stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Flex Test Roc | Marco Broekman en Dingeman Deijs
FLEXTESTROCplaatje.jpg

Flex Test Roc | Marco Broekman en Dingeman Deijs

2015
FLEX TEST ROC is een onderzoeksvoorstel van Marco Broekman Urbanism Research Architecture en Dingeman Deijs Architect in samenwerking met de partners BOA, ROC Amsterdam en DRO. Het onderzoek heeft als doel de bestaande ROC/MBO gebouwen in Amsterdam te testen op de flexibiliteit ten aanzien van gebouw, locatie en gebruik.

De hypothese is dat het onderwijs en de economie zodanig dynamisch zijn, dat gebouwen een hoge mate van flexibiliteit moeten tonen. Naast de gebouwflexibiliteit is echter ook de omgevingsflexibiliteit van groot belang; de ligging in de stad, bereikbaarheid, openbaarheid, kwaliteit van de omgeving e.d. Door verschillende toekomstscenario's te testen op het gebouw, de omgeving en het gebruik, wordt inzicht verkregen in de potentie van de verschillende gebouwen/locaties. De scenario's gaan uit van extreme veranderingen op het vlak van bijvoorbeeld de schaal van de instituten, digitalisering van het onderwijs of de openbaarheid van de gebouwen. De hoofdvraag is of deze scholen uiteindelijk hun gebouwen beter kunnen benutten, fluctuaties in onderwijsprogramma kunnen opvangen, financiële risico's kunnen verlagen en een betere positie in de omgeving/stad kunnen krijgen, waardoor de aansluiting tussen mbo en bedrijfsleven kan verbeteren. Inzichten in de potenties van locaties geven de eigenaren van de gebouwen uiteindelijk handvatten voor een gebiedsgerichte huisvestingsstrategie.

Dit project wordt ondersteund in het kader van de Open Oproep Onderwijsomgeving.

meer toekenningen

afbdebuchwerkorganisatie.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Ruimtelijk ontwerp milieustraat voor hergebruik door lokale circulaire clusters

BUCH werkorganisatie i.s.m. Natrufied architecture en se.lab, 2021

€30.000
Hoe verheffen we hergebruik en reparatie tot de norm in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo? De ambtelijke organisaties van deze gemeenten zijn verenigd in de BUCH werkorganisatie die bestaande partijen in de regio via dit onderzoek wil faciliteren met nieuwe circulaire business cases en nieuwe partnerschappen om activiteiten op het gebied van hergebruik en reparatie te starten. Tegelijkertijd ontwikkelt ze een visie op een nieuw logistiek centrum waar zoveel mogelijk herbruikbare en registreerbare producten van inwoners voor deze nieuwe circulaire initiatieven kunnen worden ingezameld en beschikbaar gesteld.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
afbwaterweg.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Regionale productie voor het Nederlandse baggerprobleem

Waterweg i.s.m. Noorderwind, 2021

€29.830
Nederland heeft een baggerprobleem, letterlijk en figuurlijk. Het is een afvalstroom waar we op dit moment nog geen oplossing voor hebben. In dit project gaat Waterweg middels een ontwerpend onderzoek aan de slag om samen bagger te verwaarden op regionale en lokale schaal. Onderzocht wordt of uit het gebaggerde slim nieuwe innovatieve keramische producten kunnen worden ontwikkeld voor toepassing in de openbare ruimte. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met de gemeente Almere.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
afbbvradviseurs.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Atelier Ruit Rotterdam

BVR Adviseurs i.s.m. Gemeente Rotterdam, 2021

€25.239
Atelier Ruit Rotterdam is een ontwerpend onderzoek om van een infrastructureel probleem in de agglomeratie van Rotterdam, een kansrijk perspectief te schetsen voor een toekomstbestendige, bereikbare en groeiende stad. Dit door op systeem-, gebieds- én locatieniveau te ontwerpen. Door te denken in kansen en het veranderen van de mindset over vervuilende en monofunctionele snelwegen, ontstaat ruimte voor de benadering van de snelwegomgeving als stad.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
afbprovinciegroningen.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Inspiratieboek Biodiversiteit Oostpolder - uitbreiding Eemshaven

Provincie Groningen i.s.m. Bureau Waardenburg, 2021

€24.508
Het inspiratieboek Biodiversiteit op bedrijventerreinen inspireert tot het vormgeven van biodiversiteit als ruimtelijk bindmiddel en randvoorwaarde voor leefbaarheid. Een beeldend document, gericht op concrete, toepasbare ideeën, het wegnemen van zorgen, aanreiken van kansen en handreikingen voor het verbeteren van de leefomgeving in het algemeen en het versterken van de biodiversiteit in het bijzonder. Deze zijn zowel toepasbaar door private partijen als door publieke organisaties en omvatten aanbevelingen voor alle projectfasen.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
afblubbersvenekamp.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Ontwerpend onderzoek: toekomst bestendige glastuinbouwgebieden De Kwakel-Kudelstaart en De Baan & Sotaweg

Lubbers + Venekamp architecten i.s.m. Greenport Aalsmeer, 2021

€30.000
Greenport Aalsmeer (GPA) en Lubbers + Venekamp architecten slaan de handen ineen om door middel van ontwerpend onderzoek te komen tot twee gedragen integrale toekomstvisies voor de glastuinbouwgebieden De Kwakel-Kudelstaart in de Uithoorn en Aalsmeer, en De Baan & Sotaweg in Kaag en Braassem. Met het ontwerpend onderzoek probeert Lubbers + Venekamp architecten te komen tot een integrale inpassing en inbedding van toekomstbestendige glastuinbouwkavels, duurzame energievoorzieningen en infrastructuur in een omgeving met andere functies zoals wonen, recreatie en cultureel erfgoed. Het ontwerpend onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met glastuinbouwondernemers, overheden en andere stakeholders.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.
loader

het fonds

subsidies

actueel

blauw2020.png
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds organiseren in 2021 opnieuw gezamenlijk een onli... meer >
oproepenfreshperspectives6.png
Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelij... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader