stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
miesloogmanblikvandestraat.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Blik van de Straat

Enlightens i.s.m. Site-stories, Gemeente 's-Hertogenborsch, Operatie Frisse Peper, 2021

€30.000
Minder blik in het straatbeeld, minder vieze uitstoot, meer delen, meer ruimte voor groen en plezier. En hoe kunnen we zorgen dat de inwoners van de straten en wijken in Den Bosch dit zelf gaan bedenken, omarmen en doen? Hiervoor zetten we ontwerpend onderzoek in en gaan wij deze zomer 3 Bossche wijken in om drijfveren, wensen en ideeën op te halen. We werken met enthousiaste inwoners richting concrete oplossingsrichtingen en tegelijkertijd werken we aan een designers mindset bij verschillende stakeholders, zodat het 'Blijft bewegen'!
musteschwaterspeaks.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Esch Water Speaks

MUST Stedebouw i.s.m. gemeente Rotterdam, 2021

€29.887
Bureau MUST en gemeente Rotterdam onderzoeken: 'wat zijn de unieke transformatiekansen van het buitendijkse gebied 'De Esch' naar weerbaarheid in relatie tot hoge waterstanden', waarbij de integrale ontwikkeldoelen worden mee-gekoppeld?' Waterveiligheid en verstedelijkingsopgaven worden in samenhang en 'door de schalen heen' bezien en klimaat wordt zo aan de voorkant meegenomen. Esch Water Speaks!? brengt in interactie met gebiedspartijen en (vrije) denkers/adviseurs 4 wenkende scenario's met bouwstenen (scope 2100) tot stand.
fabricationsontwerpenaanstadslogistiekin.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Ontwerpen aan Stadslogistiek in de Spoorzone Zwolle

FABRICations i.s.m. gemeente Zwolle en TNO, 2021

€29.926
Een groeiende bevolking op een kleiner oppervlak betekent ook meer vraag naar goederen en diensten, en dus voertuigen. Dit willen we niet, maar het feit dat ze er wel zijn wordt vaak niet meegenomen in gebieds- ontwikkeling, met congestie en onveiligheid als gevolg. Wij bestuderen manieren om het aantal voertuigen te verminderen door te ontwerpen aan logistieke innovaties in de wijk. Met minder kilometers zorgen we zo dat economische vitaliteit, identiteit en leefbaarheid gewaarborgd zijn tot in de haarvaten van de stad.
dorpsraadwijkaanzeewijkaanzee20.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Wijk aan Zee 2.0

Dorpsraad Wijk aan Zee i.s.m. Stichting Dorpshuis, SaWaZ, Participatieraad, Werkgroep Dorpsplan, gemeente Beverwijk, Heliomare, Hartekamp Groep en Space & Matter, 2021

€29.664
Wijk aan Zeeërs maken zich zorgen. Zij zien voorzieningen uit het dorp verdwijnen en vinden dat er te weinig aandacht is voor welzijn, zorg en sport. Tegelijkertijd gaan organisaties in het dorp verbouwen, vernieuwen of verhuizen. Hiermee kan de hele sociale en logistieke infrastructuur van het dorp veranderen én verbeteren. Er wordt al een tijd over gepraat, maar praten helpt ons onvoldoende verder. We hebben verbeelding nodig! Daarom willen we een ruimtelijk vormgever de kansen voor het dorp in kaart en in beeld laten brengen.
ll040compactenfijnwonenindestadvanmorgen.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Compact en fijn wonen in de stad van morgen

LL040 i.s.m. gemeente Eindhoven, KAW Architecten, SWECO en Teun Verberne Consultancy, 2021

€29.887
Steden verdichten. Er worden snel veel woningen gebouwd. Mensen komen korter op elkaar te wonen, openbare en collectieve sociale voorzieningen staan onder druk en de omgeving versteent en warmt op. Om steden vitaal te houden, moeten we op zoek naar andere ontwerpmethoden die ruimte biedt voor innovatie. In dit onderzoek gaan wij daarom aan de hand van het ontwerpen met ruimtelijke scenario's op zoek naar spelregels voor kwalitatieve verdichting van stadskernen en het aanjagen van innovaties die hieraan bijdragen.
nohnikkrassekernen.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Krasse Kernen – recepten voor innovatieve woonmilieus in het Westerveld van de toekomst

NOHNIK i.s.m. gemeente Westerveld, 2021

€30.032
Bij woningbouw lijken we vooral over steden te praten. Terwijl het platteland juist meer en meer in trek is. Wat gebeurt er als een deel van de nationale woningbouw opgave een plek krijgt in het landelijk gebied? De plattelandsgemeente Westerveld kent waardevolle Natura-2000 gebieden, oude essen, beschermde dorpsgezichten en vele rijksmonumenten. In deze studie onderzoeken we hoe innovatieve woonmilieus, met oog voor gebiedswaarden, bij kunnen dragen aan de vitaliteit en renaissance van het platteland.
dearhuntermoerwijkallekaartenoptafel.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Moerwijk: alle kaarten op tafel. Cartopologie in transitie?

Dear Hunter i.s.m. gemeente Den Haag, Vestia, Platform Stad en Mijn Moerwijk, 2021

€28.873
Moerwijk staat voor uitdagingen die in het licht van aanstaande transities nog urgenter worden. Bewoners en gemeente trekken daarom op met Dear Hunter om innovatieve participatie-methodes te testen die de kloof tussen het beleid en de straat kunnen verkleinen. Door intensief veldwerk, ontdekt de ambtenaar de cartopoloog in zichzelf en neemt de bewoner hen mee in de dagelijkse realiteit van de ruimte. Deze nieuwe werkwijze kan vervolgens ook in andere Haagse wijken worden toegepast.
werkendlandschappeelnatuurdorpen.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

Peel Natuurdorpen

Werkend Landschap i.s.m. Peter Hermens, gemeente Landerd, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis, Boekel, Uden, Waterschap Aa & Maas, provincie Noord-Brabant, Testlab nieuwe natuur en klein wonen, Instituut Maatschappelijke Innovatie, Tiny House Nederland en G, 2021

€29.900
Landschapslandbouw: klein wonen in nieuwe natuur op boerenland. Voor het Peel Natuurdorpen project is het agrarische landschap het vertrekpunt en het woningvraagstuk is daarin integraal meegenomen. Dit initiatief geeft een nieuwe betekenis aan wat een boer kan doen als woonbosbeheerder en landschapsvernieuwer. Het vitale dorp van de toekomst krijgt een innige band met het buitengebied en dat is hard nodig om bestaande barricades te doorbreken! Wonen, landbouw en nieuwe natuur vormen een totaal ander landschapsbeeld voor de Peel: een landschap waar maïs, lelies, grote stallen en bieten plaats maken voor bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland met koeien.
posadmaxwandeinclusievestadsruimte.jpg

VRO open oproepen Onderzoek

De Inclusieve Stadsruimte

PosadMaxwan i.s.m. gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland en Open Kaart, 2021

€29.900
Hoe wordt stadsruimte door en voor 8- en 80-jarigen ontworpen? Middels ontwerpend onderzoek in De Staart, Dordrecht - een wijk met veel kinderen, ouderen en diversiteit, en maar weinig geschikte openbare ruimte om hen tot dienst te staan - zoekt PosadMaxwan in samenwerking met o.a. bewoners, de Gemeente Dordrecht, de Provincie Zuid-Holland en participatie-experts een antwoord op deze vraag. Het ontwerpend onderzoek sluit nauw aan bij de hedendaagse zoektocht naar hoe (en met wie) te bouwen aan gezonde, inclusief (be)leefbare steden en dorpen.
placeholder.gif

VRO open oproepen Onderzoek

Wonen, Leren en Produceren in de Stad

FABRICations i.s.m. gemeente Amsterdam en Heren2, 2021

€29.512
Een circulaire stad wisselt (rest)stromen, sluit ketens en deelt voorzieningen. Voorwaarde daarvoor is nabijheid en een mix van functies. Voorbeelden van zo'n stad zijn schaars omdat we gewend zijn stedelijke functies strikt te scheiden. Als we circulair willen worden is de uitdaging om een stedelijk weefsel te ontwerpen waarin wonen, leren en werken op, naast en tussen elkaar kan plaatsvinden. Gemeente Amsterdam, gebieds- ontwikkelaar Heren2 en Fabrications gaan de uitdaging aan om een 'stadsblok dat werkt' te ontwikkelen. Immers iedereen wil een beloopbare, duurzame, levendige en toegankelijke stad, maar door welke praktische bezwaren lukt het nu telkens niet?
loader

het fonds

subsidies

actueel

duurzameeconomieenruimtelezingensept.gif
Eind september organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee lezingen in het kader van de Open Oproep Duurzame economie en ruimte. In de lezingen zoeken we de verdieping op omtrent de the... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader