stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Professionalisering Taller Architects
sghoogerheide.jpeg

Professionalisering Taller Architects

2020

€7.500
Taller Architects is een internationaal bureau voor architectuur, stedenbouw en onderzoek, opgericht in Bogota in 2009. De periode vóór de pandemie gaf Taller Architects de kans om verder uit te breiden met een bureau in China en Nederland. Deze transculturele ontwerppraktijk is ontstaan vanuit de ambitie om wereldwijd te opereren. Om te leren van verschillende culturen, om op de hoogte te zijn van de mondiale problematiek en hier positieve bijdragen aan te leveren. Als gevolg van covid-19 merkt Talle Architects dat opdrachten in Nederland uitblijven. De Nederlandse tak, Taller NL, richt zich daardoor nu voornamelijk op projecten in Colombia en China. Maar de maatschappelijke projecten in Colombia, de grootschalige transformatieprojecten in China en de pragmatische denkwijze uit Nederland geven Taller NL een uniek perspectief en bieden kansen voor actuele vraagstukken in het Nederlandse veld. Gedurende drie maanden gaat Taller NL de eigen projecten en expertise tegen het licht houden en met vakgenoten en raadgevers een open gesprek voeren om uiteindelijk een heldere bureauvisie voor Taller NL te formuleren. Deze zal het bureau helpen om sterker uit de covid-19-crisis te komen. De gesprekken worden onder meer gevoerd met Edith den Hartog (gespecialiseerd in design thinking-processen), Herman Wiegerinck (partner VODW Marketingconsultant) en Peter Veenstra partner (Lola Landscape).

meer toekenningen

2050409omgevingsdialooglieshoutseheide.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Landschapsdialoog Lieshoutse Heide

Gemeente Laarbeek i.s.m. OVSL landschapsarchitecten en Illustractive, 2021

€15.280
Samen een nieuw toekomstbeeld ontwerpen voor de Lieshoutse Heide. Inwoners, overheid en stakeholders die samen een gebied herinrichten. Een levend gebied als voorbeeld van de transitie van het platteland, waarin de geschiedenis van ontginning, het heden van grootschalig agrarisch gebruik, en de toekomst van duurzaamheid en veelheid aan functies te herkennen zijn. Met draagvlak voor ontwikkelingen, ruimte voor innovatie en oog voor de kwaliteit en waarde van het landschap.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.
2102403representatieveafbeeldingdooropen.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Ontwerpen in het veld

Open Kaart i.s.m. Rufus de Vries en gemeente Voorst, 2021

€19.890
In de historische polder Nijbroek zijn landschap en gemeenschap met elkaar verweven. In dit project gaan we met Nijbroekers op zoek naar lokaal maatwerk voor een klimaatadaptief polderlandschap. Door inwoners letterlijk in beeld te brengen in hun landschap en ontwerpingrepen te ensceneren, maken we het gesprek over de toekomst menselijk en mogelijk. Een voorbeeld van community-based design, waarin klimaat, landschap en gemeenschap met elkaar verbonden worden en gedragen ruimtelijke oplossingen ontstaan.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.
2114097havenstad53720sloterdijki082020ev.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Ruimtelijke Waterveiligheidsstrategie Haven-Stad 2100+

Gemeente Amsterdam/Ruimte en Duurzaamheid i.s.m. One Architecture, 2021

€29.330
In 30 jaar verrijst een stad zo groot als Leiden. Hoe maken we dit gebied waterveilig voor overstromingen vanuit het regionale systeem met alle klimaatonzekerheden richting 2100+? Ontwerpend onderzoek is nodig om te bepalen welke randvoorwaarden we nú mee moeten geven, wat kantel- en beslismomenten en relaties met de regio zijn, en welke koppelkansen t.a.v. andere klimaatopgaven er zijn. We bouwen voort op de Themastudie Waterveiligheid, Resilience by Design MRA en werksessies zeespiegelstijging Centraal Holland.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.
2109847rvkealmerepampusrepresentatiefbee.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Almere Pampus: vooruit ontwikkelen van bodem, groen en blauw

One Architecture i.s.m. gemeente Almere en SMARTLAND landscape architecture, 2021

€28.780
Almere Pampus is een grote stedelijke ontwikkeling in de periode 2030-2050. De planningshorizon levert een bandbreedte van klimaateffecten voorbij de huidige kaders. Gemeente en MRA zien grote kansen in het vroegtijdig treffen van klimaatadaptieve natuurinclusieve en watergerelateerde maatregelen, zodat de stedelijke ontwikkeling in een klimaatrobuust gebied kan ingroeien. Ontwerpend onderzoek geeft inzicht hoe deze 'vooruitontwikkeling' van invloed is op ruimtelijke- en economische ontwikkeling en wat de beslismomenten hierbij zijn.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.
2072280afbeeldingfloragebied.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Het Floragebied: een gezond economisch en natuurlijk ecosysteem in het hart van Westland

LUZ architecten i.s.m. gemeente Westland en TU Delft, 2021

€22.500
In het hart van het dichtbebouwde Westland komt ruimte vrij voor uitbreiding van de Greenport Horti Campus, woningbouw en beter openbaar vervoer. Maar er is meer mogelijk. LUZ architecten, TU Delft en de gemeente onderzoeken hoe het Floragebied het knooppunt kan worden van een duurzaam Westland. Een energieneutrale, klimaatbestendige en biodiverse habitat voor bedrijven en bewoners, waar onderwijs en ondernemen hand in hand gaan. Het Floragebied: plek voor economisch én natuurlijk evenwichtig ecosysteem.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.
loader

het fonds

subsidies

actueel

animatievacature2021website03.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe adviseurs voor verschillende adviescommissies. Wil jij meepraten over de verdeling van subsidies aan makers en instellingen op het gebied van vor... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader