stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

5 juni 2019
14 augustus 2019
16 oktober 2019

Budget: € 1.200.000

Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes.
De Deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design; animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design en aanverwante disciplines.

Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Binnen de Deelregeling Vormgeving kunnen projectsubsidies worden aanvragen voor onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren. Binnen de Deelregeling Vormgeving is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Vormgeving (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Vormgeving.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eva Roolker
Andrea Kristić
Lion Zeegers

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Vormgeving

008representatieveafbeeldenlandscap.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Monument II

Mary-Lou Berkulin, 2019

€7.656
'Monument' is een reeks fanzines geïnitieerd door Mary-Lou Berkulin over een groep Nederlandse modeontwerpers die werkzaam waren rond de eeuwwisseling en die onderdeel waren van de 'Dutch Wave'. Ieder issue wordt gewijd zijn aan een ontwerper of ontwerpduo. Dit jaar verschijnt Monument II over Keupr/van Bentm. Het magazine toont het volledige oeuvre van de ontwerpers en bevat een longread, quotes uit gesprekken met de ontwerpers, archiefmateriaal en nieuwe fotografie. De nadruk ligt op begrippen als tijdloosheid in tegenstelling tot vluchtigheid. De doelstelling van Monument is om het werk van deze groep ontwerpers een vaste plek te geven in het geheugen van het publiek. Door terug te kijken naar dit werk beoogt Berkulin te reflecteren op het huidige modesysteem en op de vraag: 'Waarom willen we in de mode altijd iets nieuws zien?'. Bij het project zijn Karen van de Kraats als grafisch ontwerper en Laura Gardner als schrijver van de longread betrokken. Verder wordt samen gewerkt met het pr-bureau Schoon den Boer, fotograaf Roos Quakernaat, Sebastiaan Hanekroot en modelector Daniëlle Bruggeman (Artez), en Modekern.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Household Organic Waste (HOW) as a Participatory Material

Catinca Tilea, 2019

€9.400
Catinca Tilea initieert het project 'Household Organic Waste (HOW) as a Participatory Material'. Binnen dit project verkent zij samen met BlueCity en bio-ingenieur Weronika Rybarczyk-Jósko, de relatie tussen huishoudelijk organisch afval en duurzame meubels. Samen willen ze een 'recept' ontwikkelen dat huishoudelijk organisch afval tot een geschikt materiaal omzet voor het maken van meubels. Het resultaat daarvan en de bioconversie manier (fermentatie en mycelium) worden onderzocht voor thuisgebruik. Tilea heeft reeds een vooronderzoek gedaan in samenwerking met DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions) en SIC (Social Innovation Community). Daaruit is gebleken dat meubelproductie nog weinig inspeelt op duurzaamheid en dat mensen zich weinige bewogen voelen om bij te dragen aan duurzaamheid in hun dagelijks leven. Met dit vervolg en de crossover tussen wetenschap en design beoogt Tilea burgers te bewegen om meer persoonlijk en duurzaam na te denken en om te gaan met meubels.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Verstilde Beweging

Het Keramiek-Atelier `88, 2019

€16.950
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Barbara Nanning vindt in het Gemeentemuseum van 31 aug 2019 t/m 1 maart 2020 de tentoonstelling 'Barbara Nanning. Verstilde beweging' plaats. Voor deze tentoonstelling creëert Nanning een nieuw glaswerk. Met dit werk zet Nanning een stap in haar artistieke ontwikkelingen, waarbij ze gebruik maakt van transparantie en reflectie van het materiaal. Ze beoogt met vorm en kleur een stilleven te creëren dat de bezoeker uitnodigt het werp van verschillende kanten te bekijken. Door middel van drie technieken voorziet Nanning het glaswerk van een geheel eigen signatuur. Met 'Verstilde Beweging' beoogt Nanning een uitgebreid en gedetailleerd inzicht te creëren in de methoden, technieken en vaardigheden die ze als maker inzet om uitdrukking te geven aan de karakteristieken van het materiaal, een hoogstaande technische uitvoering te waarborgen en ongebruikelijke materialen en materiaalcombinaties te realiseren. Daarnaast zal een veelheid van verbindingen, samenhangen en dwarsverbanden tussen glas, keramiek en monumentaal gevisualiseerd worden.
008representatieveafbeeldinglandscape.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

EMOTIONAL REPAIR - indisch erfgoed -

Barbara Munsel, 2019

€7.500
Textiel- en modeontwerper Barbara Munsel wil Indisch erfgoed verbeelden en tastbaar maken in een verhalende, eigentijdse en draagbare mode-collectie. Ze ziet bij de eerste generatie Indische Nederlanders nog veel emoties over het verleden schuilgaan en probeert aan de hand van haar project ruimte te bieden voor het beladen erfgoed, dat naar haar mening nog weinig zichtbaarheid heeft gekregen. Het project zal bijdragen aan meer bewustwording rondom het Indisch erfgoed. Ze start met een onderzoek naar toenmalige cultuur en gewoontes en een onderzoek waarin geëxperimenteerd wordt met textiel, materiaal en ambacht en waarin prototypes/toiles ontwikkeld worden voor de vertaling van het Indisch erfgoed. Hiervoor verzamelt ze archiefmateriaal bij instituten en musea. De collectie zal onder andere bestaan uit een aantal unieke, handgemaakte stukken en nevenproducten. Tijdens het project zoekt Barbara Munsel de samenwerking op met creatieven uit diverse disciplines, eventueel ook met een cultureel diverse achtergrond, die kunnen reflecteren op het project.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Ventri Leather

Billie van Katwijk, 2019

€6
Ontwerper Billie van Katwijk werkt aan de doorontwikkeling van haar afstudeerproject over leer van koeienmagen, waarvoor ze inspiratie haalde uit het kringloopsysteem van de natuur, waarin afval niet bestaat. Ze maakt voor het leer gebruik van koeienmagen, dat als slachtafval wordt gezien, en werkt samen met diverse ambachtslieden en internationale merken. Ze heeft reeds een looiproces ontwikkeld samen met Ecco Leather voor het preserveren en transformeren van de koeienmagen tot een bijzonder leer. Haar project is al op diverse plekken in de wereld te zien geweest. Met dit project beoogt ze de productie van het leer te verduurzamen en te professionaliseren. Ze zet in samenwerking met Vromans Leather een biologische productielijn op om de productie te kunnen vergroten, inclusief een biologisch looi- en productieproces en een kwalitatief eindproduct. Esro Foodgroup sponsort de productie door het leveren van koeienmagen. Material District neemt het materiaal op in hun collectie en presentatie in hun materialenbibliotheek. Label Moooi zal het leer toepassen in een aantal meubelen en die presenteren op diverse, internationale beurzen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepinterieur.png
Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fon... meer >
openoproepfreshperspectives.png
Heb je een goed concept om samen met een partner buiten de creatieve industrie te werken aan een actuele maatschappelijke opgave? Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers op om met deze partne... meer >
loader
loader
loader