stimuleringsfonds creatieve industrie
tinggongweb.jpg

Ting Gong

Regeling Talentontwikkeling, Talentontwikkeling

Ting Gong

€25.000
Ting Gong studeerde in 2015 cum laude af aan de Gerrit Rietveld Academie. In haar werk onderzoekt Gong de grenzen van modevormgeving. Dit doet zij onder meer door gebruik te maken van lichtinstallaties, performances en documentaires. In plaats van zich te richten op het produceren van een product is zij meer geïnteresseerd in het experiment en de artistieke waarde van haar werk. In haar afstudeerproject staat het thema onzichtbaarheid centraal. In een wereld die vol staat van beelden zoekt zij het 'verdwijnen' op. De ontwerpmethode die ze daar voor ontwikkelde is nu haar signatuur geworden. Belangrijke aspecten hierin zijn de relatie tussen lichaam en ruimte, materiaal en techniek en de vertaling hiervan naar futuristische kleding. In haar ontwikkelplan benadrukt Gong het belang om industriële materialen en technologie te integreren in haar ontwerppraktijk om zo op zoek te gaan naar innovatie. In het komende jaar wil zij onder andere een diepgaand onderzoek doen naar verdwijnende materialen in samenwerking met de TU Eindhoven.