stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
CASLa, Centrum voor Architectuur
casla.jpg

CASLa, Centrum voor Architectuur

Casla voert het jaarprogramma 2013 uit onder de titel ‘Landen in een Groene Wereld’. Het programma is een vervolg op een eerdere tentoonstelling over de relatie tussen het landschap en Almere. Hierin ontbrak volgens het centrum een filosofische en ervaringsgerichte benadering van deze relatie. Met dit jaarprogramma wil Casla de groei van de waardering en toe-eigening van het landschap door de gebruikers bevorderen. Daarnaast vormt het thema een eerste aanzet voor de Floriade die in 2022 in Almere plaatsvindt. Het programma bevat een aantal exposities, onder andere over het werk van de beeldhouwer Cor Litjens en dat van de fotograaf Denis Guzzo. Met de prijsvraag ‘Blooming Buildings’ worden professionals en geïnteresseerden uitgedaagd voorstellen te doen voor hangende tuinen, groene binnenruimtes en wonen onder land. De resultaten worden op de Dag van de Architectuur aan het publiek tentoongesteld. Het project ‘Duin en Dorp’ geeft een kritische blik op de ontwikkeling van de stad. Op verschillende manieren wordt gezocht naar nieuwe verhoudingen tussen natuur en stedelijkheid. Verder organiseert Casla een aantal excursies, een filosofisch café en wordt bij KinderCasla een tuin aangelegd.

het fonds

subsidies

actueel

vernieuwdeonlineaanvragaomgeving.png
Het Stimuleringsfonds werkt aan een vernieuwing van de online aanvraagomgeving. Vanaf maandag 7 januari 2019 gaat het nieuwe ‘online aanvragen’ live en staat de omgeving open voor nieuwe aanvragen... meer >
deadlines2019.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2019 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2019 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader