stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Internationalisering

Deelregeling Internationalisering

Sluitingsdata:

15 mei 2019
9 oktober 2019

Jaarbudget: € 750.000

Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes.

Prioritering
De deelregeling Internationalisering volgt de doelstellingen en voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering. In dit beleid zijn een aantal prioriteitslanden benoemd. Voor deze landen is 75% van het budget van de deelregeling beschikbaar.
De resterende 25% van het budget is beschikbaar voor alle andere landen. Bij de advisering wordt hiermee rekening gehouden.

De prioriteitslanden zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Voor de Deelregeling Internationalisering komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van, of het te verwachten resultaat is:

• een samenwerking tussen Nederlandse partijen
• samenwerking met één of meer buitenlandse partners
• aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave

Binnen de deelregeling Internationalisering is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een subsidie kan worden verleend aan een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht is op minstens een van de volgende doelstellingen:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering en de consistentie tussen deze onderdelen. Het project bevat een voor- en natraject die minimaal bestaan uit een gedegen voorbereiding, een evaluatie en een terugkoppeling van de opgedane kennis en ervaringen aan de vooraf omschreven doelgroepen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Het fonds kan in haar overwegingen bij de inname van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land over bijvoorbeeld de relevantie van het project en onderwerp voor het betreffende land en over de betrokken partners bij de aanvraag van het project.

Deze informatie is gericht aan het fonds en wordt toegevoegd aan de aanvraag ter voorbereiding voor de adviescommissie. Indien gewenst, is deze informatie door de aanvrager bij het fonds op te vragen. Bij de toekenning van projecten brengt het fonds de culturele afdeling van de Nederlandse ambassades in het desbetreffende land op de hoogte.

Subsidiereglement en Deelregeling Internationalisering
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Internationalisering (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Internationalisering.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni
Anselm van Sintfiet
Yasmin Kursun
Roxanne Minten

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Internationalisering

trspacecrafter.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 1

Tradition as a Making Tool

Space Crafters, Cross Change, 2019

€14.540
'Tradition as a Making Tool' is een ontwerp gids voor de publieke ruimte waarin de focus ligt op lokale culturele tradities. Het project is een initiatief van ontwerper Tuğçe Akbulut (Cross Change) en architect Jurgen ten Hoeve (Space Crafters). Het doel is om lokale gemeenschappen meer onderdeel te laten zijn van gebiedsontwikkeling en bewustzijn te creëren voor het belang van groene, openbare ruimtes voor sociale cohesie en leefbaarheid van de stad. Een belangrijke Turkse traditie is het gezamenlijk eten, onder andere tijdens de Ramadan (iftars), bruiloften en begrafenissen. Deze evenementen vormen een semipublieke ruimte waarbij belangrijke sociale interactie plaatsvindt tussen verschillende bewonersgroepen. Het team constateert dat dit soort activiteiten steeds meer verplaatsten naar plekken buiten de stad, die niet meer voor iedereen gemakkelijk bereikbaar zijn. In de startfase zet het team een socal lab op in de wijk Beşiktaş in Istanbul. De specifieke plek is een slecht-functionerende publieke ruimte omringd door woningen en een basisschool. Hier wordt een pilot opgezet die onder andere uit evenementen bestaat. In de eerste fase wordt samenwerking met aanvullende Nederlandse partners verkent zoals Kennisland, Moke Architecten, Urhahn en Dakakker. In Turkije worden ook Sokak Bizim Association, Filtre Platform, Sanal arc Architecture, Ara Learning Design Studio, Kokopelli Sehirde, Atlas Storytelling Company en de gemeente Beşiktaş als partner betrokken. Alle ervaringen en bevindingen worden gedocumenteerd en ingezet voor het ontwerpen van een grootschalige interventie en een voorstel voor de langere termijn voor lokale belanghebbenden.
trthijsverhaarweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 1

Inclusive regenerative fashion in Turkey

Knitwear Lab, Bersa Triko, 2019

€15.000
'Inclusive regenerative fashion in Turkey' legt de focus op het creëren van meer bewustzijn en het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor het afval van de grootschalige textiel- en katoen industrie in Istanbul. Knitwear Lab werkt hierin samen met lokale breifabrikant Bersa Triko, de afdeling Textiel van Marmara Universiteit, garen ontwikkelaar Espima Tekstil en het recyclebedrijf in katoen en polyestermaterialen Gama Recycle Elyaf Ve Iplik. Hoewel in Nederland vooral wordt gekeken naar mogelijkheden voor het recyclen van gebruikt textiel aan de consumentenkant, speelt Turkije een grote rol in de productie binnen de textiel keten. Het team ziet kansen om van dit industriële afval nieuwe producten te ontwikkelen. Dit afval is schoon en kan makkelijker op kleur worden gesorteerd. De startfase bestaat uit materiaalonderzoek waarbij onderzocht wordt hoe geregenereerde vezels tot garen van goede kwaliteit kunnen worden ontwikkeld. Er wordt geëxperimenteerd met dit nieuwe soort garen en het team verwacht dat dit tot innovatieve breitechnieken kan leiden. Er worden prototypes ontwikkelt voor een duurzame hoeden- en sjaalcollectie voor een brede doelgroep. De opgedane kennis en ervaring deelt Knitwear Lab met andere Nederlandse en Turkse ontwerpers en relevante opleidingen.
trminemsezgin.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 1

No Seat At The Table

Minem Sezgin, Stüdyo 501, Bant Mag., 2019

€15.000
'No Seat At the Table' is een graphic novel over de lokale effecten van gentrificatie op bewoners die benadeeld worden door dit proces, in vier verschillende steden: Ankara, Istanbul, Amsterdam en Utrecht. Het team bestaat uit schrijver en social innovator Minem Sezgin, illustrator Bob Mollema voor het verhaal in Utrecht, illustrator Jasmijn de Noord voor het verhaal in Amsterdam, illustrator Rajab Eryigit voor het verhaal in Istanbul en illustrator Ali Fuad Boztepe voor het verhaal in Ankara. In het project worden de verschillen en overeenkomsten van de veranderingen in deze steden door dit globale fenomeen onderzocht. Het boek vertelt de waargebeurde verhalen van bewoners vanuit het perspectief van een duif. Deze duif is in het boek de verhalenverteller en staat symbool als een sterke waarnemer die de stad van bovenaf ziet, maar ook voor iemand zonder stem binnen belangrijke stadsvernieuwingsbeslissingen. De startfase bestaat uit literatuur- en fotografisch onderzoek, veldonderzoek en interviews met lokale bewoners en het schrijven van de eerste sketches. Andere Turkse samenwerkingspartners zijn architectenbureau Stüdyo 5010 en mediaplatform Bant Mag..
pomacelogo.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 1

POMACE: Learning Circularity from Olive

Random Works, Studio FG, Melis Baloglu Design, Zeytince Association, Can Gunduz, Bilge Demirtas, the municipality of Karaburun, 2019

€14.980
Industrieel- en productdesignbureau Random Works doet een culturele studie en ontwerpexperiment naar de praktijk van de olijfteelt in Karaburun, een gebied in de provincie van Izmir. Het doel van dit project is om bewustzijn rondom circulariteit te vergroten. Het team doet ontwerpend onderzoek naar hoe de lokale olijventeelt circulair kan worden gemaakt. Vragen die daarbij gesteld worden zijn “wat kan er geleerd worden van bestaande local practices rond circulariteit doormiddel van het verkennen van de cultuur en material artifacts?” en “hoe kunnen bestaande praktijken worden verbeterd binnen de context van circulariteit door het toepassen van design thinking?”. De eerste fase van het project bestaat uit literatuur- en veldonderzoek, fotografisch onderzoek, productontwerp, prototyping. Dit moet onder andere leiden tot tentoonstellingen in Karaburun en tijdens de Dutch Design Week 2019. Voor dit project werkt Serdar Asut (Random Works) vanuit Nederland samen met Friso Gouwetor (Studio FG) en Melis Baloglu (Melis Baloglu Design). In Turkije zijn de samenwerkingspartners de gemeente van Karaburun, Zeytince Association, Can Gunduz en Bilge Demirtas.

rusonicactsweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep 2 fase 1

Murmansk Project

Stichting Sonic Acts, Friday Milk, 2019

€15.000
Stichting Sonic Acts en Friday Milk geven jonge, talentvolle Russische en Nederlandse makers de kans om nieuw werk te creëren waardoor bewoners zich meer verbonden voelen met de identiteit van hun stad. Murmansk is een afgelegen postindustriële stad in het Hoge Noorden van Rusland, waar steeds meer bewoners uit vertrekken. Het team wil middels digitale cultuur de verborgen verhalen en de verloren identiteit van de stad op een nieuwe manier laten zien. Er worden drie labs in Murmansk opgezet voor artistiek en speculatief onderzoek. In het eerste 'Field Recording Laboratory' richten de deelnemers zich op het waarnemen en opnemen van het brede palet aan geluiden die de meerdere lagen in de stad vertegenwoordigen: van de stille geluiden uit de toendra tot de industriële ambiance uit het haven. In het tweede 'VR/AR Laboratory' stellen de deelnemers vragen over het mechanisme van menselijke interacties in de stad. Door middel van VR en AR technologie wordt een interactie gecreëerd tussen de sterke traditie van straatkunst in Murmansk en kunstgalerieën. In het derde lab 'Speculative Writing Lab' focussen onafhankelijke schrijvers en critici zich op manieren van kritisch denken en schrijven over het stadsleven. Zij werken aan (fictieve) interviews en speculatieve essays die een toekomstscenario schetsen voor het Murmansk project. De resultaten worden gepresenteerd in een online report en tijdens het Inversia Festival en de Sonic Acts Academy 2020.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scijv2018previewsitetypo.gif
Vandaag publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het jaarverslag 2018. We blikken terug op afgelopen jaar waarin het fonds 13,8 miljoen euro subsidie toekende aan ontwerpers, culturele ins... meer >
openoproepfreshperspectives.png
Heb je een goed concept om samen met een partner buiten de creatieve industrie te werken aan een actuele maatschappelijke opgave? Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers op om met deze partne... meer >
openoproepinterieur.png
Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fon... meer >
loader
loader
loader