stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Co-creatie van het Seeligkwartier – samenwerken aan een nieuw stuk Breda
cocreatievanhetseeligkwartier.jpeg

Co-creatie van het Seeligkwartier – samenwerken aan een nieuw stuk Breda

Open Kaart, 2020

€24.960
In 2023 komen in de binnenstad van Breda een kazerneterrein en naastgelegen voormalig belastingkantoor vrij. De gemeente Breda ziet het als een kans om er een aantrekkelijk stadspark en woningbouw te realiseren. Zij wil – in de geest van de omgevingswet – bij de ontwikkeling van het gebied gelijkwaardig samenwerken met haar bewoners en lokale organisaties. Ook wil de gemeente de mogelijkheid verkennen om bewoners en organisaties (mede)eigenaar te laten worden van het gebied. De uitdaging om samen met een brede groep van inwoners niet alleen tot een integrale visie te komen, maar ook de financiële kaders te ontwikkelen, is groot. De gemeente Breda roept hiervoor de expertise in van co-creatief ontwerpbureau Open Kaart, lokale videomakers ProducedbyMM en Bureau Middelkoop. Doel van de samenwerking is om in co-creatie met een grote groep van lokale bewoners en organisaties het (beoogd) karakter van het Seeligkwartier vast te stellen en een financieel afwegingskader te ontwikkelen. De gemeente beoogt met dit project deze aanpak tevens duurzaam te implementeren in de eigen organisatie en bedrijfsvoering. Open Kaart begeleidt het traject en werkt hierin samen met lokale videomakers ProducedbyMM om (tussen)resultaten met een breed publiek te kunnen delen. Daarnaast zet zij de expertise van Bureau Middelkoop in om tot een interactieve planeconomie te komen. Videoverslagen en een website met financieel dashboard maken het traject volgbaar voor inwoners van Breda. Ook biedt het een instrument om de aanpak en geleerde lessen met andere gemeentes te delen.

website
magazine

meer toekenningen

jensjorritsma.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Hidden Waters

Jens Jorritsma, 2021
'Hidden Waters' is een Nederlands-Iraanse samenwerking waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar historische waterinfrastructuren. Wat kunnen we leren uit bestaande ervaringen en kennis en hoe kunnen we deze herinterpreteren in relatie tot de uitdagingen van vandaag? Een digitaal platform toont bij wijze van onlinemuseum de onderzoeksresultaten en verzamelde kennis over 'verborgen wateren'.
liveablecitiesintheuae.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Liveable Cities in the UAE

Site Practice, 2021
Op basis van een eerder project zet Site Practice met 'Liveable Cities in the Gulf' het onderzoek voort naar water, duurzaamheid, ecologie en heropleving van inheemse irrigatiesystemen in het Midden-Oosten. Het doel hiervan is het potentieel voor duurzame ontwerpen voor de toekomst van wonen in de Midden-Oosten in kaart te brengen dat tegelijkertijd als voorbeeld zal dienen voor andere regio's beïnvloed door klimaatverandering.
thirstycities.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Thirsty Cities

LILA Living Landscapes, 2021
Door waterschaarste is Curaçao uiterst kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. In samenwerking met Curaçaose experts op het gebied van historische watersystemen en tradities voert LILA Living Landscapes een ontwerpend onderzoek uit dat kennis uit de ruimtelijke ordening, erfgoed, zoetwaterbeheer en ecologie betrekt om veiligheid en (zoet)waterbestendigheid te realiseren.
marijnbril.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

When I Look Through my Browser Window I Can Feel the Fresh Air

Marijn Bril, 2021
'When I Look Through My Browser Window I Can Feel the Fresh Air' is een programma gecureerd door Marijn Bril. Het programma wordt online gepresenteerd in de eerste editie van het Weense CIVA Festival. Door korte films, een presentatie, workshop, audiotour en een paneldiscussie, biedt het programma reflectie op en nieuwe inzichten over natuur op het digitale beeldscherm.
sonicaggregator.jpeg

Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

Sonic Aggregator

Stichting Soundtrackcities, 2021
Op uitnodiging van het Duitse Tuned City en Initiative Haus der Statistik presenteert Soundtrackcity het eerder ontwikkelde interactieve kunstwerk 'Sonic West' in Berlijn. Samen onderzoeken de partijen hoe het luisterobject kan worden ingezet als ontwerptool voor de toekomstige klank van de stedelijke ruimte in het co-operatieve stadsontwikkelingsproces van het modelproject 'Haus der Statistik'.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerker.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is hét rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan 750 bijzondere en vernieuwende projecten van o... meer >
sciaankondigingwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020. Het jaar 2020 was nog maar net begonnen of de covid-19-crisis brak uit met onzekerheden voor velen i... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader