stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Talentontwikkeling

Regeling Talentontwikkeling

budget 2021: € 1.330.000

Met de Regeling Talentontwikkeling ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers met een éénjarige beurs bij het verder ontwikkelen en profileren van het eigen artistieke talent, de professionele praktijk en het eigen cultureel ondernemerschap. Voor 2021–2022 zijn er 50 beurzen van € 25.000 beschikbaar.
De Regeling Talentontwikkeling is voor makers en ontwerpers die minimaal een jaar en maximaal vier jaar werkervaring hebben opgedaan op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur in Nederland. De regeling staat open voor makers en ontwerpers die zijn afgestudeerd aan een relevante ontwerpopleiding, maar ook voor makers en ontwerpers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een ontwerpopleiding te hebben afgerond.

Makers en ontwerpers met een relevant diploma: Ben je maximaal vier jaar geleden afgestudeerd aan een van deze ontwerpopleidingen (pdf), dan dien je via de reguliere selectieronde een aanvraag in voor de Regeling Talentontwikkeling. De deadline voor aanvragers met een relevant diploma is 10 februari 2021.

Makers en ontwerpers zonder relevant diploma: Voor makers en ontwerpers die zich in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een relevante ontwerpopleiding te hebben afgerond, zijn er scout nights. De deadline om je aan te melden voor de scout nights is 24 februari 2021.

De Regeling Talentontwikkeling (pdf) heeft een aantal voorwaarden en beperkingen. Lees de regeling goed door voordat je een aanvraag indient.
Bij de Regeling Talentontwikkeling kan je een beurs aanvragen om te investeren in je eigen ontwikkeling. De beurs van € 25.000 bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling (€ 15.000), één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk (€ 5.000) en één deel voor presentatiedoeleinden (€ 5.000).

Bij de Regeling Talentontwikkeling is sprake van verschillende selectierondes. Nadat je bent geselecteerd in de eerste selectieronde of tijdens de scout nights, ontvang je € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan. De definitieve selectie voor de 50 beschikbare beurzen vindt plaats op basis van de ingediende ontwikkelplannen in de tweede selectieronde.

Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Talentontwikkeling (pdf). Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld voordat je een aanvraag indient.

De adviescommissie en jury tijdens de scout nights maken de selectie aan de hand van de onderstaande criteria:
1. Kwaliteit van het werk: Bij het beoordelen van de kwaliteit van het werk wordt gekeken naar de samenhang tussen motivatie en artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van de maker. Wat is het inhoudelijke doel of uitgangspunt van de maker en hoe wordt dit vertaald naar een onderzoek, ontwerpopgave, vorm of ander middel? De adviseurs kijken hoe de beschreven richting voor het ontwikkeljaar past binnen de eigen praktijk en portfolio. Er wordt door de adviseurs rekening gehouden met ontwerppraktijken die samenhangen met de verschillende (sub)disciplines, de omstandigheden waarin de aanvrager werkt en de methodiek die wordt gehanteerd.
2. Omgevingsbewustzijn en positionering: Bij dit criterium beoordelen de adviseurs de mate waarin de makers beschikken over een goede kennis van culturele, maatschappelijke of andere omgevingsfacturen die verband houden met de eigen praktijk. Ze kijkt tot welke artistiek-inhoudelijke vraagstukken en/of maatschappelijke thematiek de aanvrager zich verhoudt en de mate waarin kritisch wordt gereflecteerd op de eigen positie ten opzichte van deze vraagstukken.
3. Ontwikkelvermogen: De adviseurs maken een inschatting van de potentie voor artistieke en professionele ontwikkeling van de maker. Er wordt gekeken welke nieuwe stappen de aanvrager beoogt te zetten tijdens het ontwikkeljaar en of deze in lijn liggen met de motivatie en artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van de maker.
4. De mate waarin de praktijk van de aanvrager in potentie als onderscheidend kan worden gezien binnen de creatieve industrie. Bij dit criterium wordt gekeken hoe de praktijk van de maker is gepositioneerd ten opzichte van bestaande kennis en praktijken binnen het vakgebied en de mate waarin het daarop van toegevoegde waarde is.
De adviescommissie behandelt je aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Hieronder vind je een overzicht van de vereiste documenten:

Makers en ontwerpers met een relevant diploma (deadline 10 februari):
1. Aanvraagformulier.
2. Motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
3. Portfolio van maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB).
Visuele documentatie in je portfolio moet werk zijn uit de afgelopen 2 à 3 jaar voorzien van gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 100 woorden (bijvoorbeeld over context en samenwerking). Geef bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aan.
Neem je bewegend beeld op in je portfolio zorg er dan voor dat dit vertoonbaar is via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Neem van elke video ook stills inclusief bijschrift op in je portfolio. De maximale duur is 3 minuten. Wil je meerdere video's laten zien, maak dan een compilatie van maximaal 5 minuten.
4. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
5. Kopie van je diploma in pdf.
6. Mits aanwezig: inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Makers en ontwerpers zonder relevant diploma (deadline 24 februari):
1. Aanvraagformulier.
2. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
3. Portfolio van maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB).
Visuele documentatie in je portfolio moet werk zijn uit de afgelopen 2 à 3 jaar voorzien van gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 100 woorden (bijvoorbeeld over context en samenwerking). Geef bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aan.
Neem je bewegend beeld op in je portfolio zorg er dan voor dat dit vertoonbaar is via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Neem van elke video ook stills inclusief bijschrift op in je portfolio. De maximale duur is 3 minuten. Wil je meerdere video's laten zien, maak dan een compilatie van maximaal 5 minuten.
4. Een videopitch van ongeveer 3 minuten.
5. Mits aanwezig: Inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het fonds organiseert voor iedereen die in de eerste selectieronde en de scout nights is geselecteerd in de tweede week van mei een bijeenkomst, waarin toelichting wordt gegeven op het opstellen van het ontwikkelplan. De deadline voor het indienen van je ontwikkelplan is 19 mei 2021. Het is niet mogelijk een conceptversie van je ontwikkelplan voor te leggen aan het Stimuleringsfonds.

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.
innemen
Als je jouw aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau je aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling (pdf).

beoordelen
De selectie binnen de Regeling Talentontwikkeling bestaat uit twee rondes. In de eerste selectieronde en de scout nights stellen respectievelijk de adviescommissie en de jury een longlist samen op basis van portfolio, CV en motivatie(brief)/pitch en aan de hand van de Regeling Talentontwikkeling. De geselecteerden op de longlist – 60 uit de selectieronde en 20 uit de scout nights – wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken.

Voor de definitieve selectie worden de ingediende ontwikkelplannen op basis van de Regeling Talentontwikkeling beoordeeld door de adviescommissie. In artikel 10 van de Regeling Talentontwikkeling (pdf) staan de werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Talentontwikkeling.

prioritering eerste selectieronde
De adviescommissie doet op basis van de in de Regeling Talentontwikkeling (pdf) genoemde criteria een uitspraak over het artistieke en professionele ontwikkelingsvermogen van de aanvrager. Deze beoordeling leidt tot een gemiddelde eindscore per aanvraag. De eerste zestig dossiers die het hoogste scoren en positief zijn beoordeeld gaan door. Deze aanvragers wordt gevraagd een ontwikkelplan op te stellen. Het kan voorkomen dat er in de eerste selectieronde dossiers gelijk scoren rondom het subsidieplafond (plaats 60). Deze gelijkscorende dossiers zullen door de commissie worden geprioriteerd. Dit betekent dat elke adviseur deze dossiers op basis van de vier criteria een aanvullend cijfer geeft waarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de criteria. Deze cijfers worden op volgorde geplaatst. De dan hoogst gewaardeerde aanvragen kunnen door naar de volgende ronde, totdat het met het aantal van 60 voorstellen het subsidieplafond is bereikt.

besluit
Het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie wordt genomen door het bestuur. Hierin is het advies van de commissie betrokken. De selectie voor de longlist wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum bekendgemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. Individuele feedback wordt in deze fase niet gegeven. Deelnemers aan de scout nights ontvangen tijdens de selectieavond feedback van de jury.

De definitieve selectie voor de 50 beurzen wordt begin augustus 2021 bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend, krijgen individuele feedback. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus/september tot en met oktober in het volgende jaar.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Lees in artikel 13 t/m 17 belangrijke informatie over je verantwoording. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Talentontwikkeling:
talentontwikkeling@stimuleringsfonds.nl

toekenningen Talentontwikkeling

wastebasedglazedbrickweb.jpg

Regeling Talentontwikkeling Productontwikkeling

WasteBasedGlazedBrick

Studio Mixtura + StoneCycling BV, 2020

€25.000
Met het project 'WasteBasedGlazedBrick' stelt ontwerper Daria Biryukova van Studio Mixtura zich ten doel om een serie technisch en esthetisch hoogwaardige glazuren van afval te ontwikkelen. Zij maakt daarbij gebruik van secundaire reststromen zoals bodem-as (restmateriaal dat overblijft bij de verbranding van huisvuil), gerecycled glas en andere afvalstromen. De ontwerper gaat hiervoor samenwerken met StoneCycling, die de kennis en het netwerk biedt om het onderzoek door te ontwikkelen voor grootschalige toepassing van de glazuren op hun duurzame gevelstenen, de WasteBasedBricks®. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week in 2021.
onderzoeknaardecirculaireeconomieweb.jpg

Regeling Talentontwikkeling Onderzoek

Onderzoek naar de Circulaire Economie

Tanja Koning + Except Integrated Sustainability, 2020

€25.000
Ontwerper Tanja Koning onderzoekt samen met Except Integrated Sustainability hoe de circulaire economie op een laagdrempelige manier kan worden gevisualiseerd. Daartoe ontwikkelt Koning zeven systeemkaarten, die eruitzien als landschappen, de routes van grondstoffen laten zien en de circulaire economie vanuit een ecologisch perspectief tonen. Het onderzoek is een aanzet tot een co-creatie methode en dient als inspiratie voor beleidsmakers, in eerste instantie van de provincie Utrecht. Het doel is om tot inzichten te komen over de werking van de circulaire economie en hoe onze omgeving verandert.
buildingblocks.jpeg

Regeling Talentontwikkeling Productontwikkeling

Building blocks of Knitcode

The Girl and the Machine + 3D Knit Fieldlab, 2020

€25.000
Met het project 'Building blocks of Knitcode' ontwikkelt ontwerper Rosanne van der Meer van modelabel The Girl and the Machine een modulaire collectie van 3D-breidata. Deze 'breicode' kan worden gebruikt voor het maken van gepersonaliseerde 3D-gebreide kleding op een industriële breimachine. De ontwerper gaat hiervoor samenwerken met 3D Knit Fieldlab, een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam en het Amsterdam Fashion Institute, dat haar een hoogtechnologische 3D-breimachine en de expertise van een breiprogrammeur biedt. Het doel is om deze modulaire collectie ook te delen met andere ontwerpers om zo de ontwikkeltijd en de kosten van 3D-breigoed te verminderen. Op deze manier hoopt Van der Meer bij te dragen aan de groei van een ecosysteem voor 3D-breien op aanvraag en daarmee onder meer overproductie in de kledingindustrie tegen te gaan.
philipvermeulen.jpeg

Regeling Talentontwikkeling Productontwikkeling

Autopiloot voor immersieve installaties

Studio Philip Vermeulen + Stichting Spatial Media Laboratories, 2020

€25.000
Philip Vermeulen wil op een meer intuïtieve en gebruiksvriendelijke manier kunnen componeren met beweging, licht en geluid voor audiovisuele installaties. Tijdens een residentie bij Stichting Spatial Media Laboratories onderzoekt Vermeulen via experiment en prototyping welke technologische toepassingen hiervoor kunnen worden gebruikt. Het doel is om een 'compositie-engine' te ontwikkelen die uiteenlopende hard- en softwarecomponenten voor het aansturen van audio, video, licht en machines samenbrengt in een aansturings- en compositiemodel. De resultaten en ervaringen uit het ontwikkelproces worden gedeeld via workshops, online en tijdens een publieke presentatie bij tentoonstellingsruimte W139.
agrobos.jpeg

Regeling Talentontwikkeling Onderzoek

Design Lab Agroforestry

Circular Landscapes + Agrobouwbos NL, The Outsiders en Innoplant, 2020

€25.000
Er is een dringende behoefte aan nieuwe ontwerpconcepten en een realistische beeldvorming over wat agrobosbouw, een voor Nederland nieuwe vorm van landbouw, kan betekenen voor het landschap, zo stellen ontwerpbureau Circular Landscapes en Agrobosbouw NL. Volgens hen biedt agrobosbouw veelbelovende mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen, het vergroten van de biodiversiteit en de productie van gezond voedsel. Met het project 'Design Lab Agroforestry' willen zij, samen met The Outsiders en Innoplant, onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden en ontwerpinstrumenten voor agrobosbouw in verschillende landschapstypen. Middels expertmeetings en ontwerpsessies bij drie lokale werkplaatsen wordt gewerkt aan concrete plannen voor nieuwe agrobosbouwprojecten, een ontwerphandleiding en de verbreding van het debat over agrobosbouw.
loader

het fonds

subsidies

actueel