stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
2e Stadslab Landtong Nieuwe Meer: placemaking en verbinding, Amsterdam
005representatieveafbeelding.jpg

2e Stadslab Landtong Nieuwe Meer: placemaking en verbinding, Amsterdam

Stichting Landtong Nieuw en Meer, 2018

€25.000
De landtong Nieuwe Meer maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Het stadslab Landtong Nieuwe Meer is in 2017 opgericht en heeft een coalitie tot stand gebracht van lokale belanghebbenden, lokale bestuurders en experts vanuit verschillende disciplines om gezamenlijk een breed gedragen visie te ontwikkelen voor het gebied. Op dit moment werkt de gemeente Amsterdam aan een plan van aanpak om het Groot Amsterdamse Bos vorm te geven en vraagt daarvoor het stadslab Landtong Nieuwe Meer om te participeren in de ontwikkeling van een cultuurplan. Voor de invulling van dit plan verbindt het stadslab de relevante kansrijke ideeën en experimenten uit het gebied. In het proces wordt de zogenaamde 'schimmelmethode' toegepast: een organisch proces waarin verschillende belanghebbenden en experts hun wensen en expertise kunnen inbrengen ter verrijking van het experiment.

meer toekenningen

008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Familie

Stedelijk Museum Schiedam, 2019

€5.000
'Familie' is een tentoonstelling vol kunstwerken en cultuurhistorische voorwerpen die het begrip familie onderzoeken aan de hand van de thema's geboorte, opgroeien, huwelijk, afscheid en rituelen. De tentoonstelling zet aan tot nadenken over het begrip familie, hoe het begrip in de loop van de tijd is veranderd en hoe intieme en complexe relaties van invloed zijn op ons leven. De tentoonstelling biedt ook gelegenheid om familie en andere mensen te ontmoeten. Gedurende de loop van de tentoonstelling voert stadsgezelschap De Stokerij de voorstelling 'Familie Tragedies' op. De samenwerking van het museum met de Historische Vereniging krijgt een vervolg in de vorm van een tentoonstelling over familiebedrijven en een gezamenlijk onderzoek naar Schiedamse, historische familieverhalen. Ook andere, lokale partijen worden betrokken om de Schiedammer families in brede zin te stimuleren om elkaar op te zoeken, zoals Stichting Vluchtelingenwerk en Zorggroep Frankeland. Ontwerper Manon van Hoeckel is gevraagd onderzoek te verrichten en een project op te zetten om diverse, Schiedamse families met elkaar in contact te brengen. Ook kunstenaar/ontwerper Arne Hendriks en historicus/socioloog Irma Thoen zijn bij de tentoonstelling betrokken. De tentoonstelling vindt plaats van 13 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019.
combibeeldamweimans.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Fashion Statements

Amsterdam Museum, 2019

€30.000
Het Amsterdam Museum presenteert Fashion Statements, een tentoonstelling met randprogramma over mode, identiteit en statements van vroeger en nu. Het museum stelt dat mode onlosmakelijk is verbonden aan het begrip identiteit, aan het construeren of reconstrueren ervan, en dat dat een verschijnsel van alle tijden is. In deze tentoonstelling wordt deze thematiek door gastcurator Marian Duff voor het voetlicht gebracht door hedendaagse mode en historische kostuums bij elkaar te brengen, van street wear tot en met high end fashion. De tentoonstelling onderzoekt verbanden en parallellen en biedt nieuwe inzichten en inspiratie. Hoogtepunten uit de eigen kostuumcollectie, waarmee ooit statements werden gemaakt, worden getoond. Acht eigentijdse modeontwerpers worden uitgenodigd om te reflecteren op de mode-statements van toen en om te tonen hoe deze uitingen in hun eigen ontwerppraktijk een rol spelen. Daarnaast lichten ze in korte films toe hoe hun werk zich verhoudt tot de historische stukken. De acht ontwerpers zijn Marga Weimans, Karim Adduchi, Bas Kosters, Sam Lambert & Shaka Maidoh (Art Comes First), Ninamounah en Edson Sabajo & Guillaume Schmidt (Patta). Kennis- en communityplatform Modemuze is als partner betrokken bij het Modelab, dat onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling. Community voor creatieve talenten in mode en kunst MAFB is betrokken bij de programmering tijdens de opening en bij de evenementen met de ontwerpers. De tentoonstelling is vanaf 18 april tot en met september 2019 te zien.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

uncover

Beau Bertens, 2019

€7.500
Binnen het onderzoek 'uncover' gaat grafisch ontwerper Beau Bertens in samenwerking met modeontwerper Anouk Beckers op zoek naar de waarde van het boek binnen beide disciplines. Beckers neemt vraagstukken uit de modewereld als uitgangspunt om haar eigen praktijk en werkmethodiek te bevragen en systeemdenken te doorbreken. Wat is de toekomst van zowel het boek als het kledingstuk? Door het onderzoek multidisciplinair te benaderen verwachten Bertens en Beckers dat er inzichten ontstaan voor beide vakgebieden op basis van actuele ontwikkelingen. Aan de hand van verschillende thema's gaat het duo op experimentele wijze op zoek naar een nieuwe digitale presentatievorm. Gedurende het onderzoek vinden gesprekken met experts uit de praktijk plaats die verdieping bieden. Tevens wordt archiefonderzoek gedaan naar bestaande kennis op het onderzoeksgebied. Dit onderzoek dient als startfase voor een publicatie over het werk van Anouk Beckers.
placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Atelier x Eva Roefs: A Textile Research

Atelier.Today, 2019

€7.500
Atelier.Today (Lotte van Dijk) ontwikkelt nieuwe textielontwerpen waarvoor zij een nieuwe weefmethode onderzoekt om dunnere stofkwaliteiten en een breder scala aan kleuren te kunnen weven. Voor dit onderzoek zet zij de startsubsidie is. Hieraan werkt zij samen met fotograaf Eva Roefs om een serie beelden te ontwikkelen die zowel de 'fast' als 'slow' fashion zichtbaar en voelbaar maken. Deze beelden worden in het textielontwerp verweven en uiteindelijk als drieluik in een kunstinstallatie gepresenteerd in het TextielLab Tilburg. Met het project beoogt Atelier Today naast haar artistieke ontwikkeling bij te dragen aan nieuwe weefmethodes en het archief van kleurkaarten.
placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

3D kledingproductie met nieuwe biobased materialen

Karin Vlug, 2019

€23.700
Karin Vlug werkt samen met NEFFA (Aniela Hoitink) samen aan een interdisciplinair research-through-design project waarvoor zij een 3D productiemethode ontwikkelt voor biologisch afbreekbaar textiel die NEFFA ontwikkelt uit onder andere bio-plastic, ramievezels, boombast algen, kristallen en mycelium. Deze nieuwe materialen en productiemethoden bieden nieuwe ontwerpmogelijkheden, zoals naadloze ontwerpen en een grote vormvrijheid. In haar onderzoek ontwikkelt Vlug een aantal mallen die bekleed worden met biobased materialen om kledingstukken van diverse stofkwaliteiten te maken. Hiermee test ze verschillende opties en brengt ze in kaart wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor ontwerpers en producenten als ze met biobased materialen in 3D vlakken werken. Tussentijds organiseert zij werksessies met mallenbouwers (Ronald Schinkelshoek en Optimal), producenten (ITA Aken, Demcon en Clint Ederveen) en ontwerpers (Alexander van Slobbe, Bas Froon en Vera de Pont) om te reflecteren op resultaten en concrete ontwerpregels en productiemethodes te definiëren. Het integreren en onderzoeken van een nieuwe esthetiek staat daarin ook centraal om de kans van de innovatie te vergroten en werkelijk bij te dragen aan de problemen in de mode-industrie. Het project dient dan ook bij te dragen aan de trasformatie van fast naar smart fashion, waarbij kleding wordt gemaakt in het 3-dimensionale vlak van biologische afbreekbaar textiel.
loader

het fonds

subsidies

actueel

loader
loader
loader