stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Getting Closer Fashion Festival 2020
wasserij.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

Getting Closer Fashion Festival 2020

Stichting De Wasserij, 2020

€16.528
Met Getting Closer Fashion Festival 2020 organiseert modebroedplaats De Wasserij een evenement waarbij de directe uitwisseling tussen maker en drager centraal staat. Onze kleding wordt grotendeels gemaakt in een ontransparante, geglobaliseerde productieketen en mede door de coronacrisis is de kwetsbaarheid hiervan zichtbaar geworden. Met het thema 'Hyperlocal' onderzoekt het festival een vraagstuk dat al enige tijd speelt: wat zijn de mogelijkheden voor modeproductie in Nederland? Met lokale professionals, partners en publiek worden deze vragen verkend aan de hand van drie deelthema's: sources, skills en sales. Festivalbezoekers kunnen direct bij de bron ervaren hoe textiel en mode gemaakt worden en in presentaties, exposities, workshops en andere activiteiten meer te weten komen over verantwoorde vormen van mode kijken, consumeren, verzorgen en weggooien.

13 t/m 15 november 2020, Rotterdam

meer toekenningen

fashionclash.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

FASHIONCLASH Festival 2020

2020

€70.000
FASHIONCLASH Festival (FCF) is een meerdaags internationaal en interdisciplinair festival voor (mode)ontwerpers en (podium)kunstenaars die de hedendaagse modecultuur onderzoeken, contextualiseren en vieren. FCF staat in het teken van het ontdekken en ondersteunen van talent, het aanjagen en mede vormgeven van de actuele ontwikkelingen in de mode(wereld), en het ontsluiten van deze ontwikkelingen voor een breed publiek. Het programma met exposities, mode performances, cross-overs met theater en dans, lezingen, netwerkbijeenkomsten en speciaal voor het festival opgezette projecten geeft modemakers de mogelijkheid hun werk te tonen aan een breed (inter)nationaal publiek. Het doel is enerzijds om een podium te creëren voor ontwerpers en (podium)kunstenaars voor het tonen van de nieuwste ontwikkelingen binnen mode en anderzijds als een manifestatie waarbij mode en modecultuur worden bevraagd en waarbij de kracht van mode wordt ingezet om maatschappelijk engagement te bevorderen. Er wordt cross-sectoraal samengewerkt met diverse ontwerpers, theatermakers, performers, kunstopleidingen, lokale en (inter)nationale organisaties. Partners zijn o.a. Marres, Bureau Europa, Via Zuid, Toneelacademie Maastricht, State of Fashion, M-ODE, The Masters, Arts Thread, MAFB, Kunstbende.

27 t/m 29 november 2020, Maastricht
overkill.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

The Overkill festival 2020

Stichting Guido, 2020

€28.000
The Overkill Festival is gericht op kunst en games en presenteert interactieve installaties en indie games, een filmprogramma, experimentele performances, talks, discussies en workshops. In 2020 is het thema 'The end of the world as we know it', waarmee wordt onderzocht op welke wijze digitale cultuur, nieuwe technologieën en sociale platforms minderheden ondersteunen zich te uiten en zo kunnen bijdragen aan het verschuiven van onze relatie tot macht. Met een interdisciplinair programma wil de organisatie bezoekers onderdeel van de discussie maken door ze aan te sporen actief deel te nemen en op elkaar te reageren. Er is werk te zien van onder meer Jakob Steensen, Marshmallow Lase Feast, Theo Triantafyllidis, AAA software en Arvid&Marie. Binnen het festivalprogramma worden ook de uitkomsten gepresenteerd van onderzoek dat gedurende het jaar is gedaan binnen Sickhouse en Cinema Obscura. The Overkill Festival vindt plaats van 27 t/m 29 november in Enschede of, afhankelijk van de mogelijkheden, gedeeltelijk of volledig online.
maf.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

Media Art Festival - LUNA 2020

Stichting Mediaart Friesland, 2020

€40.000
MAF-LUNA is de jaarlijks terugkerende combinatie van het Media Art Festival en het LUNA Leeuwarden Urban Adventure. Het Media Art Festival-LUNA bestaat uit drie hoofdonderdelen: ten eerste de MAF Young Masters expositie van de meest talentvolle jonge mediakunstenaars, ten tweede het LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure met projecten in de openbare ruimte. LUNA toont deels experimentele en deels laagdrempelige licht-, geluids- en performancekunst op bijzondere locaties in de openbare ruimte. En ten slotte bestaat het festival uit een programma rondom een actueel onderwerp, Here and Now, Stippen op de horizon vs. een snel veranderende wereld. Het platform wil ruimte bieden voor talentontwikkeling en experiment en ontmoetingen mogelijk maken tussen beginnende en ervaren kunstenaars, internationaal en uit de regio. MAF-LUNA werkt samen met onderwijsinstellingen zoals Minerva Academie voor Popcultuur, NHL-Stenden (Communicatie- en mediadesign) en het onderwijsloket Kunstkade.

6 december 2020, Leeuwarden
grenzeloosgeluid.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

Oorzaken#3: Listen to the future

Stichting Grenzeloos Geluid, 2020

€25.000
Oorzaken Festival#3 is een driedaags festival voor verhalende audio en podcasts dat plaatsvindt in april 2021 in Amsterdam. Het festival focust op (internationale) podcastseries, radiodocumentaires, hoorspelen, geluidswandelingen en audio-installaties en presenteert een aantal hoogtepunten op dit gebied op een bijzondere manier. Het programma bestaat zowel uit activiteiten voor een breed publiek, zoals luisterevents in een bioscoopzaal en geluidswandelingen in de natuur, als uit bijeenkomsten voor professionele radio- en podcastmakers, theatermakers en (geluids)kunstenaars. Zo biedt De Industry Dag 150 professionals de kans zich met workshops, een netwerkevent en speeddates verder te ontwikkelen en kennis uit te wisselen. Met het thema 'Listen to the Future' wil het festival audioverhalen inzetten om het wellicht belangrijkste thema van deze tijd te onderzoeken: de verstoorde relatie tussen mens en natuur en de consequenties daarvan zoals klimaatverandering, de vluchtelingencrisis en de Covid19-pandemie. Daarnaast is er speciale aandacht voor kinderpodcasts, talentontwikkeling van professionals én amateurs en internationalisering. Hoofdpartner van het festival is filmtheater Kriterion in Amsterdam, daarnaast wordt samengewerkt met Hortus, Artis, CREA, Brakke Grond, Beeld & Geluid, St. Literaire Activiteiten A'dam, Hogeschool van A'dam, Tolhuistuin A'dam, Raum Utrecht, Corrosia Almere, Concordia Enschede, Groninger Forum, Parel Radio (NPO), NTR en VPRO.

15 t/m 18 april 2021, Amsterdam
podcastnetwerk.jpeg

Deelregeling Festivals Festival

Podcastfestival 2020

Stichting Podcastnetwerk, 2020

€20.000
Het Podcastfestival is een tweedaags programma op 18 en 19 september, georganiseerd in de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. Het programma bestaat uit workshops, een podcastconferentie, inhoudelijke panels, liveprogramma's en interactieve onderdelen. Het festival faciliteert directe interactie tussen luisteraar en maker, en geeft expliciet aandacht voor het ontdekken van nieuwe podcasts. Zo beoogt het festival de aanwas van nieuwe makers en luisteraars te versterken. Daarnaast onderzoekt het festival de grenzen van het medium in de programmering van installaties. Dit jaar wordt er voor het eerst gewerkt met een expliciet thema 'Onzichtbaar'. Er wordt samengewerkt met diverse Nederlandse en internationale spelers en sprekers op het gebied van audioproductie, zoals de audio-editing app Hindenburg, podcastproductiebedrijven, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, stichting Nederlands Luisteraarsonderzoek (NLO) en Women Inc.

18 t/m 19 september 2020, Amsterdam
loader

het fonds

subsidies

actueel