stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Professionalisering Alessandra Covini
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Alessandra Covini

Alessandra Covini, 2019

€7.500
Studio Ossidiana, onder leiding van ontwerper Alessandra Covini, gaat een professionaliseringstraject in om de inhoudelijke focus van de studio aan te scherpen. Waar Covini nu vooral focust op materiaalonderzoek en design objecten op kleine schaal wil zij zich ontwikkelen richting 'urban furniture', publieke ruimte en installaties. Met deze focus wil zij haar praktijk verduurzamen en verstevigen. Dit doet zij door te werken aan de positionering van de studio binnen het veld en binnen Nederland en het werken richting een duurzamer organisatiemodel. In het traject werkt de studio samen met Roel van Herpt en enkele collega-ontwerpers.

meer toekenningen

008representatieveafbeeldenlandscap.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Monument II

Mary-Lou Berkulin, 2019

€7.656
'Monument' is een reeks fanzines geïnitieerd door Mary-Lou Berkulin over een groep Nederlandse modeontwerpers die werkzaam waren rond de eeuwwisseling en die onderdeel waren van de 'Dutch Wave'. Ieder issue wordt gewijd zijn aan een ontwerper of ontwerpduo. Dit jaar verschijnt Monument II over Keupr/van Bentm. Het magazine toont het volledige oeuvre van de ontwerpers en bevat een longread, quotes uit gesprekken met de ontwerpers, archiefmateriaal en nieuwe fotografie. De nadruk ligt op begrippen als tijdloosheid in tegenstelling tot vluchtigheid. De doelstelling van Monument is om het werk van deze groep ontwerpers een vaste plek te geven in het geheugen van het publiek. Door terug te kijken naar dit werk beoogt Berkulin te reflecteren op het huidige modesysteem en op de vraag: 'Waarom willen we in de mode altijd iets nieuws zien?'. Bij het project zijn Karen van de Kraats als grafisch ontwerper en Laura Gardner als schrijver van de longread betrokken. Verder wordt samen gewerkt met het pr-bureau Schoon den Boer, fotograaf Roos Quakernaat, Sebastiaan Hanekroot en modelector Daniëlle Bruggeman (Artez), en Modekern.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Household Organic Waste (HOW) as a Participatory Material

Catinca Tilea, 2019

€9.400
Catinca Tilea initieert het project 'Household Organic Waste (HOW) as a Participatory Material'. Binnen dit project verkent zij samen met BlueCity en bio-ingenieur Weronika Rybarczyk-Jósko, de relatie tussen huishoudelijk organisch afval en duurzame meubels. Samen willen ze een 'recept' ontwikkelen dat huishoudelijk organisch afval tot een geschikt materiaal omzet voor het maken van meubels. Het resultaat daarvan en de bioconversie manier (fermentatie en mycelium) worden onderzocht voor thuisgebruik. Tilea heeft reeds een vooronderzoek gedaan in samenwerking met DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions) en SIC (Social Innovation Community). Daaruit is gebleken dat meubelproductie nog weinig inspeelt op duurzaamheid en dat mensen zich weinige bewogen voelen om bij te dragen aan duurzaamheid in hun dagelijks leven. Met dit vervolg en de crossover tussen wetenschap en design beoogt Tilea burgers te bewegen om meer persoonlijk en duurzaam na te denken en om te gaan met meubels.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Verstilde Beweging

Het Keramiek-Atelier `88, 2019

€16.950
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Barbara Nanning vindt in het Gemeentemuseum van 31 aug 2019 t/m 1 maart 2020 de tentoonstelling 'Barbara Nanning. Verstilde beweging' plaats. Voor deze tentoonstelling creëert Nanning een nieuw glaswerk. Met dit werk zet Nanning een stap in haar artistieke ontwikkelingen, waarbij ze gebruik maakt van transparantie en reflectie van het materiaal. Ze beoogt met vorm en kleur een stilleven te creëren dat de bezoeker uitnodigt het werp van verschillende kanten te bekijken. Door middel van drie technieken voorziet Nanning het glaswerk van een geheel eigen signatuur. Met 'Verstilde Beweging' beoogt Nanning een uitgebreid en gedetailleerd inzicht te creëren in de methoden, technieken en vaardigheden die ze als maker inzet om uitdrukking te geven aan de karakteristieken van het materiaal, een hoogstaande technische uitvoering te waarborgen en ongebruikelijke materialen en materiaalcombinaties te realiseren. Daarnaast zal een veelheid van verbindingen, samenhangen en dwarsverbanden tussen glas, keramiek en monumentaal gevisualiseerd worden.
008representatieveafbeeldinglandscape.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

EMOTIONAL REPAIR - indisch erfgoed -

Barbara Munsel, 2019

€7.500
Textiel- en modeontwerper Barbara Munsel wil Indisch erfgoed verbeelden en tastbaar maken in een verhalende, eigentijdse en draagbare mode-collectie. Ze ziet bij de eerste generatie Indische Nederlanders nog veel emoties over het verleden schuilgaan en probeert aan de hand van haar project ruimte te bieden voor het beladen erfgoed, dat naar haar mening nog weinig zichtbaarheid heeft gekregen. Het project zal bijdragen aan meer bewustwording rondom het Indisch erfgoed. Ze start met een onderzoek naar toenmalige cultuur en gewoontes en een onderzoek waarin geëxperimenteerd wordt met textiel, materiaal en ambacht en waarin prototypes/toiles ontwikkeld worden voor de vertaling van het Indisch erfgoed. Hiervoor verzamelt ze archiefmateriaal bij instituten en musea. De collectie zal onder andere bestaan uit een aantal unieke, handgemaakte stukken en nevenproducten. Tijdens het project zoekt Barbara Munsel de samenwerking op met creatieven uit diverse disciplines, eventueel ook met een cultureel diverse achtergrond, die kunnen reflecteren op het project.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Ventri Leather

Billie van Katwijk, 2019

€6
Ontwerper Billie van Katwijk werkt aan de doorontwikkeling van haar afstudeerproject over leer van koeienmagen, waarvoor ze inspiratie haalde uit het kringloopsysteem van de natuur, waarin afval niet bestaat. Ze maakt voor het leer gebruik van koeienmagen, dat als slachtafval wordt gezien, en werkt samen met diverse ambachtslieden en internationale merken. Ze heeft reeds een looiproces ontwikkeld samen met Ecco Leather voor het preserveren en transformeren van de koeienmagen tot een bijzonder leer. Haar project is al op diverse plekken in de wereld te zien geweest. Met dit project beoogt ze de productie van het leer te verduurzamen en te professionaliseren. Ze zet in samenwerking met Vromans Leather een biologische productielijn op om de productie te kunnen vergroten, inclusief een biologisch looi- en productieproces en een kwalitatief eindproduct. Esro Foodgroup sponsort de productie door het leveren van koeienmagen. Material District neemt het materiaal op in hun collectie en presentatie in hun materialenbibliotheek. Label Moooi zal het leer toepassen in een aantal meubelen en die presenteren op diverse, internationale beurzen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepinterieur.png
Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fon... meer >
shadowgameeefjeblankevoort.jpg
In februari introduceerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds een nieuwe gezamenlijke regeling Immerse\Interact voor interactieve en immersieve mediaproducties. Een externe... meer >
openoproepresearchingremixnl.png
Maak jij gebruik van 'remix' als methode om tot vernieuwend en experimenteel werk te komen? En reflecteer je op thema's als machtsverhouding, eigenaarschap, toe-eigening en sociaal-maatschappelijke on... meer >
loader
loader
loader