stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties I: N_O_W_H_E_R_E, Imagining the Global City
index4.jpeg

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties I: N_O_W_H_E_R_E, Imagining the Global City

Stichting Paradox, 2020

€90.000
N_O_W_H_E_R_E is een grootschalige tentoonstellingsinstallatie met diverse vertakkingen waarin het oeuvre van de Nederlandse kunstenaar/fotograaf Frank van der Salm centraal staat. Voor N_O_W_H_E_R_E werken Paradox (initiatiefnemer), Nederlands Fotomuseum (venue) en Frank van der Salm (auteur) nauw samen met de Universiteit van Amsterdam, architect Winy Maas, vormgever Irma Boom en anderen. N_O_W_H_E_R_E kent drie motieven van handelen: 1. het reflecteren op c.q. het introduceren van het kritische oeuvre van een prominente Nederlandse kunstenaar/fotograaf, i.c. Frank van der Salm, 2. het ondervragen van de kwaliteit van de stedelijke omgeving en architectuur (waarover Van der Salm met zijn werk uitspraken doet) en 3. het introduceren (en ondervragen) van de betekenis van artificial intelligence (AI) voor een groot publiek. N_O_W_H_E_R_E vertaalt zich in een aantal onderdelen: a. een monumentale tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum met AI als curator van het werk van Van der Salm, b. een collectiepresentatie die o.b.v. AI een interactie aangaat met het oeuvre van Van der Salm (en mogelijk ook deelnemers aan het publieksprogramma), c. een publieksprogramma gebaseerd op een campagne in de openbare ruimte, d. een symposium over de betekenis van AI voor erfgoedinstellingen, e. een boekpublicatie (vormgeving Irma Boom). De aangevraagde bijdrage betreft de onderdelen a, b en c.

meer toekenningen

desocialesteen.jpg

De sociale steen

Afdeling Buitengewone Zaken, 2021

€10.000
Afdeling Buitengewone Zaken en OpenEmbassy gaan samen met gemeenten een aanpak ontwikkelen voor de huisvesting van nieuwkomers. Het project 'De sociale steen' is een samenkomst van de sociale kant van wonen met de praktische realiteit van het huisvestingsvraagstuk. Binnen gemeenten is er vaak sprake van sterke verzuiling tussen deze twee domeinen. Dit komt het integratieproces van nieuwkomers en de buurt waarin ze gaan wonen niet ten goede. Met de expertise van de doelgroep en de kracht van kwalitatief onderzoek worden via Design Probes concrete oplossingen ontwikkeld om de werkwijze van gemeenten structureel te veranderen en te komen tot een geslaagde huisvesting van nieuwkomers.
hermes.jpeg

Hermes: Ceci n'est pas le monde

De Vormforensen, 2021

€10.000
Naar een cartografische verbeelding van verbinding
Grafisch ontwerpstudio De Vormforensen (Annelou van Griensven en Anne-Marie Geurink) en geograaf prof. dr. Henk van Houtum van de Radboud Universiteit Nijmegen gaan werken aan een alternatief op de atlas: de 'Hermes'. Samen met wetenschappers, cartografen, ontwerpers en kunstenaars willen ze elkaars krachten bundelen om te komen tot een alternatief perspectief op cartografie. Het onderzoek zal resulteren in een publicatie met een bewust subjectieve zienswijze, waarbij het uitgangspunt dynamische interactie en verbinding is, boven territoriale afbakening en scheiding.
publicfood.jpg

Public Food

Floris Visser, 2021

€10.000
Naar de publieke voedselvoorziening van de toekomst

Met het project 'Public Food' onderzoekt Floris Visser de publieke voedselvoorziening van de toekomst. Opties voor beter eten vallen vaker toe aan welvarende en hoogopgeleide groepen, en minder vaak aan groepen met een lagere sociaaleconomische status. Dit ontwerpend onderzoek heeft als doel het sociaal inclusiever maken van gezond en duurzaam voedsel via een nieuwe utiliteitshoreca. Middels een pilot in samenwerking met de Flevo Campus wordt test- en tastbaar hoe beter eten als publieke voorziening operationeel kan worden gemaakt.
deepmemory.jpg

DeepMemory

YoriON, 2021

€9.950
Angsten en deepfakes in een nieuw perspectief

Ontwerper Yori Ettema gaat in samenwerking met de zorgprofessionals van Parnassia Groep onderzoeken hoe mensen met ernstige angstklachten een nieuw perspectief kan worden geboden via deepfakes. Deze mensen zijn vaak zo bang dat ze bestaande angstbehandelingen als exposure therapie niet aandurven. Hierdoor blijft deze doelgroep vastlopen. Met behulp van digitaal gemanipuleerde video's beoogt Ettema patiënten met ernstige angsten op een veilige manier bloot te stellen aan de door hen gevreesde situaties. Door zelf herinneringen te fabriceren, maakt Ettema een nieuwe realiteit waarbij patiënten gebeurtenissen anders kunnen beleven. Op deze manier kunnen exposure-technieken en de therapie verder worden geoptimaliseerd en uitgebreid. Beide partijen zijn zich bewust van de zorgen in de maatschappij rondom de deepfake-technologie en de ethische vraagstukken. Daarom zullen Ettema en Parnassia Groep samen met Delft Design For Values Instituut een ethisch kader opzetten om beter grip te krijgen hoe gevoelig om te gaan met deepfakes. De bevindingen worden onder andere vastgelegd in een openbaar toegankelijk document. Daarnaast wordt er een documentaire gemaakt waarin patiënten, experts en ontwerpers aan het woord komen.
kenmij.jpg

Ken mij

Studio Laura Koenen, 2021

€9.460
Voor het project 'Ken mij' gaat ontwerper Laura Koenen in samenwerking met Vilans (kennisorganisatie langdurige zorg) onderzoeken hoe design thinking kan worden ingezet binnen de dementiezorg. Het project richt zich op de generatie geboren tussen 1945 en 1955. Koenen stelt dat deze doelgroep gewend is om zelf keuzes te maken en de regie in eigen hand wil houden, ook als dat niet altijd meer lukt. Samen met Vilans gaat Koenen een Ken mij-toolkit ontwikkelen die zorgmedewerkers in staat stelt om op een andere manier in gesprek te gaan met dementerende personen en hun naasten. De toolkit kan door de zorgmedewerkers worden ingezet om de wensen en verlangens naar boven te halen bij de patiënten. De inzichten van het project worden tussentijds vormgegeven in een publicatie.
loader

het fonds

subsidies

actueel

onlinespreekuurweb.jpg
Zoek jij financiering voor je project of praktijk? Het Stimuleringsfonds organiseert op 1 juli een online voorlichtingsbijeenkomst over bijdragemogelijkheden voor makers en ontwerpers op het gebied va... meer >
sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader