stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Extractions UK/NL
rademacher.png

Extractions UK/NL

Rademacher de Vries Architects, 2020

€7.442
Voucherprocedure Actieagenda Internationaal

In de context van de Internationalisering voucher onderzoekt Rademacher de Vries in samenwerking met Cambridge University en Sanchez Benton de koppeling tussen grondstofdelving, nieuwe regionale bouwculturen en erfgoed. Het ENCI Energie Landschap project vormt het vertrekpunt van deze discussie als voorbeeld waar natuur, industrie en erfgoed met elkaar verweven worden. De unieke gebiedsontwikkeling werd bovendien mogelijk gemaakt door een ongebruikelijke samenwerking tussen het bedrijfsleven, de buurt, natuurorganisaties en de overheid.

Het project heeft drie internationale ambities: het uitwisselen van kennis, het leveren van een educatieve bijdrage en de ontwikkeling van professionele netwerken. De internationale uitwisseling spitst zich toe op de delving van bouwmaterialen en de regionale consequenties daarvan voor de bouwcultuur en het landschap, op basis van de uitkomsten van het eerdere ENCI Energie Landschap project. Deze ervaringen, en de rol die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bij de ondersteuning van het project heeft gespeeld, bieden een toonaangevend model dat in een lezing aan de universiteit van Cambridge aan de orde zal komen. De lezing wordt gevolgd door een tweedaagse workshop waarin studenten zich zullen buigen over de relatie tussen bouwmaterialen en hun herkomst. De veronderstelling is dat een dieper begrip van hoe bouwmaterialen regionaal worden verkregen kan leiden tot een doelgerichtere architecturale gevoeligheid. Het derde onderdeel van de uitwisseling zal bestaan uit een bijeenkomst van diverse jonge architectenbureaus in Londen bij een werkdiner rond het thema regionaal design in een peri-urbane context.

'Extractions UK/NL' ontvangt de voucher voor internationale kennisdeling en doorontwikkeling van het eerder door de Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II tot stand gekomen ontwerpend onderzoek ENCI Energie Landschap - Het onverenigbare verenigd. Meer informatie over de Voucherregeling Actieagenda Internationaal vindt u hier.

meer toekenningen

koninklijkebibliotheek.jpeg

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Taal van de Toekomst

Koninklijke Bibliotheek, 2020

€9.753
Geschreven taal heeft zich altijd gevormd naar haar fysieke drager. Maar als deze noodzakelijkheid vervalt, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat is straks nog 'het geschreven woord'? Wie bepaalt wat we willen bewaren, en hoe bewaren we dynamische publicaties? Welke rol heeft een bibliotheek in dit geheel? Met het project 'Taal van de Toekomst' wil de Koninklijke Bibliotheek de samensmelting van de fysieke realiteit en het digitale domein voor een zo breed mogelijk publiek zichtbaar maken middels een interactieve installatie. De installatie zal bestaan uit een fysieke blikvanger op een drukke plek in de openbare ruimte, waar bezoekers direct een interactie mee kunnen aangaan. Eenmaal in de installatie kan de bezoeker door Augmented Reality de wereld van taal in beweging ervaren. De installatie daagt hiermee het publiek uit om na te denken over de toekomstige plek van taal in de openbaarheid. Ook wordt onderzocht welke teksten in het bijzonder kunnen bijdragen aan deze fysiek-digitale presentatie, zoals van schrijvers uit andere taalgebieden, neologismen, parlementaire taal of straattaal. De uitwerking van dit 'proof of concept' is een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek en International Silence (ontwerpers Twan Janssen en Johannes Verwoerd). De resultaten van deze eerste fase zullen worden gepubliceerd en gedeeld met andere makers en instellingen.
studiocusters.jpeg

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Print&Play: Inside Out

Studio Custers, 2020

€52.160
Print&Play is een volledig printbare tentoonstelling van ontwerper Thieu Custers en kunsthistoricus Marieke van den Belt. De tentoonstelling is ontwikkeld om kamers in huis – zoals de woonkamer, het toilet, de gang of de slaapkamer – te veranderen in een tijdelijke kunstruimte. Het project heeft als doel om een laagdrempelige kunstervaring te creëren en een nieuw soort podium te ontwikkelen voor opkomende kunstenaars in een tijd waarin veel instellingen maar een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten. Eerder ontwikkelden de makers 'Print&Play #1', met als thema 'Inside'. Hierin werd gekeken naar de context van kunst, werk en het dagelijks leven die het privédomein van je eigen huis binnendringen. De tentoonstelling bestond uit fotoprints, audiowerk, video's en zelf te vouwen sculpturen van verschillende jonge kunstenaars. Voor de opvolging hiervan wordt de blik naar buiten gekeerd en is een groep jonge kunstenaars gevraagd om werk te creëren dat zich verhoudt tot de nieuwe realiteit waarin we ons nu bevinden, en te onderzoeken wat voor effecten dit heeft op het toekomstbeeld van onze generatie. Met het project wordt ook de context waarin de semantische waarde van kunst wordt bepaald onder de loep genomen, om een nieuwe blik op het hedendaagse kunstklimaat te kunnen bieden. Net zoals de eerste, zal ook deze tweede editie kosteloos te downloaden zijn op de website, met de uitbreiding van de mogelijkheid om het tentoonstellingspakket te huren en aan te schaffen. Het klankbord van het project bestaat uit ontwerper en curator Lucas Maassen, gallery
museumpleinlimburg.jpeg

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Op dezelfde golflengte

Stichting Museumplein Limburg, 2020

€10.000
Immateriële ontdekkingen hebben bewezen ons leven te verrijken, zoals onze kennis over het universum, het ontstaan van leven en onze plek in het grotere geheel. Tegelijkertijd wordt wetenschap steeds specialistischer en is voor veel mensen te abstract om goed te begrijpen. 'Op dezelfde golflengte' is een project van Museumplein Limburg waarbij een interactieve installatie zal worden ontworpen in samenwerking met (eco)kunstenaar Thijs Biersteker (Studio Woven) en natuurkundige Gideon Koekoek (Maastricht University). Gebruikmakend van het 'planetarium inversum' van Columbus Earth Center onderzoeken zij welke betekenis de creatieve/artistieke sector kan hebben in ons begrip van (complexe) wetenschappelijke onderwerpen. Het ontwerpend onderzoek bouwt voort op het artistiek werk van Thijs Biersteker waarin hij tracht mensen wetenschappelijke feiten en inzichten te laten voelen en ervaren, om zo de opgedane kennis om te zetten in actie. Gideon Koekoek behandelt de wetenschappelijke kant van het project, en is betrokken bij de mogelijke komst en ontwikkeling van de grootste zwaartekrachtsgolfdetector ter wereld: de 'Einstein Telescope' in Zuid- Limburg. Het project verbindt de creatieve industrie met de wetenschap rondom zwaartekrachtsgolvenonderzoek om zo het publiek op artistieke wijze kennis te laten maken met zowel de kracht van de verbeelding als de fascinerende wetenschap die hierachter zit. Het project is hiermee een testcasus voor het unieke 'planetarium inversum' van Columbus Earth Center, dat met een artistieke invalshoek het museumpubliek een nieuw perspectief wil bieden.
creativecodingweb.jpg

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Gardening

Stichting Creative Coding Utrecht, 2020

€70.000
Wat betekent natuur wanneer we het bekijken door de bril van een artificieel intelligent systeem? Wat gebeurt er wanneer we de mens niet meer centraal stellen en ook een stem en rechten geven aan niet-mensen? Met het project 'Gardening (multi-species perspectives)' wil Creative Coding Utrecht (CCU) in mei 2021 een interactief expositieprogramma organiseren in het bos bij Amelisweerd. Samen met burgers, digitale makers en activisten, gaat CCU de dialoog aan met 'de natuur' en onderzoekt ze hoe technologieën de verbinding tussen mens en natuur doen veranderen. Het expositieprogramma heeft als doel onze veranderende relatie met de natuur via kunst en design voelbaar te maken voor een breed publiek en bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal CCU veldwerk en vooronderzoek verrichten waarbij makers in interdisciplinaire teams het verhaal en de ervaringen van de plaats-specifieke expositie ontwikkelen. Het tweede deel gaat over de publiekspresentatie waarin de resultaten en de kunstwerken in een expositieprogramma met verschillende onderdelen (expo, workshops, lezingen, tours en performances) worden opengesteld voor het publiek. Voor de realisatie van het project werkt CCU samen met een breed scala aan partners en makers om gezamenlijk het programma te ontwikkelen en een divers publiek aan zich te binden. Belangrijke partners voor dit project zijn Sjef van Gaalen (Structure & Narative), Theun Karelse & Cocky Eek (ArtScience), Michiel de Lange (Media Architectuur Biënnale), Gemeente Utrecht, Museum Oud-Amelisweerd, Universiteit Utrecht, CREATURES research group, HKU, Staatsbosbeheer, De Veldkeuken, Kanoverhuur de Rijnstroom en The Outsiders Union.
zuiderzeemuseumweb.jpg

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties III: Themajaar 2021

Zuiderzeemuseum, 2020

€50.000
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en de toekomst van het IJsselmeergebied. Door de aankomende jaren te kiezen voor verschillende jaarthema's die nauw aansluiten op de belevingswereld van de bezoeker, brengt het Zuiderzeemuseum focus in zijn verhaal. Het jaar 2021 staat in het teken van toerisme. Naar aanleiding van dit thema, organiseert het Zuiderzeemuseum een tentoonstelling waarvoor vijftien jonge makers de opdracht is gegeven om te reflecteren op de symbolen waar Nederland wereldwijd om bekendstaat. De makers zoomen in op een reeks van vijftien iconen – veelal afkomstig uit de Zuiderzeeregio – die een bijdrage leveren aan het typische beeld van Nederland, en zet deze in een nieuw daglicht. De tentoonstelling heeft als doel om de bezoekers te laten begrijpen waar deze beelden (materiële en immateriële iconen) vandaan komen, wat hun functie was en hoe het heeft kunnen gebeuren dat ze nu zo sterk het beeld van Nederland bepalen. Daarbij zullen ook actuele ontwikkelingen aan bod komen, zoals de coronacrisis, impact van toerisme, het spanningsveld tussen echt en nep, de selfies en de footprint. De tentoonstelling wordt gecureerd door Anne van der Zwaag. De deelnemende makers zijn Kars + Boom, Bart Schalenkamp, Leslie Nagel, Bastiaan de Nennie, Elmo Vermijs, Lisa Konno, Lex Pott, Folkert Koelewijn, Das Leben am Haverkamp, Boris Maas, Maze de Boer, Sander Wassink, Jólan van der Wiel, Suzan Heijink en Dana Dijkgraaf.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scianimatievacature720x480kleur02.gif
Vanwege het aflopen van de aanstellingstermijnen van meerdere adviseurs is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op zoek naar nieuwe leden voor verschillende adviescommissies. Het Stimuleringsfond... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader