stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Talentontwikkeling

Regeling Talentontwikkeling

Sluitingsdata:

10 februari 2021

budget 2021: € 1.330.000

Sluitingsdata:
Ronde I 10 februari 2021 – € 60.000 (60 x € 1.000)
Ronde II (Scout Nights) 24 februari 2021 – € 20.000 (20 x € 1.000)
Ronde III (fase 2) 19 mei 2021 – € 1.250.000 (50 x € 25.000)

Met de Regeling Talentontwikkeling ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in vormgeving, architectuur of digitale cultuur – bij het verder ontwikkelen en profileren van het eigen artistieke talent, professionele praktijk en het eigen cultureel ondernemerschap.
De Regeling Talentontwikkeling staat open voor makers en ontwerpers die minimaal een jaar en maximaal vier jaar werkervaring hebben opgedaan op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur in Nederland of die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opwerpopleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur.

Klik hier voor een lijst van Nederlandse ontwerpopleidingen. Zie verder ronde I. Makers die een andere opleiding hebben gevolgd kunnen wel in aanmerking komen voor een beurs, maar neem hiervoor contact op met het fondsbureau. De stafmedewerkers besluiten of je opleiding toegevoegd kan worden aan de lijst.

ronde I: Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de ontwerper artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele ontwerppraktijk in Nederland.

ronde II (Scout Nights): Ook hier geldt dat de in het ontwikkelplan opgenomen activiteiten een bijdrage moeten leveren aan de professionele ontwerppraktijk in Nederland.

Autodidact
Ben je een autodidact? Ronde II (Scout Nights) staat open voor aanvragers die zich in de praktijk hebben ontwikkeld tot professioneel maker of ontwerper en die geen ontwerpopleiding hebben afgerond op een van de Nederlandse ontwerpopleidingen op deze lijst. Ontwerpers en makers met een diploma van een buitenlandse ontwerpopleiding kunnen niet indienen in deze ronde.

Aanvragen als studio of collectief
Binnen de Regeling Talentontwikkeling wordt subsidie toegekend aan individuele ontwerpers of makers. Ook studio's of collectieven kunnen de beurs aanvragen. Per individuele aanvrager, studio of collectief kan er één beurs worden toegekend. Een aanvrager kan dus bij slechts één aanvraag betrokken zijn.

De Regeling Talentontwikkeling heeft een aantal voorwaarden en beperkingen. Lees de regeling goed door voordat je een aanvraag indient.
Binnen de Regeling Talentontwikkeling kunnen de volgende subsidies worden verstrekt:
ronde I en II: een subsidie van € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan
ronde III: een subsidie (werkbeurs) van € 25.000 voor de uitvoering van een ontwikkelplan

De werkbeurs van € 25.000 bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel bestemd voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling (€ 15.000), één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk (€ 5.000) en één deel voor presentatiedoeleinden (€ 5.000).

Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Talentontwikkeling (pdf). Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld voordat je een aanvraag indient.
De adviescommissie behandelt je aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Hieronder vind je een overzicht van de vereiste documenten voor ronde I, II en III:

ronde I:
1. Aanvraagformulier.
2. Motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat). Zorg ervoor dat je brief goed leesbaar is. Denk hierbij aan lettertype, kleur en marges.
2. Portfolio:
maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB);
visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 100 woorden (bijv. over context en samenwerking). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven.
Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 3 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 5 minuten.
3. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
4. Kopie van je diploma van een relevante opleiding op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur, als pdf.
5. Mits aanwezig: Inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Let op: word je geselecteerd voor ronde III? Dan moet je bij de sluitingsdatum van ronde III een inschrijving hebben.

ronde II:
1. Aanvraagformulier.
2. CV van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat).
3. Portfolio.
maximaal 10 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB).
visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 100 woorden (bijv. over context en samenwerking). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven.
Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 3 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 5 minuten.
4. Een videopitch van ongeveer 3 minuten.
5. Mits aanwezig: Inschrijving bij Nederlandse Kamer van Koophandel of een Kamer van Koophandel die deel uit maakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Let op: word je geselecteerd voor ronde III? Dan moet je bij de sluitingsdatum van ronde III een inschrijving hebben.

longlist uit ronde I:
De adviescommissie stelt op basis van ronde I een longlist samen. Geselecteerden op de longlist krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Voor het schrijven van een ontwikkelplan wordt een bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 14 maanden (1 sept – 1 nov).

longlist uit ronde II (Scout Nights):
Per Scout Night is plek voor 15 deelnemers. Wanneer het aantal aanvragen groter is dan 15, maakt de Scout in samenwerking met het Fonds een selectie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in de Regeling Talentontwikkeling genoemde criteria. Deze selectie wordt uitgenodigd om te pitchen voor de jury van de Scout Nights. Per Scout Night worden maximaal drie deelnemers geselecteerd. Geselecteerden krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Voor het schrijven van een ontwikkelplan wordt een bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 14 maanden.

Het is niet mogelijk een concept ontwikkelplan voor te leggen aan het Stimuleringsfonds voor feedback. Het fonds organiseert voor alle geselecteerden in de tweede week van mei bijeenkomsten, waarin ze toelichting geeft over het opstellen van het ontwikkelplan.

Aanvragen kunnen in het Engels worden ingediend.
innemen
Als je jouw aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau je aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling (pdf).

beoordelen
De beoordeling binnen de Regeling Talentontwikkeling bestaat uit twee ronden:
ronde I en II – op basis van het portfolio, het CV en de motivatie(brief)/pitch stelt de adviescommissie en de jury van de Scout Nights een longlist samen. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken.
ronde III – de definitieve selectie vindt plaats op basis van de ingediende ontwikkelplannen.

Een adviescommissie beoordeelt jouw aanvraag op basis van de Regeling Talentontwikkeling. In artikel 10 van de Regeling Talentontwikkeling (pdf) staan de werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Talentontwikkeling.

ronde II:
Per Scout Night is plek voor 15 deelnemers. Wanneer het aantal aanvragen groter is dan 15, maakt de Scout in samenwerking met het Fonds een selectie op basis van het portfolio, het CV en het aanvraagformulier. Deze selectie wordt uitgenodigd om te pitchen voor de jury van de Scout Nights. De jury stelt per Scout Night een longlist samen van drie deelnemers. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken.
De scouts voor 2021 worden uiterlijk 24 januari bekendgemaakt via de website van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. De selectie voor de longlist in ronde I wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum bekendgemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. In deze fase vindt geen individuele feedback plaats. Deelnemers van de Scout Nights ontvangen tijdens de selectie-avond feedback van de jury.

In ronde III kent de commissie maximaal 50 beurzen toe. Deze selectie wordt begin augustus bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend krijgen persoonlijke feedback over de beoordeling. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus/september tot en met oktober in het volgende jaar.

verantwoording
Indien je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Lees in artikel 13 t/m 17, belangrijke informatie over je verantwoording. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Heb jij een gerichte vraag over jouw project of ontwikkelplan? Team Talentontwikkeling organiseert in januari en februari 2021 wekelijks een of twee spreekuren. Meld je hier aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Ladru

toekenningen Talentontwikkeling

wastebasedglazedbrickweb.jpg

Regeling Talentontwikkeling Productontwikkeling

WasteBasedGlazedBrick

Studio Mixtura + StoneCycling BV, 2020

€25.000
Met het project 'WasteBasedGlazedBrick' stelt ontwerper Daria Biryukova van Studio Mixtura zich ten doel om een serie technisch en esthetisch hoogwaardige glazuren van afval te ontwikkelen. Zij maakt daarbij gebruik van secundaire reststromen zoals bodem-as (restmateriaal dat overblijft bij de verbranding van huisvuil), gerecycled glas en andere afvalstromen. De ontwerper gaat hiervoor samenwerken met StoneCycling, die de kennis en het netwerk biedt om het onderzoek door te ontwikkelen voor grootschalige toepassing van de glazuren op hun duurzame gevelstenen, de WasteBasedBricks®. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week in 2021.
onderzoeknaardecirculaireeconomieweb.jpg

Regeling Talentontwikkeling Onderzoek

Onderzoek naar de Circulaire Economie

Tanja Koning + Except Integrated Sustainability, 2020

€25.000
Ontwerper Tanja Koning onderzoekt samen met Except Integrated Sustainability hoe de circulaire economie op een laagdrempelige manier kan worden gevisualiseerd. Daartoe ontwikkelt Koning zeven systeemkaarten, die eruitzien als landschappen, de routes van grondstoffen laten zien en de circulaire economie vanuit een ecologisch perspectief tonen. Het onderzoek is een aanzet tot een co-creatie methode en dient als inspiratie voor beleidsmakers, in eerste instantie van de provincie Utrecht. Het doel is om tot inzichten te komen over de werking van de circulaire economie en hoe onze omgeving verandert.
buildingblocks.jpeg

Regeling Talentontwikkeling Productontwikkeling

Building blocks of Knitcode

The Girl and the Machine + 3D Knit Fieldlab, 2020

€25.000
Met het project 'Building blocks of Knitcode' ontwikkelt ontwerper Rosanne van der Meer van modelabel The Girl and the Machine een modulaire collectie van 3D-breidata. Deze 'breicode' kan worden gebruikt voor het maken van gepersonaliseerde 3D-gebreide kleding op een industriële breimachine. De ontwerper gaat hiervoor samenwerken met 3D Knit Fieldlab, een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam en het Amsterdam Fashion Institute, dat haar een hoogtechnologische 3D-breimachine en de expertise van een breiprogrammeur biedt. Het doel is om deze modulaire collectie ook te delen met andere ontwerpers om zo de ontwikkeltijd en de kosten van 3D-breigoed te verminderen. Op deze manier hoopt Van der Meer bij te dragen aan de groei van een ecosysteem voor 3D-breien op aanvraag en daarmee onder meer overproductie in de kledingindustrie tegen te gaan.
philipvermeulen.jpeg

Regeling Talentontwikkeling Productontwikkeling

Autopiloot voor immersieve installaties

Studio Philip Vermeulen + Stichting Spatial Media Laboratories, 2020

€25.000
Philip Vermeulen wil op een meer intuïtieve en gebruiksvriendelijke manier kunnen componeren met beweging, licht en geluid voor audiovisuele installaties. Tijdens een residentie bij Stichting Spatial Media Laboratories onderzoekt Vermeulen via experiment en prototyping welke technologische toepassingen hiervoor kunnen worden gebruikt. Het doel is om een 'compositie-engine' te ontwikkelen die uiteenlopende hard- en softwarecomponenten voor het aansturen van audio, video, licht en machines samenbrengt in een aansturings- en compositiemodel. De resultaten en ervaringen uit het ontwikkelproces worden gedeeld via workshops, online en tijdens een publieke presentatie bij tentoonstellingsruimte W139.
agrobos.jpeg

Regeling Talentontwikkeling Onderzoek

Design Lab Agroforestry

Circular Landscapes + Agrobouwbos NL, The Outsiders en Innoplant, 2020

€25.000
Er is een dringende behoefte aan nieuwe ontwerpconcepten en een realistische beeldvorming over wat agrobosbouw, een voor Nederland nieuwe vorm van landbouw, kan betekenen voor het landschap, zo stellen ontwerpbureau Circular Landscapes en Agrobosbouw NL. Volgens hen biedt agrobosbouw veelbelovende mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen, het vergroten van de biodiversiteit en de productie van gezond voedsel. Met het project 'Design Lab Agroforestry' willen zij, samen met The Outsiders en Innoplant, onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden en ontwerpinstrumenten voor agrobosbouw in verschillende landschapstypen. Middels expertmeetings en ontwerpsessies bij drie lokale werkplaatsen wordt gewerkt aan concrete plannen voor nieuwe agrobosbouwprojecten, een ontwerphandleiding en de verbreding van het debat over agrobosbouw.
loader

het fonds

subsidies

actueel