stimuleringsfonds creatieve industrie

Manon van Hoeckel

Regeling Talentontwikkeling, Talentontwikkeling

Manon van Hoeckel

€25.000
Manon van Hoeckel is in 2014 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven in de richting 'Man and Leisure'. Als social designer ontwikkelt zij tools die ervoor zorgen dat 'vreemden' met elkaar in gesprek gaan vanuit de overtuiging dat contact met vreemden je wereldbeeld verrijkt en bijvoorbeeld eenzaamheid tegengaat. Designers en planologen ontwerpen en ontwikkelen vaak vanuit praktisch oogpunt, zo stel Van Hoeckel, terwijl onpraktische aspecten veelal leiden tot ongeplande, spontane communicatie. Dit heeft mogelijk maatschappelijke consequenties. Zo kan gentrificatie ertoe leiden dat verschillende sociale lagen elkaar steeds minder tegenkomen in de openbare ruimte. Komend jaar wil de ontwerper zich richten op dit thema en een onderzoek starten naar toevallige ontmoetingen en hoe deze interacties door mensen worden ervaren.