stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Op dezelfde golflengte
museumpleinlimburg.jpeg

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Op dezelfde golflengte

Stichting Museumplein Limburg, 2020

€10.000
Immateriële ontdekkingen hebben bewezen ons leven te verrijken, zoals onze kennis over het universum, het ontstaan van leven en onze plek in het grotere geheel. Tegelijkertijd wordt wetenschap steeds specialistischer en is voor veel mensen te abstract om goed te begrijpen. 'Op dezelfde golflengte' is een project van Museumplein Limburg waarbij een interactieve installatie zal worden ontworpen in samenwerking met (eco)kunstenaar Thijs Biersteker (Studio Woven) en natuurkundige Gideon Koekoek (Maastricht University). Gebruikmakend van het 'planetarium inversum' van Columbus Earth Center onderzoeken zij welke betekenis de creatieve/artistieke sector kan hebben in ons begrip van (complexe) wetenschappelijke onderwerpen. Het ontwerpend onderzoek bouwt voort op het artistiek werk van Thijs Biersteker waarin hij tracht mensen wetenschappelijke feiten en inzichten te laten voelen en ervaren, om zo de opgedane kennis om te zetten in actie. Gideon Koekoek behandelt de wetenschappelijke kant van het project, en is betrokken bij de mogelijke komst en ontwikkeling van de grootste zwaartekrachtsgolfdetector ter wereld: de 'Einstein Telescope' in Zuid- Limburg. Het project verbindt de creatieve industrie met de wetenschap rondom zwaartekrachtsgolvenonderzoek om zo het publiek op artistieke wijze kennis te laten maken met zowel de kracht van de verbeelding als de fascinerende wetenschap die hierachter zit. Het project is hiermee een testcasus voor het unieke 'planetarium inversum' van Columbus Earth Center, dat met een artistieke invalshoek het museumpubliek een nieuw perspectief wil bieden.

meer toekenningen

civicarchitects.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Scenes for new dialogues

Civic Architects, 2021

€7.500
'Scenes for new dialogues' is een ontwerpend onderzoek van Civic Architects naar het vernieuwen van typologieën voor gebouwen en openbare ruimtes voor politiek debat. Hierbij gaat het om ruimtes waarin de gespreksverhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek op een nieuwe manier worden vormgegeven. In dit onderzoek zal de focus liggen op het schaalniveau tussen architectuur en interieur. Hierin staan de micro-architectonische principes die de context van een debat of gesprek faciliteren en bepalen centraal, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kennis uit de omgevingspsychologie. Deze aanvraag betreft de startfase van het project, waarmee het referentiekader wordt verbreed middels een aantal expertsessies en een casestudy. Deze dienen als verkenning van verschillende alternatieve voorbeelden van 'mise-en-scenes' voor publieke dialoog over de hele wereld en door de geschiedenis. De startfase wordt gebruikt voor het verbreden van het netwerk, het verder formuleren van het hoofdonderzoek en het samenstellen van een werkboek. Voor het hoofdonderzoek wil Civic Architects de opgedane casestudy-kennis verder uitdiepen en een aantal debatsimulaties opzetten en analyseren. Dit vormt de input voor het ontwerpen van een serie nieuwe typologische prototypes voor publiek politiek debat. De prototypes worden verbeeld in een serie doorsnedemaquettes die gezamenlijk met het complete werkboek door het land kunnen reizen.
anneligtenberg.jpeg

#YOUTOO?

Anne Ligtenberg, 2021

€30.000
Met het project '#YOUTOO?' onderzoeken ontwerpers Anne Ligtenberg en Mats Horbach samen met Blauwe Maan en ervaringsdeskundigen manieren om stille slachtoffers van seksueel geweld in onveilige thuissituaties te bereiken. Waar, wanneer en hoe kunnen zij geholpen worden om uit hun isolement te komen? In de eerste fase is middels co-creatieve ontwerpsessies gezocht naar specifieke aanspreekmomenten en interventies om deze doelgroep te bereiken, zodat zij zich gehoord voelen en hulp kunnen krijgen. In de tweede fase willen de ontwerpers samen met Blauwe Maan de kunde van hulpverleners vergroten om seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Hiervoor zetten zij de collectieve kennis van slachtoffers, ervaren hulpverleners en andere ervaringsdeskundigen in. Er wordt een online platform gebouwd, dat uitgroeit tot een catalogus van adviezen, tips en ervaringen die alle hulpverleners kunnen helpen. Het doel is hiermee de drempel te verlagen voor slachtoffers van seksueel misbruik om hulp te kunnen krijgen. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase € 9950.
maku.jpeg

Māku – wearable voor langdurig medicijnonderzoek

Ann.ID, 2021

€30.000
Met het project 'Māku' beoogt ontwerpstudio Ann.ID patiënten met een chronische spierziekte centraal te zetten gedurende langdurig medicijnonderzoek. Samen met Yumen Bionics en Samenwerkende Spierfondsen combineert Ann.ID mode en 'smart health' in een 'wearable' die niet alleen data verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek, maar deze waardevolle gegevens ook terugkoppelt aan de patiënt. Zorg en onderzoek zijn zo op afstand mogelijk. In de eerste fase is de huidige situatie van medicijnonderzoek in kaart gebracht, en onderzocht hoe de wearable kan aansluiten bij de identiteit van de patiënt en welk inzicht in de data relevant is. In de tweede fase worden verschillende prototypes gemaakt van de wearable en data-applicatie om deze met patiënten te valideren, en wordt onderzocht welke stappen er nodig zijn voor de doorontwikkeling naar een medisch hulpmiddel. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase € 10.000.
margreetnaaikrans.jpeg

De Naaikrans

Feministische Handwerk Partij, 2021

€26.535
'De Naaikrans' is een serie van vijf bijeenkomsten, waarin jonge vrouwen én solidaire mannen enthousiast worden gemaakt voor de praktische vaardigheden van handwerken en repareren. Tegelijkertijd leren en spreken deelnemers met elkaar over feminisme. Voor dit project gaat De Feministische Handwerk Partij een samenwerking aan met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Samen verbinden zij de ambachtelijke en artistieke aspecten van handwerken met de onderbelichte geschiedenis van vrouwen en actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals gendergelijkheid en onderwaardering van zorgtaken. Parallel aan de publieksactiviteiten loopt een onderzoeksproject over de betekenis van het vaandel als drager van handwerktechnieken in de emancipatiestrijd van vrouwen, waarbij er een nieuw vaandel wordt ontworpen. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase een budget van € 5552.
sjaaklangenberg.jpeg

De kleinkijk academie

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, 2021

€30.000
In samenwerking met gehandicaptenzorgorganisatie Severinus ontwerpen social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer een nieuwe leerlijn met de intentie deze in fases te integreren in de opleiding van zorgmedewerkers. Als start van deze leerlijn ontwikkelen zes ontwerpers en kunstenaars uit verschillende disciplines nieuw (cultureel) aanbod op de woningen voor cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Manon van Hoeckel, Cécile Espinasse, Feiko Beckers, Cathalijne Smulders, Tilburg Cowboys en Joris van Midde doen dit vanuit het perspectief van - en in samenwerking met - de begeleiders op de woningen. De transformatie van de alledaagse gang van zaken op de woningen, en de (verborgen) talenten van medewerkers zijn belangrijke uitgangspunten in dit traject. Zo kan het wassen van ramen uitgroeien tot een interessant schouwspel voor cliënten en een mentale carwash voor begeleiders, werpt food design een ander perspectief op pragmatische eetmomenten en kan iets wat misgaat in een omgeving waar alles gericht is op veiligheid juist leiden tot slapstick en vermaak, én reflectie op zaken die anders onbesproken blijven. Omdat de zorg voor cliënten veel tijd vraagt is de integratie van culturele beleving in alledaagse activiteiten een uitkomst. De begeleiders krijgen nieuwe tools in handen die niet meer tijd vragen, maar wel meer wederzijdse beleving opleveren voor de cliënt en de begeleider. Om een topdown lesstructuur te voorkomen en nieuwe vormen van overdracht te ontwikkelen werken de ontwerpers niet vanuit één format. De ene ontwerper gaat undercover als glazenwasser, de andere ontwerper nestelt zich tijdelijk in de keuken van een woning als artist-in-residence, de derde beschouwt de woning als een theatersetting. Voor dit project ontving de aanvrager in de eerste fase € 10.000.
loader

het fonds

subsidies

actueel