stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Professionalisering Peterson Stoop
petersonstoop.jpg

Professionalisering Peterson Stoop

Peterson Stoop, 2020
Peterson Stoop ontwerpt en produceert duurzame schoenen in Nederland. De ontwerpers produceren met een klein team de schoenen in hun Amsterdamse atelier. Door de grote vraag naar producten houden de ontwerpers binnen hun huidige bedrijfsstructuur geen tijd over voor innovatie. Het professionaliseringsplan richt zich enerzijds op het onderzoeken van de bestaande productiefaciliteiten in Nederland en anderzijds op het financieel gezond maken van het bedrijf. Voor beide richtingen hebben zij experts aangetrokken. Nicoline van Enter, bekend als footwear forecaster, zal haar kennis delen over de Nederlandse schoenen wereld en circulair produceren in deze branche. Soufyan el Hammouti, managing director van Mason Garments, zal het duo ondersteunen bij de zakelijke professionalisering van het bedrijf. Het doel van het professionaliseringstraject is dat Peterson Stoop na implementatie van de opgedane kennis meer tijd en ruimte kan creëren om enerzijds meer samenwerkingen aan te gaan met grotere bedrijven en anderzijds meer tijd weet vrij te maken om nieuw innovatief werk te creëren, zodat ze als koplopers binnen het werkveld kunnen fungeren.

meer toekenningen

tijmensmeuldersweb.jpg

Professionalisering Tijmen Smeulders

2020
Tijmen Smeulders heeft zich als productontwerper gespecialiseerd in het onderzoeken en toepassen van ambachtelijke en industriële productieprocessen. Door archetypes te bevragen en nieuwe hiërarchieën te ontwikkelen vanuit materiaaleigenschappen en productietechnieken ontwikkelt hij ontwerpen met een nieuwe materialiteit, vormgeving en gebruik. Smeulders heeft zich afgelopen jaren vooral gericht op de artistieke ontwikkeling en identiteit van zijn praktijk, waarbij hij vooral op reactieve wijze gewerkt heeft. Om zichzelf verder te ontwikkelen wil Smeulders meer proactief gaan ondernemen en onderzoek doen naar de doelgroepen die hij met zijn producten wil bereiken. Hierbij zal hij ondersteunt worden door Roel van Herpt als ondernemerscoach, fotografie duo Scheltens & Abbenes als artistieke coaches, Arjan van Well als communicatie en marketing strateeg, sparringpartner Jorre van Ast en designjournalist Gabrielle Kennedy.
ateliernl.jpg

Professionalisering Atelier NL

Atelier NL, 2020
Atelier NL is een ontwerpstudio die lokale grondstoffen omvormt tot alledaagse voorwerpen die de rijkdom van de aarde laten zien. Tot nu toe heeft de studio zich gericht op projecten die uitgebreid onderzoek, analyse en experiment vereisten en minder commercieel gericht zijn. Om in de toekomst financieel zelfvoorzienend te kunnen zijn wil Atelier NL de kennis en ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan inzetten om kennis over te dragen en tot meer tastbare resultaten te komen. Hiervoor is volgens de studio een andere, aangescherpte bedrijfsstrategie vereist. Onder begeleiding van adviseurs Nelly van der Geest, Erik-Jan Koedijk en Lisa Hardon zal Atelier NL de methodologie die ze in de afgelopen jaren ontwikkeld hebben onder de loep nemen en gaan (her)definiëren als functioneel bedrijfsmodel. Daarnaast zullen ze hun complementaire vaardigheden en creatieve kwaliteiten in kaart brengen, zodat deze beter geïntegreerd kunnen worden in de methodologie van de studio.
rawcolor.jpg

Professionalisering Raw Color

2020
In 13 jaar heeft Raw Color zich ontwikkeld tot een volwassen studio die bekend staat om zijn verfijnd kleur- en materiaalgebruik en een krachtige en eenvoudige beeldtaal. Door meer structuur te brengen binnen de studio en de juiste focus te aan te brengen voor de komende jaren, beoogt Raw Color met de ondersteuning een stap te zetten naar meer professionaliteit. Om dit te bewerkstelligen gaat de studio zich richten op digitale kennisdeling en een heldere communicatiestrategie, waarmee ze zichzelf in de toekomst scherper in de markt kan positioneren. De studio beroept zich tijdens het professionaliseringstraject op adviseurs met verschillende ervaringen en achtergronden. Op het gebied van creatieve strategie zullen ze bijgestaan worden door Thomas Widdershoven en/of Nikkie Gonissen (Thonik). Barbara Putman Cramer zal de studio adviseren op het gebied van PR en communicatie en Remco van der Velden op het gebied van bedrijfsvoering. Daarnaast zullen er als onderdeel van de communicatiestrategie een video en teksten gemaakt worden samenwerking met Blickfänger en Riya Patel.
josklarenbeek.jpg

Professionalisering Jos Klarenbeek

2020
De praktijk van Jos Klarenbeek kenmerkt zich door ontwerpend onderzoek, gedreven door een fascinatie voor complexe en onzichtbare systemen. Na 5 jaar aan artistieke en technische ontwikkeling te hebben gewerkt wil Klarenbeek middels het professionaliseringtraject een periode inlassen om met volle focus de koers van zijn praktijk voor de komende jaren uit te stippelen. Hij wil zich hierbij ontwikkelen op het gebied van organisaties, positionering en reflectie. In samenwerking met coach Margot Zoeteman zal hij zijn organisatiestructuur en zakelijke houding onder de loep nemen. Roel van Tour zal Klarenbeek begeleiden op het gebied van beeld. Hiermee zal hij de positionering van zijn praktijk zichtbaarder maken in het ontwerpveld. Daarnaast zal hij via cursussen en reflectiegesprekken zich verder ontwikkelen op het gebied van robotica en textiel, en zijn rol als ontwerpend onderzoeker. Middels dit traject beoogt Klarenbeek op de lange termijn te ontwikkelen naar in praktijk in studiovorm en via zijn projecten meer draagvlak te creëren ontwerpend onderzoek buiten het ontwerpveld.
jagerjanssen.jpg

Professionalisering JagerJanssen

JagerJanssen, 2020
JagerJanssen is 16 jaar geleden ontstaan uit een multidisciplinaire samenwerking tussen Alex Jager en Rogier Janssen. In de loop der jaren is het tweetal zich vooral gaan richten op architectuur en hebben ze een scala aan projecten opgeleverd voor uiteenlopende opdrachtgevers, typologieën en opdrachtsituaties. Door de opstartperiode en de daaropvolgende financiële crisis is dit met nodige ups en downs gepaard gegaan. Ook het Corona-crisis heeft zijn weerslag. Architectenselecties waar het bureau geregeld voor wordt uitgenodigd, kosten veel tijd en het resultaat is onzeker; daarbij komt dat het verloop van projecten grillig is, waardoor Jager en Janssen te weinig grip krijgen op de werkvoorraad, continuïteit en inkomsten. Middels het professionaliseringstraject wil het tweetal een heldere toekomstbestendige bedrijfskoers ontwikkelen die hen meer houvast op operationeel vlak biedt. Om dit te realiseren zullen Jager en Janssen een degelijk toekomstbeeld focus ontwikkelen dat daarna wordt vertaald naar een coherent, tijdgebonden plan waarin alle aandachtsgebieden binnen het bedrijf zijn meegenomen. Hiervoor zullen ze bijgestaan worden door adviseurs Ries Meertens en Branddoctors.
loader

het fonds

subsidies

actueel