stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Internationalisering

Deelregeling Internationalisering

Sluitingsdata:

9 oktober 2019

Jaarbudget: € 750.000

Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes.

Prioritering
De deelregeling Internationalisering volgt de doelstellingen en voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering. In dit beleid zijn een aantal prioriteitslanden benoemd. Voor deze landen is 75% van het budget van de deelregeling beschikbaar.
De resterende 25% van het budget is beschikbaar voor alle andere landen. Bij de advisering wordt hiermee rekening gehouden.

De prioriteitslanden zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Voor de Deelregeling Internationalisering komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van, of het te verwachten resultaat is:

• een samenwerking tussen Nederlandse partijen
• samenwerking met één of meer buitenlandse partners
• aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave

Binnen de deelregeling Internationalisering is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.

Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een subsidie kan worden verleend aan een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht is op minstens een van de volgende doelstellingen:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering en de consistentie tussen deze onderdelen. Het project bevat een voor- en natraject die minimaal bestaan uit een gedegen voorbereiding, een evaluatie en een terugkoppeling van de opgedane kennis en ervaringen aan de vooraf omschreven doelgroepen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Het fonds kan in haar overwegingen bij de inname van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land over bijvoorbeeld de relevantie van het project en onderwerp voor het betreffende land en over de betrokken partners bij de aanvraag van het project.

Deze informatie is gericht aan het fonds en wordt toegevoegd aan de aanvraag ter voorbereiding voor de adviescommissie. Indien gewenst, is deze informatie door de aanvrager bij het fonds op te vragen. Bij de toekenning van projecten brengt het fonds de culturele afdeling van de Nederlandse ambassades in het desbetreffende land op de hoogte.

Subsidiereglement en Deelregeling Internationalisering
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Internationalisering (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Internationalisering.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni
Anselm van Sintfiet
Yasmin Kursun
Roxanne Minten

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Internationalisering

extraextraweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Extra Extra Night London

Stichting Extra Extra, 2019

€27.000
Extra Extra Night London is een cross-disciplinair live-event in samenwerking met David Roberts Art Foundation (DRAF) London. Tijdens het event, in Somerset House in Londen, worden zowel bestaande als nieuwe, in opdracht gerealiseerde producties gepresenteerd. In een programma van presentaties, gesprekken, performances en filmscreenings komt de sensuele stad tot leven. Publiek en makers worden bij elkaar gebracht om elkaar te ontmoeten, te reflecteren en om de zachte stad te exploreren. Door de Nederlandse bevrijdende noties op de erotiek naar de metropool te brengen, treedt er een wisselwerking op waarbij verschillende perspectieven elkaar ontmoeten en uitdagen. In deze kennisuitwisseling leren deelnemers en bezoekers van de ervaring van intimiteit in de metropool, en koppelen deze nieuwe beleving van de urbane toekomst aan het Extra Extra programma. Naast DRAF en Somerset House werkt Extra Extra, op het gebied van communicatie, samen met Stack Magazines en Balamii Radio om het programma naar een breder publiek te brengen.
osloweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Festival

Oslo Architecture Triennale 2019: Enough - The Architecture of Degrowth

Oslo Arkitekturtriennale, 2019

€26.910
De Oslo Architecture Triennale (OAT) 2019 getiteld ´Enough - The Architecture of Degrowth´ stelt het (economische) groei-denken aan de kaak. Tijdens de triënnale wordt architectuur in relatie tot de nieuwe economie, waarin mens en natuur het best tot ontwikkeling komen, verkent. Door middel van kunst, fictie en performances wordt gekeken naar een andere en alternatieve toekomst. Het programma ENOUGH is gevormd rond vier concepten als zijnde instituten van “Degrowth": The Library, The Theatre, The Playground en The Academy. Het hoofdprogramma bestaat uit een tentoonstelling, een programma met audiotours, een serie performances, een conferentie, een online essayserie, een internationaal studentenforum en een publicatie gericht op de relatie tussen fictie en architectuur. Zo wil de organisatie van de triënnale tijdens deze editie verschillende (presentatie) formats uitproberen voor een groter en divers publieksbereik. Een drietal Nederlandse ontwerpers en collectieven presenteren nieuw en bestaand werk. (ab)Normal maakt een graphic novel, Allard van Hoorn produceert een performance en MANN + Baumeister / Shafer presenteren hun meerjarige onderzoek van de transformatie van het kantoor als werkplek. De Triënnale vindt tussen 24 september en 24 november 2019 plaats.
seoulweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Tentoonstelling

Seoul Biennale Thematic Exhibition 2019

Seoul Biennale of Architecture and Urbanism, 2019

€20.455
De 'Thematic Exhibition' van de 'Seoul Biennale of Architecture and Urbanism (SBAU) 2019' is gebaseerd op het thema 'de collectieve stad'. De tentoonstelling, gecureerd door Beth Hughes en Fransisco Sanin, toont zowel onderzoek als werk waarmee ze de stad als een collectief project benaderen. De tentoonstelling onderzoekt hoe een collectieve benadering de huidige paradigma's van ontwikkeling van onze steden kan uitdagen en daarmee weerstand bieden aan dominante systemen binnen de openbare ruimte.

Onder een diverse groep van internationale makers en ontwerpers in het architectuurveldzijn drie Nederlandse deelnemers uitgenodigd. STEALTH.Unlimited presenteert een onderzoek naar de rol van de architect in consultatietechnieken samen met een studie naar andere community-based initiatieven. Bas Princen presenteert foto's van de Haeisna-tempelbibliotheek in Zuid-Korea, een voortzetting van zijn werk, waar in de presentatie de foto's een intrinsiek onderdeel zijn van de ruimte. Anne Holtrop presenteert een groot stuk van zand-gegoten aluminium om de complexe relatie tussen de olie-industrie en de toenemende aanwezigheid van aluminiumconstructies in het stedelijke landschap van oliesteden zoals Manama, Bahrein te verkennen. Deze presentatie is van een eerdere samenwerking met architect Noura Al Sayeh en kunstenaar Armin Linke. De tentoonstelling tijdens SBAU opent 5 september en loopt tot 10 november 2019.
georgetownweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Tentoonstelling

Design Transfigured/Waste Reimagined

Georgetown University Art Galleries, 2019

€16.116
'Design Transfigured/Waste Reimagined' is een internationale ontwerptentoonstelling van Georgetown University Arts Galleries in Washtingon DC, met de focus op onze leefomgeving en de transformatie van gebruikte materialen in goed uitziende en bruikbare producten. De tentoonstelling wil hierin een radicale verandering en extreme, nieuwe manier van denken laten zien. De curatoren zijn Ginger Gregg Duggan en Judith Hoos Fox (bureau C2, CuratorSquared.) Het tentoonstellingsontwerp zelf wordt gemaakt met restmaterialen door Dutch Invertuals. In totaal presenteren dertig ontwerpers hun werk, waarvan uit Nederland: Agne Kucerenkaite (gekleurd keramiek van vervuilde grond), Kelly Maj Gijsen (kleurinkt voor sjaals uit koolstofemissies), Simon Ballen (glasobjecten van afval uit de goudmijnindustrie), Christien Meinderstma (porselein servies van afvalscherven), Fransje Gimbrere (stoelen van gebruikt plastic), Dirk Vander Kooij (3D geprinte stoel van oude koelkasten), Studio Mieke Meijer en Studio rENs (NewspaperWood: hout van oude kranten), Studio Formafantasma (meubels van oude elektra/computers), Nienke Hoogvliet (bio-plastic van afvalwater), Kirstie van Noort (keramisch servies van grondafval), Liselore Frowijn in samenwerking met Piñatex (mode van afval uit de ananasindustrie) en Daan Roosegaarde (Smog Free Ring uit vervuilde lucht). Het ontwerpproces wordt toegelicht middels video's, teksten, lezingen en tours door een aantal ontwerpers. De tentoonstelling is te zien van 3 oktober t/m 15 december 2019 en reist vervolgens naar het Scottsdale Museum of Contemporary Arts en (onder voorbehoud) College for Creatieve Studies in Detroit.
demigrantweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Tentoonstelling

De Migrant

Prospektor, 2019

€28.628
Begin 2018 lanceerde Propektor in samenwerking met kunstenaar Anais Lopez het cross mediale project De Migrant, bestaande uit een webdocumentaire serie, een radiodocumentaire, een driedelig feuilleton in dagblad Trouw, een fotoboek, een live vertelling en een tentoonstelling. Nu brengen ze deze specifieke wijze van storytelling terug naar de landen waar het verhaal zich afspeelt: Singapore, Indonesië, Myanmar en Engeland. Dit project richt zich op de activiteiten in Singapore en Guernsey in Engeland. Hier organiseert Prospektor een tentoonstelling in samenwerking met Kummer en Herrman, een live vertelling en een workshop voor lokale makers waarin ze aan de hand van De Migrant nieuwe vormen van storytelling delen. In Singapore werken ze samen met Objectifs, centrum voor film en fotografie in Zuidoost Azië. In Engeland is de partner het Guernsey Photography Festival, die Anais Lopez, als winnaar van hun jaarlijkse Photography Award, heeft uitgenodigd om het project in de komende editie te tonen. Op beide locaties en evenementen wordt niet alleen het werk gepresenteerd, maar ook wordt een dialoog over het thema en uitwisseling van expertise gestimuleerd. Beide exposities vinden plaats in de zomer van 2020. Kennis en ervaringen worden gedeeld in Nederland tijdens de Conferentie Verhalende Journalistiek en met een afsluitende publieksavond in Pakhuis de Zwijger in het najaar van 2020.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturemedewerkerdigitalecultuur.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is per direct op zoek naar een Stafmedewerker (Digitale cultuur) voor 32 uur per week. Reageren kan tot en met 12 september 2019.... meer >
scidenkjemee720x480.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten hebben tot doel o... meer >
oorvt3.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader