stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Professionalisering ACED
aced.jpeg

Professionalisering ACED

ACED, 2020
ACED is een instituut voor design, kunst en journalistiek met als doel interdisciplinariteit tussen de creatieve- artistieke en journalistieke sector te bevorderen. ACED vervult een brugfunctie. Ontwerpers worden in staat gesteld om in hun projecten inhoudelijke verdieping aan te brengen en journalisten krijgen de gelegenheid om te experimenteren met vernieuwende uitingsvormen. Het creëren van de mogelijkheid voor ontwerpers om in contact te komen met journalistiek gedachtengoed, biedt hen de kans om de kwaliteit van hun onderzoek, proces en eindresultaat beter of anders te valideren. Het platform tracht haar doel te verwezenlijken door de realisatie van drie typen programmalijnen:
Publieke programma's
Onderzoek en kennisontwikkeling
Experimentele productie
De periode 1 februari 2020 tot en met 30 mei 2020 richt zich op het ontwikkelen van een lange termijn koers voor de professionalisering van ACED. Het traject richt zich op drie speerpunten:
1. Organisatie
Voor dit onderdeel organiseert het platform een gezamenlijke sessie met experts Bram Alkema, Mieke Gerritzen en Lucas Hendricks. Deze bijeenkomst richt zich op het professionaliseren van de organisatiestructuur van de stichting.
2. Programma
Voor dit onderdeel gaat ACED aan de hand van 3 case studies aan de slag met het professionaliseren van de programmalijnen Publieke Programma's, Onderzoek & Kennisontwikkeling en Experimentele Productie van ACED. Door case studies als onderzoeksmethode te gebruiken kan een realistische probleemstelling worden voorgelegd.
3. Implementatie
Tijdens deze stap wordt het Jaarplan 2020 — 2021 gerealiseerd. De drie programmalijnen vormen de structuur van het plan. In het jaarplan 2020 — 2021 wordt de herziene organisatiestructuur (stap 1) opgenomen. Verder worden per programmalijn de te bereiken strategie (stap 2), een uiteenzetting van de belangrijkste activiteiten en de kwalitatieve en kwantitatieve doelen vastgesteld.

meer toekenningen

beeldverkeerdverbonden.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Open oproep

Verkeerd verbonden

Harm van de Ven en Dorien Dijkhuis, 2020
Artdirector Harm van de Ven van nieuw media collectief Zesbaans en dichter/schrijver Dorien Dijkhuis werken samen aan een poëtisch virtual reality verhaal, Verkeerd verbonden. Deze handgetekende lineaire VR-ervaring, waarin de bezoeker vrijelijk kan rondlopen, gaat over afstand en het verlangen naar verbondenheid en verbinding. Geschikt voor de Oculus Quest, Oculus Rift en de HTC Vive. Muziek en sounddesign spelen een grote rol, net als een telefooncel en de maan.
beeldindehandenvanhetvolk.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Open oproep

In de handen van het volk

Studio Krom en Gerswin Bonevacia, 2020
De huidige stadsdichter van Amsterdam Gerswin Bonevacia zoekt in zijn dichterschap veelvuldig de interactie met het publiek. Interaction designers Cas Slaats en Joris van Oers van studio Krom zijn op hun beurt geïntrigeerd door (online) participatie-omgevingen. Deze omgevingen verbinden de maker en gebruikers met elkaar. Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Het werk heeft de potentie om te verrassen en blijvend interessant te zijn door de veranderlijke aard en de unieke inbreng van bezoekers. Met In de handen van het volk – een nieuw te ontwerpen (online) omgeving – zoeken Bonevacia en Krom de grens op: hoeveel inbreng kan poëzie verdragen voordat het zijn gezicht verliest?
beeldvooruitschreeuwen.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Open oproep

Vooruitschreeuwen

Rob Verdegaal en Jowi Schmitz, 2020
Een chatbot helpt jongeren een literaire brief aan hun toekomstige zelf te schrijven. De bot fungeert daarbij als een coach, een inspirator, en in het beste geval, als muze. Hoe dat kan? Door slimme, veelsoortige vragen te stellen, beelden of muziek aan te dragen en mee te denken met de schrijver. Naast techniek, vormgeving en filosofie is 'dialog flow' het onderzoeksgebied dat zowel de schrijver, Jowi Schmitz, als de ontwerper Rob Verdegaal (studio Parkers) fascineert. Een fascinatie die met Vooruitschreeuwen gestalte krijgt.
placeholder.gif

Deelregeling Digitale cultuur

Het meisje in het midden

Corinne Heyrman en Iris van de Meule, 2020
Auteur, theater- en radiomaker Corinne Heyrman en Iris van de Meule, een jonge digitale kunstenaar, gaan samen een literaire VR-installatie maken. In de installatie kruipt de bezoeker in de
huid van een meisje met anorexia nervosa. De inzet is een zo eerlijk en aangrijpend mogelijk resultaat, dat de bezoekers het gezichtsbedrog dat anorexiapatiënten ervaren (ik ben veel te dik), diepgaand laat voelen.
jodi.jpg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken Tentoonstelling

Q&Q (Qliza)

JODI.org, 2020

€18.000
Het internetkunstenaarsduo JODI ontwikkelt samen met wetenschappers van de Quantum Tinkerer groep van de TU Delft nieuw werk voor de digitale tentoonstelling '7x7' van het Rhizome New Museum (USA) en Kunsthall Stavanger (Noorwegen). Het team doet onderzoek naar de huidige, zeer verborgen staat en ontwikkeling van quantum computers en vertaalt het gedrag van deze computers naar een website. Via visuele vormgeving en 3D technieken beogen zij te laten zien wat er zich afspeelt in een quantum computer en wat deze computers wel en juist niet toevoegen in onze technologische samenleving. Voor de visualisatie dienen de slimme chatbot Eliza en het oude kindertelevisie programma Q&Q als inspiratiebronnen. Naast de ontwikkeling van de website lichten Joan Heemskerk (JODI) en Anton Akhmerov en Andrë Melo (TU Delft) het project toe in online live-sessies en interviews. Ook geven zij een presentatie tijdens het GOGBOT festival dat als thema heeft 'Quantum Supremacy', in september 2020 in Enschede.
loader

het fonds

subsidies

actueel