stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
24mm
ArendGroosman.jpg

Deelregeling Architectuur Open oproep

24mm

Arend Groosman, 2016

€5.850
Groosman heeft het 24mm bouwsysteem ontwikkeld. Een modulaire en demonteerbare bouwmethode waarmee hij zowel abstracte, artistieke als toegepaste ruimtelijke constructies realiseert. Hij richt zich hierbij voornamelijk op experimenten voor mobiele en transformeerbare architectuur, waarin hij een innovatieve vormgeving, sfeer en kwaliteit verkent. Groosman wil architectuur creëren dat voortkomt uit een speels bouwsysteem waarmee je de ruimte om je heen tot op de millimeter kan vormgeven, als tegenhanger van de grootschalige bouwpraktijk.

meer toekenningen

019khosravi007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

The Elusive Modernist: Gabriel Guevrekian

Hamed Khosravi, 2019

€19.333
Hamed Khosravi heeft de nalatenschap van de architect en kunstenaar Gabriel Guevrekian onderzocht. De uit Iran afkomstige Guevrekian was als een van de oprichters betrokken bij de CIAM, een internationaal platform dat in de eerste helft van de 20e eeuw een grote stempel heeft gedrukt op het architectuurdebat. Hij werkte aan projecten over de hele wereld, vaak samen met andere architecten en kunstenaars. Zijn projecten waren divers en bestonden onder andere uit meubelontwerpen, publicaties, industriële objecten en villa’s, daarnaast was hij zeer actief in het onderwijs. Khosravi stelt dat de nalatenschap van Guevrekian nieuwe inzichten biedt in de kennis over moderne architectuur en representatief is voor de manier waarop huidige generaties hun vak uitoefenen. Hij heeft daarvoor archiefmateriaal verzameld en geanalyseerd, projecten bezocht en interviews afgelegd met relevante nabestaanden en experts. Op basis daarvan heeft Khosravi enkele essays geschreven, waarin het leven, werk, denken en doceren van Guevrekian samenkomen. Het project heeft geresulteerd in een manuscript voor een publicatie die de invloed en relevantie van Guevrekians nalatenschap in de geest van de CIAM voor het vakgebied duidt. Met het oog op een goede internationale verspreiding is Hatje Cantz als uitgever bij de publicatie betrokken, voor de Nederlandse distributie wordt met Idea Books samengewerkt. Om de resultaten van het onderzoek met een breed publiek te delen en extra media aandacht rondom het boek te genereren werkt Khosravi op dit moment ook nog aan een tentoonstelling en een reeks debatten, waarover hij in gesprek is met HNI (Rotterdam), Tent (Rotterdam), Stroom (Den Haag) en de Appel (Amsterdam).
020reisz007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Along Sound Lines: Making Dubai 1955-1979

William Todd Reisz, 2019

€9.405
De publicatie ‘Along Sound Lines: Making Dubai 1955-1979’ gaat over de indrukwekkende en niet eerder gepubliceerde modernisering van Dubai in de twintigste eeuw en bevat ook een verhaal met een moraal over de ambities en verwachtingen van de global architect. Todd Reisz ziet dat Dubai en haar architectuur vaak als absurd, belachelijk en irrelevant worden afgedaan, maar stelt dat het tegendeel waar is. De ontwikkeling van Dubai ziet de aanvrager als het verhaal over hoe de moderne internationaal opererende architect zich heeft ontwikkeld. Hij vertelt dit verhaal aan de hand van een beschrijving van de carrière van architect John Harris, die in de jaren ‘60 en ‘70 actief betrokken was bij de ontwikkeling van Dubai. Zo tekende hij aan de eerste twee masterplannen, de eerste wolkenkrabber en verschillende ziekenhuizen. Hoewel Harris een Britse architect is, is dit verhaal wereldwijd relevant, omdat de constructie van Dubai het begin markeert van een nieuw tijdperk van een op winst gerichte stedelijke ontwikkeling. De aanvraag richt zich specifiek op het gebruik van een unieke collectie van ongepubliceerde foto's van de van oorsprong Nederlandse architectuurfotograaf Henk Snoek. Het boek wordt door Stanford University Press uitgegeven en zal tijdens de Expo 2020 Dubai verschijnen.
021osterhold007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Paraiso Ocupado

Wouter Osterholt, 2019

€21.075
Voor het project ‘Paraiso Ocupado’ heeft Wouter Osterholt zich verdiept in het mislukte modernistische bouwproject Centro da Barra van Oscar Niemeyer en Lucio Costa in Rio de Janeiro. Het masterplan voorzag in honderden torens voor verschillende bevolkingsgroepen, inclusief publieke voorzieningen ten midden van grote tropische parken, ontworpen door de landschapsarchitect Burle Marx. Tegenwoordig symboliseert deze wijk de antithese van een stad, een geprivatiseerd en gefragmenteerd landschap dat symbool staat voor de exorbitante zelfverrijking onder de elite. Deze kennis verwerkt de aanvrager nu tot een publicatie. Het boek onderzoekt de relevantie van het archiefmateriaal in relatie tot deze huidige politieke en economische crises. Het project wordt geproduceerd in samenwerking met kunstinitiatief Capacete en architectuurcentrum Studio-X-Rio in Rio de Janeiro. Het boek wordt ontwikkeld in samenwerking met literatuurwetenschapper Ingrid Hapke. Deze publicatie wordt uitgebracht door de Nederlandse uitgeverij Onomatopee in Eindhoven. Het ontwerp wordt gemaakt door Mainstudio in Amsterdam.
025architectuurpuntzoetermeer007represen.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

De Nieuwe Stad - innovatiestrategieën voor Zoetermeer

Architectuurpunt Zoetermeer [A.Z], 2019

€12.200
ArchitectuurPunt Zoetermeer (A.Z) stelt dat de kwaliteiten van het suburbane woonmilieu verder kunnen worden versterkt met behulp van cultuur en kennis. Onder de titel ‘De Nieuwe Stad’ gaat ze aan de slag met het opstellen van innovatiestrategieën voor de toekomst van nieuwe steden en in het bijzonder Zoetermeer. In een mix van stadsgesprekken en projectbezoeken en een expert atelier worden twee voor Zoetermeer relevante thema's onderzocht en gepresenteerd. De thema’s zijn: ‘Campus’ (combinatie kennis, werken en wonen) en ‘Cultuur’ (ontmoeting en creatieve sector). Door ontwerpend onderzoek te combineren met publieke bijeenkomsten hoopt de aanvrager tot strategieën te komen die stimuleren dat er ook aandacht is voor de culturele aspecten van de stad binnen de grote woningbouwopgave. Voor de stadsgesprekken wordt ter inspiratie vooral gewerkt met sprekers die elders in Nederland of internationaal ervaring hebben met relevante projecten en onderzoeken. Voor het samenstellen van het atelier met experts wordt samengewerkt met de Zoetermeerse Bouwsociëteit, verscheidene lokale architectenbureaus, Schatbewakers, Floravontuur en de gemeente Zoetermeer. Vervolgens worden de resultaten door bij INTI betrokken experts beoordeeld op relevantie voor andere nieuwe steden.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Independent School for the City, Research, Stories, Strategies

Crimson Architectural Historians, 2019

€40.000
Crimson en ZUS initiëren een nieuw internationaal kennisuitwisselingsplatform: ‘Independent School for the City’- ‘A brand new one-year international educational program for post-graduate students (in the field of design, planning, sociology, history et cetera) located in the heart of Rotterdam’. De onderwijskern wordt naast de initiatiefnemers gevormd door Masters, toonaangevende personen binnen vakgebieden als sociologie, politicologie, architectuur, grafisch-ontwerp, film, journalistiek. Vanaf oktober 2018 start het ’Testjaar’, waarin het beoogde curriculum, dat in september 2019 van start zal gaan, wordt getest en aangescherpt door middel van masterclasses, workshops, lezingen, tentoonstellingen binnen het thema 'A City Of Comings and Goings'. Tegelijkertijd wordt het Testjaar gebruikt om de organisatorische en financiële opzet van de School in de praktijk te preciseren. Het programma voor het Testjaar staat nog niet volledig vast en kent bewust enige mate van flexibiliteit, zodat ook op de actualiteit kan worden ingespeeld. Gedurende het Testjaar zullen aansluitend op de workshops en masterclasses divers publieksactiviteiten worden georganiseerd. Daarmee worden het inhoudelijke programma en de resultaten van de school direct gekoppeld aan het publieke debat. Doel is om een internationale academische vrijplaats te zijn die zich diep wortelt in de Rotterdamse stedelijke context. Deze aanvraag is het resultaat van een eerder verleende startsubsidie en heeft betrekking op het testjaar.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vernieuwdeonlineaanvragaomgeving.png
Het Stimuleringsfonds werkt aan een vernieuwing van de online aanvraagomgeving. Vanaf maandag 7 januari 2019 gaat het nieuwe ‘online aanvragen’ live en staat de omgeving open voor nieuwe aanvragen... meer >
deadlines2019.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2019 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2019 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader