stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Multiform
008representatieveafbeelding.jpg

Regeling Vormgeving Productontwikkeling

Multiform

Gabriel Fontana, 2019

€14.800
Het project 'Multiform' van ontwerper Gabriel Fontana is een onderzoeksproject waarin de sociale en politieke rol van sport in de maatschappij wordt bevraagd en sport wordt geherdefinieerd. Gabriel Fontana stelt dat bestaande economische, bestuurlijke en democratische structuren wankelen en dat nieuwe relaties en waarden tussen mensen moeten worden ontwikkeld. Hij ziet daarin een rol weggelegd voor sport om een normatief en binair systeem om te bouwen tot een meer begripvol en inclusief systeem. Gabriel Fontana heeft onder scholieren onderzocht hoe de gymles op school wordt ervaren en merkte dat de les ervaren wordt als een onveilige omgeving: als plek waar competitie in plaats van samenwerking voorop staat, waar stereotype genderindeling wordt gestimuleerd en waar sommige lichaamstypen worden uitgesloten. Gabriel Fontana bouwt voort op alternatieve sportonderdelen en spellen, waarin bijvoorbeeld niet twee teams tegen elkaar strijden, maar meerdere teams tegen elkaar en waarin teams in wisselende samenstelling kunnen samenwerken. Hiermee wordt het wisselen van rollen en wisselende verhoudingen tot de tegenpartijen gestimuleerd. Deelnemers leren omgaan met steeds nieuwe perspectieven en een nieuwe samenstelling van de groep. Met nieuwe kleding, spellen en objecten wordt een toolkit ontwikkeld om door middel van sport bij te dragen aan inclusiviteit en om binnen het onderwijssysteem debat over diversiteit te bevorderen. Multiform wordt ontwikkeld in samenwerking met Citylab 010, COC Rotterdam, The Commune design incubator, een aantal middelbare scholen in Rotterdam en diverse onderzoekers op gebieden van ontwerp, sport en educatie. De subsidieaanvraag richt zich op de ontwikkeling van de kleding met wisselende kleurcodes als onderdeel van de toolkit en het documenteren van het project om meer partijen te laten aanhaken.


'Multiform' was onderdeel van de online expositie 'Chronic Health – Happily ever after?' tijdens Dutch Design Week 2020. Vijftien projecten lieten zien hoe ontwerpers met een hernieuwde blik naar gezondheid kijken.

meer toekenningen

jacquardlight.jpeg

Regeling Vormgeving Onderzoek

Jacquard Light

Marieke van de Ven en Marlou Rutten, 2021

€7.500
Met het project 'Jacquard Light' onderzoeken Marieke van de Ven en Marlou Rutten de potentie van driedimensionaal weven. Het onderzoek richt zich op de doorontwikkeling van deze techniek en de realisatie van een serie driedimensionaal geweven lichtobjecten. Het onderzoektraject is opgedeeld in drie fases. In de eerste fase wordt onderzocht hoe met de weeftechniek jacquard een ruimtelijk object kan worden geweven. De tweede fase richt zich op licht en materiaalonderzoek in relatie tot tactiliteit. In de derde fase worden de uitkomsten van de twee deelonderzoeken samengebracht in een serie lichtobjecten. Middels deze objecten willen Van de Ven en Rutten de potentie van 3D-weven zichtbaar maken voor een groter publiek. De resultaten van het onderzoek worden middels een digitale publicatie en een workshop ontsloten. Daarnaast worden de lichtobjecten tijdens Salone del Mobile en Dutch Design Week gepresenteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met jacquardwever EE Exclusives. De publicatie en digitale content worden ontwikkeld in samenwerking met grafisch ontwerper Kai Udema.
utopiaball.jpeg

Regeling Vormgeving Programma

Utopia Ball x Fashion Show: Part III

Yamuna Forzani, 2021

€25.000
Ontwerper Yamuna Forzani heeft een multidisciplinaire praktijk waarin ze mode, fotografie, dans, installaties en social design combineert. Ze organiseert inclusieve ballroom events voor de queer community, die als platform functioneren om nieuwe talenten de kans te geven zichzelf te presenteren en om verbindingen te leggen tussen mode en performance art. Forzani organiseert in 2021 het derde event: 'Utopia Ball x Fashion Show: Part III'. Voorafgaand wordt een 'performative training camp' georganiseerd, een serie workshops die het event verdieping geven. De workshops vinden plaats in WORM (Rotterdam), waar Forzani een residency doet. Daar maakt en presenteert ze ook een nieuwe modecollectie. Ze werkt samen met diverse queer collega-creatieven, onder wie Sydney Rahimtoola, Juliette Lizotte, Pleun Gremmen en Klauw Collective. Forzani benoemt hoe queer communities in de geschiedenis een belangrijke kracht zijn geweest achter culturele innovatie, zeker in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Snelle maatschappelijke veranderingen, zoals de verstedelijking van de leefomgeving, veranderende normen en nieuwe mediakanalen, vragen om nieuwe en alternatieve plekken waar mensen elkaar kunnen vinden en nieuwe netwerken kunnen ontstaan. Forzani noemt zichzelf een 'storyteller through knitwear'. Met haar mode- en textielontwerpen wil ze uiting geven aan de persoonlijke verhalen achter de personen in haar internationale community. Tegelijk worden haar ontwerpen zo veel mogelijk met duurzame materialen geproduceerd en dienen ze een tegengeluid te bieden aan de snel veranderende, gangbare mode.
tailorsandweavers.jpeg

Regeling Vormgeving Publicatie

Tailors and Wearers

Ella Broek, 2021

€28.694
De publicatie 'Tailors and Wearers' gaat in op de techniek en de beleving van Surinaams-Creoolse klederdracht door de bril van ambacht, modevormgeving en erfgoedstudies. Onderzoeker en ontwerper Ella Broek, fotograaf Michelle Piergoelam en koto- en angisa-expert Jane Stjeward-Schubert brengen hiermee de gelaagdheid van Surinaams-Creoolse klederdracht in kaart. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de transformatieve kwaliteit van klederdracht en de rol die kleding speelt bij de constructie van subjectiviteit. De resultaten van het vooronderzoek, dat met behulp van een startsubsidie is uitgevoerd, worden uitgewerkt tot verhalende portretten, beschouwende essays en een aantal handleidingen. Een klankbordgroep van expert-makers ondersteunt op het gebied van de technische aspecten van vervaardiging en maakt instructies die worden vertaald naar handleidingen en patronen. Het boek wordt in de week van Keti Koti 2022 gepresenteerd in het Wereldmuseum in Rotterdam, dat tevens partner is in de organisatie van een gezamenlijk symposium rondom het thema. Naast de totstandkoming van de publicatie en het symposium wordt in het kader van 'Tailors en Wearers' een kenniswerkgroep opgezet waarmee ook op de langere termijn met een artistiek en makend proces een bredere groep geïnteresseerden wordt betrokken bij deze vorm van materieel en immaterieel Surinaams-Creools erfgoed.
reportofjoyandfear.jpeg

Regeling Vormgeving Publicatie

Report of Joy and Fear

TD Netherlands, 2021

€8.728
Ontwerper Theo Deutinger werkt aan een update van de publicatie 'Modern Man in the Making' van econoom en socioloog Otto Neurath, Marie Neurath en kunstenaar Gerd Arntz uit 1939. Dit boek was een poging om grip te krijgen op de moderne tijd, die toen in het teken stond van industrialisatie. Voor de nieuwe versie wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de mens in de huidige tijd. Voor het delen van informatie werd in het boek gebruik gemaakt van Isotype, een door Neurath ontworpen systeem van pictogrammen voor informatieoverdracht aan kinderen. Theo Deutinger zal Isotype vernieuwen en gebruiken. De nieuwe versie wordt aangevuld met actuele ontwikkelingen zoals de opkomst van het internet, de staat van democratieën, globalisering en de klimaatcrisis. Daarnaast wordt gereflecteerd op de verbinding tussen 1939 en het heden. Het doel van de publicatie is een groot publiek op kritische maar toegankelijke wijze met woord en beeld te informeren over de huidige tijd vanuit sociale, politieke en economische perspectieven. Theo Deutinger maakt gebruik van het Gerd Arntz-archief in het Gemeentemuseum in Den Haag, waar meer dan vierduizend linosneden van Isotype zijn bewaard. Daarnaast laat hij zich adviseren door Max Bruinsma, expert in het werk van Gerd Arntz, en Günther Sandner, expert in het werk van Otto Neurath. De titel 'Report of Joy and Fear' verwijst naar de ondertitel 'Een reportage van vreugde en vrees' van de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke publicatie. De publicatie verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2022 bij Lars Müller Publishers.
tyyypoezie.jpeg

Regeling Vormgeving Tentoonstelling

TYYYPOëzie

Graphic Matters, 2021

€20.870
Met het project 'TYYYPOëzie' grijpen Graphic Matters en Watershed het honderdjarig jubileum van de experimentele dichtbundel 'Bezette Stad' van Paul van Ostaijen en Oscar Jespers aan om de koppeling tussen geëngageerde taal en visueel aantrekkelijke typografie te tonen aan professionals en publiek. In samenwerking met de Vlaams-Nederlandse cultuurorganisatie deBuren nodigen Graphic Matters en Watershed vijf woordkunstenaars en vijf typografen uit voor een hernieuwd experiment op het snijvlak van taal en typografie. Het resultaat van de samenwerkingen van deze duo's reist als expositie langs bibliotheken en culturele instellingen in Nederland en Vlaanderen en bestaat zowel uit posters als digitale, bewegende gedichten. Daarnaast verschijnt er een beperkte oplage riso-posters, en biedt een podcast verdieping door te experimenteren met de voordracht van de gedichten in combinatie met muziek en soundscapes. Ook worden er masterclasses georganiseerd waarin jonge typografen de gelegenheid krijgen te experimenteren met bewegende typografie. Het project heeft als doel door middel van de koppeling van twee domeinen experiment en vernieuwing te stimuleren, de waarde en (maatschappelijke) relevantie van grafisch ontwerp te laten zien aan een breed publiek en bekendheid te genereren voor het werk van Paul van Ostaijen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader