stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
De Franse Verovering van Maastricht
defranseveroveringvanmaastricht.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

De Franse Verovering van Maastricht

Tijdlab, 2020

€100.000
Met het project 'De Franse Verovering van Maastricht' wil Tijdlab een historische beeltenis van Maastricht voor verschillende publieksgroepen toegankelijk maken. De Gemeente Maastricht heeft de beschikking over 3D-scans van een unieke 200 jaar oude maquette van de stad. Momenteel bevinden deze 3D-scans zich in het digitale archief, en zijn ze niet toegankelijk voor het publiek. De gemeente zou deze 3D-scans graag samenvoegen tot één digitale maquette, en deze via een permanente tentoonstelling in het Centre Céramique aan een zo breed mogelijke doelgroep tonen. Tijdlab zal in samenwerking met Dutch Rose Media een AR-applicatie ontwikkelen bij de vaste tentoonstelling en gedurende het project zal het publiek nauw worden betrokken door een deel van het 3D-model te crowdsourcen. Het eindresultaat is een permanente expositie van een gedigitaliseerde stadsmaquette uit de 18e eeuw, waarin de geschiedenis tot leven komt middels AR-projecties. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 25.000.

meer toekenningen

middeleeuwsememes.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Middeleeuwse Memes

BLIS, 2020

€31.400
De Koninklijke Bibliotheek en BLIS Creative Business Studio hebben zichzelf – in het kader van een bredere samenwerking – de vraag gesteld hoe de gedigitaliseerde collectie van middeleeuwse miniaturen onder de aandacht kan worden gebracht van nieuwe doelgroepen. Hierop ontstond het idee voor een meme generator, waarmee met eeuwenoud gedigitaliseerd erfgoed van de Koninklijke Bibliotheek nieuw digital-born materiaal gemaakt wordt. Door middeleeuwse beelden te voorzien van een hedendaagse context kan een natuurlijkere kennisverspreiding over middeleeuwse werken plaatsvinden onder een jongere doelgroep en beogen de makers digitaal erfgoed op een onderscheidende manier toegankelijk te maken. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 4200.
dossieratlantisweb.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Dossier Atlantis

De Aanpak BV, 2020

€25.910
'Dossier Atlantis' is een digitaal research platform waarmee wordt beoogd om de mechanismen achter de onstuitbare groei van de haven van Rotterdam zichtbaar te maken. De makers richten zich met name op de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, waarin de groei het grootst was en waar de wortels van de welvaart voor een hele generatie liggen. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de problemen die hierdoor zijn ontstaan voor de huidige generaties, gezien de urgentie van energietransities. Op het platform wordt digitaal erfgoed gekoppeld aan 'De Terugkeer' – een dramaserie die lokaal en online wordt uitgezonden waarmee het project een verhalend karakter krijgt. Filmmaker André van der Hout voert dit project uit samen met ontwerpstudio Antenna-Men, het Stadsarchief Rotterdam, Museum Rotterdam en journalist Paul Groenendijk. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 10.000.
artifactsofmemory.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Artifacts of Memory

Superposition, 2020

€40.000
Superposition onderzoekt binnen 'Artifacts of Memory' hoe gedistribueerde erfgoedobjecten door middel van overeenkomstige vormen, vlakken en lijnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Met 'Artifacts of Memory' kan de gebruiker op een taal- en thema overstijgende manier zoekopdrachten uitvoeren en zelf nieuwe verhalen samenstellen door objecten uit uiteenlopende erfgoedinstellingen aaneen te schakelen. Superposition werkt hiervoor samen met RHC Groninger Archieven, het Gelders Archief en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De beoogde impact is om door middel van augmented reality (AR) een unieke en laagdrempelige gebruikerservaring te creëren waarmee een breed publiek op een speelse manier door het rijke landschap van het digitale audiovisuele erfgoed kan navigeren. De makers ambiëren de technologie en bevindingen van dit project uiteindelijk beschikbaar te stellen voor de hele ontwerp- en erfgoedsector. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 9.960.
zijvoerenmeemetdevoc.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Zij voeren mee met de VOC

Studio Louter, 2020

€99.610
Het project 'Zij voeren mee met de VOC' is een gezamenlijk initiatief van Studio Louter en Huygens Instituut voor Nederlands Geschiedenis. Tijdens de ontwikkelfase van dit project is een onderzoek uitgezet om een degelijke inclusieve benadering van dit onderwerp te waarborgen. Dit heeft geleid tot een het projectplan voor een interactieve big-data experience in de vorm van een digitale applicatie. Hiervoor worden online datasets over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) die door het Netwerk Maritieme Bronnen zijn samengebracht op publieksvriendelijke wijze ontsloten. Door Big Data te koppelen aan een augmented reality (AR) ervaring kunnen bezoekers vragen stellen aan de opvarenden van de VOC en op die manier antwoorden krijgen op prangende en lastige erfgoedvragen. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 24.960.
rotterdamspubliek.jpg

Digital Heritage x Public Productontwikkeling

Rotterdams Publiek

Islands of Meaning, 2020

€31.460
In het project 'Rotterdams Publiek' worden locaties in de stad verbonden met beeldmateriaal van het Stadsarchief Rotterdam. Uitgaans- en culturele ervaringen staan hierbij centraal, ze vormen een verbindend element. Historische programma's van bioscopen, theaters en concertzalen worden opgenomen op Wikidata en daar als Linked open data gepubliceerd. Elke Rotterdammer dient uiteindelijk een illustratie van zijn of haar uitgaanshistorie (en dat van diens voorouders) terug te kunnen vinden en kan daar aan bijdragen door zelf data in te voeren. Doel van het project is het leggen van verbindingen: tussen verhalen en archiefmateriaal, tussen bewoners en de culturele geschiedenis van hun stad, van het archief naar Wikidata en van de ene erfgoedcollectie naar de andere. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met het Stadsarchief Rotterdam, DIG IT UP en Verhalenhuis Belvédère. Het projectteam wordt aangevuld met ontwerpers, programmeurs, wetenschappers en een journalist. Voor dit project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelbudget van € 10.000.
loader

het fonds

subsidies

actueel