stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

31 mei 2017
9 augustus 2017
11 oktober 2017

Budget: € 1.000.000

Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.
De Deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design, animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design.

Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Men kan projectsubsidies aanvragen voor onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Vormgeving is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Festivals
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Presentaties in het buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Algemeen subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Algemeen Subsidiereglement en Deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement en de Deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Vormgeving (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Vormgeving.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met:
Eva Roolker (secretaris)
Andrea Kristić
Hugo van de Poel

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de nieuwe online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat

toekenningen Vormgeving

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Presentatie

Phobiarama

Room with a view, 2017

€14.000
Scenograaf Dries Verhoeven plaatst midden in de stad een installatie als een soort spookhuis, waarin bezoekers plaatsnemen in een karretje en een veertig minuten durende reis maken. Tijdens de rit zien ze beelden van reële dreigingen en maatschappelijke problemen. Aan het einde van de rit eindigt de presentatie door scenografische en performatieve elementen in een huiveringwekkende ervaring. De ervaring dient aan te tonen hoe we aangetrokken worden tot een huiveringwekkende voorstelling van zaken en de ratio het laten afleggen. De installatie dient de motieven bloot te leggen van onder andere politici, die zich richten op onze angstreceptoren, maar toont ook begrip voor de vrezende mens. Tegelijk bevraagt hij de publieke ruimte: de verleidelijke kermisattractie-achtige installatie zal ook nietsvermoedende voorbijgangers aantrekken die zich aangetrokken voelen tot het spookhuis in traditionele zin, maar die uiteindelijk een politieke ruimte betreden. De installatie zal in de zomer van 2017 in ieder geval te zien zijn op drie festivals met in totaal 240 voorstellingen: Holland Festival in Amsterdam, Onassis Cultural Center in Athene en Theaterfestival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Herfst/Winter 2017 collectie

Liselore Frowijn, 2017

€12.000
Modeontwerper Liselore Frowijn presenteert in het voorjaar van 2017 haar semi-couture herst/winter collectie 2017 tijdens de Fashion Week in Parijs. De collectie bestaat uit 16-18 looks, waarin de signatuur van Frowijn verder wordt uitgediept. In de nieuwe stukken maakt zij gebruik van gelaagdheid van materialen en bewerkingen, wat ook haar eerdere werk typeert. Hierbij worden verschillende stijlen als grafisch en organisch, en klassiek en sportief met elkaar verweven. Voor deze collectie wordt gebruik gemaakt van rijke borduursels, welke worden ontwikkeld tijdens een verblijf in India. In de totstandkoming van de collectie wordt Frowijn ondersteund door een breed netwerk aan ambachtelijke, inhoudelijke en organisatorische partners.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Onderzoek, innovatie en presentatie van industriele breisels

Thijs Verhaar, 2017

€15.000
Het Knitwear Lab wil een open kenniscentrum en platform zijn voor innovatie en onderzoek op het gebied van industrieel breien. Oprichter Thijs Verhaar stelt dat in Nederland weinig kennis is overgebleven, omdat de mode-industrie bijna volledig is verdwenen. Daarnaast merkt hij op dat er behoefte bestaat aan een nieuwe generatie breiers en ontwerpers door de snelle ontwikkelingen binnen digitale programmatuur en geavanceerde machines. Het Knitwear Lab wil kennis verbreden en de positie in het veld verstevigen. Hij vraagt subsidie aan voor het vervolgen van het onderzoek naar productie- en ontwerpmogelijkheden van industrieel breien. Het onderzoek is tweeledig opgesteld, enerzijds worden de mogelijkheden van de materialen en garens verkend en anderzijds wordt geëxperimenteerd met breisteken. Daarnaast wordt een breistalenbibliotheek opgezet om opgedane kennis en resultaten toegankelijk en beschikbaar te maken voor ontwerpers, studenten en andere professionals uit de mode. Verder zoekt Knitwearlab contact met verschillende opleidingen om kennis te delen en in te zetten binnen het onderwijs.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Programma

MONDIGHEID door VRIJZINNIGHEID - alleen vormgeving doet leven

Stichting Onomatopee, 2017

€30.000
Onomatopee organiseert een jaar lang wekelijks een actie in het publieke domein om de naar eigen zeggen ‘gezapigheid van het vertruttend publiek domein’ ter discussie te stellen en om ‘de weerbaarheid van vrijzinnigheid’ te oefenen. Onomatopee beoogt inclusiviteit onder het publiek te bevorderen en maakt van autonomie en het leven van het vrije individu een punt op de culturele agenda. De acties worden gedocumenteerd en gepresenteerd in de projectruimte van Onomatopee, waar experts gesprekken voeren om dialoog te stimuleren, waar burgerinitiatieven een platform vinden en waar journalistieke producties mogelijk worden gemaakt. Elke twee maanden wordt landelijk een krant verspreid bij culturele instellingen, maar ook bij buurthuizen, banken en gemeentehuizen.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Milaan 2017: Light and Darkness

David Derksen/Earnest Studio, 2017

€5.000
David Derksen en Earnest Studio (Rachel Griffin) hopen met een tweede presentatie op de Salone Satellite, gelijktijdig met de beurs Euroluce, bestaande contacten te versterken en nieuwe contacten te leggen. Door samen te werken aan deze presentatie hopen ze hun krachten te kunnen bundelen en meer profijt te hebben van de beursdeelname. Voor de 2017 editie stellen David Derksen en Earnest Studio hun presentatie Light and Darkness in het teken van verlichting; ze stellen zowel hun beste nieuwe als bestaande lichtontwerpen tentoon in een sferische en dramatische presentatie waarin met licht en donkerte wordt gespeeld en waarin de sculpturale kwaliteiten, compositie, materiaal en textuur van de ontwerpen goed tot hun recht komen.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=4
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/phobiarama/4110/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/herfst_winter_2017_collectie/4111/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/onderzoek_innovatie_en_presentatie_van_industriele_breisels/4112/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/mondigheid_door_vrijzinnigheid_alleen_vormgeving_doet_leven/4113/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/milaan_2017_light_and_darkness/4109/
)

het fonds

subsidies

actueel

freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1490342897.1973t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=4
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/phobiarama/4110/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/herfst_winter_2017_collectie/4111/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/onderzoek_innovatie_en_presentatie_van_industriele_breisels/4112/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/mondigheid_door_vrijzinnigheid_alleen_vormgeving_doet_leven/4113/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/milaan_2017_light_and_darkness/4109/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)