stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
De Spouwmuur van X11
makkinkbey.jpg

De Spouwmuur van X11

Studio Makkink & Bey, 2020
Samen met X11 wil Studio Makkink & Bey de mogelijkheid onderzoeken om binnen het schoolgebouw ruimtes te reserveren voor externe partijen, om zo uitwisseling van kennis en expertise mogelijk te maken. Hierbij bevinden de partijen zich in de 'spouwmuur' van X11, waar ze een overgangszone vormen tussen de 'buitenwereld' en de educatieve omgeving van de school zelf. Ze hebben een deur naar buiten en een deur naar binnen, die ze naar eigen inzicht open en dicht kunnen doen. Naast een onderzoek naar de mogelijkheid om mensen, bedrijven en instellingen binnen de muren van de school te halen om daar te werken, wil het team tevens onderzoeken wat het zou betekenen als de school zich verplaatst naar de spouwmuur van een andere partij, te beginnen met de ontwerpstudio van Studio Makkink & Bey. Het ontwerpend onderzoek is bij beide opties tweeledig. Enerzijds verdiept zij zich in het ontwerp en de vormgeving van deze spouwmuren. Anderzijds onderzoekt zij de invulling en programmering van deze ruimtes, en mogelijke partijen die interessant zijn om als onderwijsinstelling aan je te binden.

meer toekenningen

tijmensmeuldersweb.jpg

Professionalisering Tijmen Smeulders

2020
Tijmen Smeulders heeft zich als productontwerper gespecialiseerd in het onderzoeken en toepassen van ambachtelijke en industriële productieprocessen. Door archetypes te bevragen en nieuwe hiërarchieën te ontwikkelen vanuit materiaaleigenschappen en productietechnieken ontwikkelt hij ontwerpen met een nieuwe materialiteit, vormgeving en gebruik. Smeulders heeft zich afgelopen jaren vooral gericht op de artistieke ontwikkeling en identiteit van zijn praktijk, waarbij hij vooral op reactieve wijze gewerkt heeft. Om zichzelf verder te ontwikkelen wil Smeulders meer proactief gaan ondernemen en onderzoek doen naar de doelgroepen die hij met zijn producten wil bereiken. Hierbij zal hij ondersteunt worden door Roel van Herpt als ondernemerscoach, fotografie duo Scheltens & Abbenes als artistieke coaches, Arjan van Well als communicatie en marketing strateeg, sparringpartner Jorre van Ast en designjournalist Gabrielle Kennedy.
ateliernl.jpg

Professionalisering Atelier NL

Atelier NL, 2020
Atelier NL is een ontwerpstudio die lokale grondstoffen omvormt tot alledaagse voorwerpen die de rijkdom van de aarde laten zien. Tot nu toe heeft de studio zich gericht op projecten die uitgebreid onderzoek, analyse en experiment vereisten en minder commercieel gericht zijn. Om in de toekomst financieel zelfvoorzienend te kunnen zijn wil Atelier NL de kennis en ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan inzetten om kennis over te dragen en tot meer tastbare resultaten te komen. Hiervoor is volgens de studio een andere, aangescherpte bedrijfsstrategie vereist. Onder begeleiding van adviseurs Nelly van der Geest, Erik-Jan Koedijk en Lisa Hardon zal Atelier NL de methodologie die ze in de afgelopen jaren ontwikkeld hebben onder de loep nemen en gaan (her)definiëren als functioneel bedrijfsmodel. Daarnaast zullen ze hun complementaire vaardigheden en creatieve kwaliteiten in kaart brengen, zodat deze beter geïntegreerd kunnen worden in de methodologie van de studio.
rawcolor.jpg

Professionalisering Raw Color

2020
In 13 jaar heeft Raw Color zich ontwikkeld tot een volwassen studio die bekend staat om zijn verfijnd kleur- en materiaalgebruik en een krachtige en eenvoudige beeldtaal. Door meer structuur te brengen binnen de studio en de juiste focus te aan te brengen voor de komende jaren, beoogt Raw Color met de ondersteuning een stap te zetten naar meer professionaliteit. Om dit te bewerkstelligen gaat de studio zich richten op digitale kennisdeling en een heldere communicatiestrategie, waarmee ze zichzelf in de toekomst scherper in de markt kan positioneren. De studio beroept zich tijdens het professionaliseringstraject op adviseurs met verschillende ervaringen en achtergronden. Op het gebied van creatieve strategie zullen ze bijgestaan worden door Thomas Widdershoven en/of Nikkie Gonissen (Thonik). Barbara Putman Cramer zal de studio adviseren op het gebied van PR en communicatie en Remco van der Velden op het gebied van bedrijfsvoering. Daarnaast zullen er als onderdeel van de communicatiestrategie een video en teksten gemaakt worden samenwerking met Blickfänger en Riya Patel.
josklarenbeek.jpg

Professionalisering Jos Klarenbeek

2020
De praktijk van Jos Klarenbeek kenmerkt zich door ontwerpend onderzoek, gedreven door een fascinatie voor complexe en onzichtbare systemen. Na 5 jaar aan artistieke en technische ontwikkeling te hebben gewerkt wil Klarenbeek middels het professionaliseringtraject een periode inlassen om met volle focus de koers van zijn praktijk voor de komende jaren uit te stippelen. Hij wil zich hierbij ontwikkelen op het gebied van organisaties, positionering en reflectie. In samenwerking met coach Margot Zoeteman zal hij zijn organisatiestructuur en zakelijke houding onder de loep nemen. Roel van Tour zal Klarenbeek begeleiden op het gebied van beeld. Hiermee zal hij de positionering van zijn praktijk zichtbaarder maken in het ontwerpveld. Daarnaast zal hij via cursussen en reflectiegesprekken zich verder ontwikkelen op het gebied van robotica en textiel, en zijn rol als ontwerpend onderzoeker. Middels dit traject beoogt Klarenbeek op de lange termijn te ontwikkelen naar in praktijk in studiovorm en via zijn projecten meer draagvlak te creëren ontwerpend onderzoek buiten het ontwerpveld.
jagerjanssen.jpg

Professionalisering JagerJanssen

JagerJanssen, 2020
JagerJanssen is 16 jaar geleden ontstaan uit een multidisciplinaire samenwerking tussen Alex Jager en Rogier Janssen. In de loop der jaren is het tweetal zich vooral gaan richten op architectuur en hebben ze een scala aan projecten opgeleverd voor uiteenlopende opdrachtgevers, typologieën en opdrachtsituaties. Door de opstartperiode en de daaropvolgende financiële crisis is dit met nodige ups en downs gepaard gegaan. Ook het Corona-crisis heeft zijn weerslag. Architectenselecties waar het bureau geregeld voor wordt uitgenodigd, kosten veel tijd en het resultaat is onzeker; daarbij komt dat het verloop van projecten grillig is, waardoor Jager en Janssen te weinig grip krijgen op de werkvoorraad, continuïteit en inkomsten. Middels het professionaliseringstraject wil het tweetal een heldere toekomstbestendige bedrijfskoers ontwikkelen die hen meer houvast op operationeel vlak biedt. Om dit te realiseren zullen Jager en Janssen een degelijk toekomstbeeld focus ontwikkelen dat daarna wordt vertaald naar een coherent, tijdgebonden plan waarin alle aandachtsgebieden binnen het bedrijf zijn meegenomen. Hiervoor zullen ze bijgestaan worden door adviseurs Ries Meertens en Branddoctors.
loader

het fonds

subsidies

actueel