stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Taal van de Toekomst
koninklijkebibliotheek.jpeg

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Taal van de Toekomst

Koninklijke Bibliotheek, 2020

€9.753
Geschreven taal heeft zich altijd gevormd naar haar fysieke drager. Maar als deze noodzakelijkheid vervalt, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat is straks nog 'het geschreven woord'? Wie bepaalt wat we willen bewaren, en hoe bewaren we dynamische publicaties? Welke rol heeft een bibliotheek in dit geheel? Met het project 'Taal van de Toekomst' wil de Koninklijke Bibliotheek de samensmelting van de fysieke realiteit en het digitale domein voor een zo breed mogelijk publiek zichtbaar maken middels een interactieve installatie. De installatie zal bestaan uit een fysieke blikvanger op een drukke plek in de openbare ruimte, waar bezoekers direct een interactie mee kunnen aangaan. Eenmaal in de installatie kan de bezoeker door Augmented Reality de wereld van taal in beweging ervaren. De installatie daagt hiermee het publiek uit om na te denken over de toekomstige plek van taal in de openbaarheid. Ook wordt onderzocht welke teksten in het bijzonder kunnen bijdragen aan deze fysiek-digitale presentatie, zoals van schrijvers uit andere taalgebieden, neologismen, parlementaire taal of straattaal. De uitwerking van dit 'proof of concept' is een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek en International Silence (ontwerpers Twan Janssen en Johannes Verwoerd). De resultaten van deze eerste fase zullen worden gepubliceerd en gedeeld met andere makers en instellingen.

meer toekenningen

civicarchitects.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Scenes for new dialogues

Civic Architects, 2021

€7.500
'Scenes for new dialogues' is een ontwerpend onderzoek van Civic Architects naar het vernieuwen van typologieën voor gebouwen en openbare ruimtes voor politiek debat. Hierbij gaat het om ruimtes waarin de gespreksverhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek op een nieuwe manier worden vormgegeven. In dit onderzoek zal de focus liggen op het schaalniveau tussen architectuur en interieur. Hierin staan de micro-architectonische principes die de context van een debat of gesprek faciliteren en bepalen centraal, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kennis uit de omgevingspsychologie. Deze aanvraag betreft de startfase van het project, waarmee het referentiekader wordt verbreed middels een aantal expertsessies en een casestudy. Deze dienen als verkenning van verschillende alternatieve voorbeelden van 'mise-en-scenes' voor publieke dialoog over de hele wereld en door de geschiedenis. De startfase wordt gebruikt voor het verbreden van het netwerk, het verder formuleren van het hoofdonderzoek en het samenstellen van een werkboek. Voor het hoofdonderzoek wil Civic Architects de opgedane casestudy-kennis verder uitdiepen en een aantal debatsimulaties opzetten en analyseren. Dit vormt de input voor het ontwerpen van een serie nieuwe typologische prototypes voor publiek politiek debat. De prototypes worden verbeeld in een serie doorsnedemaquettes die gezamenlijk met het complete werkboek door het land kunnen reizen.
anneligtenberg.jpeg

#YOUTOO?

Anne Ligtenberg, 2021

€30.000
Met het project '#YOUTOO?' onderzoeken ontwerpers Anne Ligtenberg en Mats Horbach samen met Blauwe Maan en ervaringsdeskundigen manieren om stille slachtoffers van seksueel geweld in onveilige thuissituaties te bereiken. Waar, wanneer en hoe kunnen zij geholpen worden om uit hun isolement te komen? In de eerste fase is middels co-creatieve ontwerpsessies gezocht naar specifieke aanspreekmomenten en interventies om deze doelgroep te bereiken, zodat zij zich gehoord voelen en hulp kunnen krijgen. In de tweede fase willen de ontwerpers samen met Blauwe Maan de kunde van hulpverleners vergroten om seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Hiervoor zetten zij de collectieve kennis van slachtoffers, ervaren hulpverleners en andere ervaringsdeskundigen in. Er wordt een online platform gebouwd, dat uitgroeit tot een catalogus van adviezen, tips en ervaringen die alle hulpverleners kunnen helpen. Het doel is hiermee de drempel te verlagen voor slachtoffers van seksueel misbruik om hulp te kunnen krijgen. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase € 9950.
maku.jpeg

Māku – wearable voor langdurig medicijnonderzoek

Ann.ID, 2021

€30.000
Met het project 'Māku' beoogt ontwerpstudio Ann.ID patiënten met een chronische spierziekte centraal te zetten gedurende langdurig medicijnonderzoek. Samen met Yumen Bionics en Samenwerkende Spierfondsen combineert Ann.ID mode en 'smart health' in een 'wearable' die niet alleen data verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek, maar deze waardevolle gegevens ook terugkoppelt aan de patiënt. Zorg en onderzoek zijn zo op afstand mogelijk. In de eerste fase is de huidige situatie van medicijnonderzoek in kaart gebracht, en onderzocht hoe de wearable kan aansluiten bij de identiteit van de patiënt en welk inzicht in de data relevant is. In de tweede fase worden verschillende prototypes gemaakt van de wearable en data-applicatie om deze met patiënten te valideren, en wordt onderzocht welke stappen er nodig zijn voor de doorontwikkeling naar een medisch hulpmiddel. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase € 10.000.
margreetnaaikrans.jpeg

De Naaikrans

Feministische Handwerk Partij, 2021

€26.535
'De Naaikrans' is een serie van vijf bijeenkomsten, waarin jonge vrouwen én solidaire mannen enthousiast worden gemaakt voor de praktische vaardigheden van handwerken en repareren. Tegelijkertijd leren en spreken deelnemers met elkaar over feminisme. Voor dit project gaat De Feministische Handwerk Partij een samenwerking aan met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Samen verbinden zij de ambachtelijke en artistieke aspecten van handwerken met de onderbelichte geschiedenis van vrouwen en actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals gendergelijkheid en onderwaardering van zorgtaken. Parallel aan de publieksactiviteiten loopt een onderzoeksproject over de betekenis van het vaandel als drager van handwerktechnieken in de emancipatiestrijd van vrouwen, waarbij er een nieuw vaandel wordt ontworpen. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase een budget van € 5552.
sjaaklangenberg.jpeg

De kleinkijk academie

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, 2021

€30.000
In samenwerking met gehandicaptenzorgorganisatie Severinus ontwerpen social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer een nieuwe leerlijn met de intentie deze in fases te integreren in de opleiding van zorgmedewerkers. Als start van deze leerlijn ontwikkelen zes ontwerpers en kunstenaars uit verschillende disciplines nieuw (cultureel) aanbod op de woningen voor cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Manon van Hoeckel, Cécile Espinasse, Feiko Beckers, Cathalijne Smulders, Tilburg Cowboys en Joris van Midde doen dit vanuit het perspectief van - en in samenwerking met - de begeleiders op de woningen. De transformatie van de alledaagse gang van zaken op de woningen, en de (verborgen) talenten van medewerkers zijn belangrijke uitgangspunten in dit traject. Zo kan het wassen van ramen uitgroeien tot een interessant schouwspel voor cliënten en een mentale carwash voor begeleiders, werpt food design een ander perspectief op pragmatische eetmomenten en kan iets wat misgaat in een omgeving waar alles gericht is op veiligheid juist leiden tot slapstick en vermaak, én reflectie op zaken die anders onbesproken blijven. Omdat de zorg voor cliënten veel tijd vraagt is de integratie van culturele beleving in alledaagse activiteiten een uitkomst. De begeleiders krijgen nieuwe tools in handen die niet meer tijd vragen, maar wel meer wederzijdse beleving opleveren voor de cliënt en de begeleider. Om een topdown lesstructuur te voorkomen en nieuwe vormen van overdracht te ontwikkelen werken de ontwerpers niet vanuit één format. De ene ontwerper gaat undercover als glazenwasser, de andere ontwerper nestelt zich tijdelijk in de keuken van een woning als artist-in-residence, de derde beschouwt de woning als een theatersetting. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase € 10.000.
loader

het fonds

subsidies

actueel