stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Professionalisering House of Thol
houseofthol.jpeg

Professionalisering House of Thol

2020

€7.500
Ontwerpstudio House of Thol is niet afhankelijk van één soort inkomsten en heeft daardoor de effecten van de covid-19-crisis kunnen afzwakken. Vooral de kanalen waarin de studio onafhankelijk opereert liepen door en een eigen verkoopkanaal werd gestart. Hierin werd de Patera Magnus-schaal – een eigen product van de studio – direct aan de eindgebruiker, zonder tussenkomst van de winkel verkocht. House of Thol wil nu samen met experts een strategie bepalen om deze manier van verkoop zo effectief mogelijk aan te pakken, ook voor andere producten. Door het opstellen van een gerichte strategie voor directe verkoop en door ervoor te zorgen dat de studio daar zowel on- als offline voor is ingericht, krijgt House of Thol de regie over de eigen praktijk steviger in handen. Het is slechts één kanaal van inkomsten, maar wel precies het kanaal dat ruimte geeft voor onafhankelijkheid en artistieke vrijheid, en de verschillende takken van de collectie verbindt. House of Thol betrekt de expertise van Frisky agency en de Redactiegasten bij dit project dat ook kansen biedt voor andere ontwerpers. Op deze manier kunnen ontwerpers namelijk hun producten verkopen volgens hun eigen voorwaarden en met oog voor de eigen artistieke vrijheid.

meer toekenningen

afbdebuchwerkorganisatie.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Ruimtelijk ontwerp milieustraat voor hergebruik door lokale circulaire clusters

BUCH werkorganisatie i.s.m. Natrufied architecture en se.lab, 2021

€30.000
Hoe verheffen we hergebruik en reparatie tot de norm in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo? De ambtelijke organisaties van deze gemeenten zijn verenigd in de BUCH werkorganisatie die bestaande partijen in de regio via dit onderzoek wil faciliteren met nieuwe circulaire business cases en nieuwe partnerschappen om activiteiten op het gebied van hergebruik en reparatie te starten. Tegelijkertijd ontwikkelt ze een visie op een nieuw logistiek centrum waar zoveel mogelijk herbruikbare en registreerbare producten van inwoners voor deze nieuwe circulaire initiatieven kunnen worden ingezameld en beschikbaar gesteld.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
afbwaterweg.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Regionale productie voor het Nederlandse baggerprobleem

Waterweg i.s.m. Noorderwind, 2021

€29.830
Nederland heeft een baggerprobleem, letterlijk en figuurlijk. Het is een afvalstroom waar we op dit moment nog geen oplossing voor hebben. In dit project gaat Waterweg middels een ontwerpend onderzoek aan de slag om samen bagger te verwaarden op regionale en lokale schaal. Onderzocht wordt of uit het gebaggerde slim nieuwe innovatieve keramische producten kunnen worden ontwikkeld voor toepassing in de openbare ruimte. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met de gemeente Almere.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
afbbvradviseurs.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Atelier Ruit Rotterdam

BVR Adviseurs i.s.m. Gemeente Rotterdam, 2021

€25.239
Atelier Ruit Rotterdam is een ontwerpend onderzoek om van een infrastructureel probleem in de agglomeratie van Rotterdam, een kansrijk perspectief te schetsen voor een toekomstbestendige, bereikbare en groeiende stad. Dit door op systeem-, gebieds- én locatieniveau te ontwerpen. Door te denken in kansen en het veranderen van de mindset over vervuilende en monofunctionele snelwegen, ontstaat ruimte voor de benadering van de snelwegomgeving als stad.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
afbprovinciegroningen.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Inspiratieboek Biodiversiteit Oostpolder - uitbreiding Eemshaven

Provincie Groningen i.s.m. Bureau Waardenburg, 2021

€24.508
Het inspiratieboek Biodiversiteit op bedrijventerreinen inspireert tot het vormgeven van biodiversiteit als ruimtelijk bindmiddel en randvoorwaarde voor leefbaarheid. Een beeldend document, gericht op concrete, toepasbare ideeën, het wegnemen van zorgen, aanreiken van kansen en handreikingen voor het verbeteren van de leefomgeving in het algemeen en het versterken van de biodiversiteit in het bijzonder. Deze zijn zowel toepasbaar door private partijen als door publieke organisaties en omvatten aanbevelingen voor alle projectfasen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
afblubbersvenekamp.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Ontwerpend onderzoek: toekomst bestendige glastuinbouwgebieden De Kwakel-Kudelstaart en De Baan & Sotaweg

Lubbers + Venekamp architecten i.s.m. Greenport Aalsmeer, 2021

€30.000
Greenport Aalsmeer (GPA) en Lubbers + Venekamp architecten slaan de handen ineen om door middel van ontwerpend onderzoek te komen tot twee gedragen integrale toekomstvisies voor de glastuinbouwgebieden De Kwakel-Kudelstaart in de Uithoorn en Aalsmeer, en De Baan & Sotaweg in Kaag en Braassem. Met het ontwerpend onderzoek probeert Lubbers + Venekamp architecten te komen tot een integrale inpassing en inbedding van toekomstbestendige glastuinbouwkavels, duurzame energievoorzieningen en infrastructuur in een omgeving met andere functies zoals wonen, recreatie en cultureel erfgoed. Het ontwerpend onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met glastuinbouwondernemers, overheden en andere stakeholders.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
loader

het fonds

subsidies

actueel

spoedzoekers.jpg
Op zaterdag 23 oktober organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Jongeren Woonlab (TU/e Urban Labs, Springplank, Stichting Woonbedrijf Eindhoven), Stichting Zwerfjongeren Nederland en Kan... meer >
blauw2020.png
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds organiseren in 2021 opnieuw gezamenlijk een onli... meer >
oproepenfreshperspectives6.png
Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelij... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader