stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Festivals

Deelregeling Festivals

Jaarbudget: € 1.100.000

Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. Voor 2019 betekent dit dat er voor de eerste (6 februari 2019) en tweede (5 juni 2019) ronde € 400.000 beschikbaar is en voor de derde ronde (4 september 2019) € 300.000. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes.
Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
De Deelregeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.

Het is mogelijk een startsubsidie aan te vragen voor festivals die niet meer dan drie edities hebben gerealiseerd. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van het programma, het opzetten van samenwerkingspartners en vinden van de juiste financiering. Een communicatieplan en co-financiering voor de startfase is geen vereiste. Het maximum aan te vragen bedrag is €7.500.
De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
• de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
• de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
• de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
• de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 12 pagina's) met daarin:

een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur;
een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
een communicatiestrategie;
een financieel dekkingsplan.

2. een planning
3. begroting (in pdf op A4-formaat)
4. Jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
5. CV's van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina's in totaal)
6. uittreksel KvK

Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Festivals
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Uitsluiting van andere deelregelingen
Met de introductie van de Deelregeling Festivals in januari 2017 kunnen festivals niet meer aanvragen bij de deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Vormgeving. Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen bij uitzondering aanvragen bij een van de bovengenoemde deelregelingen. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Festivals (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Festivals.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Twee weken voor de afronding van uw project ontvangt u per e-mail het verzoek om uw verantwoording in te dienen in de online aanvraagomgeving.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anouk Laverge
Annique Deneer

U kunt ook bellen met 010 4361600.

toekenningen Festivals

podcastnetwerk.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Podcastfestival 2019

Podcastnetwerk, 2019

€10.000
Het Podcastfestival is het grassroots festival waar podcastfans en -makers elkaar ontmoeten. Het festival wordt georganiseerd vanuit Stichting Podcastnetwerk, de stichting die zich sinds 2018 inzet om de Nederlandse podcastcultuur te stimuleren en te cultiveren. Op het festival wordt de Nederlandse podcastcultuur gevierd met workshops, inhoudelijke panels, liveprogramma's en interactieve onderdelen. Het festival faciliteert directe interactie tussen luisteraar en maker, en geeft expliciet aandacht voor het ontdekken van nieuwe podcasts. Er wordt samengewerkt met diverse Nederlandse en internationale spelers en sprekers op het gebied van audioproductie, zoals de audio-editing app Hindenburg, audio-apparatuur distributeur Mafico en podcastproductiebedrijven. Het festival vindt plaats op 28 september in Amsterdam.
crosscomix2.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Cross Comix 2019

Stg C.P.B.R., 2019

€20.000
Cross Comix Rotterdam is een festival dat de ontmoeting tussen beeldverhaal en andere kunstvormen en disciplines toont. De focus ligt dit jaar in het bijzonder op de cross-over tussen beeldverhalen en comedy. Daarnaast zet de organisatie zich de komende editie meer in op het presenteren van het verhaal, de mensen en (beeld)makers zelf. Cross Comix richt zich op makers die experimenteren met comic art en andere kunstdisciplines. Er wordt o.a. samengewerkt met 42Workspace, AKV St. Joost Breda , ArtEZ Zwolle, BNO IMG Lab, Cartoonfestival en Zone5300, Cinerama, Club Haug, Comic House, De Doelen, Donner, Enfant Terrible, GeekFest, Huis van Betekenis, Medisch Centrum St. Radboud, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Rotterdam Philharmonisch Orkest, Real Comics, Rotown, RTV Rijnmond, Sint-Lukas Brussel, Spazz Records, Stayokay, Studium Generale Erasmus, The Big Draw, Theater Gnaffel, Theater Rotterdam. De vierde editie van Cross Comix vindt plaats van 31 oktober t/m 18 november in Theater Rotterdam.
manifestationsweb.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Manifestations festival - Superpower to the People

Stichting Art & Technology, 2019

€15.000
Manifestations is een festival op het gebied van technologie en mediakunst tijdens de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Manifestations brengt met dit festival mens en technologie dichter bij elkaar en biedt een participatieprogramma waarmee mensen op laagdrempelige wijze in aanraking komen met de rol van technologie in de maatschappij en toekomst. Met deze tentoonstelling wil de organisatie een 'digitaal activisme' een andere blik op de wereld te stimuleren. Dit gebeurt aan de hand van ontwerp en mediakunst van Young Talent, spektakelstukken en werk van gevestigde namen. Manifestations richt zich zowel op autonome makers als ook op ontwerpers die vanuit een vraagstelling of behoefte werken aan een oplossing, product of dienst.
gogbot.jpg

Deelregeling Festivals Festival

GOGBOT 2019

stichting PLANETART, 2019

€45.000
Van 5 tot en met 8 september vindt in Enschede de zestiende editie van het mediakunstfestival GOGBOT plaats. Het programma rond creatieve technologie, kunst en elektronische muziek bestaat onder andere uit tentoonstellingen, lezingen, workshops, performances en clubnights. Thema van het festival in 2019 is 'BIOTEC X INFOTEC', waarbij de groeiende fusie tussen infotechnologie en biotechnologie wordt onderzocht. Centraal hierbij staat de vraag of de mens nog relevant genoeg is om deel uit te maken van het volgende tijdperk wanneer de biologische revolutie en de datastorm tegelijkertijd de wereld veranderen. Tijdens het festival zal deze vraag worden verkend met bijdragen uit diverse disciplines op het snijvlak van kunst en wetenschap. Samenwerkingspartners zijn onder andere de gemeente Enschede en provincie Overijssel, Twente University, Saxion Hogeschool, ArtEZ, Tetem, Worm, V2_ en Next Nature Network. De organisatie verwacht circa 20.000 bezoekers, vooral uit de regio Oost-Nederland. Met activiteiten op de Oude Markt, het Wilminkplein en het Stationsplein wordt ook de openbare ruimte van de binnenstad van Enschede ingezet.
ploktaweb.jpg

Deelregeling Festivals

Press Lots of Keys to Abort

Jurian Strik, 2019

€24.000
Plokta, Press Lots of Keys to Abort, creëert nieuwe impulsen voor debat over technologie en maatschappij. Tijdens het festival worden het verleden, het heden en de toekomst van technologie doorkruist, met film als verbindende factor. Met een multidisciplinair programma maakt Plokta grote technologische vraagstukken klein, menselijk en relevant voor een breed publiek. Van 16 tot 22 maart 2020 is Plokta hét debatcentrum voor vraagstukken over online identiteit, privacy, verlangen, technologische vooruitgang en maatschappelijk geluk. In het multidisciplinaire programma worden films ingeleid door kunstenaars en ontwerpers. Plokta werkt samen met het Instituut voor Netwerkcultuur en LIMA, en met bijdragen van kunstenaars, ontwerpers, makers en denkers. Door deze samenwerkingen kan Plokta met zijn eerste editie een programma aanbieden, gevuld met fictie, non-fictie en essayistische beschouwingen. Dat gebeurt niet alleen in bioscoopzalen, maar ook op straat, online, in een workshop en tentoonstelling en tijdens de verschillende audiovisuele nachtprogramma's.
loader

het fonds

subsidies

actueel

allesis.jpg
In de tweede ronde van de subsidieregeling Upstream: Music x Design zijn projecten gehonoreerd van eenmansband Spinvis en technoproducer Albert van Abbe. De regeling richt zich op innovatieve toepassi... meer >
ooprofontwerppraktijkaug2019.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio's ku... meer >
loader
loader
loader