stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Co-creatie van het Seeligkwartier – samenwerken aan een nieuw stuk Breda
cocreatievanhetseeligkwartier.jpeg

Co-creatie van het Seeligkwartier – samenwerken aan een nieuw stuk Breda

Open Kaart, 2020

€24.960
In 2023 komen in de binnenstad van Breda een kazerneterrein en naastgelegen voormalig belastingkantoor vrij. De gemeente Breda ziet het als een kans om er een aantrekkelijk stadspark en woningbouw te realiseren. Zij wil – in de geest van de omgevingswet – bij de ontwikkeling van het gebied gelijkwaardig samenwerken met haar bewoners en lokale organisaties. Ook wil de gemeente de mogelijkheid verkennen om bewoners en organisaties (mede)eigenaar te laten worden van het gebied. De uitdaging om samen met een brede groep van inwoners niet alleen tot een integrale visie te komen, maar ook de financiële kaders te ontwikkelen, is groot. De gemeente Breda roept hiervoor de expertise in van co-creatief ontwerpbureau Open Kaart, lokale videomakers ProducedbyMM en Bureau Middelkoop. Doel van de samenwerking is om in co-creatie met een grote groep van lokale bewoners en organisaties het (beoogd) karakter van het Seeligkwartier vast te stellen en een financieel afwegingskader te ontwikkelen. De gemeente beoogt met dit project deze aanpak tevens duurzaam te implementeren in de eigen organisatie en bedrijfsvoering. Open Kaart begeleidt het traject en werkt hierin samen met lokale videomakers ProducedbyMM om (tussen)resultaten met een breed publiek te kunnen delen. Daarnaast zet zij de expertise van Bureau Middelkoop in om tot een interactieve planeconomie te komen. Videoverslagen en een website met financieel dashboard maken het traject volgbaar voor inwoners van Breda. Ook biedt het een instrument om de aanpak en geleerde lessen met andere gemeentes te delen.

meer toekenningen

denachtclub.jpg

De Nacht Club

MV design, 2020

€16.510
MV Design, Matching Futures en Eefje Suijkerbuijk ontwikkelden het concept van De Nacht Club als een interventie in de Rotterdamse wijk Reyeroord om de sociale cohesie in de wijk te versterken. De Nacht Club is een eenvoudige interventie om de publieke ruimte weer een veilige ontmoetingsplek te maken voor onveilige onderwerpen. Bewoners en professionals vertellen tijdens diverse interventies persoonlijke verhalen, hun dromen en nachtmerries aan elkaar. In de buurt Reyeroord heerst er volgens de aanvragers een groeiend gevoel van onveiligheid. De Nacht Club creëert ruimte over wijkverbetering en veiligheid na te kunnen denken vanuit verschillende perspectieven. Door diverse partners zoals zorgprofessionals, politie en woningcorporaties te betrekken ontstaat beter begrip voor elkaars wereld en handelingsperspectieven om de buurt beter te maken. Gemeente Rotterdam is vanuit de Stadslab Reyeroord+ betrokken bij het initiatief. De Nacht Club helpt ook ambtenaren verbinding te maken met de bewoners van Reyeroord, hun zorgen en behoeftes.
threetiergardens.jpg

Three-Tier Garden: More-than-Human Choreographies in the Post-COVID City

Cristina Ampatzidou, 2020

€20.000
Cristina Ampatzidou, Jaz Hee-jeong Choi en Viktor Bedö willen samen met In Touch Amsterdam een co-creatief proces inrichten voor het ontwerpen en inrichten van de gemeenschapstuin SET&Buurt in Amsterdamse IJburg. SET&Buurt gemeenschapstuin ligt naast SET IJburg, een wooncomplex voor jonge statushouders en Amsterdamse jongeren. Om de bewoners van het wooncomplex te betrekken bij de ontwikkeling van de tuin zal het team diverse activiteiten en interventies organiseren. Het ontwerp van de tuin richt zich op drie verschillende niveaus van permanentie. Het eerste niveau bestaat uit tijdelijke elementen als seizoensplanten, maar bijvoorbeeld ook uit bezoekers. Het tweede niveau behandelt de semi-permanente ruimtes, samengesteld door bijvoorbeeld het veranderende publiek, functies en sociale omstandigheden. Het derde niveau onderzoekt de permanente elementen zoals bomen en paden.
hutsspotweb.jpg

HUTS SPOT

Sanne Janssen Interieur Architectuur, 2020

€20.000
Een multidisciplinair ontwerpteam bestaand uit Sanne Janssen, Joep Coenen, Paul Treffers en Dick Rijken willen samen met jongeren HUTS SPOT ontwikkelen in de binnenstad van Geleen. Het ontwerpteam grijpt de kans om leegstaande winkelpanden te transformeren naar een plek voor jongeren om in aanraking te komen met kunst en design en het thema duurzaamheid. HUTS SPOT wordt een verzameling van activiteiten om jongeren te laten experimenteren, maken, samenwerken en leren. Voor de programmering van de activiteiten werkt het team samen met divers lokale partijen zoals culturele instellingen en scholen. Dit initiatief sluit aan bij Samen Duurzaam, een langer lopend project van de gemeente Sittard-Geleen, waar ontwerp wordt ingezet als instrument om op een nieuwe manier aan diverse maatschappelijke vraagstukken te werken.
enpleinpublicweb.jpg

En plein public

Judith Leijdekkers en Manon van Hoeckel, 2020

€19.840
De openbare ruimte van de Tarwewijk gaat op de schop. Het is een van de Rotterdamse buurten die veel aandacht krijgt van Stadsontwikkeling om de buitenruimte de komende jaren te vergroenen en opnieuw in te richten. Aanleiding voor ontwerpers Manon van Hoeckel en Judith Leijdekkers om op een naamloos plein in het hart van de wijk een onderzoek te starten naar mogelijke herinrichting van het plein. Dit doen zij samen met het House of Urban Arts, onder leiding van Indirah Tauwnaar. House of Urban Arts is gevestigd aan het plein en jong, creatief talent in 'grootstedelijke straatcultuur' stimuleert. De partners stellen dat het plein zo onaantrekkelijk is, dat zelf nu tijdens COVID-19 nauwelijks gebruikt wordt voor ontmoetingen in de buitenlucht. Met een serie in schaal toenemende ruimtelijke interventies haalt het ontwerpteam ideeën op bij de bewoners en lokale ondernemers over welke wisselende functies het plein tijdens de pandemie zou kunnen vervullen voor de buurt. Bewoners krijgen in de uitvoering van het project een actieve rol om vervolgens zelf aan die functies invulling te geven.
studiomakkinkenbey.jpg

Op gepaste afstand nabij

Studio Makkink & Bey, 2020

€19.990
Binnen de opgelegde fysieke beperkingen van de huidige tijd gaan ontwerpers Ester van de Wiel (Studio Ester van de Wiel) en Michou Nanon de Bruijn (Studio Makkink & Bey) op zoek naar nabijheid. De ontwerpers constateren dat veel activiteiten die voorheen achter gesloten deuren afspeelden zich verplaatst hebben naar buitenruimtes. Routines vinden nieuwe routes en plekken. De aanvragers onderzoeken de mogelijkheid om kruisingen te ontwerpen op de verschillende routes en routines van stedelingen. Wandelenderwijs zullen de ontwerpers bestaande routes en routines verkennen door op stap te gaan met lokale 'gidsen' die door handelingen met elkaar verbonden zijn.
Op kruisingen van routes in de publieke ruimte organiseren de ontwerpers interventies om mensen de waarde van de nieuwe combinaties van mensen, handelingen, plekken en timing te ervaren. De interventies bieden mensen ruimte om elkaar gepland of ongepland te treffen. Door samen te werken met ondernemers, bewoners en clubs kunnen er combinaties van acties ontstaan, waardoor nieuwe netwerken geactiveerd worden.
loader

het fonds

subsidies

actueel