Vries, 2019

€16.000
Femke de Vries onderzoekt in het project Garment Grammar de rol en kracht van taal in mode. Hoewel taal vaak als ondergeschikt wordt gezien in relatie tot het kledingstuk en het beeld, is taal volgens De Vries een krachtig hulpmiddel dat mode en cultureel begrip produceert. Het kan bepalen hoe we iets interpreteren: cool, casual of nieuw. In een essay analyseert de Vries de 'taal van de mode' door de jaren heen en onderzoekt ze hoe de distributie en de inhoud van teksten in de mode een rol spelen in onze verbinding met de sociale, politieke en economische context. Hierbij zal ze vergelijkingen maken met branding en propaganda. Het essay zal de basis vormen voor verschillende activerende en materiële werken: prints, een online werk, een audiovisueel werk en een publicatie. De Vries werkt voor Garment Grammar samen met ontwerpers uit verschillende vakgebieden, om zo het gebruik van taal in verschillende media te verkennen. Daarnaast gaat ze samenwerkingen aan met een uitgever en verschillende onderwijsinstellingen en kunstruimten.
sophiatwigtnaambijredactiebekend.jpg

Deelregeling Vormgeving Documentaire

Naam bij redactie bekend

Sophia Twigt, 2019

€12.185
Op nieuwsredacties moet vaak naar een visuele oplossing gezocht worden voor het in beeld brengen van mensen die een belangrijk verhaal te vertellen hebben, maar onherkenbaar moeten of willen blijven. In de animatie-documentaireserie 'Naam bij redactie onbekend' gaat Sophia Twigt op zoek naar een passende vertelvorm voor deze anonieme verhalen. De serie zal bestaan uit drie afleveringen, waarin in iedere aflevering een anoniem verhaal verteld wordt middels animatie, beeld, gesproken tekst en sounddesign. In de drie afleveringen zal Twigt experimenteren met verschillende animatiestijlen en technieken, om zo tot een vertelvorm te komen die het mogelijk maakt om deze verhalen op een aantrekkelijke manier te publiceren. De serie wordt ontwikkeld in samenwerking met journalist Simone Eleveld en sound designer Vincent Twigt en zal gepubliceerd worden door de Volkskrant.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720ii.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers en instellingen waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten h... meer >
oorvt3.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader