stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

9 augustus 2017
11 oktober 2017

Budget: € 1.000.000

Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.
De Deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design; animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design en aanverwante disciplines.

Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Men kan projectsubsidies aanvragen voor onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Vormgeving is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Festivals
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Presentaties in het buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Algemeen subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Algemeen Subsidiereglement en Deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement en de Deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Vormgeving (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Vormgeving.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met:
Eva Roolker (secretaris)
Andrea Kristić
Hugo van de Poel

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de nieuwe online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat

toekenningen Vormgeving

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Interwoven vervolgonderzoek

Diana Scherer, 2017

€18.500
Tijdens het vooronderzoek van het project ‘Interwoven’ heeft Diana Scherer in samenwerking met biologen van de Radboud Universiteit Nijmegen het ontwikkelproces van de plantenwortel onderzocht. Daaruit heeft zij een techniek ontwikkeld waarmee de groei van de plantenwortel gecontroleerd ingezet kan worden voor het weven van natuurlijke materialen. In haar vervolgonderzoek wil zij het materiaal en de vorming van het ontwerp doorontwikkelen, verduurzamen en toepasbaar maken. Hieraan werkt zij samen met biologen en ecologen van de Radboud Universiteit Christiaan Fritz en Geraard van der Weerden, grafisch ontwerper Giulia Ferraris en Jurgen Bertling van het Fraunhofer Institute. De resultaten zullen op diverse locaties worden gepresenteerd. Daarnaast wordt een publicatie uitgebracht samen met uitgever en ontwerper Hans Gremmen van Fw. Books.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

SS18 SDW DNA SHOW

Schueller Waal, 2017

€17.000
Ontwerpersduo Schueller de Waal (Rens de Waal en Philipp Schueller) werkt aan een zomercollectie en presentatie voor 2018, waarmee het een statement wil maken. In eerdere collecties en shows van de ontwerpers, die ze als casestudys zien, werd op parodiërende wijze ingegaan op de verwachtingen die het overheersende modesysteem en schoonheidsideaal met zich meebrengen. Voor de spring/summer 2018 maken ze een complete garderobe, geïnspireerd op het idee van een 'volwaardig' modehuis met een ready-to-wearlijn met showpieces en grote catwalkshow en een 'verkoop'-lijn. In hun eigen praktijk schrijven de ontwerpers nooit te kunnen voldoen aan de verwachtingen die worden gesteld aan een volwassen modehuis en ze geven op 'knullige' en 'pragmatische' wijze invulling aan deze verwachtingen en proberen de glamour en overdaad te evenaren. Om met een klein team en budget toch tot een volwaardige collectie te komen zullen ze op creatieve wijze én met een knipoog tot 80 outfits proberen te komen, bijvoorbeeld door oude stukken uit hun oeuvre of ander bestaand materiaal te hergebruiken. Met deze collectie en presentatie proberen ze zich zowel van het gangbare systeem los te maken als het te bevragen. Performance artiest Eva Bartels wordt gevraagd om voor de campagne een aantal documentairefilm-clips te maken. Het World Fashion Center is zowel de communicatiepartner als de showlocatie. Schoon den Boer verricht werkzaamheden als persbureau.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Jammer, pindakaas

Lisa Konno, 2017

€7.500
Lisa Konno initieert het project ‘Jammer, Pindakaas’ om integratie en inburgering aan de kaak te stellen en vooral de vraag op te roepen in hoeverre het volledig integreren een verrijking en een vereiste is. Daarnaast wil zij onderzoeken hoe mode als communicatiemiddel kan functioneren tussen verschillende culturen om o.a. verhalen over integratie te delen. Het uitgangspunt van het project is het verhaal van haar vader, een Japanse Nederlander, waarmee zij wil aantonen dat de Japanse en Nederlandse cultuur van elkaar kunnen leren. Op basis van de kledingkast van haar vader ontwikkelt Konno een capsule-collectie met vijf beelden en silhouetten, elk geïnspireerd op een outfit uit de kast. De collectie wordt gepresenteerd in een multimediale installatie, waarin de kleding gecombineerd wordt met geluidsopnames, 360 graden-bewegend beeld en animatie. De presentatie vindt plaats in het Stedelijk Museum tijdens de opening van ‘Ik ben een geboren buitenlander’. Verder wordt het project verspreid via de website van voorlopige partners zoals de VPRO en De Correspondent.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

IvH x10

Iris van Herpen, 2017

€22.345
Voor het tienjarig jubileum van Iris van Herpen wordt onderzoek gedaan naar materialen en technieken voor de twintig looks die tijdens de Fashion Week in Parijs worden gepresenteerd. Voor de onderzoeksfase maakt Iris van Herpen gebruik van haar deelname aan het nieuwe artist-in-residence programma van TodaysArt en de TU/Delft, waarin ze toegang heeft tot diverse faculteiten, apparatuur, materialen en kennis. Ook architect Philip Beesley werkt mee aan de realisatie van de looks en de collectie, met name in experimenten met constructie en structuren. Voor de jubileumcollectie wordt beoogd alle opgedane kennis uit eerdere collecties te gebruiken en zich tegelijk te richten op de toekomst. Alle fasen van het project worden gedocumenteerd en gepubliceerd in een speciale uitgave en websites van Iris van Herpen, TU/Delft en TodaysArt.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

TextielWerkplaats Amsterdam

Stichting Veranders, 2017

€7.500
Stichting Veranders (Loes Leatemia en Atusa Lalizadeh) onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerkingen tussen textielprofessionals met en zonder vluchtelingenachtergrond. De stichting signaleert dat de komst van professionals uit vluchtlanden met hun kennis van traditionele technieken en materialen de Nederlandse textielindustrie kan inspireren. De stichting ontwikkelt een productiehuis en hoopt vluchtelingen een plek te bieden waar zij hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen, waarmee zij ook een plek voor zichzelf kunnen creëren in de Nederlandse maatschappij. De TextielWerkplaats wordt gevestigd aan de Zeeburgerdijk in de Indische Buurt in Amsterdam, een levendige buurt waar veel bewoners met een diverse achtergrond wonen en die ook veel bezoekers uit de hele wereld trekt. De werkplaats is onderdeel van Het Blauwe Huis, ter beschikking gesteld door woningcorporatie De Alliantie, waarin meerdere initiatieven voor en door vluchtelingen zijn gehuisvest. Stichting Veranders vraagt aan voor het doen van onderzoek naar onder andere de aanwezige kennis van vaklieden uit vluchtlanden. Ze verkennen het netwerk van mensen die binnen het kader van het project passen, organiseren een expertmeeting met professionals uit de textielindustrie met en zonder vluchtelingenachtergrond en zetten een pilot-workshop op.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=4
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/interwoven_vervolgonderzoek/4210/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ss18_sdw_dna_show/4211/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/jammer_pindakaas/4212/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ivh_x10/4213/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/textielwerkplaats_amsterdam/4214/
)

het fonds

subsidies

actueel

Excuses, de kalender bevat momenteel geen events
stimuleringsfondsopeninghannekewetzertal.jpg
Op de eerste dag van deze maand presenteerden de deelnemers van de [email protected] masterclass voor het eerst hun nieuwe mediatoepassing bij het thema van de masterclass: Radical Imagination. De ac... meer >
1.jpg
Afgelopen jaar gingen zes ontwerpers uit Nederland naar Ramallah om samen met Palestijnse designers en ambachtslieden producten te ontwikkelen die lokaal geproduceerd kunnen worden. Disarming Design f... meer >
flexibelewaterkeringspakenburgdeingenieu.jpg
Steden zullen, als er niets verandert, meermaals per jaar te stellen krijgen met wateroverlast door extreme neerslag die wordt afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte. Door ontwe... meer >
sarahkuengworkingatphotographyannekehymm.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beelde... meer >
loader
loader
loader
totalload:1498726578.7608t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_vormgeving/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=4
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/interwoven_vervolgonderzoek/4210/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ss18_sdw_dna_show/4211/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/jammer_pindakaas/4212/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ivh_x10/4213/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/textielwerkplaats_amsterdam/4214/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)