stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Marokko: Affordable Housing Casablanca
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Marokko: Affordable Housing Casablanca

bureauSLA and Idmaj Sakan, 2018

€15.000
Affordable Housing Casablanca onderzoekt oplossingen voor huisvesting van met name rurale migranten die zich in de buitenwijken van stad Casablanca vestigen. Op dit moment is de 'informele' woningbouw groter dan die van de legale nieuwbouw. De 'informele' woningbouw mist een doordachte ruimtelijke inbedding. Terwijl het bij de nieuwbouwwijken ontbreekt aan sociale inbedding. Het uiteindelijke doel is om een zo concreet mogelijke nieuwe stadsuitbreiding te ontwerpen. Het ontwerp van deze nieuwe woonwijk zal een vernieuwend perspectief geven op snelle staduitbreiding vanuit ruimtelijke, sociale, culturele en economische invalshoeken. Dit project dient ter inspiratie, maar ook als concreet advies voor de 'Villes Nouvelles'. De startfase bestaat uit een ruimtelijke kwantitatieve analyse van oude en nieuwe nederzettingen en het in kaart brengen van regelgeving en mogelijkheden voor (co)financiering. Het onderzoek is tweeledig: een kwantitatieve analyse van stedelijke fenomenen en data en een kwalitatieve analyse op basis van interviews, fotografie en beschrijvingen. Op basis hiervan wordt een locatie vastgesteld. De uitvoering in de vervolgfase is een alternatieve, meer sociale aanpak en uitgewerkt ontwerp voor een nieuwe stadsuitbreiding van Casablanca, met inachtneming van geldende regelgeving. Affordable Housing Casablanca is een project van Bureau Sla in samenwerking met Idmaj Sakan. Deze organisatie houdt zich voornamelijk bezig met het realiseren van low-income housing en in het bijzonder zijn ze actief in het herhuisvesten van bewoners van 'bidon villes'.

meer toekenningen

006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

(An)other Vernacular

Afaina de Jong & Grafikens Hus, 2019

€25.000
(An)other Vernacular is een samenwerking tussen architect Afaina de Jong en Grafikens Hus, museum voor grafische ontwerp in Södertälje, Zweden. Met het project (An)other Vernacular onderzoekt De Jong hoe ruimtelijke en grafische elementen, identiteit en aanwezigheid kunnen construeren binnen de context van de stad van de 21e eeuw. (An)other Vernacular evalueert het dominante architecturale paradigma binnen het hedendaagse stedelijke leven. Het project richt zich op het creëren van een openbare ruimte die een ander perspectief biedt aan de dominante cultuur.
Het eerste deel van het project is gebaseerd op on site onderzoek in de vorm van een directe observatie van mensen en gemeenschappen in hun stedelijke omgeving. Naast dit onderzoek faciliteert het Grafikens Hus maandelijkse participatieve ontwerpworkshops met Afaina de Jong en omwonenden. Het project resulteert in een ontwerp van een openbaar paviljoen dat in de zomer van 2020 wordt geopend.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context 2018.
fevmnn1web.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Ceramic Residency Kasia Zareba

Studio Kasia Zareba & Vista Alegre, 2019

€12.500
Ontwerper Kasia Zareba werd geselecteerd om haar project te ontwikkelen tijdens het residentieprogramma in Portugal bij IDPool residency (International Design Pool), het creatieve laboratorium van het keramische bedrijf Vista Alegre. Tijdens de residentie gaat Zareba de invloed onderzoeken van kleur op de waarneming van objecten en de invloed van kleur op de omgeving. Haar doel is om te leren over keramische productieprocessen in de context van het moderne grote bedrijf Vista Alegre. In een volgende stap zal Zareba de opgedane kennis implementeren in de productie van haar eigen merk Krafla, dat ze heeft opgezet samen met Paulina Pająk en waarin ze samenwerkt met andere jonge ontwerpers. De residentie vindt plaats van 7 januari tot 29 maart 2019.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context 2018.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

We, the Presidents of Planet Earth

Stëfan Schäfer & Archive Books, 2019

€25.000
We, the Presidents of Planet Earth is een ontwerpend onderzoek en publicatie over hoe collectief geheugen opereert binnen een cultureel gedefinieerde perceptie van tijd, met Rusland als uitgangspunt. De kern van het boek is een dialoog tussen de futuristische dichter Velimir Khlebnikov en de Kalmukken, een Mongoolse minderheid in Rusland. Deze beide werelden worden op verschillende wijze verbonden en in beeld gebracht. Het uitgangspunt is het symbool de 'zeg' (ooglid), dat belangrijk is in de cultuur van de Kalmukken maar door de invloed van andere culturen van betekenis is veranderd. Binnen dit traject werkt Schäfer samen met kunstenaar Jasmijn Visser en de Berlijnse wetenschapper Elena Vogman. Archive Books is een relevante partner in het begeleiden van werken met experimentele en alternatieve vertelstructuren. De publicatie en het onderzoek worden gepresenteerd met een aanvullend publiek programma eind 2019 bij Stroom Den Haag, Archive Books Berlijn en Museum van Moskou.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context 2018.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Building Floating, Circular and Resilient Communities

Space & Matter & ONE Architecture, 2019

€25.000
Space & Matter en ONE Architecture ontwikkelen samen een stedelijke visie op het maken van drijvende, circulaire en veerkrachtige gemeenschappen in de VS. Ze richten zich op drie specifieke en concrete stedelijke transformatielocaties; gelegen in voormalige havengebieden en onderhevig aan overstromingsrisico's. De locaties zijn de Francisco Bay-area, het Boston Waterfront en New Yorks Red Hook. Deze laatste is de pilotlocatie. Space & Matter brengt in dit project relevante kennis en ervaring vanuit hun Nederlandse ontwerppraktijk mee. In Amsterdam waren ze (mede)ontwikkelaars van de projecten De Ceuvel en het SchoonSchip die zich ook binnen een overstromingsgevoelige Urban Delta bevinden. SchoonSchip en de Ceuvel zijn beide ontstaan als bottom-up initiatieven met een circulair ontwerp en zelfvoorzienend in energie. De voortgang wordt gepresenteerd in mei 2019 op de Smart Cities-conferentie in New York en in september 2019 op de Chicago Biënnale.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Talentontwikkeling in Internationale Context 2018.
010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Body Building

Cookies, 2019

€7.500
'Body Building' is een project van de Nederlandse ontwerpstudio Cookies over het werk van Lina Bo Bardi en Clarice Lispector. Zij waren onderdeel van de vorming van een nieuwe radicale taal in Brazilië van 1950 tot 1980 ten tijde van intense politieke onrust in het land. Beiden produceerden werken die structurele en lineaire parameters opnieuw definieerden binnen de architectuur en literatuur. In Teatro Oficina, het iconische gebouw van Bo Bardi in Sao Paulo, Brazilië, ontwikkelt Cookies een presentatie/performance van de tekst 'The Egg and the Chicken' van Lispector. Met behulp van podiumarchitectuur, kunst, animatie, acteren en kostuumontwerp representeert dit project een samenwerking die de definitie van theater, architectuur en design uitbreidt. De kennis en ervaring wordt teruggebracht naar Nederland door middel van lezingen, workshops en voorstellingen met partners zoals Het Nieuwe Instituut.
loader

het fonds

subsidies

actueel

tipstipstips.png
Talent is er om ontplooid te worden. Dat vraagt onder meer om tijd, concentratie en ruimte voor experiment. Om deze ruimte mogelijk te maken biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkbeurzen... meer >
vacaturestaftalentontwikkelingfeb2019.png
Talentontwikkeling is een van de speerpunten van het fonds. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt jaarlijks een selectie talentvolle ontwerpers en makers in de professionalisering en o... meer >
loader
loader
loader