stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Professionalisering ontwerppraktijk Studio Mosquito
bullettime03.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering ontwerppraktijk Studio Mosquito

Studio Mosquito, 2018

€5.500
Animatiefilmmaker Frodo Kuipers van Studio Mosquito werkt grotendeels met analoge middelen: inkt op papier. Daarnaast werkt hij voornamelijk aan eigen projecten, wat naar eigen zeggen financiële onzekerheid met zich meebrengt. Om zichzelf breder te ontwikkelen maakt hij een stap naar digitale technieken, om antwoord te kunnen bieden op de vraag vanuit de praktijk, die steeds meer digitaal gericht is. Door aansluiting te zoeken bij andere, grotere producties voor andere regisseurs beoogt Studio Mosquito een nieuwe strategie om de praktijk verder te ontwikkelen en uit te breiden. Hiervoor worden technische vaardigheden opgedaan, bijvoorbeeld in de nieuwste ontwikkelingen in software. Hiermee hoopt Studio Mosquito een nieuwe type projecten en opdrachten aan te gaan. Met deze strategie wordt beoogd zich zowel professioneel, als artistiek en technisch te verbreden en een meer uitgebalanceerde praktijk te realiseren met zowel eigen producties als producties in samenwerking of opdracht.

meer toekenningen

lilianvandaal.jpeg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Microscopic imitations - Infinitive reflections

Lilian van Daal, 2020

€7.500
Het project 'Microscopic Imitations – Infinitive Reflections' heeft als doel om de potentie van microscopische structuren van organismen en natuurlijke lichtfenomenen te onderzoeken en om te zetten naar efficiënte, functionele lichtobjecten. Lilian van Daal doet dit vanuit de overtuiging dat een meer bewuste maatschappij start bij hoe we ons verhouden tot de natuur. De mens is ver verwijderd geraakt van de natuur, met alle gevolgen van dien. We zien niet meer dat de natuur een rijke bron is van vernuftige oplossingen, een esthetische bibliotheek bovendien naar duurzame en efficiënte producten. Zo levert de natuur diverse voorbeelden waar licht door organismen wordt gereflecteerd, geabsorbeerd, getransporteerd en gegenereerd. Met dit project wil Lilian van Daal haar specialisatie in biomimicry en 3D-printen verder uitbreiden en toepassen. Het eindresultaat van de startsubsidie is een serie lichtexperimenten en een prototype die zo zijn ontworpen dat energie op een optimale manier wordt gebruikt. Hiervoor werkt ze samen met Luximprint, een industriële partij die beschikt over de nieuwe 3D-printtechnologie Additive Optics Fabrication waarmee natuurlijke principes kunnen worden nagebootst. Ook zal Van Daal wetenschappers bij haar onderzoek betrekken en contact leggen met lichtfabrikanten met het oog op de productie van haar innovatieve product.
mrkredele.jpeg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Aluminium

Studio Márk Redele, 2020

€14.570
Márk Redele dient een vervolgaanvraag in voor het project 'Aluminium'. In de eerste fase heeft Redele onderzoek gedaan naar een metallisatieproces dat in zware industrieën wordt gebruikt om metaal corrosie-werend te maken. Zijn ambitie lag in het op een nieuwe manier creëren van driedimensionale metalen objecten, waarbij metaaldeeltjes laag voor laag worden bespoten. De volgende fase staat in teken van het creëren van een nieuwe interventie bestaande uit een verzameling van site-specific huishoudelijke objecten binnen een architecturale context. Hiervoor is hij in gesprek met drie architecten(bureaus). Parallel aan de interventie zal Redele een speculatief narratief ontwikkelen met behulp van een fotograaf en schrijver. Het complete productieproces, de materiaalkwaliteiten en de interventie zullen hierbinnen worden gedocumenteerd en gepubliceerd door middel van verschillende media. Het doel van het project is om de artistieke kwaliteiten van het werk van Redele en de professionele positie van zijn praktijk te versterken.
kikivaneijkweb.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Imaginings / Dutch Design by Kiki van Eijk

Stichting nai010 uitgevers, 2020

€15.000
De Engelstalige publicatie 'Imaginings | Dutch Design by Kiki van Eijk' geeft een overzicht van het bestaande oeuvre van Van Eijk, met bijzondere aandacht voor het creatieve proces en haar tekeningen en collages als onderzoeksinstrument. Door middel van de tekeningen en collages wordt het maakproces van Van Eijk onder de loep genomen, gearchiveerd en beschikbaar gemaakt voor het publiek. Daarnaast plaatst de publicatie het werk van Van Eijk binnen een bredere traditie van Dutch Design en het hedendaagse internationale ontwerpveld. De publicatie omvat teksten door Suzan Rüsseler (conservator bij het TextielMuseum en curator van de tentoonstelling Gedachtespinsels | Dutch Design door Kiki van Eijk), Lidewij Edelkoort (internationaal actief designexpert), Marc Mulders (kunstenaar) en Blaire Dessent (designjournalist). Naast deze tekstuele bijdrages omvat de publicatie ook een uitgebreid beeldessay. De vormgeving van de publicatie wordt verzorgd door Studio &. De publicatie sluit aan bij de overzichtstentoonstelling Gedachtespinsels | Dutch Design door Kiki van Eijk die van 26 september 2020 tot en met 12 september 2021 te zien is in het TextielMuseum.
madetomend.jpeg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Made to Mend - LINEN

Heleen Klopper, 2020

€10.000
Met het project 'Made to Mend – LINEN' wil ontwerper Heleen Klopper leren van oude kennis, vaardigheden en betekenissen die met vlas- en linnenproductie samenhangen om daar nieuwe weefsels aan toe te voegen. Als steward is ze verbonden aan The Linen Project (een initiatief van de ArtEZ master Practice Held in Common en Crafts Council Nederland), dat onderzoekt hoe en met wie op duurzame wijze de lokale productie van vlas, linnen en vlasproducten kan worden geherintroduceerd. Klopper wil een nieuwe reparabele stof ontwikkelen van linnen, en experimenteert hiervoor onder andere met linnenbinding, stopgarens getwijnd in twee kleuren, stof met een binnen- en buitenkant en het combineren van linnen en denim. Ze maakt hierbij gebruik van kennis uit het archief van haar overgrootmoeder Aaltje Jaspers, onderwijzeres Nuttige Handwerken. Onder andere een schriftje met schema's van (door)stopwerk wil Klopper actualiseren als inspiratie en handleiding. Janna en Hilde Meeus zullen het schriftje herontwerpen en de schema's en hun uitwerking op de stof worden gebundeld in een boekje dat als naslagwerk dient bij visible mending workshops.
moam.jpeg

Deelregeling Vormgeving Presentatie

MOAM kunst expositie - Papier Hier

Stichting MOAM, 2020

€13.000
Bij het project 'MOAM duurzame kunst expositie - Papier Hier' worden vijftien jonge kunstenaars en ontwerpers en vijftien bekende Nederlandse auteurs aan elkaar gekoppeld. Op basis van één op één-gesprekken waarin het oeuvre van de auteur, zijn favoriete boeken, de Nederlandse literatuur en papier en boeken in het algemeen worden besproken, vervaardigt de maker een werk van gerecycled papier. De werken worden geëxposeerd in verschillende openbare bibliotheken in Nederland en een aantal makers zal als artist in residence werken vanuit de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Gedurende de presentatie van het project wordt en een randprogramma aangeboden met onder andere voorleessessies en gesprekken met de ontwerpers, kunstenaars en auteurs. MOAM organiseert het project in samenwerking met Koninklijke Bibliotheek, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, het Letterenfonds, Huis van het Boek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en Moleskine. Het doel van het project is tweeledig: enerzijds het benadrukken van het belang van boeken en lezen en anderzijds een breed publiek kennis laten maken met de nieuwste generatie kunstenaars en ontwerpers.
loader

het fonds

subsidies

actueel