stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Moving Moengo
009representatieveafbeelding.jpg

Moving Moengo

Documentairemaker Magda Augusteijn maakte eerder tijdens een artist in residence traject een documentaire over de geschiedenis van het Surinaamse dorp Moengo. Tijdens het maakproces constateerde ze dat de verschillende bevolkingsgroepen grotendeels langs elkaar heen leven. Augusteijn start naar aanleiding daarvan een ontwerpend onderzoek in samenwerking met design antropoloog Tina Lenz. Het project richt zich op de analyse en visualisatie van de overeenkomsten, verschillen en betekenissen van rituelen van de verschillende groepen. Ze maken daarbij gebruik van twee methodes waarin antropologie en social design elkaar ontmoeten. Deze methodes zijn participerend observeren en de inzet van cultural probes: opdrachten die leiden tot bewustwording. De aanvrager betrekt studenten van de Nola Hatterman Art Academy Paramaribo bij de toepassing van deze methodiek en bij de uitvoering van het onderzoek. De resultaten worden zowel in Nederland als in Suriname gepresenteerd. Als vervolg op deze startfase van het project gaan Surinaamse kunstenaars nieuwe rituelen ontwerpen, waarbij het onderzoek als basis dient. Het doel van het project is via de bestaande en nieuwe rituelen een brug te slaan tussen de bevolkingsgroepen van Moengo.

het fonds

subsidies

actueel