stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Regeling Digitale cultuur

Regeling Digitale cultuur

Sluitingsdata:

14 april 2021
18 augustus 2021
7 oktober 2021

budget 2021: € 1.490.000 – per ronde € 372.500

Met de Regeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur. De regeling sluit aan bij de doelstellingen van het fonds om de ontwikkeling van artistieke kwaliteit te bevorderen, experiment en onderzoek te stimuleren en reflectie en debat te ondersteunen.
De Regeling Digitale cultuur staat open voor projecten van professionele makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen het vakgebied digitale cultuur.

Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Binnen de regeling staat het openbreken van bestaande technologieën en processen, en het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie en toepassingen voorop. Van daaruit worden ontwerpmethodieken en principes toegepast in uiteenlopende terreinen, variërend van games, storytelling en muziek tot biotechnologie, architectuur en zorg. Dit betekent dat de projectvorm niet per se digitaal hoeft te zijn.
Binnen de Regeling Digitale cultuur kunnen de volgende subsidies worden verstrekt:
a Een reguliere projectsubsidie, waarbij een redelijke mate van cofinanciering is vereist.
b Een startsubsidie met een maximale bijdrage van € 7.500, waarbij cofinanciering niet is vereist.
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Digitale cultuur (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.
De adviescommissie behandelt uw aanvraag aan de hand van het aanvraagformulier en de ingediende bijlagen. Lees artikel 8 in de Regeling Digitale cultuur (pdf) voor een overzicht van de vereiste bijlagen.

leidraad
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (pdf) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt.

Let op: de leidraad wordt op korte termijn geactualiseerd.

Regeling Digitale cultuur
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de Regeling Digitale cultuur (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

online aanvraagomgeving
Aanvragen worden ingediend via de online aanvraagomgeving. Hiervoor is een persoonlijk account nodig. Let op: maak dit op tijd aan, het duurt een werkdag voordat een nieuw aanvragersaccount is geactiveerd.

indienen
Online aanvraagformulieren kunnen worden ingediend tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. We adviseren nadrukkelijk om uw aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

vragen?
Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Digitale cultuur (pdf).

beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de Regeling Digitale cultuur. In artikel 10 van de Regeling Digitale cultuur (pdf) staan de volledige werkwijze en criteria beschreven. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Regeling Digitale cultuur.

prioritering
Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal geprioriteerd worden. In artikel 10 van de Regeling Digitale cultuur (pdf) staat de volledige werkwijze beschreven.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de regeling. U ontvangt per e-mail een bericht met de uitslag.

verantwoording
Als u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees in artikel 17, 18, 19 en 20 van de Regeling Digitale cultuur (pdf) meer over de verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sean Gilis

U kunt ook bellen met 010-4361600.

toekenningen Digitale cultuur

virtualenjoymentmohamaddib.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Virtual Enjoyment

Mohamad Dib, 2020

€7.495
Het onderzoeksproject 'Virtual Enjoyment' is gericht op de status van genieten in het digitale tijdperk. Mohamed Dib stelt dat de manier waarop online plezier wordt georganiseerd en beheerd, grotendeels wordt bepaald door een marktlogica: algoritmen bieden mensen wat ze lijken te verlangen voordat ze zich er zelf volledig van bewust zijn, datingapps beloven onmiddellijk succes, en dwangmatig gebruik van sociale media wordt een nieuwe vorm van verslaving. In het project staan de volgende vragen centraal: wat gebeurt er met het genieten in een tijd waarin fysieke aanraking beperkt is en vervangen wordt door virtualiteit? Welke rol spelen de huidige digitale technologieën, zoals AI, bij het ondersteunen van de kapitalistische economie, bij het exploiteren en vormgeven van de manieren waarop we genieten? Met de startsubsidie wordt een online platform ontwikkeld met interactieve essays, de onderzoeksresultaten en de gesprekken met partners in de psychoanalyse, kritische theorie en mediastudies. Het vervolgproject zal bestaan uit een fysieke tentoonstelling met performances, installaties en lezingen. De onderzoeksfase is voor het ontwikkelen van een duidelijke curatoriale positie, het vergroten van het publieksbereik en het vinden van institutionele partners.
nothingtohidekillingarchitectsweb.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Nothing to Hide

Killing Architects, 2020

€7.500
'Nothing to Hide' is een 'real-world game' die bewaking op straatniveau onderzoekt; hoe mensen door de stad worden gevolgd door cameratoezicht, check-ins in openbaar vervoer, pin- en creditcardbetalingen, zendmasten en wifi-routers. De game roept vragen op over privacy en ons vermogen om anoniem door de stad te reizen. Aan het begin van het spel zitten spelers in een bar. Via een spiegelwand kijken ze plots in een politiezaal waar een briefing plaatsvindt. De politie is van plan een bar binnen te vallen waar activisten vaak rondhangen. Al snel blijkt dat dit de bar is waar de spelers zich bevinden en dat iedereen daar zal worden gearresteerd. Om te ontsnappen moeten spelers door de stad reizen naar veilige locaties waar ze uitdagingen voltooien om hun zichtbaarheid te beperken. Ze moeten voortdurend CCTV-camera's, sensoren en drones ontwijken die door de stad te zien zijn. Het spel eindigt als de speler ontsnapt ofwel betrapt wordt. Het project is een samenwerking tussen Sam Howey Nunn en Simon Johnson van Free Ice Cream en Alison Killing van Killing Architects.
moderndioramastheimageofobjectivityworki.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Modern Dioramas. The Image of Objectivity

Studio Daria Kiseleva, 2020

€7.500
'Modern Dioramas. The Image of Objectivity' wordt een experimentele film waarin classificeringssystemen onder de loep worden genomen. Hierbij zal Daria Kiseleva kijken naar de rol van representaties en reflecteren op de notie van objectiviteit. Ze wil hierbinnen de rol van beelden bepalen in het vormen van collectieve kennis door te kijken naar de geschiedenis van wetenschap, cultuur, filosofie, media en technologie. Daarnaast wil ze onderzoeken hoe zowel oude als moderne vormen van categorisatie bijdragen aan het creëren van een globaal archief. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is te bevragen hoe bepaalde waarden en normen ontstaan en hoe ongelijkheid wordt gereproduceerd en geautomatiseerd. De startsubsidie zal worden gebruikt om de organisatorische aspecten van het project te definiëren, meerdere bibliotheken en archieven te bezoeken, interviews af te nemen en testmateriaal te schieten.
bellyofthebeastmalupeeters.jpeg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

BELLY OF THE BEAST

Malu Peeters, 2020

€7.500
'BELLY OF THE BEAST' is een op onderzoek gebaseerd audiovisueel project dat het idee onderzoekt om een zwanger monster te worden binnen de context van een queer utopian sociale mediawereld. Het is een multimedia-installatie die zowel op het internet als in de fysieke ruimte kan bestaan. Het werk is gebaseerd op een dagboek van performancekunstenaar en hoofdrolspeler Anna Fries. Fries voelde zich al een tijdje aangetrokken tot het idee om te transformeren in een non-human. Door gebruik te maken van vlogging- en camming-technieken documenteert Anna Fries hun innerlijke en uiterlijke transformatie, waarbij hen content produceert voor een fictieve queertube. Discoursen over identiteitspolitiek (een monster worden) worden gecombineerd met een feministisch discours over de drang om normatieve opvattingen over zwangerschap (een zwanger monster worden) te ontkrachten. Geïnspireerd door de 'theory of materialist becoming' van Rosi Braidotti worden vragen onderzocht als: wat als degenen die anders zijn niet eng zijn? Wat als je je als monster kunt identificeren? En wat als het monster niet eng is? Het project heeft als uitdaging om theater en virtual reality op zo'n manier samen te brengen dat de fysieke ruimte en de virtuele ruimte elkaar aanvullen. Malu Peeters ontwikkelt en ontwerpt een complexe ruimtelijke klankopstelling bij de installatie waarin het publiek wordt uitgenodigd in een virtuele materialisatie van het 'digital body essay'.
uncloudedunboreweb.jpg

Regeling Digitale cultuur Startsubsidie

Unclouded

Unbore, 2020

€6.200
Alledaagse activiteiten op het internet lijken gewichtsloos en ongrijpbaar te zijn. Maar dataverkeer genereert een grote hoeveelheid elektriciteit, en draagt op die manier bij aan de overmatige uitstoot van koolstofdioxide. Schattingen gaan ervan uit dat digitale technologie in 2025 acht procent van alle uitstoot zal uitmaken. In het project 'Unclouded' staat de CO2-uitstoot van de ICT-sector als onderschat onderdeel van het klimaatprobleem centraal. De aanvrager heeft als doel meer begrip en bewustzijn te creëren middels een educatief en cultureel programma op de grenzen tussen computer science, mediakunst en digitaal ontwerp. De startsubsidie zal worden gebruikt om onder andere een expertnetwerk op te bouwen, online content te genereren en een open call uit te zetten voor ontwerpers in Nederland. Daaropvolgend zal Stichting Unbore een serie evenementen organiseren, een poster campagne opzetten, exposities produceren, een digitaal platform opzetten en een publicatie uitbrengen. Er zal worden samengewerkt met een adviesraad om valide informatie binnen het project te garanderen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openstaandevacatures.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per direct drie posities beschikbaar in de functie van:... meer >
sciregelingexperimentwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opent op 1 februari een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.W... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader