stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Jong Gewoond
jonggewoond.jpg

Jong Gewoond

Vanschagen Architecten, 2018
Met het project 'Jong Gewoond' onderzoekt Vanschagen Architecten de woonsituatie van kwetsbare jongeren in de regio Rotterdam. 'Jong Gewoond' vormt de evenknie van het initiatief 'Jong geleerd' waarin deze jongeren een opleiding volgen. De centrale onderzoeksvraag in de verkenning luidt: 'Hoe ziet een duurzame woonomgeving eruit voor jongeren die vanuit de jeugdzorg hun eerste stappen zetten in hun maatschappelijke loopbaan en wooncarrière?' Vanschagen Architecten onderzoekt samen met de Stichting Dr. Feelgood, Go Public en jeugdhulporganisatie Horizon verschillende ruimtelijke concepten met bijbehorende zorgarrangementen. Het doel is om gezamenlijk tot een visie te komen op een duurzaam gebouw in een stedelijke context voor jongeren van 18 jaar en ouder. Uitgangspunt is om een concept te ontwikkelen voor gemengde groepen bewoners met formele en informele zorgarrangementen en met diverse stedelijke voorzieningen. Het beoogde resultaat is een basisconcept voor een visie die wordt gekoppeld aan een concreet gebouw voor opvang van jongeren uit de jeugdzorg. Om de opgave aan te pakken werkt het team samen met de Gemeente Rotterdam en de woningcorporaties Havensteder, Vestia, Woonstad Rotterdam en Woonbron.

meer toekenningen

jensjorritsma.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Hidden Waters

Jens Jorritsma, 2021
'Hidden Waters' is een Nederlands-Iraanse samenwerking waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar historische waterinfrastructuren. Wat kunnen we leren uit bestaande ervaringen en kennis en hoe kunnen we deze herinterpreteren in relatie tot de uitdagingen van vandaag? Een digitaal platform toont bij wijze van onlinemuseum de onderzoeksresultaten en verzamelde kennis over 'verborgen wateren'.
liveablecitiesintheuae.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Liveable Cities in the UAE

Site Practice, 2021
Op basis van een eerder project zet Site Practice met 'Liveable Cities in the Gulf' het onderzoek voort naar water, duurzaamheid, ecologie en heropleving van inheemse irrigatiesystemen in het Midden-Oosten. Het doel hiervan is het potentieel voor duurzame ontwerpen voor de toekomst van wonen in de Midden-Oosten in kaart te brengen dat tegelijkertijd als voorbeeld zal dienen voor andere regio's beïnvloed door klimaatverandering.
thirstycities.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Thirsty Cities

LILA Living Landscapes, 2021
Door waterschaarste is Curaçao uiterst kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. In samenwerking met Curaçaose experts op het gebied van historische watersystemen en tradities voert LILA Living Landscapes een ontwerpend onderzoek uit dat kennis uit de ruimtelijke ordening, erfgoed, zoetwaterbeheer en ecologie betrekt om veiligheid en (zoet)waterbestendigheid te realiseren.
marijnbril.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

When I Look Through my Browser Window I Can Feel the Fresh Air

Marijn Bril, 2021
'When I Look Through My Browser Window I Can Feel the Fresh Air' is een programma gecureerd door Marijn Bril. Het programma wordt online gepresenteerd in de eerste editie van het Weense CIVA Festival. Door korte films, een presentatie, workshop, audiotour en een paneldiscussie, biedt het programma reflectie op en nieuwe inzichten over natuur op het digitale beeldscherm.
sonicaggregator.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Sonic Aggregator

Stichting Soundtrackcities, 2021
Op uitnodiging van het Duitse Tuned City en Initiative Haus der Statistik presenteert Soundtrackcity het eerder ontwikkelde interactieve kunstwerk 'Sonic West' in Berlijn. Samen onderzoeken de partijen hoe het luisterobject kan worden ingezet als ontwerptool voor de toekomstige klank van de stedelijke ruimte in het co-operatieve stadsontwikkelingsproces van het modelproject 'Haus der Statistik'.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerker.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan 750 bijzondere en vernieuwende projecten van o... meer >
sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader