stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Milaan 2018: Crafts Council Nederland HOW&WOW - cooperazione!
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Milaan 2018: Crafts Council Nederland HOW&WOW - cooperazione!

Crafts Council, 2018

€7.000
De Crafts Council Nederland presenteert HOW&WOW - cooperazione!, een nieuwe vorm van een presentatie en werkplaats in één waar zes jonge ontwerpers uit Nederland en Italië ter plekke leren en werken. De ontwerpers geven presentaties over hun werkwijze en tonen hun werk. Daarnaast volgen de ontwerpers een masterclass van een Italiaanse meester. De groepstentoonstelling bestaat uit een presentatie van het werk van drie Nederlandse maker-designers; Christa van der Meer en Gino Anthonisse van Das Leben am Haverkamp, Emma Wessel, Sara Ricciardi, Astrid Luglio, Agustina Bottoni en Craafts. Deze ontwerpers zijn geselecteerd op basis van de wijze waarop zij ambachtelijke technieken en materialen op een nieuwe en eigenzinnige manier inzetten. Het project en de selectie van de Italiaanse deelnemers komt tot stand met samenwerkingspartners CRAAFTS, Fondazione Cologni en Michelangelo Foundation. Met HOW&WOW - cooperazione! beoogt Crafts Council Nederland een groot internationaal publiek te bereiken, het belang van hedendaagse ambachten te tonen en talenten uit Nederland en Italië te presenteren.

meer toekenningen

knipsel2.png

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

CLOSING THE CIRCLE

IND [Inter.National.Design], 2018

€54.970
In ‘CLOSING THE CIRCLE’ worden nieuwe ontwerprichtlijnen ontwikkeld voor closed loop farming systems. In het project werken Arman Akdogan en Felix Madrazo – oprichters van IND [Inter.National.Design] samen met Turkse en Nederlandse onderzoekers, innovatieve boeren, ontwerpers en energie adviseurs. In de startfase heeft het team een duurzaam en innovatief ontwerp ontwikkeld voor een veeschuur in PALANGA, een kunst- en landbouw experiment in Erzincan. Het is een pioniersproject in Turkije dat laat zien hoe boeren optimale condities voor dierwelzijn en het milieu kunnen combineren en op welke manier ontwerp hieraan kan bijdragen. In het ontwerp wordt rekening gehouden met klimaatomstandigheden, de vee bedding, productie van compost en de verwerking van afval tot biogas. Betrokken experts zijn: Kees van Reenen (Wageningen Universiteit), Peter Mensinga (ARUP Amsterdam), Özgür Şahin (Çanakkale) en Baris Samir (BGS Energy Consulting).

In de vervolgfase, werkt het team naast PALANGA samen met een nieuwe generatie boeren zoals Ahmet Kocabıyık, gericht op de relatie tussen veeteelt, moderne kunst en toerisme en Kıvanç Başak, gericht op de combinatie van veeteelt met olijfbomen. Het organiseert drie interdisciplinaire case studies op deze boerderijen en een veldbezoek aan soortgelijke initiatieven in Nederland. Daarnaast worden prototypes voor een toekomstige holistische boerderij ontworpen in samenwerking met Istinye University en MEF University, DesignLAB. De resultaten presenteert het team in de vorm van guide lines opgenomen in een digitaal rapport en tijdens een internationaal symposium in Istanbul. Het symposium is gericht op de relatie tussen voedselproductie op het platteland en voedselconsumptie in de stad (From Farm to Fork). In het programma zijn onder meer innovatieve chefs uit Istanbul en Rotterdam opgenomen. Communicatiepartner voor het symposium is de Turkse website Arkitera.

Meer informatie over fase 1
knipsel.png

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

Toroslar Citylab

Play the City, 2018

€57.420
Toroslar Citylab is een traject waarin nieuwe vormen van stadsmaken in Mersin worden onderzocht, bevraagd en ontworpen. Het doel is ruimte te bieden voor informele kennisuitwisseling tussen verschillende partijen – bewoners, ondernemers, academici en overheid - over de huidige kwaliteiten en toekomst van de stad. De transformatie van het gebied langs de rivier Muftu dient als casus. Het gebied kenmerkt zich onder andere door de vestiging van migrantengroepen en de manier waarop zij het gebied in gebruik nemen. Het Toroslar Citylab bestaat uit een op maatgemaakte spelmethode die nieuwe vormen van samenwerken en besluiten mogelijk maakt.

In de vervolgfase, organiseert het team drie interactieve spelsessies aangevuld met pilotworkshops rondom de thema’s: 1) Mobiliteit en Water, 2) Stadslandbouw en Voedsel, 3) Lokale economie en Stedelijke transformatie. Daarnaast richt het Lab zich op het onderzoeken van circulaire systemen om een alternatief te bieden voor de korte termijn visie op de ontwikkeling van de stad, die nu gebruikelijk is in Mersin en andere steden in Turkije. De lange termijn visie met voorstellen voor concrete interventies worden gebundeld in een manifest. Het manifest wordt gedeeld met het netwerk van het Toroslar Lab in Turkije en wordt gelanceerd tijdens het We Make City festival in Amsterdam. Toroslar Citylab is een samenwerking tussen Play the City, Mersin University, Mediamatic en verschillende experts.

Meer informatie over fase 1
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

LÜLEBURGAZ BISIKLETE BINIYOR – cycling for a better city

Artgineering/ Novusens/ Sustainable Solutions, 2018

€59.995
In het project/ontwerpend onderzoek ‘Lüleburgaz Bisiklete Biniyor’ ontwikkelen Sustainable Solutions (NL), Artgineering (BE) en Novusens (TR) een integraal fietsmasterplan voor de stad Lüleburgaz. In dit plan wordt fietsen gezien als een katalysator voor bottom-up transities naar een meer duurzame, inclusieve en democratische stedelijke samenleving. Het project vertrekt vanuit een holistische benadering bestaande uit drie elementen: hardware, software en orgware. In tegenstelling tot het direct investeren in de fysieke infrastructuur, heeft de gemeente eerst veel inspanningen gedaan om een positieve perceptie rondom fietsen te creëren bij bewoners (o.a. met ‘2017 Bicycle Year’) en een internationale, externe organisatiestructuur op te zetten. Het plan beoogt een voorbeeld te zijn voor zo’n 200 andere middelgrote steden in Turkije.

In de vervolgfase, doet het team verdiepend onderzoek en vertalen zij samen met de gemeente de resultaten naar een gids voor fietsvriendelijke, inclusieve en stedelijke ontwikkeling. Er worden twee workshops met informele diners voor stakeholders georganiseerd. Tussen deze workshops wordt zowel een werkbezoek in Lüleburgaz als in Nederland georganiseerd voor de betrokken partijen. Om bewoners te betrekken werkt het team samen met de lokale ‘Bicycle Academy’, fietsverenigingen, ‘rolmodel’ fietsers en (creatieve) ondernemers. Daarnaast ontwerpt de lokale Art & Design Academy postkaarten en beelden voor social media.

Meer informatie over fase 1
knipsel3.png

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

The Samarsky Yard

Schiemann Weyers architects, 2018

€64.890
In de postsocialistische stad Samara wordt het historisch centrum afgebroken. Dit centrum bestaande uit historisch erfgoed, de ‘Wooden City’ met daarbinnen de Samarsky courtyard, is waardevol voor de identiteit van de stad. Slechts een kleine, selecte groep burgers is actief tegen de vernietiging van de historische gebouwen en waarden. In dit project onderzoekt het team hoe zij de kloof tussen de actiegroepen, burgers, ontwikkelaars en autoriteiten kunnen overbruggen. Het Nederlandse team bestaat uit Schiemann Weyers Architects, Irma Gross, Arjan Hebly en Helmut Thole. De Russische professionals zijn Tatiana Gudz, Alexandr Gnilomedov, Vitaly Stadnikov en onderzoekers Sergei Malakhov en Evgenia Repina van Samara State Universiteit.

In de vervolgfase, doet het team verdiepend onderzoek en ontwikkelt samen met grafisch ontwerper Joost Grootens een digitale atlas. In deze atlas wordt alle verzamelde informatie op een neutrale en toegankelijke manier gepresenteerd aan de diverse stakeholders. De atlas zal bestaan uit kaarten, diagrammen, tekeningen en foto’s, aangevuld met teksten. Daarnaast organiseert het team stakeholder meetings om het verzamelde materiaal te bespreken en tot slot, een discussieforum om een nieuwe gedeelde visie voor het gebied te ontwikkelen. Het resultaat is een collectief huisvestingsmodel gericht op duurzaamheid, burgerparticipatie en diversiteit in de bebouwing.

Meer informatie over fase 1
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep fase 2

New Urban Media Centre in Yekaterinburg: The Prototype for the Future Systemic Transformation

SVESMI HOLDING BV, 2018

€54.890
SVESMI (NL) werkt samen met de Municipal Association of Libraries (MAL), de cultuur afdeling van de gemeente Yekaterinburg en The July 16 Agency aan een nieuw type maatschappelijk centrum in de stad Yekaterinburg, Rusland. Het project bouwt voort op de fysieke structuur van gemeentelijke bibliotheken uit het socialistische welvaartssysteem, die tot op heden een sterke maatschappelijke rol en reputatie hebben. Het team stelt dat dit netwerk van bibliotheken aan vernieuwing toe is om beter aan te sluiten op de hedendaagse maatschappij.

In de vervolgfase van het project transfortmeert SVESMI één van deze bibliotheken tot een prototype waarin ontwerp, nieuwe technologie en culturele programmering wordt ingezet om een nieuwe openbare plek te creëren. Parallel aan het ontwikkelen van een ruimtelijk ontwerp vindt een culturele programmering plaats waarin sprekers van Nederlandse bibliotheken (Koninklijke bibliotheek Den Haag, Centrale bibliotheek Utrecht en Centrale bibliotheek Alkmaar) en Russische culturele centra (Yeltsin centre, Museum of History of Ekaterinburg en Strelka Institute) met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen. Het team bundelt alle bevindingen gedurende het project in een handleiding voor transformatie. Resultaten worden gepresenteerd tijdens een Nederlands-Russisch symposium rondom de pilot. Doel is naast de culturele programmering en een nieuwe boekencollectie ook daadwerkelijk de ruimtelijke interventies te realiseren. De financierende en uitvoerende partner hierin is de gemeente Yekaterinburg.

Meer informatie over fase 1
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader