stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Coöperatie STEK - Stadslab Luchtkwaliteit, Rotterdam
stadslabLuchtkwaliteit.jpg

Coöperatie STEK - Stadslab Luchtkwaliteit, Rotterdam

2015
De Rotterdamse 's-Gravendijkwal is na de Haagse Javastraat Nederlands slechtste straat qua gemeten luchtkwaliteit. Plannen om de weg te overkappen, en zo de leef- en verblijfskwaliteit voor omwonenden te verbeteren, werden in 2011 vanwege de hoge kosten op de lange baan geschoven. In de stad van de toekomst gaat men anders om met mobiliteit. Vervoersstromen worden anders georganiseerd en auto's minder vervuilend. Om de luchtkwaliteit ook op relatief korte termijn al te verbeteren heeft Stadslab Luchtkwaliteit in het afgelopen jaar verschillende ruimtelijke ingrepen rondom de 's-Gravendijkwal uitgevoerd. Door de coöperatieve houding heeft het stadslab veel vertrouwensbanden weten te smeden met gemeente, bedrijfsleven, actiegroepen, kennisinstellingen en bewoners. In 2015 is het stadslab door het Stimuleringsfonds ondersteund vanuit de open oproep 'Experimenteren met Stadslabs'. De initiatiefnemers willen in 2016 het lokale maatschappelijke krachtenveld versterken en anderen activeren door een zogenaamd mobiel luchtloket op te zetten. Daarmee beoogt het stadslab de opgedane kennis te delen en mogelijke toepassing van ontwikkelde strategieën in andere straten in Rotterdam of andere steden te stimuleren.
Binnen het thema 'Klimaatadaptatie en Energie' is Stadskab Luchtkwaliteit in Rotterdam een mooi voorbeeld van inventieve experimenten om een van de meest vervuilde straten van Nederland gezonder te krijgen.

meer toekenningen

civicarchitects.jpg

Regeling Architectuur Startsubsidie

Scenes for new dialogues

Civic Architects, 2021

€7.500
'Scenes for new dialogues' is een ontwerpend onderzoek van Civic Architects naar het vernieuwen van typologieën voor gebouwen en openbare ruimtes voor politiek debat. Hierbij gaat het om ruimtes waarin de gespreksverhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek op een nieuwe manier worden vormgegeven. In dit onderzoek zal de focus liggen op het schaalniveau tussen architectuur en interieur. Hierin staan de micro-architectonische principes die de context van een debat of gesprek faciliteren en bepalen centraal, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kennis uit de omgevingspsychologie. Deze aanvraag betreft de startfase van het project, waarmee het referentiekader wordt verbreed middels een aantal expertsessies en een casestudy. Deze dienen als verkenning van verschillende alternatieve voorbeelden van 'mise-en-scenes' voor publieke dialoog over de hele wereld en door de geschiedenis. De startfase wordt gebruikt voor het verbreden van het netwerk, het verder formuleren van het hoofdonderzoek en het samenstellen van een werkboek. Voor het hoofdonderzoek wil Civic Architects de opgedane casestudy-kennis verder uitdiepen en een aantal debatsimulaties opzetten en analyseren. Dit vormt de input voor het ontwerpen van een serie nieuwe typologische prototypes voor publiek politiek debat. De prototypes worden verbeeld in een serie doorsnedemaquettes die gezamenlijk met het complete werkboek door het land kunnen reizen.
affectlab.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Hybrid Spaces

affect lab, 2021

€10.000
Het experiment 'Hybrid Spaces' behelst een onderzoek naar betekenisvolle en intieme ontmoetingen tussen fysiek en online publiek.
sibasahabi.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Canticum

Siba Sahabi, 2021

€10.000
Het experiment 'Canticum' behelst een onderzoek naar de relatie van tekst en textiel op basis van in het Farsi 'gezongen patronen' ('naqshe khani').
upsammy.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Sound as a Malleable Terrain

Upsammy, 2021

€7.900
Het experiment 'Sound as a Malleable Terrain' behelst sonische en interactieve experimenten naar de auditieve karakteristieken van het Hembrugterrein in Zaandam en het ontwerpen van een interactieve installatie.
juliettegilson.jpg

Regeling Experiment Onderzoek

Waar stad en haven elkaar omarmen

Juliette Gilson, 2021

€10.000
Het experiment 'Waar stad en haven elkaar omarmen' behelst een onderzoek naar een nieuw soort samenleving in de tussenruimte van stads- en havenactiviteiten en de ontwikkeling van een eigen taal door de werkmethode ontwerpend schrijven.
loader

het fonds

subsidies

actueel