stimuleringsfonds creatieve industrie
sial202109230005.jpg

51 beurzen Talentontwikkeling toegekend

2 september 2021
Jaarlijks biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opkomend designtalent de vrije ruimte om zich te richten op artistieke en professionele groei. De lichting van 2022 is onlangs door de selectiecommissie bepaald. Er waren 51 beurzen beschikbaar.
Na een voorselectie uit 190 portfolio's in de eerste ronde van de Regeling Talentontwikkeling en vier scout nights waarin 45 jonge makers zichzelf aan een jury presenteerden, beoordeelde de selectiecommissie in de tweede ronde 81 ontwikkelplannen. De commissie, bestaande uit Angelique Spaninks (voorzitter), Paul Amoksi, Paulien Bremmer, Aiman Hassani, Lotte van Laatum, Harriët Mbonjani, Hellen van Rees, Tim Terpstra en Simone Trum selecteerde hieruit 51 plannen. 13 van hen doorliepen de selectieprocedure via de scout nights. Alle geselecteerden ontvangen ieder € 25.000 en krijgen zo de kans om hun artistieke praktijk het komende jaar verder te ontwikkelen, zowel artistiek als professioneel. In de beoordeling heeft de commissie gelet op de kwaliteit in doel en opzet van het ontwikkelplan, omgevingsbewustzijn en positionering van de praktijk binnen het vakgebied en in maatschappelijke context, ontwikkelvermogen, en tot slot de mate waarin het ontwikkelplan en voorgestelde activiteiten bijdragen aan het ontwikkelen van een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de creatieve industrie.
sial202109230079.jpg
Studio bezoek bij voormalig Talentontwikkelingsbeurs ontvanger Marwan Magroun tijdens de kick-off bijeenkomst

algemene indruk
De Regeling Talentontwikkeling wordt altijd gekenmerkt door een groot aantal verschillende thema's, benaderingen en werkwijzen. Opvallende tendensen dit jaar zijn: de focus op de 'non-human', of het niet-menselijke perspectief in relatie tot duurzaamheidsvraagstukken, klimaat en ecologie; de energietransitie en groene energie in relatie tot het landschap, productie, klimaat en ecologie; industriële restmaterialen, afvalstoffen of 'deadstock', in relatie tot circulariteit en duurzaamheid; vraagstukken rondom social justice; cultureel erfgoed, archeologie en ethnografisch of antropologisch onderzoek om persoonlijke geschiedenissen te ontsluiten en deze te koppelen aan bredere maatschappelijke tendensen en een intersectionele benadering van vraagstukken die verband houden met gender, migratiegeschiedenissen, feminisme, discriminatie, racisme, dekoloniaal denken, inclusie en ontheemding.

Opvallend is dat qua medium film in opkomst is. Makers die zich hierop richten zoeken veelal de samenwerking met filmfestivals zoals IDFA en IFFR en met buitenlandse filmfestivals voor documentaire of korte film. Inhoudelijk concentreren deze aanvragers zich op storytelling en willen zij verhalen van ongehoorde of gemarginaliseerde stemmen onder de aandacht brengen. Anders dan voorgaande jaren maken opvallend veel typografen deel uit van de selectie, namelijk vier. Er is veel gaande binnen deze discipline, ook in relatie tot bovengenoemde thema's.

sial202109230026.jpg
Nieuwe lichting talenten tijdens de kick-off bijeenkomst
schermafbeelding20211006om111731.png
Studio bezoek bij voormalig Talentontwikkelingsbeurs ontvanger Isaac Monté tijdens de kick-off bijeenkomst

disciplinaire spreiding
De 51 positief beoordeelde aanvragen zijn te categoriseren in de volgende subdisciplines, al overstijgen veel praktijken de grenzen van deze disciplines:

• 1 toekenning per subdiscipline: keramiek, graphic novel, scenografie, textielontwerp, stedenbouw, animatie, coding en hacking
• 2 toekenningen per subdiscipline: bio design, productontwerp, information design, landschapsontwerp, performance
• 3 toekenningen per subdiscipline: grafisch ontwerp en architectuur
• 4 toekenningen per subdiscipline: social design, typografie en art science
• 5 toekenningen per subdiscipline: mode, audiovisueel en digital storytelling

De Regeling Talentontwikkeling is voor veel ontwerpers en makers de eerste kennismaking met het fonds. Het Stimuleringsfonds zet zich dan ook in om de regeling en de mogelijkheden die deze biedt zo breed mogelijk bekend te maken. De afgelopen jaren heeft het fonds met de scout nights ook extra inspanningen geleverd om talentvolle aanvragers te bereiken zonder een ontwerpdiploma. Met de scout nights houdt het Stimuleringsfonds haar ogen open voor ontwikkelingen die buiten het discours van de bekende designopleidingen plaatsvinden. Het fonds zoekt hiermee de verbreding over wat ontwerp is of kan zijn.

De talentontwikkelingsbeurs kan eenmaal per jaar worden aangevraagd. De sluitingsdatum van komend jaar zal naar verwachting eind 2021 bekend zijn. Houd daarvoor onze website en nieuwsbrief in de gaten.

sial202109230097.jpg
Studio bezoek bij voormalig Talentontwikkelingsbeurs ontvanger Simone Post tijdens de kick-off bijeenkomst

Foto's door: Simaa Al-Saig