stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Druppel op een gloeiende Plaat
006representatieveafbeeldi.gif

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Druppel op een gloeiende Plaat

Margriet van Eekelen, 2015

€7.500
Margriet van Eekelen is interdisciplinair kunstenaar en ontwerpt geluidssculpturen. Naar aanleiding van haar sculptuur Plonsbak ontving zij een nominatie voor de Guthman Musical Instrument Design Competition en heeft ze deelgenomen aan het Urban Explorers Festival in 2014. Margriet van Eekelen ontwerpt een prototype voor een nieuw type geluidssculptuur. Met ‘Druppel op een Gloeiende Plaat’ wekt zij live geluiden op door druppels op een gloeiende plaat kapot te laten spatten en de geproduceerde klanken digitaal te transformeren. Het instrument wordt onder andere gepresenteerd op de manifestatie INSTRUMENTS van Kulter. Ook wordt er een LP uitgebracht op het label Zesde Kolonne.

meer toekenningen

008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Evenement

Operation Earnest Voice

Jonas Lund / The Photographers' Gallery, 2018

€12.000
In ‘Operation Earnest Voice’ verkent Jonas Lund de kracht van digitale technologieën in een wereld waar het begrip 'waarheid' meer en meer op losse schroeven dreigt te staan. Het project krijgt vorm in een performatieve installatie waar gebruik wordt gemaakt van sociale media om de publieke opinie te beïnvloeden, te manipuleren en te ontwrichten. Lund zal een fysieke troll farm opzetten, volledig bemand met sociale media specialisten, hackers, meme-makers en copyrighters, met als doel een laatste – onmogelijke – poging de Brexit ongedaan te maken. Bezoekers kunnen live en virtueel getuige zijn van de manipulatieve kracht van collectieve sociale media-acties. Daarnaast wordt een serie evenementen georganiseerd met journalisten, wetenschappers, politici en publiek om kritisch te reflecteren op de vragen die dit project oproept en de veranderende rol van media en misinformatie. ‘Operation Earnest Voice’ zal plaatsvinden in The Photographers’ Gallery in Londen.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Programma

Demystifying the Smart City

Sensor Lab, 2018

€23.500
Stichting Sensor Lab tracht de verborgen aspecten van de smart cities onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Door de almaar toenemende invloed van data, is het van belang dat burgers begrijpen hoe zij worden gemonitord in de publieke ruimte. Hoe verhoog je de transparantie van gemeenten en bedrijven? Hoe worden inwoners geïnformeerd over (de privacy van) de verzamelde data en zijn er tools of instanties die hun hiertegen kunnen beschermen? ‘Demystifying the Smart City’ is een onderzoek naar de wijze waarop ontwerp kan worden ingezet ten behoeve van de smart cities. In een samenwerking met makers, ontwerpers, professionals en studenten worden enkele proof of concepts en een visuele taal ontwikkeld die alle elementen binnen de smart city tracht te onthullen. Voor dit project werkt onder meer Sensor Lab samen met Utrecht University, HKU en Creative Coding Utrecht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Wood Wide Web

World Wilder Lab Collective, 2018

€5.100
World Wilder Lab Collective is een platform opgezet door Kasia Molga en Erik Overmeire. Beide zijn geïnspireerd geraakt door het idee van communicatie en verbinding tussen levende organismes anders dan de mens. Voor het project Wood Wide Web ontvangen ze een startsubsidie om te onderzoeken hoe het netwerk waarlangs schimmels, planten en bomen ondergronds communiceren op artistieke wijze toegepast kan worden. Een residentieplek bij Wageningen University & Research geeft hen de ruimte om komende tijd onderzoek te doen op het grensvlak van technologie en wetenschap. De residentie is onderdeel van het initiatief ‘Creative innovation: Art meets Science’. Tijdens de residentie willen Molga en Overmeire een basis leggen voor een nieuwe onderzoekslijn en kunstwerken binnen het World Wilder Lab Collective.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Resonance Disasters or Utopias In Process

Evelina Rajca, 2018

€7.500
Evelina Rajca ontvangt een startsubsidie voor haar onderzoek naar nieuwe algoritmische composities. Het project maakt onderdeel uit van haar recentelijk onderzoek naar zogenaamde ‘resonantie rampen’ waarbij door resonantie ontstane trillingen zorgen voor destructie. Eerder produceerde ze binnen het kader van dit onderzoek twee prototypes van instrumenten die zijn vervaardigd uit glas en piezo-elektrische sensoren. In de huidige fase zal ze deze resonerende instrumenten doorontwikkelen tot zelf-organiserende systemen. Machine learning en psycho-acoustics zullen een fundamentele rol in dit onderzoek spelen. Uiteindelijk zal het project resulteren in een installatie en een publicatie. Rajca werkt voor dit project samen met de Bauhaus Universiteit (Weimar), Van Tetterode Glass Studio (Amsterdam) en Senselab (Montreal).
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Plotting Data: Dramatisation as Data Literacy

Ruben van de Ven, 2018

€16.260
Bij het maken van datasets worden in de regel ambiguïteit en frictie buiten beschouwing gelaten om de werkelijkheid (be)rekenbaar te maken. Met ‘Plotting Data’ willen Ruben van de Ven en Cristina Cochior de mogelijkheden verkennen van zogenaamde ‘data dramatisations’. Zij verwachten dat dit concept kan worden ingezet om datasets en -visualisaties affectief te maken en zodoende handvatten kan bieden aan burgers voor interventies in steeds meer data-gedreven bestuurlijke beslissingen. Van de Ven en Cochior zullen drie werksessies organiseren met drie verschillende partners; Creative Coding Utrecht, Urban Interfaces en Varia. In deze sessies worden deelnemers uitgenodigd om in co-creatie een aantal interfaces te ontwikkelen die datasets ‘leesbaar’ maken door middel van ‘dramatisations’. Alle kennis wordt verzameld in een web-publicatie die een nieuw perspectief brengt op interventies in dataverzameling en -rechtvaardigheid.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepanderswerken2018.png
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders we... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader