stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Cascoland/ Tokyo Presentation/ Exchange Trip
cascoland.png

Cascoland/ Tokyo Presentation/ Exchange Trip

Cascoland, 2020

€7.500
Voucherprocedure Actieagenda Internationaal

Bij de Eendagszaak kunnen buurtbewoners met bepaalde kwaliteiten of talenten uittesten of hun ideeën voor bepaalde buurtvoorzieningen goed genoeg zijn om te kunnen uitgroeien tot rendabele bedrijfjes. Succesvolle winkeliers krijgen de mogelijkheid om hun activiteiten uit te breiden naar een van de lege panden in de straat en zelf een winkel te beginnen. Een aantal heeft die stap al gezet. Zo breidt het aantal buurtwinkeliers zich langzaam uit. Wat ze gemeen hebben is hun inzet voor de buurt en het welzijn van de bewoners. Op die manier creëren de winkeliers van de Van Deysselstraat in samenwerking met Cascoland en Rochdale een zorgzame gemeenschap. Buiten dit sociale programma heeft Cascoland in de publieke ruimten van de buurt een aantal fysieke interventies uitgevoerd. Hele eenvoudige injecties kunnen onmiddellijk een enorm verschil maken. Deze combinatie van een sociaal programma en fysieke aanpassingen in de straat is een eerste stap naar verandering. Op 19 november 2019 kregen de Cascoland-projecten in Amsterdam bezoek van twee Japanse organisaties: de Japanse sociale woningcorporatie Urban Renaissance Agency (UR), een aan de overheid gelieerde onderneming met 700.000 woningen in Japan, en Real Public Estate (Re-public Estate), een bedrijf dat overheidsvastgoed koppelt aan particuliere gebruikers en die gespecialiseerd zijn in architectuur, gemeenschapsontwikkeling en gemeenschapsbeheer. Cascoland, UR en Re-public Estate zijn alle drie geïnteresseerd in de revitalisering van naoorlogse buurten. De bezoekers waren onder de indruk van de inventieve aanpak van Cascoland en van de gelijkwaardige rol die een Nederlands kunstenaarscollectief kan spelen in de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties.

UR en Re-public Estate hebben Cascoland nu gevraagd om in Tokio een presentatie over hun werk en een workshop te komen geven, en om op basis van Cascolands expertise een samenwerking te starten voor de ontwikkeling van nieuwe 'bottom-up' revitaliseringsmethoden voor Japan, en van multifunctionele, plurinationale en generatiebestendige 'gemeenschappelijke ruimten & voorzieningen' voor investering in een sociaal programma en als basis voor een renovatieproces voor sociale woningbouw in naoorlogse wijken van Tokio.

'Cascoland/ Tokyo Presentation/ Exchange Trip' ontvangt de voucher voor internationale kennisdeling en doorontwikkeling van het eerder door de Open Oproep Designing a Community of Care tot stand gekomen ontwerpend onderzoek Cascoland Van Deyssel/ De Eendagszaak. Meer informatie over de Voucherregeling Actieagenda Internationaal vindt u hier.

meer toekenningen

maidievandenbos.jpeg

Maidie van den Bos

2020

€6.000
Onder de naam 'Atelier voor landschap en lichaam' gaat Maidie van den Bos tijdens haar residentie bij zorgorganisatie Reinaerde samen met bewoners van De Heygraeff verzorgingsproducten maken op basis van geneeskrachtige planten uit de omgeving van de zorginstelling. Via wandelingen voor de bewoners en mensen die recreëren in de omgeving van de zorginstelling laat zij hen kennismaken met elkaar, met de plaatselijke natuur en met het fenomeen wildplukken. In workshops voor diezelfde recreanten, bewoners en zorgpersoneel van De Heygraeff wordt de oogst gebruikt om gezamenlijk de verzorgingsproducten te maken.
annefehreslukeconroyweb.jpg

Anne Fehres en Luke Conroy

2020

€6.000
Met hun specifiek voor De Heygraeff ontwikkelde humoristische geluidsinstallatie 'Talk to Me' willen Anne Fehres en Luke Conroy tijdens hun residentie bij zorgorganisatie Reinaerde (online) bezoekers de mogelijkheden laten verkennen van de communicatie met objecten op en rond het terrein van zorginstelling De Heygraeff. Dit gebeurt door het voeren van verschillende absurdistische, fictieve dialogen. Tijdens hun verblijf zullen Fehres en Conroy zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe geluidsontwerpen voor en gebaseerd op de omgeving van De Heygraeff.
theworlddesintegratesaroundmeyonafriedma.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

The world disintegrates around me

TF Martelli, 2020

€7.500
Met het project 'The world disintegrates around me' initieert Cookies een onderzoek naar manieren voor musea om te reageren op de veranderende ruimtelijke omstandigheden door covid-19. Het project bekijkt wat de hernieuwde betekenis kan zijn van de museale instelling wanneer er zowel fysiek als digitaal buiten de bestaande muren van het museum wordt gekeken. Ook wordt onderzocht hoe architectuur nieuwe vormen van kunst en tentoonstellingsontwerp mogelijk kan maken. Aan de hand van ontwerpend onderzoek gaat de aanvrager bestaande elementen van musea ruimtelijk analyseren, waarbij ook naar de onderlinge structuur en hiërarchie wordt gekeken. Uitkomsten worden met diverse experts besproken, om zo tot nieuwe ruimtelijke constellaties in de binnen- en buitenruimte te komen. Cookies werkt toe naar een digitaal toegankelijke stedelijke studie, waarin de potentieel bruikbare buitenruimte wordt geclassificeerd. Via prototypes en een publicatie in een vervolgfase wordt uiteindelijk toegewerkt naar een experimentele tentoonstelling in de Waalhaven. Voor dit project wordt samengewerkt met Shimmer Rotterdam, en worden verschillende experts zoals Hand Lentz, Rick Titulaer, Dirk Mayelarts, Nick Axel en AQNB uitgenodigd voor de expertpanels.
zaansehoutbouw.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Zaanse Houtbouw

Studio Rogier van den Brink, 2020

€7.500
Architect Rogier van den Brink stelt vast dat de Zaanstreek een lange en rijke traditie kent in het bouwen met hout. Via het onderzoeksproject 'Zaanse Houtbouw' wil hij onderzoeken in hoeverre deze traditie het startpunt kan zijn van een grote kwaliteitsslag in houtbouw. Voor het onderzoekstraject wordt eerst de geschiedenis van de lokale bouwtraditie in kaart gebracht door het onderzoeken van bestaande gebouwen, het analyseren van de details, constructie en de gebruikte werkwijze. Deze analyses worden uitgevoerd aan de hand van het maken van (deel)maquettes en mock-ups. Dit is de basis voor een verder onderzoek naar innovatieve, kwalitatief hoogwaardige en maakbare houtarchitectuur. Tijdens de startfase wordt een vooronderzoek uitgevoerd, waarbij de probleemstelling en de onderzoeksvragen worden aangescherpt en enkele relevante partijen worden benaderd. Het resultaat van de startfase is een pamflet met onder andere een essay en foto's van testmodellen. Uiteindelijk werkt de aanvrager toe naar een publicatie en expositie die sterk regionaal wordt ingebed, maar op nationaal en internationaal niveau moet bijdragen aan het architectuurdebat over houtbouw. Rogier van den Brink wordt daarbij onder andere bijgestaan door 'visiting critics' Machiel Spaan en Michiel van Iersel.
fluidterritories.jpeg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Fluid Territories: The North Sea

Hamed Khosravi, 2020

€7.500
Architect, schrijver en onderzoeker Hamed Khosravi wil met 'Fluid Territories: The North Sea' nieuwe ruimtelijke interventies onderzoeken die zich verhouden tot de complexe ruimtelijke, juridische, milieutechnische en geopolitieke eigenschappen van de Noordzee. Aan de hand van speculatieve scenario's, ingegeven door onderwerpen als klimaatverandering, hernieuwbare energiebronnen en politieke proposities, gaat het project via experimenteel onderzoek in op het verkennen van manieren van samenleven en hoe deze al dan niet worden beïnvloed door de interactie tussen menselijke en niet-menselijke elementen. De startfase wordt gebruikt om vooronderzoek uit te voeren en onderzoek te doen voor een toekomstige publicatie en een event over dit onderwerp. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt de Noordzee als ruimtelijk territorium onderzocht, geanalyseerd en in kaart gebracht. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van verschillende thema's, zoals piraten, olievelden, vissen, offshore energiebronnen, transport en logistiek, migratie en klimaatverandering. Daarnaast zal de aanvrager een groep kritische denkers en ontwerpers samenbrengen om te reflecteren op een (nieuwe) ruimtelijke orde en manieren van bewoning in het territorium van de Noordzee. Ook wordt samenwerking gezocht met onderzoeksinstituten zoals de Architectural Association en de TU Delft.
loader

het fonds

subsidies

actueel