stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Talentontwikkeling

Regeling Talentontwikkeling

budget 2021: € 1.330.000

Met de Regeling Talentontwikkeling ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers met een éénjarige beurs bij het verder ontwikkelen en profileren van het eigen artistieke talent, de professionele praktijk en het eigen cultureel ondernemerschap.


De sluitingsdatum van de regeling in 2022 wordt in december 2021 bekendgemaakt.
De Regeling Talentontwikkeling is voor makers en ontwerpers die minimaal een jaar en maximaal vier jaar werkervaring hebben opgedaan op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur in Nederland. De regeling staat open voor makers en ontwerpers die zijn afgestudeerd aan een relevante ontwerpopleiding, maar ook voor makers en ontwerpers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een ontwerpopleiding te hebben afgerond.

Makers en ontwerpers met een relevant diploma: Ben je maximaal vier jaar geleden afgestudeerd aan een van deze ontwerpopleidingen (pdf), dan dien je via de reguliere selectieronde een aanvraag in voor de Regeling Talentontwikkeling. De deadline voor aanvragers met een relevant diploma is 10 februari 2021.

Makers en ontwerpers zonder relevant diploma: Voor makers en ontwerpers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een relevante ontwerpopleiding te hebben afgerond, zijn er scout nights. De deadline om je aan te melden voor de scout nights is 24 februari 2021.

De Regeling Talentontwikkeling (pdf) heeft een aantal voorwaarden en beperkingen. Lees de regeling goed door voordat je een aanvraag indient.
Bij de Regeling Talentontwikkeling kan je een beurs aanvragen om te investeren in je eigen ontwikkeling. De beurs van € 25.000 bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling (€ 15.000), één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk (€ 5.000) en één deel voor presentatiedoeleinden (€ 5.000).

Bij de Regeling Talentontwikkeling is sprake van verschillende selectierondes. Nadat je bent geselecteerd in de eerste selectieronde of tijdens de scout nights, ontvang je € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan. De definitieve selectie voor de 50 beschikbare beurzen vindt plaats op basis van de ingediende ontwikkelplannen in de tweede selectieronde.

Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Talentontwikkeling (pdf). Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld voordat je een aanvraag indient.

De adviescommissie en jury tijdens de scout nights maken de selectie aan de hand van de onderstaande criteria:
1. Kwaliteit van het werk: Bij het beoordelen van de kwaliteit van het werk wordt gekeken naar de samenhang tussen motivatie en artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van de maker. Wat is het inhoudelijke doel of uitgangspunt van de maker en hoe wordt dit vertaald naar een onderzoek, ontwerpopgave, vorm of ander middel? De adviseurs kijken hoe de beschreven richting voor het ontwikkeljaar past binnen de eigen praktijk en portfolio. Er wordt door de adviseurs rekening gehouden met ontwerppraktijken die samenhangen met de verschillende (sub)disciplines, de omstandigheden waarin de aanvrager werkt en de methodiek die wordt gehanteerd.
2. Omgevingsbewustzijn en positionering: Bij dit criterium beoordelen de adviseurs de mate waarin de makers beschikken over een goede kennis van culturele, maatschappelijke of andere omgevingsfacturen die verband houden met de eigen praktijk. Ze kijkt tot welke artistiek-inhoudelijke vraagstukken en/of maatschappelijke thematiek de aanvrager zich verhoudt en de mate waarin kritisch wordt gereflecteerd op de eigen positie ten opzichte van deze vraagstukken.
3. Ontwikkelvermogen: De adviseurs maken een inschatting van de potentie voor artistieke en professionele ontwikkeling van de maker. Er wordt gekeken welke nieuwe stappen de aanvrager beoogt te zetten tijdens het ontwikkeljaar en of deze in lijn liggen met de motivatie en artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van de maker.
4. De mate waarin de praktijk van de aanvrager in potentie als onderscheidend kan worden gezien binnen de creatieve industrie. Bij dit criterium wordt gekeken hoe de praktijk van de maker is gepositioneerd ten opzichte van bestaande kennis en praktijken binnen het vakgebied en de mate waarin het daarop van toegevoegde waarde is.
De adviescommissie behandelt je aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Hieronder vind je een overzicht van de vereiste documenten:

Makers en ontwerpers met een relevant diploma (deadline 10 februari):
1. Aanvraagformulier.
2. Motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
3. Portfolio van maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB).
Visuele documentatie in je portfolio moet werk zijn uit de afgelopen 2 à 3 jaar voorzien van gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 100 woorden (bijvoorbeeld over context en samenwerking). Geef bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aan.
Neem je bewegend beeld op in je portfolio zorg er dan voor dat dit vertoonbaar is via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Neem van elke video ook stills inclusief bijschrift op in je portfolio. De maximale duur is 3 minuten. Wil je meerdere video's laten zien, maak dan een compilatie van maximaal 5 minuten.
4. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
5. Kopie van je diploma in pdf.
6. Mits aanwezig: inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Makers en ontwerpers zonder relevant diploma (deadline 24 februari):
1. Aanvraagformulier.
2. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
3. Portfolio van maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB).
Visuele documentatie in je portfolio moet werk zijn uit de afgelopen 2 à 3 jaar voorzien van gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 100 woorden (bijvoorbeeld over context en samenwerking). Geef bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aan.
Neem je bewegend beeld op in je portfolio zorg er dan voor dat dit vertoonbaar is via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Neem van elke video ook stills inclusief bijschrift op in je portfolio. De maximale duur is 3 minuten. Wil je meerdere video's laten zien, maak dan een compilatie van maximaal 5 minuten.
4. Een videopitch van ongeveer 3 minuten.
5. Mits aanwezig: Inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het fonds organiseert voor iedereen die in de eerste selectieronde en de scout nights is geselecteerd in de tweede week van mei een bijeenkomst, waarin toelichting wordt gegeven op het opstellen van het ontwikkelplan. De deadline voor het indienen van je ontwikkelplan is 19 mei 2021. Het is niet mogelijk een conceptversie van je ontwikkelplan voor te leggen aan het Stimuleringsfonds.

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.
innemen
Als je jouw aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau je aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling (pdf).

beoordelen
De selectie binnen de Regeling Talentontwikkeling bestaat uit twee rondes. In de eerste selectieronde en de scout nights stellen respectievelijk de adviescommissie en de jury een longlist samen op basis van portfolio, CV en motivatie(brief)/pitch en aan de hand van de Regeling Talentontwikkeling. De geselecteerden op de longlist – 60 uit de selectieronde en 20 uit de scout nights – wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken.

Voor de definitieve selectie worden de ingediende ontwikkelplannen op basis van de Regeling Talentontwikkeling beoordeeld door de adviescommissie. In artikel 10 van de Regeling Talentontwikkeling (pdf) staan de werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Talentontwikkeling.

prioritering eerste selectieronde
De adviescommissie doet op basis van de in de Regeling Talentontwikkeling (pdf) genoemde criteria een uitspraak over het artistieke en professionele ontwikkelingsvermogen van de aanvrager. Deze beoordeling leidt tot een gemiddelde eindscore per aanvraag. De eerste zestig dossiers die het hoogste scoren en positief zijn beoordeeld gaan door. Deze aanvragers wordt gevraagd een ontwikkelplan op te stellen. Het kan voorkomen dat er in de eerste selectieronde dossiers gelijk scoren rondom het subsidieplafond (plaats 60). Deze gelijkscorende dossiers zullen door de commissie worden geprioriteerd. Dit betekent dat elke adviseur deze dossiers op basis van de vier criteria een aanvullend cijfer geeft waarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de criteria. Deze cijfers worden op volgorde geplaatst. De dan hoogst gewaardeerde aanvragen kunnen door naar de volgende ronde, totdat het met het aantal van 60 voorstellen het subsidieplafond is bereikt.

besluit
Het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie wordt genomen door het bestuur. Hierin is het advies van de commissie betrokken. De selectie voor de longlist wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum bekendgemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. Individuele feedback wordt in deze fase niet gegeven. Deelnemers aan de scout nights ontvangen tijdens de selectieavond feedback van de jury.

De definitieve selectie voor de 50 beurzen wordt begin augustus 2021 bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend, krijgen individuele feedback. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus/september tot en met oktober in het volgende jaar.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Lees in artikel 13 t/m 17 belangrijke informatie over je verantwoording. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Talentontwikkeling:
talentontwikkeling@stimuleringsfonds.nl

toekenningen Talentontwikkeling

giannabottema.jpg

Regeling Talentontwikkeling

Gianna Bottema

2021
Gianna Bottema is in 2019 afgestudeerd aan de Architectural Association in Londen en wil in het ontwikkeljaar een kritiek vormen op de Nederlandse woningbouwpraktijk vanuit feministisch en intersectioneel perspectief. Haar onderzoek naar ongelijke verhoudingen in de woningomgeving bevraagt paradigma's rondom gender en seksualiteit en verkent de ruimtelijke mogelijkheden voor economische, politieke en sociale gelijkheid om deze vervolgens te vertalen naar alternatieve woningplattegronden. In de eerste helft van het ontwikkeljaar doet Bottema met 'woonatlas' theoretisch en typologisch onderzoek gedaan. Dit komt onder andere tot uiting in samenwerkingen met deskundigen op het gebied van wonen en genderstudies en een studiereis naar niet-Europese projecten. In de tweede helft wordt met 'woonrevolutie' gewerkt aan experimenten met beeldtechnieken, ontwerpstudies, en speculatieve woonvoorstellen. Ter afsluiting wordt met 'woondiscussie' het werk gepresenteerd via workshops, een publicatie gericht op vakpubliek en een website voor het bredere publiek.
amenehsolati.jpg

Regeling Talentontwikkeling

Ameneh Solati

2021
Ameneh Solati behaalde haar masterdiploma in architectuur aan de Royal College of Art. Ze ziet dat vluchtelingen worden gedwongen hun geschiedenissen, sociale gebruiken en familiestructuren te vereenvoudigen, zodat culturele praktijken 'netjes' passen binnen de bestaande structuren van de gebouwde omgeving. Vanuit deze observatie vraagt ze zich af hoe vluchtelingen omgaan met deze druk om te conformeren. Naast dit vraagstuk, richt Solati zich komend jaar op het ontwikkelen van een interdisciplinaire ruimtelijke ontwerppraktijk, waarin onderzoek, tekst en ontwerp samenkomen. Ze bouwt aan een open-source archief, dat een lexicon, verhalen, artefacten, afbeeldingen, kaarten, opnames, documenten en meer omvat. Solati verweeft verhalen met informatieve essays, waarin ze verschillende soorten omgevingen beschrijft - privé, publiek, het productieve en het spirituele -, en met bewegend beeld gaat experimenteren als middel voor representatie. De media (zoals digitale video, geanimeerde tekeningen, 3D-modellen, collages en geluid) worden samengevoegd in een essayfilm. Verder doet Solati een beroep op verschillende professionals voor mentoring, neemt ze deel aan animatie- en editingcursussen en krijgt ze van auteur Priya Basil begeleiding in het schrijven.
emirhakin.jpg

Regeling Talentontwikkeling

Emirhan Akin

2021
Vanwege de gevoelige aard heeft Emirhakin het verzoek ingediend om het project ongepubliceerd te houden tot het voltooid is
landscapecollected.jpg

Regeling Talentontwikkeling

Lieke Jildou de Jong

2021
Lieke Jildou de Jong, afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst, wil zich ontwikkelen als landschapsarchitect met een specialisatie in voedselkringloop. Met haar ontwerppraktijk landscape.collected werkt ze gedurende haar ontwikkeljaar aan het project 'Bodemlegger'. Ze doet daarin onderzoek naar hoe eetcultuur het landschap vormt. Ze voert hiertoe onder anderen gesprekken bij een proefboerderij met kennis over bodemvitaliteit in relatie tot gewassen, met een kok die het voedsellandschap eetbaar maakt en met entomologen die het dieet van insecten en het bodemleven in kaart brengen. Vervolgens start de ontwerpfase. Hierin ontwikkelt ze een ontwerpmethodiek die uitmondt in een installatie die het publiek inzicht geeft in de werking van een ecosysteem. Om haar positie binnen het werkveld te versterken krijgt De Jong begeleiding van verschillende experts en leermeesters, waaronder Lada Hršak die haar over het gehele ontwikkeljaar gaat coachen.
dashatsapenko.jpeg

Regeling Talentontwikkeling

Dasha Tsapenko

2021
Ontwerper Dasha Tsapenko is afgestudeerd aan de Master Social Design van de Design Academy Eindhoven. In haar praktijk onderzoekt Tsapenko alternatieve productieprocessen en (her)ontwerpt ze dagelijkse routines rondom het lichaam en kleding. Binnen haar hollistische werkwijze ontleent ze methoden uit de landbouw, mycologie en microbiologie en natuursystemen. Komend jaar richt de ontwerper zich op het verder ontwikkelen van het onderzoeksproject 'Fur_tilize', waarin ze onderzoekt hoe ze bontachtige kledingstukken kan laten groeien. Twee plantsoorten staan daarin centraal: de Trametes Betulina (een paddenstoel) en Cannabis Sativa (industriële hennep). Gedurende het jaar werkt Tsapenko samen met verschillende wetenschappers, waaronder prof. dr. Han Wösten (hoofd van de microbiologieafdeling van de Universiteit Utrecht), het Textiellab Tilburg of het platform 'Fashion for Good' en felting/tufting-specialist Olga Mys. Het resultaat komt samen in een collectie kledingstukken die gepresenteerd wordt tijdens Fashion Clash Festival en de DDW 2022.
loader

het fonds

subsidies

actueel