stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Internationalisering

Deelregeling Internationalisering

Sluitingsdata:

6 februari 2019
15 mei 2019
9 oktober 2019

Jaarbudget: € 750.000

Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes.

Prioritering
De deelregeling Internationalisering volgt de doelstellingen en voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering. In dit beleid zijn een aantal prioriteitslanden benoemd. Voor deze landen is 75% van het budget van de deelregeling beschikbaar.
De resterende 25% van het budget is beschikbaar voor alle andere landen. Bij de advisering wordt hiermee rekening gehouden.

De prioriteitslanden zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Voor de Deelregeling Internationalisering komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van, of het te verwachten resultaat is:

• een samenwerking tussen Nederlandse partijen
• samenwerking met één of meer buitenlandse partners
• aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave

Binnen de deelregeling Internationalisering is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een subsidie kan worden verleend aan een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht is op minstens een van de volgende doelstellingen:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering en de consistentie tussen deze onderdelen. Het project bevat een voor- en natraject die minimaal bestaan uit een gedegen voorbereiding, een evaluatie en een terugkoppeling van de opgedane kennis en ervaringen aan de vooraf omschreven doelgroepen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Het fonds kan in haar overwegingen bij de inname van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land over bijvoorbeeld de relevantie van het project en onderwerp voor het betreffende land en over de betrokken partners bij de aanvraag van het project.

Deze informatie is gericht aan het fonds en wordt toegevoegd aan de aanvraag ter voorbereiding voor de adviescommissie. Indien gewenst, is deze informatie door de aanvrager bij het fonds op te vragen. Bij de toekenning van projecten brengt het fonds de culturele afdeling van de Nederlandse ambassades in het desbetreffende land op de hoogte.

Subsidiereglement en Deelregeling Internationalisering
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Internationalisering (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Internationalisering.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni
Anselm van Sintfiet
Yasmin Kursun
Roxanne Minten

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Internationalisering

010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Tentoonstelling

Public Structures - Rotterdam, New York, Medellin

ZUS (Zones Urbaines Sensibles), 2018

€25.780
Het ontwerpbureau ZUS neemt deel aan de expositie ‘Polis: towards a political reconstruction of the city’ in Museo de Antioquia in Medellín, Colombia. Ze voert een ontwerpend onderzoek uit, getiteld ‘The Naked Museum’, en stelt hierin de vraag of de vorm en structuur van een museum niet radicaal anders zou moeten zijn dan een gesloten doos met een genereuze entree. De casus is het Museo de Antioquia zelf. Gekeken wordt naar hoe de uitbreiding van het museum onderdeel kan zijn van de transformatie van de wijk. Het onderzoek en de tentoonstelling vormen samen de basis om de plannen te bespreken met lokale bestuurders, met als doel dit te realiseren. ‘The Naked Museum’ is onderdeel van drie ontwerpvoorstellen voor drie verschillende steden, waarin ZUS politieke kwesties op beeldende wijze aan de kaak stelt: versplintering (Luchtsingel - Rotterdam), onbetaalbaarheid (House for the Homeless - New York) en segregatie (The Naked Museum - Medellín). Om deze onderwerpen concreet te maken voor het publiek bouwt ZUS drie grote maquettes van elk project (schaal 1:100 en 1:50) met foto’s, video en literatuur. ZUS zal, naast andere internationale experts, lezingen en workshops geven rondom het thema van de tentoonstelling. De expositie vindt plaats van 26 september 2018 tot en met januari 2019.
010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Festival

Seoul International New Media Festival (NeMaf) 2018

iGong Alternative Visual Culture Factory, 2018

€7.330
Het Seoul International New Media Festival (NeMaf) en LIMA, het expertisecentrum voor archivering en distributie van mediakunst versterken de samenwerking en nodigen Nederlandse makers uit om zichzelf tijdens het festival te presenteren. De twee gastcuratoren van LIMA, Theus Zwakhals en Sanneke Huisman, selecteerden de drie makers Douwe Dijkstra, Joris Strijbos en Daan Johan. Het programma bestaat uit multimedia screening installaties van een selectie Nederlandse mediakunst tussen 1960-1980 en een selectie Nederlandse hedendaagse mediakunst. Daarnaast tonen Joris Strijbos en Daan Johan de audiovisuele live performance ‘Phyllotaxis’, waar op basis van algoritmen de ruimte wordt getransformeerd in een hypnotische vortex door het samenvloeien van abstracte patronen van licht en geluid. Douwe Dijkstra is jurylid binnen de New Media Alternative Cinema competitie. Verder nemen de makers en curatoren deel aan het ‘Curator & Artist talk’ publieksprogramma. Het festival NeMaf richt zich op drie thema’s: gender, mensenrechten en artisticiteit en concentreert zich op het ontdekken van artistiek talent met een kritisch perspectief. Dit jaar is het thema van het festival ‘Counter Memory and the Restruction of Movement’ en het vindt plaats van 21 tot en met 25 februari.
010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Festival

Deep Fake Impakt Collaborative Panel @ Ars Electronica Festival 2018

Ars Electronica, 2018

€7.450
Deep Fake Impakt collaborative is een samenwerking met Ars Elektronica en Impakt. Impakt programmeert een ééndaags panel tijdens het Ars Electronica Festival 2018 van 6-10 september in Oostenrijk. Elk jaar biedt Ars Electronica een podium voor kunst, wetenschap en technologie aan meer dan 1.000 kunstenaars en wetenschappers uit ruim 40 landen. Het panel bestaat uit presentaties en discussies. Daarnaast spreken er mediaproducenten, kunstenaars en wetenschappers uit Nederland en Oostenrijk. Er zullen ook workshops voor bezoekers plaatsvinden onder leiding van experts. Deep Fake, is een combinatie van 'deep learning' en 'fake': een op kunstmatige intelligentie gebaseerde techniek voor menselijke beeldsynthese. De manier waarop computers een overtuigende maar onechte realiteit kunnen creëren wordt een steeds groter probleem nu hackers het media-narratief proberen te beheersen en daarbij steeds overtuigendere nepbeelden inzetten. De paneldiscussie zal speculeren over een mogelijke toekomst voor deze computer-gegenereerde realiteiten en stelt strategieën voor om artificiële realiteiten te reguleren of zelfs tegen te gaan.
010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

Bestiary of Autonomous Machines

Studio Arvid&Marie, 2018

€7.500
‘Bestiary of Autonomous Machines’ is een collectief onderzoek van Arvid Jense en Marie Caye (Studio Arvid&Marie) naar een toekomst waarin mensen en autonome machines samenleven. Na een reeks workshops op verschillende locaties in Nederland en in de VS, organiseert het ontwerpersduo de laatste workshop tijdens de Istanbul Design Biënnale 2018. In de workshops delen zij praktische en filosofische concepten op het gebied van toepassing van kunstmatig leven met kinderen, studenten, jong professionals en academici. De deelnemers bouwen de concepten uit tot een kort verhaal met daarbij een beeld en een papier-, klei-, mechanisch- of 3D model. Studio Arvid&Marie werkt naar een totaal van 200 workshopresultaten waarvan zij 50 concepten zullen tonen in een digitaal bestiarium. Dit is een online archief dat zij ontwikkelen samen met visueel ontwerper Baptiste Labat en copywriter Vincent Thornhill en presenteren tijdens de biënnale in Istanbul (22 september t/m 4 november 2018). Ook ontwikkelt Studio Arvid&Marie een online versie van de workshop om het archief te blijven voeden.
010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

3 Days of Fat

Thought Collider, 2018

€3.000
‘3 Days of Fat’ is een live-onderzoeksprogramma van ontwerpers Mike Thompson (Thought Collider) en Arne Hendriks in samenwerking met Dr. Charlotte Mills van de afdeling Nutritional Sciences, King’s College London. Het programma bestaat uit diverse experimenten, discussies en evenementen rondom ‘Fatberg’, een eiland dat de makers bouwen met vet. Met de ‘Fatberg’ als icoon, beoogt het programma een breed publiek bewuster te maken van vet als substantie en de dialoog over vet als materiaal aan te moedigen. Gedurende drie dagen onderzoekt het team elke dag de rol van vet binnen een specifiek thema: ‘Life + Ecology’, ‘Health + Beaty’ en ‘Energy’. MU Artspace in Eindhoven en Stichting NDSM in Amsterdam ondersteunen de productie van de ‘Fatberg’. Het programma is onderdeel van de King’s College London Innovation Award en een lange termijn project van de makers rondom vet.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scitpwebsite720x480nuonline.gif
Op zoek naar nieuw ontwerptalent? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week het Platform Talent en portretteert daarmee alle individuele praktijken van ontwerp... meer >
commissieleden2019.png
Heb je expertise in een van de vele disciplines die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertegenwoordigt? Ben je in staat om over je persoonlijke voorkeuren heen te stappen, met het doel aanvrag... meer >
loader
loader
loader