stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Bala Typeface
006representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Bala Typeface

Lara Kabtan, 2014

€25.000
Lara Kabtan ontwikkelt drie variaties op een Arabisch lettertype. De ontwerper stelt dat deze lettertypes zich zullen onderscheiden door de programmatuur waarin ze worden geschreven, namelijk zowel de Advanced Composition Engine alsmede de OpenType Layout. Daarnaast wil de aanvrager zich onderscheiden door moderne letters en traditionele kalligrafische letters samen te laten komen tot een nieuwe vorm. Het Bala lettertype zal zowel in een standaard, een cursieve en een dikgedrukte variant verschijnen. Een van de uitdagingen van het programmeren van het lettertype is de manier waarop verschillende letters langs elkaar staan, die ongebruikelijk is in de westerse standaarden. In de totstandkoming werkt Kabtan samen met Mirjam Somers, Peter Somers en Stanislaw Jesmanovitcz van DecoType.

meer toekenningen

lisakonno.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Arita: Lisa Konno

Lisa Konno, 2019

€10.000
Lisa Konno wil de rituele functie van servies onderzoeken en verbinden aan kleding. Ze ziet voordelen in traditie en ritueel (zingeving, groepsgevoel, vertrouwdheid) en vraagt zich af hoe ze dit kan koppelen aan moderne waarden. Daarvoor laat ze zich inspireren door rituele momenten waar een dialoog tussen kleding, porselein en eten ontstaat, zoals een theeceremonie of kerstdiner, om vervolgens een modern, eigen ritueel te ontwerpen. De focus ligt op ambacht en herwaardering. Ze wil technieken uit Arita leren om die vervolgens te vermengen met textiel en kleding om die zo waardevoller te maken.
simonepost.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Arita: Pleated Porcelain

Simone Post, 2019

€10.000
Simone Post werkt aan een vormonderzoek naar tactiliteit in keramiek bij Cor Unum. Ze maakt gebruik van de vloeibaarheid van klei in natte toestand. Het materiaal wordt gevormd alsof het textiel is, haar statische grenzen oprekkend. Hier zal een bepaalde vormentaal uit komen die de basis zijn voor het onderzoek in Arita. Simone Post wil in Arita graag een onderzoek doen naar kleur en glazuur. Ze noemt dat het handschilderen de verfijning en de kleurschakeringen kan geven die eigen zijn aan textiel en ze ziet een penseelstreek als een draad. Ze onderzoekt hoe verschillende kleuren/glazuren met elkaar mengen en op elkaar reageren.
barbarastokdemoedervanplato.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De moeder van Plato (werktitel)

Barbara Stok, 2019

€18.000
Illustrator Barbara Stok werkt aan een beeldroman over de Hipparchia, een van de eerste vrouwelijke filosofen. De tegendraadse Hipparchia maakte in de Griekse oudheid onderdeel uit van de stroming van cynische filosofen, een provocerende protestbeweging tegen de maatschappelijke orde, conventies en normen. Haar levensverhaal is interessant op vier niveaus: als een liefdesgeschiedenis, als een feministische boodschap, als een historisch verhaal over een filosofische stroming, en als een inspirerende levensles voor het moderne leven. Een van de belangrijkste thema's van het boek is het bevragen van conventies en nastreven van idealen. De grafische stijl van Barbara Stok kenmerkt zich door duidelijke, zwarte lijnen, een licht absurd perspectiefgebruik en subtiele gemoedsuitdrukkingen. De bestaande striptaal met kaders, tekstballonnen en denkwolken past ze in dit boek losser toe dan gebruikelijk en het ritme van de tekeningen versterkt de sfeer van het verhaal. Met een eerdere subsidie van het Stimuleringsfonds heeft Barbara Stok tot maart 2019 aan het project gewerkt en 125 pagina's getekend. Doordat de gekozen vertelvorm en lay-out meer ruimte in beslag nemen, is het totaal aantal pagina's gedurende het proces opgelopen. Het boek, dat 250 pagina's telt, wordt uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar.
enzoperesdemooistemot.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

De Mooiste Mot

Enzo Pérès-Labourdette, 2019

€7.500
'De mooiste mot' is een prentenboek over het opgroeien als LGBTQ-kind. Aan de hand van het personage van een grijze nachtvlinder (die zich kleurrijk voelt), worden verschillende thema's rondom LGBTQ besproken, zoals zelfacceptatie, identiteitsvorming en diversiteit in de samenleving. Volgens Pérès-Labourdette zijn er weinig tot geen kinderboeken die het opgroeien als queer-kind vanuit het perspectief van het kind zelf benaderen. Hier wil hij met 'De mooiste mot' verandering in brengen. Voor de promotie van het boek zal Pérès-Labourdette experimenteren met verschillende uitingen, zoals het organiseren van een expositie waarin de bezoeker zich in de wereld van 'De mooiste mot' kan wanen, en het betrekken van drag-performers in voorleesmomenten. De startsubsidie zal worden ingezet om een storyboard te ontwikkelen, onderzoek te doen naar de promotionele uitingen en de juiste partners te vinden voor het vervolgtraject.
centraalmuseumafainadejong.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Afaina de Jong en De Tranen van Eros

Centraal Museum, 2019

€15.000
Van 14 februari t/m 24 mei 2020 presenteert het Centraal Museum in De Stallen de tentoonstelling 'De tranen van Eros: Moesman, Surrealisme en de Seksen.' Vertrekpunt van deze tentoonstelling is de surrealistische obsessie met vrouwen en seks. Een belangrijk deel van de tentoonstelling is gewijd aan vrouwelijke surrealistische kunstenaars die lange tijd zijn ondervertegenwoordigd en overschaduwd door hun mannelijke tijdgenoten. Het museum heeft Afaina de Jong (studio AFARAI) benaderd om het tentoonstellingsontwerp voor deze tentoonstelling te maken. De Jong streeft in haar ontwerpen steeds naar het representeren van mensen en culturele bewegingen die van oudsher niet gerepresenteerd worden in architecturale vormgeving. Het creëren van het tentoonstellingsontwerp voor deze tentoonstelling geeft De Jong de mogelijkheid om het onderzoek en experiment ten aanzien van deze representatie verder uit te werken en aan te scherpen. Het artistieke onderzoek richt zich op de representatie van vrouwen, het voyeurisme van de kijker en de lichamelijke beleving van kunst. Door middel van het gebruik van andersoortige vormen en kleuren wil De Jong een meer inclusieve ervaring van de ruimte bewerkstelligen. Daarnaast zullen met architectonische interventies een soort 'schakelmomenten' gecreëerd worden die nieuwe of onverwachte perspectieven bieden op de tentoongestelde werken.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sluitingsdata2020.png
De sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 zijn bekend. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebbe... meer >
groenweb.gif
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbij... meer >
oochronischgezond.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoen... meer >
loader
loader
loader