stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Internationalisering

Deelregeling Internationalisering

Sluitingsdata:

16 mei 2018
10 oktober 2018

Budget: € 750.000

Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes.

Prioritering
De deelregeling Internationalisering volgt de doelstellingen en voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering. In dit beleid zijn een aantal prioriteitslanden benoemd. Voor deze landen is 75% van het budget van de deelregeling beschikbaar.
De resterende 25% van het budget is beschikbaar voor alle andere landen. Bij de advisering wordt hiermee rekening gehouden.

De prioriteitslanden zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Voor de Deelregeling Internationalisering komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van, of het te verwachten resultaat is:

• een samenwerking tussen Nederlandse partijen
• samenwerking met één of meer buitenlandse partners
• aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Internationalisering is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Voucher presentaties buitenland
Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een subsidie kan worden verleend aan een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht is op minstens een van de volgende doelstellingen:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering en de consistentie tussen deze onderdelen. Het project bevat een voor- en natraject die minimaal bestaan uit een gedegen voorbereiding, een evaluatie en een terugkoppeling van de opgedane kennis en ervaringen aan de vooraf omschreven doelgroepen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Het fonds kan in haar overwegingen bij de inname van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land over bijvoorbeeld de relevantie van het project en onderwerp voor het betreffende land en over de betrokken partners bij de aanvraag van het project.

Deze informatie is gericht aan het fonds en wordt toegevoegd aan de aanvraag ter voorbereiding voor de adviescommissie. Indien gewenst, is deze informatie door de aanvrager bij het fonds op te vragen. Bij de toekenning van projecten brengt het fonds de culturele afdeling van de Nederlandse ambassades in het desbetreffende land op de hoogte.

Subsidiereglement en Deelregeling Internationalisering
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Internationalisering (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Internationalisering.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Internationalisering

010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Tentoonstelling

4th Istanbul Design Biennial: A School of Schools

Istanbul Foundation for Culture and Arts, 2018

€78.300
De 4e Istanbul Design Biënnale in 2018, getiteld A School of Schools, focust op het thema design en onderwijs. Onder leiding van curator Jan Boelen is gekozen voor een aanpak waarbij het model van de biënnale verbreed wordt tot een productief procesgericht platform voor onderzoek, experiment en leren. Aan de hand van acht onderzoeksthema’s wordt de centrale vraag ‘how can we design design education?’ uitgewerkt. Op basis van een open call zijn 50 interdisciplinaire projecten geselecteerd, waarvan 11 met Nederlandse designers, collectieven en instellingen. In aanloop naar de opening van de biënnale, voeren zij onderzoek en interventies in Istanbul uit, in samenwerking met lokale partners. De resultaten van deze projecten worden gepresenteerd tijdens de Biënnale van 22 september tot 4 november 2018, op zes verschillende plaatsen in de stad, vergezeld door een programma van paneldiscussies, symposia, online colleges, workshops en uitwisselingen met lokale instellingen. Een web platform presenteert en documenteert alle ontwikkelingen en uitkomsten. In het natraject staat reflectie op de nalatenschap van de biënnale centraal, onder andere in een symposium met Het Nieuwe Instituut.
010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

Vila Cruzeiro

Favela Painting, 2018

€37.500
Met het project Vila Cruzeiro willen de oprichters van Favela Painting, Haas en Hahn, terugkeren naar de wijk waar zij 10 jaar geleden hun eerste muurschildering maakten. Omdat de schildering in verval raakte is Favela Painting op zoek gegaan naar een duurzamere oplossing voor de restauratie ervan, samen met Nederlandse bouwkundigen, lokale architecten en ingenieurs. In een pilot is een nieuwe werkwijze toegepast waarbij gebruik wordt gemaakt van tegelwerk en stuctechnieken waarin pigmenten zijn verwerkt. In 2018 wil Favela Painting de pilot voortzetten en samen met de bewoners een flexibel ontwerp ontwikkelen en uitvoeren, in combinatie met de activiteiten van de Favela Painting Academy om best-practices te delen. Opnieuw is de inzet om de leefbaarheid van de wijk bottom-up en in samenspraak en samenwerking met de bewoners aan te pakken. Het onderzoek wordt uitgebreid geanalyseerd en gedocumenteerd in film en fotografie.
010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Productontwikkeling

Connected by Air, a data fresco

Richard Vijgen, 2018

€24.393
Richard Vijgen is uitgenodigd om nieuw werk te realiseren voor de 12e editie van Manifesta. Deze door Europa trekkende biënnale voor hedendaagse kunst vindt plaats van 16 juni tot en met 4 november 2018 in Palermo. Het ontwerp Connected by Air is een realtime, locatiespecifieke datavisualisatie van de hemel boven deze stad, geprojecteerd op een plafond in Palazzo Butera. De installatie laat een uitgebreid beeld zien van informatie en objecten die de lucht vullen, zoals wifi signalen, satellieten, lucht- verkeer, stromen en samenstellingen. Het toont de hemel als een drager van mensen, materie en informatie. De data fresco is gebaseerd op een eerder bezoek van Studio Vijgen aan Palermo, het huidige thema van de Manifesta ‘The Planetary Garden’ en het onderzoek van OMA in de vorm van de Palermo Atlas. Het maakt deel uit van het ‘Dutch Trail’ programma, samengesteld door Manifesta en de Nederlandse ambassade. Hiernaast verzorgt Richard Vijgen een publieke lezing en neemt hij deel aan een workshop.
010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Festival

KIKK x FIBER

KIKK ASBL, 2018

€18.991
KIKK festival is een internationaal festival op het gebied van digitale cultuur en verkent de crossovers tussen kunst, wetenschap en technologie. KIKK vindt plaats tussen 1 en 4 november op verschillende locaties in Namur, Wallonië. Dit jaar richt het festival zich op het thema ‘Species and beyond’ waarbij makers en denkers de moderne gedachte over de positie van de mens bevragen. Voor de Nederlandse bijdrage aan het festival werkt KIKK samen met FIBER. Makers Mariska de Groot, Matteo Marangoni en Dieter Vandoren nemen deel aan KIKK en ontwikkelen vanuit twee bestaande werken - LFS1 and Lampyridae - een grootschalige licht- en geluidsinstallatie. Deze kunstmatige biotoop richt zich op menselijke interacties en communicatief gedrag. Hiernaast verzorgen zij een workshop. In het Théâtre de Namur geven Teresa Van Dongen, Ivan Henriques en Femke Herregraven een keynote. Tijdens KIKK organiseert FIBER samen met de Nederlandse ambassade een ‘Dutch Creatives Lunch’. De resultaten van de deelname van de Nederlandse makers en sprekers worden gepresenteerd in een verslag en tijdens het FIBER Festival in Amsterdam.
010representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Festival

Ulaanbaatar International Media Art Festival

UBIMAF & TodaysArt, 2018

€15.000
TodaysArt is als gastcurator uitgenodigd voor de 3e editie van het Ulaanbaatar International Media Arts Festival (UBIMAF) in Mongolië. Het festival focust zich op het thema ‘migratie’ en presenteert kunstenaars uit meer dan 10 verschillende landen. De deelnemende Nederlandse kunstenaars zijn Gabey Tjon a Tham, Evelina Domnitch & Dmitri Gelfand, Nick Verstand, Tarik Barri, Francesco Lopez & Barbara Ellison, Gert-Jan Hobijn en Theo Jansen. Gabey Tjon a Tham presenteert de kinetische, licht- en geluidsinstallatie ‘Repetition at my distance’ over het reizen van geluid door de ruimte. Het duo Evelina Domnitch & Dmitri Gelfand toont de live-uitvoering ‘Force Field’ over de driedimensionaliteit van geluid. En de installatie ‘Camera Lucida’ over de ontastbare fysiekheid van water. Deze installatie bestaat uit een met water gevulde transparante ruimte waarin zij geluidsvormen transformeren in licht. Tarrik Barri presenteert een audiovisuele installatie met als tool software development. Nick Verstands installatie genaamd ‘AURA’ zet emoties om in een waarneembare, fysieke vorm. Gert-Jan Hobijn presenteert een geluidsinstallatie in de buitenlucht. Theo Jansen neemt deel aan een residentie in het Central Museum of Mongolian Dinosaurs in Ulaanbaatar, om een onderzoek te doen naar de relatie tussen zijn kinetische, Dinosaurus-achtige sculpturen en de prehistorische geschiedenis van Mongolië. De resultaten worden gepresenteerd tijdens UBIMAF, dat vindt plaats van 22 juni t/m 6 juli 2018.
loader

het fonds

subsidies

actueel

539website.jpg
Op 17 mei 2018 organiseert het Stimuleringsfonds de manifestatie Designing a Community of Care, samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who ... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
voorkant.jpg
Vandaag publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het jaarverslag 2017. In 2017 kende het fonds 11,3 miljoen subsidie toe aan ontwerpers, culturele instellingen en festivals. Hiermee stelde... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader