stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Dementie in de Openbare Ruimte
OODementieindeopenbareruimte.jpg

Open Oproep Dementie in de Openbare Ruimte

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Rotterdam nodigen ontwerpers uit deel te nemen aan een onderzoekstraject gericht op het verbeteren van de openbare ruimte voor mensen met dementie. In dit traject werken acht ontwerpers drie maanden samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het ontwerpend onderzoek wordt op locatie uitgevoerd in de Rotterdamse wijken Ommoord en Lombardijen. Geïnteresseerde (landschaps-) architecten, stedenbouwkundigen, makers, social designers en productontwerpers kunnen tot en met 6 maart 2017 hun motivatie voor deelname insturen.

LET OP: Deze oproep is beëindigd. Bekijk hier de geselecteerden.

Eén op de vijf ouderen krijgt te maken met een vorm van dementie. Naarmate het ziekteproces vordert kunnen zij steeds minder goed zelfstandig functioneren en worden zij in grotere mate afhankelijk van hulp en ondersteuning. Het wordt moeilijker zelfstandig naar buiten te gaan, waardoor mensen met dementie steeds meer activiteiten en zintuiglijke impressies moeten missen en hun (gevoel van) autonomie afneemt.

Het beleid van de overheid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen in de directe woonomgeving van mensen met dementie. Dit onderzoekstraject richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte voor mensen met dementie met als doel de zelfstandigheid van mensen met dementie te vergroten, zolang dat kan.

Het werken met prototypes en het testen ervan met de doelgroep is een vereiste. Door op locatie te werken kunnen kleinschalige interventies direct worden getest in de wijk. Het onderzoek resulteert in een tentoonstelling in de openbare ruimte, waarbij mock-up ingrepen als route door de wijk direct te ervaren zijn.

De maximaal 8 geselecteerde deelnemers ontvangen een subsidie van maximaal € 5980,- van het Stimuleringsfonds bij deelname aan het gehele traject. De tijdsduur van deelname bedraagt 23 dagdelen over een periode van 3 maanden. De looptijd van het traject is van april t/m juni 2017. Startbijeenkomst van het traject vindt plaats op dinsdag 4 april. Gedurende het traject wordt er op dinsdagen op locatie gewerkt.

Context
Dit onderzoekstraject vindt plaats in het kader van het programma Langer Thuis van de gemeente Rotterdam. In de pilot Langer Thuis met Dementie gaan de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Achmea samen met zorgaanbieders de komende jaren in twee wijken (Ommoord en Lombardijen) aan de slag om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie integraal vorm te geven.

De Open Oproep draagt bij aan de uitvoering van het programma Zorgomgeving van de Actie Agenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Doel van dit programma is het verbeteren van de zorgomgeving door de inzet van ontwerpers. Voor meer informatie bezoekt u de kennispagina Zorg

Indienen
Geïnteresseerde (landschaps-) architecten, stedenbouwkundigen, makers, social designers en productontwerpers kunnen t/m maandag 6 maart 2017 een motivatie voor deelname, portfolio en cv inzenden. Hieruit dient kennis, ervaring, ambitie en engagement ten aanzien van de thematiek te blijken. De motivatie bestaat uit maximaal 2000 woorden. De portfolio is op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina's en is niet groter dan 5 MB. De cv is op A4-formaat, telt maximaal 2 pagina's en is niet groter dan 2 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling plaatsvinden.

Uw inzending kunt u indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij binnen de 'Open Oproep Zorg' de ronde 'Open Oproep Dementie in de Openbare Ruimte'. Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.

U kunt geen conceptinzendingen aan het fonds voorleggen. Uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na selectie alsnog in te schrijven.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteren het fonds en gemeente Rotterdam samen met twee externe adviseurs maximaal 8 ontwerpers. Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op ontwerpkwaliteit, motivatie, co-creatieve houding en kennis betreffende het thema. De selectie wordt uiterlijk 27 maart 2017 per e-mail bekendgemaakt aan de geselecteerden. De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen, waarbij de afgewezen voorstellen geen individuele toelichting ontvangen.

Vragen?
Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Jetske van Oosten, programmaleider Actie Agenda Ruimtelijke Ontwerp via j.vanoosten@stimuleringsfonds.nl j.vanoosten@stimuleringsfonds.nl of bel 010-4361600.

Deze Open Oproep heeft een juridische grondslag in het Subsidiereglement.

meer open oproepen

het fonds

subsidies

actueel