stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Ontwerpkritiek: Press & Fold | Notes on making and doing fashion
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: Press & Fold | Notes on making and doing fashion

Hanka van der Voet, 2017

€16.000
Modebeschouwer, lecturer en curator Hanka van der Voet stelt dat kritische reflectie binnen de mode urgent is aangezien de mode-industrie drastisch verandert en de bestaande platforms mode benaderen als een consumptiemiddel. Als reactie hierop initieert zij een nieuw modeplatform, getiteld ‘Press & Fold | Notes on making and doing fashion’, waarmee Van der Voet beoogt om de focus te verschuiven naar de betekenis van kleding en om een veelzijdige visuele en tekstuele taal te ontwikkelen die aansluit bij de transitie van het modesysteem. Vanuit het platform zullen in ieder geval een website, tweejaarlijkse tijdschrift, expertmeetings en workshops worden ontwikkeld. Het platform dient als een collaboratief kritisch onderzoek naar het mode systeem, waarbij een internationaal netwerk van onder andere ontwerpers, stylisten, fotografen, schrijvers en critici is betrokken en versterkt wordt. Vanuit het netwerk en middels open calls wordt de content voor het tijdschrift verzameld onder toezicht van een adviesraad. Ook wordt aansluiting gezocht bij het (mode)onderwijs van RMIT in Melbourne, de London College of Fashion en ArtEZ in Arnhem; diverse culturele instellingen die mode- en designtentoonstellingen organiseren; en platforms zoals State of Fashion 2018.

meer toekenningen

ramblerpatrick.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Rambler Studios - Streetfashion Platform voor Streetwise Jongeren

Stichting Rambler Amsterdam, 2018

€9.550
Rambler Studio is een modeplatform voor ‘streetwise’ jongeren met de missie om deze jongeren zichtbaar te maken via de taal van ‘streetfashion’. Het platform biedt de jongeren talentontwikkelingstrajecten op maat aan en werkt samen met hen aan een doorlopende streetfashion-collectie, die professioneel, duurzaam en internationaal in de markt wordt gezet. De afgelopen 7 jaar heeft de organisatie het platform opgebouwd in Amsterdam en Berlijn en bekendheid gegenereerd binnen de netwerken van onder andere creatieve industrie, duurzame mode, sociale ondernemers en welzijnsorganisaties. De organisatie wil echter haar publieksbereik vergroten en verbreden door meer jongeren, consumenten, bedrijven en diverse organisaties kennis te laten maken en te betrekken bij het platform. Dit beoogt zij te bereiken door een hernieuwde en eigentijdse communicatiestrategie te ontwikkelen, gebaseerd op de populaire digitale media cultuur van de streetwise jongeren, persoonlijke campagnes en zichtbaar maken van dagelijkse praktijk, ontwerpproces en publieke programma van de Rambler Studio. Daarnaast gaat de organisatie onderzoeken hoe zij digitale cultuur binnen haar programma kan integreren en zet zij (digitale) media workshops op. Tijdens het traject wordt advies ingewonnen bij o.a. Go de Roij van Zuijdewijn, Robin Cox en organisaties zoals Inglow, Impact Hub, Socialenterprise.nl. NV Zeedijk en Fashion Revolution.
difdmarijevogelzang.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Platform Food&Design

Stichting The Dutch Institute of Food&Design, 2018

€10.000
The Dutch Institute of Food&Design (DIFD) is een online internationaal platform met offline randprogrammering rond voedsel en ontwerp. Vanuit de overtuiging dat ontwerp een belangrijke rol speelt in het vinden van radicale, nieuwe oplossingen voor de complexe voedselvraagstukken wil de organisatie bijdragen aan een cultuuromslag binnen de voedselindustrie. De DIFD heeft ook als doel de kwaliteit en betekenis van het vakgebied ‘food&design’ te ontwikkelen, te versterken en te vergroten bij zowel het professionele veld als een breed publiek. Het professionaliseringstraject wordt ingezet voor het doorontwikkelen van online platform, dat moet dienen als een digitale ontmoetingsplek, een journalistiek medium en een inspiratiebron. Het platform wordt een plek dat werk van food-designers, onderzoeksresultaten, opiniestukken, gastenblogs, artikelen en agenda deelt alsmede een plek waar community actief is en vraag en aanbod samenkomen. Met zo’n platform beoogt organisatie enerzijds een internationale beweging, die reeds gaande is binnen het vakgebied, een podium te bieden, bij elkaar te brengen en tot uitwisseling te stimuleren. Anderzijds dient het platform inspiratie en stimulans te bieden aan een brede gemeenschap om het vakgebied food & design op een inhoudelijke manier te benaderen. De lancering van het platform vindt halverwege 2018 plaats.
nxs1c.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering NXS

Goys & Birls, 2018

€9.900
NXS is een initiatief van het ontwerpcollectief Goys&Birls waarbinnen de verkenning van 'het zelf' en de menselijke ervaring in de tijd van digitale technologie centraal staat. Door te speculeren, te voorspellen en te anticiperen op complexe relatie tussen het zelf en de nieuwe technologie stelt NXS zich als doel om discussie hierover aan te jagen en te faciliteren. Daarbij wil de organisatie een internationale netwerk opbouwen en interdisciplinaire uitwisseling en onderzoek stimuleren. NXS neemt vorm aan van een cross-platform, dat zowel fysiek als online plaats vindt met kernactiviteiten als tentoonstellingen, optredens en een tweejaarlijkse publicatie. Na enkele thematische edities wil de organisatie een volgende stap zetten in het vergroten van bereik, engagement en zichtbaarheid. Dit wil zij doen door een aanpasbaar en herbruikbaar format te ontwikkelen voor het creëren van content en voor het actief betrekken van publiek. Tevens ontwikkelt de organisatie een sterke communicatie- en marketingstrategie om het unieke karakter van het platform uit te dragen. Bij het traject wordt inhoudelijke feedback en kennisuitwisseling gezocht bij externe adviseurs en wordt advies ingewonnen op het gebied van communicatie en marketing.
neonm.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Neon Moiré

Thomas Dahm, 2018

€10.000
Neon Moiré is een gecureerd event-platform voor internationale, trans-disciplinaire, visuele en digitale cultuur evenementen dat ontstaan is op initiatief van grafisch ontwerper Thomas Dahm. Met het platform wil hij een duidelijk overzicht bieden van de belangrijkste internationale events binnen de digitale en visuele cultuur en kennis delen over achtergrondinformatie en veranderingen binnen het vakgebied. Het platform biedt, naast een online kalender en archief, verhalen achter de events van organisatoren en deelnemers middels interviews, achtergrondartikelen en opiniestukken. Door de groeiende interesse in en het gebruik van het platform is een inhoudelijke en technische doorontwikkeling nodig, om de gebruikers beter te bedienen en het bereik te kunnen vergroten. Hiervoor wil Neon Moiré in samenwerking met een aantal adviseurs een strategisch content plan en een communicatie / social media plan ontwikkelen, waarin onderdelen zoals beeldend verhaal, podcast, en nieuwsbrief terugkomen. Daarnaast wordt het platform technisch geschikt gemaakt voor meerdere gebruikers, zoals bezoekers, organisatoren, sprekers, deelnemers en content makers. Tevens krijgt de podcast betere eindmontage, ondersteunende geluidseffecten, sounddesigner en een audio-editor opdat het een ‘longform for the ears’ wordt.
palace.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Paleis van Typografisch Metselwerk

Stichting Jack, 2018

€9.450
Sinds 2014 werkt grafisch ontwerper Richard Niessen aan ‘Het Paleis van Typografisch Metselwerk’, een platform voor de rijkdom en diversiteit van grafische. Het platform biedt ontwerpers ruimte aan grafisch ontwerp op een ruimtelijke manier te interpreteren, te onderzoeken en uit te voeren. In het kader van professionalisering is Stichting Jack voornemens een duurzame structuur op te zetten voor ‘Het Paleis van Typografisch Metselwerk’. Dit krijgt vorm door onder meer het opzetten van een organisatiestructuur, het ontwerpen van een website ter profilering en archivering van projecten, het inrichten van de Expobar op Zeeburgereiland in Amsterdam als basislocatie van de tentoonstelling en het opzetten van ‘Gastenverblijf’ met een eerste reeks presentaties en lezingen van uitgenodigde ontwerpers. Daarnaast zoekt de organisatie samenwerkingen op met collega-ontwerpers en andere platforms zoals Taalmuseum, Onomatopee, Plaatsmaken en GRID om nog een breder publiek van professionals te bereiken.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
loader
loader
loader