stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Talentontwikkeling

Deelregeling Talentontwikkeling

Sluitingsdata:

6 maart 2020

Jaarbudget: € 900.000

De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers - werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur - ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap.

Per jaar is er één aanvraagronde. De deadline van 2019 is verlopen. In 2020 wordt een nieuwe aanvraagronde opengesteld. Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de afgelopen jaren.

De beurs bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel vrij voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en één deel voor presentatiedoeleinden.
De Deelregeling Talentontwikkeling is bedoeld voor ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur. Makers die een andere opleiding hebben gevolgd, kúnnen wel in aanmerking komen voor een beurs. Voorwaarde is dan dat het curriculum van de gevolgde opleiding overwegend aansluit bij de creatieve industrie en het portfolio aantoont dat de maker werkzaam is binnen een van de (deel)disciplines. Ontwerpers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen alleen aanvragen als zij een diploma hebben behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling, ingeschreven staan bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en woonachtig zijn in Nederland.

aanvragen als studio of collectief
De subsidie binnen de Deelregeling Talentontwikkeling wordt toegekend aan individuele ontwerpers of makers. Ook studio's of collectieven kunnen de beurs aanvragen. Per studio of collectief kan er één beurs van € 25.000 worden toegekend.

wanneer kan geen beurs worden aangevraagd?
Een beurs talentontwikkeling kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Deze trajecten kunnen dus geen deel uitmaken van een aanvraag of ontwikkelplan. Hetzelfde geldt voor postacademische of postdoctorale opleidingen, zoals de Rijksakademie, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en BAK. Deze residentieplekken/instellingen hebben een structurele subsidierelatie met OCW.

Voor het ontvangen van subsidie is een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) verplicht.
De werkbeurs wordt verstrekt op basis van een door de aanvrager geformuleerd ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan dient bij te dragen aan zowel de artistieke als professionele ontwikkeling van de maker of ontwerper. Het ontwikkelplan beschrijft zowel activiteiten die hier aan bij kunnen dragen als activiteiten die bijdragen aan het presenteren van het werk.
De beoordeling vindt plaats in twee fases.

In fase 1 wordt beoordeeld op:
kwaliteit van het werk van de maker;
bijdrage aan de vakbeoefening en de verwachting van de mate waarin dit tot een inspirerend voorbeeld leidt voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek;
de mate waarin er sprake is van reflectie op de eigen positie binnen het ontwerpveld.

Geselecteerden ontvangen een bijdrage van € 1.000 om een uitgewerkt ontwikkelplan aan te leveren, dat in fase 2 aan de commissie wordt voorgelegd.

In fase 2 wordt beoordeeld op:
de mate waarin de voorgesteld activiteiten bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling;
overtuiging van potentie en eigenschappen tot ontwikkeling;
de mate waarin de activiteiten een passend publiek bereiken;
de mate waarin de verschillende aanvragen gezamenlijk een bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze regeling.

Geselecteerden in fase 2 ontvangen een werkbeurs van € 24.000 voor een periode van 12 maanden.
Naast het invullen van het online aanvraagformulier in de online aanvraagomgeving dienen hier de volgende documenten te worden geüpload:

Fase 1:
1. motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat)
2. portfolio:
maximaal 15 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB);
een beschrijving van inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk (max. 100 woorden);
visuele documentatie: werk uit de afgelopen 2 à 3 jaar corresponderend met gegevens als titel, jaartal, afmeting, techniek en eventueel per project aanvullende informatie van maximaal 50 woorden (bijv. over context, samenwerking, soort plan). Bij samenwerkingsprojecten duidelijk het eigen aandeel aangeven
Eventueel bewegend beeld moet vertoonbaar zijn via een link naar een online platform (Vimeo, Youtube, of gelijkwaardig). Van elke film dienen stills inclusief bijschrift te worden opgenomen in het pdf-bestand. De maximale duur is 10 minuten. Wie meerdere films wil laten zien, dient een compilatie te maken van maximaal 10 minuten.
3. cv van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat)
4. kopie van uw diploma van een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur, als pdf

Fase 2:
De adviescommissie stelt op basis van fase 1 een longlist samen. Geselecteerden op deze longlist krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Voor het schrijven van een ontwikkelplan wordt een bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 12 maanden.

Subsidiereglement en Deelregeling Talentontwikkeling
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
Heeft u vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF).

Beoordelen
De beoordeling binnen de Deelregeling Talentontwikkeling bestaat uit twee fases: op basis van het portfolio, het c.v. en de motivatiebrief stelt de adviescommissie een longlist samen. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken. De selectie van de tweede fase vindt plaats op basis van deze ontwikkelplannen.

Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF). Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikelen 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Talentontwikkeling.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. De selectie voor de longlist in de eerste fase wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum van de aanvraagronde bekend gemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. In deze fase vindt geen individuele feedback plaats.

In fase 2 kent de commissie maximaal 26 beurzen toe. Deze selectie wordt eind juli bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend krijgen persoonlijke feedback over de beoordeling. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus tot en met oktober in het volgende jaar.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marieke Ladru
Roxanne Minten
Sharvin Ramjan

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Talentontwikkeling

ines.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Tailored Bond

Ines Sistiaga + TextielLab, 2019

€25.000
Het project 'Tailored Bond' van ontwerper Ines Sistiaga is een langlopend onderzoeksproject, waarin de ontwerper de mogelijkheden onderzoekt van het combineren van 3D technologie, menselijke biologie en industriële breitechnieken. Het doel is een textiele 'exoskin' (een soort tweede huid) te ontwikkelen voor het menselijk lichaam. Deze exoskin kan afhankelijk van het soort trauma van de patiënt op maat worden gemaakt en zo verschillende vormen van ondersteuning bieden. Hiervoor gaat Sistiaga een samenwerkingen aan met experts van het Textielmuseum | Textiellab in Tilburg en de TU Eindhoven. Deze combinatie van expertises biedt de ontwerper de mogelijkheid om te experimenteren met het omzetten van TMRI scans (Tridimensional Magnetic Resonance Imaging Scan, een scan die gedetailleerd inzage geeft in lichaamsweefsel) naar code die leesbaar is voor industriële breimachines. Hierdoor kunnen de eigenschappen van het breisel, zoals compressie, elasticiteit, textuur, geleiding, worden aangepast aan de functie die het bekleed. Dit biedt veel potentie voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld op maat gemaakte braces. Naast deze functionele eigenschappen, richt Sistiaga zich ook op de esthetische eigenschappen van de breisels. Sistiaga zoekt niet alleen technologische innovatie, maar beoogt een meer holistische benadering van medische hulpmiddelen, waarin ruimte is voor schoonheid en identiteit van de drager. De beoogde resultaten omvatten verschillende prototypes waaronder een kniespalk en materiaalboeken waarin de breistudies zijn opgenomen.
jolan.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Dijken Kijken

Jólan van der Wiel + Hoogheemraadschap, 2019

€25.000
Nederland kent een rijke traditie in watermanagement. Echter, de belangrijke werkzaamheden die waterschappen en drinkwaterbedrijven verrichten zijn volgens ontwerper Jólan van der Wiel onvoldoende zichtbaar. Met het project 'Dijken Kijken' stelt van der Wiel zich ten doel om samen met zijn partners de Stichtse Rijnlanden, ESRI (marktleider op het gebied van geografisch informatiesystementechnologie) en Geodan (een geo-ICT bedrijf) het bewustzijn over watermanagement en waterveiligheid te vergroten. Van der Wiel grijpt de versterking van de Lekdijk, die zich bevindt tussen Wijk bij Duurstede en de Utrechtse Heuvelrug, aan om de werkzaamheden van watermanagementbedrijven te concretiseren. Dit doet hij door de Lekdijk in 3D te visualiseren en te ontsluiten via een digitaal platvorm. De visualisatie brengt verschillende data samen en toont uit welke lagen de dijk is opgebouwd. Middels het platform geven de partijen een breed publiek inzage in de complexiteit van waterproblematiek.
joshua.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

De vorm van massiviteit

Joshua Klappe + Heko Spanten, Holto Architecten, 2019

€25.000
Industrieel ontwerper en ingenieur Joshua Klappe gaat experimenteel onderzoek verrichten naar de grenzen van massief hout en freesmachines. Door middel van 'formfinding' ontwikkelt Klappe een ontwerpproces waarin het materiaal leidend is. Zijn doel is een nieuwe vormentaal te creëren die het massieve karakter van hout benadrukt. Hiervoor werkt Klappe samen met
Heko Spanten. Zij bieden de ontwerper de mogelijkheid om op grote schaal te experimenteren met hout in een productionele omgeving. Zo kan Klappe werken met geavanceerde technieken waaronder 5-assige freesmachines en kunnen houtconstructies tot 20 meter volledig automatisch bewerkt worden. Klappe is geïnteresseerd in seriematige productieprincipes waarin processen zo zijn ingericht dat deze duidelijke kaders, maar ook kansen bieden. Het automatiseren in de bewerking van massiefhout is iets waar Klappe verder mee wil experimenteren. De import en snelle doorloop van lage-kwaliteitsmeubels vormen een probleem voor het milieu en de toekomst stelt Klappe. Klappe spreekt de intentie uit om duurzame meubels te ontwikkelen waar massiviteit een thema vormt. Klappe wil zijn kennis delen via houtspecialisatiebladen en doormiddel van tentoonstellingen bij verschillende ontwerp-gerelateerde instanties.
microruin.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Microruin Lab

Wildscraper Studio + TU Delft, 2019

€25.000
Wildscraper is een ontwerpbureau opgericht door landschapsarchitect Pierre Oskam. Oskam constateert dat ondanks het groeiende bevolkingsaantal er veel plekken leeg staan en vergeten raken. De-industrialisatie, vergrijzing, economische verschuivingen, cultuurverandering en ineffectief ontwerp dragen hieraan bij, zo stelt Oskam. Verlaten en ongebruikte plekken worden restruimtes, lijken in eerste instantie zonder waarde en kosten veel geld, tijd en aandacht om te worden onderhouden. Oskam omschrijft ook een keerzijde. Veel unieke dier- en plantsoorten komen juist af op deze verlaten plekken. Als voorbeeld noemt hij zinkviooltjes in de vervuilde grond van het IBA Emscher park. De locaties bevatten een unieke samenstelling die zorgt voor een rijkdom aan microklimaten. Oskam wil met het project 'Microruin Lab' kleine interventies toepassen die zowel biodiversiteit als sociale toegankelijkheid van deze plekken op de lange termijn stimuleren. Samen met dr. Ir. Inge Bobbink en dr. Ir. Nico Tillie gaat de ontwerper deze interventies ontwikkelen. Bobbink en Tillie zullen Oskam begeleiden en toegang verschaffen tot hun lab bij TU Delft op de afdeling landschapsarchitectuur. De resultaten worden gedeeld via een presentatie en een boek.
ranj.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Design Through Eye Tracking

&ranj B.V. + Happy Labs, 2019

€25.000
Studio &ranj werkt al meer dan twintig jaar aan games over gedragsverandering middels spel. Voor het project 'Design Through Eye Tracking' gaat &ranj in een bestaande game de werking van ontwerp, in het bijzonder de interface, analyseren met behulp van eye-tracking. Via deze weg wil &ranj meer inzicht krijgen in de manier waarop spelers onbewust kijken naar het design van games en onderzoeken hoe ze deze data kunnen gebruiken om de ervaring van spelers te verbeteren. Hiervoor gaat &ranj een samenwerking aan met Happy Labs, een lab gespecialiseerd in kwalitatief User Experience onderzoek. De opgedane kennis, methodiek, en op lange termijn een prototyping tool, gaat &ranj inzetten om betere serieus games te ontwikkelen.
loader

het fonds

subsidies

actueel