stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Internationalisering

Deelregeling Internationalisering

Sluitingsdata:

9 augustus 2017
18 oktober 2017

Budget: € 820.000

Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.

Prioritering
De deelregeling Internationalisering volgt de doelstellingen en voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering. In dit beleid zijn een aantal prioriteitslanden benoemd. Voor deze landen is 75% van het budget van de deelregeling beschikbaar.
De resterende 25% van het budget is beschikbaar voor alle andere landen. Bij de advisering wordt hiermee rekening gehouden.

De prioriteitslanden zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Voor de Deelregeling Internationalisering komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van, of het te verwachten resultaat is:

• een samenwerking tussen Nederlandse partijen
• samenwerking met één of meer buitenlandse partners
• aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Internationalisering is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Voucher presentaties buitenland
Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een subsidie kan worden verleend aan een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht is op minstens een van de volgende doelstellingen:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering en de consistentie tussen deze onderdelen. Het project bevat een voor- en natraject die minimaal bestaan uit een gedegen voorbereiding, een evaluatie en een terugkoppeling van de opgedane kennis en ervaringen aan de vooraf omschreven doelgroepen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Het fonds kan in haar overwegingen bij de inname van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land over bijvoorbeeld de relevantie van het project en onderwerp voor het betreffende land en over de betrokken partners bij de aanvraag van het project.

Deze informatie is gericht aan het fonds en wordt toegevoegd aan de aanvraag ter voorbereiding voor de adviescommissie. Indien gewenst, is deze informatie door de aanvrager bij het fonds op te vragen. Bij de toekenning van projecten brengt het fonds de culturele afdeling van de Nederlandse ambassades in het desbetreffende land op de hoogte.

Algemeen Subsidiereglement en Deelregeling Internationalisering
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Internationalisering (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Internationalisering.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni, (secretaris)
Anselm van Sintfiet

Bij vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Internationalisering

009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

Weaving Stories

Thonik, 2017

€35.000
Thonik initieerd met ontwerper Fin Zhao het project Weaving Stories. Een residency in Nanjing, China, waarin het Yunjin-brokaat centraal staat. In de residency leren Nederlandse ontwerpers over het brokaatambacht, Chinese ambachtslieden over ontwerpen en Chinese modeontwerpers over beide. Thonik wil met Weaving Stories experimenteren met een model dat de
productieve en kwalitatieve belemmeringen van hiërarchie bekritiseert, vrouwelijke wevers in hun kracht zet, internationale uitwisseling van techniek en ontwerp op gang brengt en de Chinese en Nederlandse ontwerpwerelden bij elkaar brengt. Eindproducten van het project zijn twee brokaattrouwjurken, een film, workshops, lezingen en het delen van de ervaringen. Bij Weaving Stories zijn een aantal Chinese partners betrokken, waaronder het Brokaatatelier Nan Jing Yi Gong Fan, de wevers Qian Yu en Siu Fang; de gemeente van Nanjing, modeontwerpers Zhang Dha en Wang Yiyang en filmmaker Alice Wong. De ervaringen en resultaten worden onder meer gepresenteerd tijdens de Beijing Design Week, een serie lezingen en door het tonen van de documentaire via lokale mediakanalen.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

International New Town Day 2017

International New Town Institute - INTI, 2017

€14.066
Het International New Town Institute organiseert de ‘International New Town Day’ (INTD) die dit jaar zal worden gehouden in Milton Keynes in het Verenigd Koninkrijk. De stad viert haar 50 jarig bestaan door middel van een ‘Urban Planning Festival’. Centraal staat het thema ‘Cities of Comings and Goings’ en de betekenis van migratie van vluchtelingen, studenten, economische migranten, asielzoekers en migrerende werknemers voor de stad. Met beleidsmakers en ontwerpers wordt tijdens de INTD verkend hoe steden met deze uitdaging omgaan in hun plannen en strategieën. Tevens wordt besproken hoe culturele diversiteit, als een van de drijvers voor verandering en sociaal-economische verbetering, onderdeel kan zijn van stedelijke herontwikkeling. Het programma bestaat onder meer uit lezingen, debatten en excursies. Het INTI betrekt internationale partners bij het programma, waaronder het Bouwfonds, Arcadis, UN Habitat, the Guardian, the Town and Country Planning Association (TCPA), the International Federation for Housing and Planning (IFHP) en de International Urban Development Association (INTA). De verslaglegging van de aanloop naar het evenement en de conferentie zelf wordt gedeeld via de website van INTI en andere partners, daarnaast wordt social media ingezet om geïnteresseerden te betrekken bij het thema.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Ventura New York - the Dutch edition 2017

Organisation in Design - OiD, 2017

€29.998
Organisation in Design organiseert onder de noemer ‘Ventura New York – Dutch edition’ voor de tweede keer een beursexpositie en activiteitenprogramma voor Nederlandse ontwerpers tijdens de Amerikaanse designweek NYCxDesign die van 20 – 23 mei plaatsvindt. Op de expositie presenteren zij werk van vijftien Nederlandse ontwerptalenten. Een gedeelte van de exposanten bestaat uit deelnemers die in 2016 ook hebben meegedaan met het programma. De organisatie wil de Nederlanders hiermee de kans bieden om voort te bouwen op reeds opgedane relaties. Nieuwe deelnemers krijgen vervolgens de mogelijkheid om kennis te maken met een nieuwe markt. Om dit te bereiken, spant de organisatie zich in om ontwerpers in contact te brengen met relevante partijen uit haar netwerk. Projectpartners zijn het PR Bureau dbe en matchmaker Julia Haney Montanez. Het Nederlandse consulaat is eveneens nauw bij het project betrokken. Organisation in Design wil met deze tweede editie haar aanwezigheid op het designdistrict tijdens NYCxDESIGN verder bestendigen. De organisatie beoogt om binnen drie jaar het evenement zelfstandig te kunnen financieren zonder subsidie van het Stimuleringsfonds.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Signals from the Periphery

Elisabeth Klement, 2017

€16.720
‘Signals from the Periphery’ is een grafisch ontwerp-evenement in de Tallin Art Hall in Estland van 1 juli tot 13 augustus 2017. Het evenement agendeert urgente ontwikkelingen in het grafisch ontwerpveld en verkent nieuwe praktijken en werkmethodes door middel van een publiek programma, een tentoonstelling, een publicatie en web platform. Werk van lokale en internationale ontwerpers wordt samengebracht en in diverse vormen gepresenteerd om de diversiteit in hedendaags grafisch ontwerp te tonen. Een van de doelen is relaties te leggen tussen opkomende en gevestigde Europese ontwerpers, met een nadruk op het Nederlandse ontwerpveld. Nederlandse ontwerpers die deelnemen zijn onder meer; Experimental Jetset, Josse Pyl, David Bennewith en Ott Metusala. Verschillende culturele instellingen, waaronder de Tallinn Art Hall zijn betrokken bij het project. Nederlandse partners zijn de Gerrit Rietveld Academie, Werkplaats Typografie en Casco.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Publicatie

Ng'ambo Tuitakayo publicatie

Stichting African Architecture Matters, 2017

€8.910
Stichting African Architecture Matters vraagt subsidie voor de publicatie van een boek over de culturele en architectonische geschiedenis van Ngámbo (Zanzibar, Tanzania). Dit boek is het resultaat van een eerdere samenwerking tussen de gemeenten van Amsterdam en Zanzibar (Zanzibar Spatial Planning Project/Ng’mambo Tuitakayo project). Beide steden delen als UNESCO World Heritage site de uitdagingen die te maken hebben met immaterieel erfgoed en stedelijke planning. Het boek kan dienen als referentie voor professionals en als een gids tot het gebied voor het algemene publiek. Met de publicatie wil de aanvrager een bijdrage leveren aan de kennis over ‘Swahili Urbanism’ en bijdragen aan de positieve beeldvorming van Ng’ambo als gebied van belang en met een rijke geschiedenis. Partners in het project zijn naast de aanvrager, de gemeenten Amsterdam en Zanzibar en de het ‘African Studies Centre’ in Leiden.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_internationalisering/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=12
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/weaving_stories/4250/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/international_new_town_day_2017/4251/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ventura_new_york_the_dutch_edition_2017/4252/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/signals_from_the_periphery/4253/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ngambo_tuitakayo_publicatie/4254/
)

het fonds

subsidies

actueel

Excuses, de kalender bevat momenteel geen events
stimuleringsfondsopeninghannekewetzertal.jpg
Op de eerste dag van deze maand presenteerden de deelnemers van de [email protected] masterclass voor het eerst hun nieuwe mediatoepassing bij het thema van de masterclass: Radical Imagination. De ac... meer >
1.jpg
Afgelopen jaar gingen zes ontwerpers uit Nederland naar Ramallah om samen met Palestijnse designers en ambachtslieden producten te ontwikkelen die lokaal geproduceerd kunnen worden. Disarming Design f... meer >
flexibelewaterkeringspakenburgdeingenieu.jpg
Steden zullen, als er niets verandert, meermaals per jaar te stellen krijgen met wateroverlast door extreme neerslag die wordt afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte. Door ontwe... meer >
sarahkuengworkingatphotographyannekehymm.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beelde... meer >
loader
loader
loader
totalload:1498726508.1273t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_internationalisering/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=12
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/weaving_stories/4250/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/international_new_town_day_2017/4251/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ventura_new_york_the_dutch_edition_2017/4252/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/signals_from_the_periphery/4253/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ngambo_tuitakayo_publicatie/4254/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)