stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Arita 2017
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Arita 2017

Aliki van der Kruijs, 2016

€8.000
Textiel- en productontwerper Aliki van der Kruijs maakt werk waarin zij naar eigen zeggen de poëzie van de natuur in materialen en voorwerpen voor de menselijke omgeving vertaalt. Eerder maakte zij in textiel de serie 'Made by rain', waarin regen een patroon maakte op het materiaal. Deze serie wil Van der Kruijs verder ontwikkelen, en vertalen naar keramiek. Tijdens haar residency in Arita zal zij hier onder andere mee experimenteren. Verder wil Van der Kruijs in Arita experimenteren met de kleur- en vormprocessen van keramiek, door ingrepen te doen in het bakproces. Dit onderzoek zal zij documenteren en dient als uitgangspunt voor een publicatie.

meer toekenningen

servieskopjes.jpg

Deelregeling Internationalisering Voucher

Smogware China

SerVies, 2019

€7.500
Het project 'Servies' is gemaakt met fijnstof uit Rotterdamse lucht en opgezet als bewustwordingsproject voor een schonere en gezondere leefomgeving. Het idee om de luchtkwaliteit zichtbaar te maken 'op je eigen bord' is in de context van het Stadslab Luchtkwaliteit ontstaan, dat met concrete interventies en middelen experimenteerde om het debat over luchtkwaliteit in Rotterdam te stimuleren. Ook internationaal willen de ontwerpers Iris de Kievith en Annemarie Piscaer de luchtkwaliteit van andere steden aantonen en het debat erover aanzwengelen. Gekleurd met fijnstof uit verschillende wereldsteden, in de concentraties die inwoners gedurende eenzelfde periode inademen, is 'Smogware' ontstaan, met het bord als het meest essentiële onderdeel van het servies. 'Smogware China' is het eerste internationale servies dat gebruikt op tafel 'food for thought' levert voor 'decision takers' rond het thema luchtkwaliteit.
De ontwerpers delen bovendien hun onderzoek uit Rotterdam in China, waar eeuwenoude kennis van porselein en de actuele urgentie van luchtvervuiling samenkomen. Door het geven van lezingen, workshops en gesprekken met de lokale partners Broad in Changsha, Taoxichuan Ceramic Art Avenue Project in Jingdezhen en Superuse Studios China in Beijing willen de ontwerpers naast kennisdeling ook nieuwe inzichten opdoen voor de doorontwikkeling van Smogware als wereldtafel.

'Smogware China' ontvangt de voucher voor internationale kennisdeling en doorontwikkeling van de resultaten uit het Stadslab Luchtkwaliteit, dat eerder is ondersteund vanuit de Open Oproep stadslabs – anders werken aan urgente opgaven.

Meer informatie over de Voucherregeling Actieagenda Internationaal vindt u hier.
pomaceweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Pomace: Learning Circularity from Olive

Random Works, Zeytince Association/ The Olive Academy in Karaburun, 2019

€50.000
'Pomace: Learning Circularity from Olive' is een ontwerpend onderzoek naar circulariteit binnen de traditionele unieke praktijk van olijfteelt in de regio Karaburun, Izmir. Het team beoogt meer bewustzijn te creëren voor circulair ontwerp, de link te versterken tussen stad en platteland en globale lessen uit deze intrinsiek circulaire praktijk te halen. Het team uit Nederland bestaat uit de architecten Serdar Aşut en Friso Gouwetor, visual designer Melis Baloğlu en industrieel ontwerper Iris Jönsthövel. Lokale partners zijn: Zeytince Association/ The Olive Academy in Karaburun, Gemeente Karaburun, Emre Gönlügür (Good Design Izmir), industrieel ontwerper Betül Hafizoğlu en documentaire makers Yaman Umut Bilir en Işıkcan Barbaros.

Na vooronderzoek, diverse workshops met de lokale gemeenschap en een publiek symposium, bestaat de vervolgfase uit materiaalonderzoek om het mogelijke gebruik van pomace (het restmateriaal van de olijfteelt) te verkennen. Het materiaal wordt momenteel gebruikt om energie te produceren door het te verbranden. De mechanische en chemische eigenschappen van het materiaal bieden echter mogelijkheden om het materiaal ook op andere manieren te gebruiken. Het team werkt samen met lokale ontwerpers om nieuwe bijproducten te ontwikkelen via een duurzaam en circulair closed-loop systeem. Daarnaast documenteert het team de huidige en traditionele manier van olijventeelt en de circulaire kwaliteiten van de voortdurende tradities voor het ontwikkelen van een documentaire video, boek en online platform. De resultaten worden gepresenteerd op Good Design Izmir en een Nederlands evenement dat later zal worden bepaald.
nomaosweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

What Do Landscapes Say? Speculating the Diversity of Landscapes and Identities

Nomaos, 2019

€50.000
Nomaos is een collectief van zes Russische en vier Nederlandse makers en ontwerpers die de diversiteit en relaties tussen landschappen en identiteiten in Rusland onderzoekt. Het interdisciplinaire team laat een speculatieve artistieke benadering van het landschap zien, als een alternatief op de conventionele benadering van exploitatie.

In de startfase deed het team vooronderzoek naar de stedelijke en sociale uitdagingen in Rusland en maakten de deelnemers een plan voor het maken van nieuw werk. In de vervolgfase ontwikkelen de deelnemers het werk en gaan zij op hun eigen manier in op de identiteit van een specifieke locatie in Rusland. De deelnemers en locaties zijn: Ksenia Kopalova (Kizji eiland), Mascha Kremer (Vyborg), Nataly Lakhtina (Kizji eiland), Nikolay Nikolaev (Yakutsk), Polina Veidenback (regio Moskou), Rachel Bacon (mijnen in Lomonosov of Mirny), Radha Smith (Sint-Petersburg), Vera Mennens (Curonian Spit National Park), Yue Mao (Vyborg en regio Moskou) en Maria Malkova (Mirny). Het resultaat zijn tien speculatieve narratieven van het Russische landschap in verschillende creatieve vormen, waaronder installaties, films, illustraties en creative writing. Het team brengt de resultaten samen in een publicatie, een tentoonstelling en tijdens interactieve evenementen in samenwerking met Strelka Magazine.
identityintypicalweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Identity in Typical

Daria Naugolnova, Alexey Boev, 2019

€50.000
Architecten Alexey Boev en Daria Naugolnova (DVN Architect) onderzoeken alternatieven voor de verdwijning van de functie van veel cultuurpaleizen, die tijdens de Sovjet-Unie zijn gebouwd als sociaal-culturele voorziening in een wijk. Het team constateerde dat de paleizen die momenteel in gebruik zijn, alleen geschikt zijn voor kinderen en senioren. Door nieuwe functies toe te voegen, zoals co-working spaces, atelierruimtes en ruimtes voor educatieve programma's, ziet het team een kans om een bredere doelgroep te bereiken, participatie van cultuur en educatie te stimuleren en een economisch rendabel model voor de gebouwen te ontwikkelen.

In de startfase onderzocht het team de historie, mogelijkheden en uitdagingen van de paleizen. De vervolgfase bestaat uit: het ontwikkelen van een boek en website, een tentoonstelling en een prototype-ontwerp. Het boek toont foto's van 140 verschillende cultuurpaleizen, aangevuld met studieresultaten en interviews met lokale bewoners. Het resultaat presenteert het team ook in de vorm van een tentoonstelling in het Moscow Design Museum of bij The Union of Architects of Russia. Tot slot maakt het team een conceptontwerp voor het paleis in Voronezh. Overige partners zijn diverse lokale jongerencentra, Voronezh State Technical University, de cultuurafdeling van de Gemeente Voronezh en de Ural State University of Architecture en Art.
takingstockweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 2

Taking Stock

Mariam Elnozahy, Elke Uitentuis, Wouter Osterholt, 2019

€50.000
De makers Wouter Osterholt en Elke Uitentuis (NL) en curator Mariam Elnozahy (EG) faciliteren in 'Taking Stock' het proces van decentralisatie van Town House Gallery in Downtown Caïro. Recente economische en politieke verschuivingen in Caïro hebben een dusdanig effect op dit culturele instituut dat Town House Gallery zich niet meer in de huidige vorm in de stad kan voortzetten. Door alle materialen (het kapitaal) te verdelen onder de lokale gemeenschap en online te archiveren, beoogt het team kritisch te reflecteren op de betekenis van de organisatie op haar directe omgeving en de culturele scene, maar ook op de transitie die het kan ondergaan.

Dit plan is ontstaan uit de interviews en een survey onder lokale grassroots organisaties en de leden van Down Town Gallery. De activiteiten bestaan uit: het verder indexeren van alle objecten, een drie maanden durende publieke 'transitie manifestatie' en het ontwikkelen van een online platform en archief. De publieke manifestatie in de galerie, toont de geschiedenis van Town House Gallery en zal functioneren als een ruimte om verhalen en ideeën te delen. Het team organiseert hier kleine groepssessies waar gasten kunnen aangeven voor welke materialen en erfgoed van de Gallery zij zorg willen dragen. Het team presenteert de resultaten in de vorm van een online platform, met een launch event in Town House Gallery in Caïro en bij Onomatopee in Eindhoven.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerkertalentontwikkeling.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan vijfhonderd bijzondere en vernieuwende projecte... meer >
sciactiviteitenprogrammas2020.jpg
Aan 23 instellingen is door het Stimuleringsfonds een éénjarige subsidie toegekend. De geselecteerde instellingen zijn van belang voor de ontwikkeling en versterking van de infrastructuur van de cul... meer >
sluitingsdata2020.png
De sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 zijn bekend. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebbe... meer >
loader
loader
loader