stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Het Spreekuur
spreekuur.jpg

Het Spreekuur

Erik Peters en Reinier Postma, 2020

€20.000
Ontwerpers Erik Peters en Reinier Postma constateren dat de impact van COVID-19 op de volkswijk Woensel-West in Eindhoven onder andere voelbaar is in het verdwijnen van formele en informele ontmoetingsplekken. Waar mensen elkaar voorheen tegenkwamen bij de fietsenmaker of in het buurthuis, blijven ze nu noodgedwongen binnen. De ontwerpers zien dat eenzaamheid toeneemt terwijl de sociale cohesie afbrokkelt. Samen met de social designers van Tante Netty, dat midden in de wijk gevestigd is, gaan zij onderzoeken hoe ontmoetingsplekken ontstaan, wat de invloed van COVID-19 in de wijk precies is geweest en hoe nieuwe manieren van ontmoeten vorm kunnen krijgen. Dit doen zij door een nieuwe ontmoetingsplek te creëren: het Spreekuur. Dit is een fusie van radiostation, koffietafel en praktijk, in het gebouw van Tante Netty. Hier wordt een corona-bestendige kiosk neergezet waar gesprekken worden gevoerd met buurtbewoners, lokale ondernemers, stadsplanners, jeugdwerkers en in de wijk verankerde organisaties. Via radio worden deze gesprekken in vijf afleveringen uitgezonden. Het Spreekuur vormt tegelijk zelf een nieuwe ontmoetingsplek. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in de wijk en uiteindelijk in overleg met woningcorporatie Trudo geconcretiseerd.

meer toekenningen

maidievandenbos.jpeg

Maidie van den Bos

2020

€6.000
Onder de naam 'Atelier voor landschap en lichaam' gaat Maidie van den Bos tijdens haar residentie bij zorgorganisatie Reinaerde samen met bewoners van De Heygraeff verzorgingsproducten maken op basis van geneeskrachtige planten uit de omgeving van de zorginstelling. Via wandelingen voor de bewoners en mensen die recreëren in de omgeving van de zorginstelling laat zij hen kennismaken met elkaar, met de plaatselijke natuur en met het fenomeen wildplukken. In workshops voor diezelfde recreanten, bewoners en zorgpersoneel van De Heygraeff wordt de oogst gebruikt om gezamenlijk de verzorgingsproducten te maken.
annefehreslukeconroyweb.jpg

Anne Fehres en Luke Conroy

2020

€6.000
Met hun specifiek voor De Heygraeff ontwikkelde humoristische geluidsinstallatie 'Talk to Me' willen Anne Fehres en Luke Conroy tijdens hun residentie bij zorgorganisatie Reinaerde (online) bezoekers de mogelijkheden laten verkennen van de communicatie met objecten op en rond het terrein van zorginstelling De Heygraeff. Dit gebeurt door het voeren van verschillende absurdistische, fictieve dialogen. Tijdens hun verblijf zullen Fehres en Conroy zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe geluidsontwerpen voor en gebaseerd op de omgeving van De Heygraeff.
theworlddesintegratesaroundmeyonafriedma.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

The world disintegrates around me

TF Martelli, 2020

€7.500
Met het project 'The world disintegrates around me' initieert Cookies een onderzoek naar manieren voor musea om te reageren op de veranderende ruimtelijke omstandigheden door covid-19. Het project bekijkt wat de hernieuwde betekenis kan zijn van de museale instelling wanneer er zowel fysiek als digitaal buiten de bestaande muren van het museum wordt gekeken. Ook wordt onderzocht hoe architectuur nieuwe vormen van kunst en tentoonstellingsontwerp mogelijk kan maken. Aan de hand van ontwerpend onderzoek gaat de aanvrager bestaande elementen van musea ruimtelijk analyseren, waarbij ook naar de onderlinge structuur en hiërarchie wordt gekeken. Uitkomsten worden met diverse experts besproken, om zo tot nieuwe ruimtelijke constellaties in de binnen- en buitenruimte te komen. Cookies werkt toe naar een digitaal toegankelijke stedelijke studie, waarin de potentieel bruikbare buitenruimte wordt geclassificeerd. Via prototypes en een publicatie in een vervolgfase wordt uiteindelijk toegewerkt naar een experimentele tentoonstelling in de Waalhaven. Voor dit project wordt samengewerkt met Shimmer Rotterdam, en worden verschillende experts zoals Hand Lentz, Rick Titulaer, Dirk Mayelarts, Nick Axel en AQNB uitgenodigd voor de expertpanels.
zaansehoutbouw.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Zaanse Houtbouw

Studio Rogier van den Brink, 2020

€7.500
Architect Rogier van den Brink stelt vast dat de Zaanstreek een lange en rijke traditie kent in het bouwen met hout. Via het onderzoeksproject 'Zaanse Houtbouw' wil hij onderzoeken in hoeverre deze traditie het startpunt kan zijn van een grote kwaliteitsslag in houtbouw. Voor het onderzoekstraject wordt eerst de geschiedenis van de lokale bouwtraditie in kaart gebracht door het onderzoeken van bestaande gebouwen, het analyseren van de details, constructie en de gebruikte werkwijze. Deze analyses worden uitgevoerd aan de hand van het maken van (deel)maquettes en mock-ups. Dit is de basis voor een verder onderzoek naar innovatieve, kwalitatief hoogwaardige en maakbare houtarchitectuur. Tijdens de startfase wordt een vooronderzoek uitgevoerd, waarbij de probleemstelling en de onderzoeksvragen worden aangescherpt en enkele relevante partijen worden benaderd. Het resultaat van de startfase is een pamflet met onder andere een essay en foto's van testmodellen. Uiteindelijk werkt de aanvrager toe naar een publicatie en expositie die sterk regionaal wordt ingebed, maar op nationaal en internationaal niveau moet bijdragen aan het architectuurdebat over houtbouw. Rogier van den Brink wordt daarbij onder andere bijgestaan door 'visiting critics' Machiel Spaan en Michiel van Iersel.
fluidterritories.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Fluid Territories: The North Sea

Hamed Khosravi, 2020

€7.500
Architect, schrijver en onderzoeker Hamed Khosravi wil met 'Fluid Territories: The North Sea' nieuwe ruimtelijke interventies onderzoeken die zich verhouden tot de complexe ruimtelijke, juridische, milieutechnische en geopolitieke eigenschappen van de Noordzee. Aan de hand van speculatieve scenario's, ingegeven door onderwerpen als klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen en politieke proposities, gaat het project via experimenteel onderzoek in op het verkennen van manieren van samenleven en hoe deze al dan niet worden beïnvloed door de interactie tussen menselijke en niet-menselijke elementen. De startfase wordt gebruikt om vooronderzoek uit te voeren en onderzoek te doen voor een toekomstige publicatie en een event over dit onderwerp. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt de Noordzee als ruimtelijk territorium onderzocht, geanalyseerd en in kaart gebracht. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van verschillende thema's, zoals piraten, olievelden, vissen, offshore energiebronnen, transport en logistiek, migratie en klimaatverandering. Daarnaast zal de aanvrager een groep kritische denkers en ontwerpers samenbrengen om te reflecteren op een (nieuwe) ruimtelijke orde en manieren van bewoning in het territorium van de Noordzee. Ook wordt samenwerking gezocht met onderzoeksinstituten zoals de Architectural Association en de TU Delft.
loader

het fonds

subsidies

actueel